De maskers van het vredeskamp: Israëlbashen onder het mom van ijveren voor mensenrechten [Manfred Gerstenfeld]

Mensenrechtenorganisaties en ngo’s zoals Peace Now, Amnesty International, Human Rights Watch, Broederlijk Delen, Pax Christi, Vrede VZW, Stop de Bezetting, Palestina Komitee, Oxfam, Viva Palestina, International Solidarity Movement (ISM), De Wereld Morgen.be (Indymedia) en zovele anderen, vallen bij herhaling door de mand. Het gaat ‘m niet om de Palestijnen te helpen maar enkel en alleen om Israël te beschadigen. Israëlbashen onder het mom van ijveren voor mensenrechten. Het kan soms verhelderend werken wanneer u weet waar al de overheidssubsidies (uw en mijn centen) écht naar toe gaan en dat komt maar zeer zelden bij die mensen waarvoor het aanvankelijk bedoeld was. [cartoon van Ronny Gordon – Arutz-7]

Het masker van het vredeskamp

door Dr. Manfred Gerstenfeld
bron: Nederlands Dagblad [http://www.nd.nl/]

Als mensen in hun kritiek Israël aanvallen, is het de vraag of ze óók de Palestijnen veroordelen. En áls ze dat al doen, is het de vraag: met welke woorden. Weinigen noemen dan de echte, grote misdaden. In 1942 schreef George Orwell: ‘Objectief gesproken steunen pacifisten het fascisme. Om dat te begrijpen heeft men slechts gezond verstand nodig. Wie, in een conflict, de oorlogsvoering hindert van één kant, bevordert automatisch de andere kant.’

In het Westen, voor de Tweede Wereldoorlog, hielpen op deze wijze grote delen van het ‘vredeskamp’ en de ‘verzoeners door concessies’ de interesses van de nazi’s. Ditzelfde gebeurt nu door beduidende delen van het ‘vredeskamp’ in het Palestijns-Israëlisch conflict.

Vervalsing
Dit kwam onlangs weer in de publiciteit na het hernieuwde haatzaaien tegen Israël door de vooraanstaande Noorse vredeswetenschapper John Galtung. Deze ‘nestor van de vredesstudies’ probeerde een logische uitleg te geven voor het nazi-antisemitisme dat tot Auschwitz leidde. Hij zei ook dat de Joden de Amerikaanse media beheersen en voor Israëlische interesses misbruiken.

Galtung hintte bovendien, zonder enig bewijs, naar een mogelijk verband tussen de Israëlische inlichtingendienst en de Noorse massa-moordenaar Anders Breivik. Hij hield ook een forumdiscussie over de antisemitische vervalsing: ‘de Protocollen van de Wijzen van Zion’. Galtung zei dat deze tekst hem aan de Amerikaanse bankiers Goldmann Sachs deed denken.

Wangedrag
Er zijn twee klassieke voorbeelden van het wangedrag van grote delen van het vredeskamp. In de Sovjet-Unie werden vanaf de laat-twintiger jaren van de vorige eeuw alle vredesbewegingen onderdrukt. Vele aanhangers werden gevangengezet of vermoord. Tegelijkertijd steunde de Sovjet-Unie internationale vredesbewegingen als dit haar eigen agenda diende.

Soms financierde ze hen ook als ze tegen de politiek van westerse landen ageerden. Er was een krachtig pacifisme in Duitsland tot Hitler in 1933 aan de macht kwam. Daarna werden deze bewegingen onderdrukt. Zij die weerstand boden werden gestraft. Het waren vooral christenen. Tegelijkertijd promootte Duitsland pacifisme in andere landen waar dat haar interesses bevorderde.

Belichaming
Na het akkoord van München in september 1938 publiceerde de Engelse Peace Pledge Union een pamflet waarin Churchill een oorlogsophitser werd genoemd. Het zei nauwelijks iets over Hitler. Op haar hoogtepunt had deze beweging honderdduizend leden. Tegen deze achtergrond kan men het handelen van een groot aantal groepen in de eigentijdse vredesbeweging beter analyseren. Men hoeft slechts te onderzoeken in hoeverre diegenen die Israël aanvallen ook de Palestijnen veroordelen.

Als ze dat al doen, is de volgende vraag: welke daden van de Palestijnen veroordeeld worden. Betreft het slechts het schieten van raketten uit Gaza tegen Israëlische burgers, dan is dat meestal niet meer dan een verhullingsmanoeuvre. Er zijn maar weinigen die de verheerlijking van Palestijnse massamoordenaars van Israelische vrouwen en kinderen door de Palestijnse Autoriteit veroordelen. Hetzelfde geldt met betrekking tot de oproepen van Hamas in hun handvest tot genocide – de grootste misdaad in de wereld – op Joden.

Pax Christi
De internationale beweging Pax Christi is een voorbeeld van vredesbewegers die Israël delegitimizeren, terwijl ze slechts zwakke veroordelingen van Palestijnse misdaden laten horen. Dit is des te erger omdat het een katholieke beweging betreft. Het katholicisme heeft eeuwenlang tot aan de Tweede Wereldoorlog de basis gelegd voor het antisemitisme in de Westerse wereld. Daardoor is dit een integraal gedeelte van de Europese cultuur geworden, hetgeen niet meer uitgebannen kan worden.

De mennonieten – aanhangers van het pacifisme – zijn een van de protestantse denominaties waar veel anti-Israëlische haat gekweekt en gepreekt wordt. De Amerikaanse analist Dexter van Zile schreef: ‘Mennonitische vredesorganisaties staan voorop in het pogen om Israël in Noord Amerika in diskrediet te brengen. Zij stellen het bestaan van een onafhankelijke Joodse staat voor als de oorzaak van het conflict en het lijden in het Midden-Oosten en minimaliseren de vijandigheid van moslims en Arabieren jegens Joden en Israël.’

Misdragingen
Ze bevorderden de dialoog met de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad en claimen dat hij een slachtoffer is van slechte publiciteit. Toen hij naar Amerika kwam voor de Verenigde Naties in 2007 waren zij een van de organisatoren van een diner voor deze genocideprediker met vooraanstaande christenen.

Veel mensen van de vredesbeweging beweren dat zij een diep gegrond respect hebben voor het leven. In het Palestijns-Israëlische conflict is dat slechts waar als men oppervlakkig kijkt. Wie een beetje dieper gaat, kan zien dat velen blind zijn voor genocideoproepen en andere massale misdaden, jegens velen, christenen incluis, in de moslimwereld. Galtungs recente beweringen geven opnieuw een mogelijkheid om de misdragingen bloot te leggen, verscholen achter het humanitaire masker van velen in het ‘Vredeskamp.’

5 gedachtes over “De maskers van het vredeskamp: Israëlbashen onder het mom van ijveren voor mensenrechten [Manfred Gerstenfeld]

 1. Wie een beetje dieper gaat, kan zien dat velen blind zijn voor genocideoproepen en andere massale misdaden, jegens velen, christenen incluis, in de jodenwereld.

  Israel and ‘Fascism’

  Knesset members engaged in a stormy debate on Monday, following comments by Interior Minister Eli Yishai that Israel should not let African asylum seekers work and that the United Nations is responsible for what happens in Eritrea and Sudan.

  MK Danny Danon (Likud) and the committee’s chairman, Nitzan Horowitz (Meretz) confronted one another on the matter. “They are all infiltrators,” said Danon. “We must drive them all out.”
  http://www.theatlantic.com/international/archive/2012/05/israel-and-fascism/257440/

  Like

Reacties zijn gesloten.