Terwijl het Westen palavert komt Iran steeds dichter bij de atoombom [Jonathan S. Tobin]

President Obama: “Je beseft toch wel dat een Israëlische aanval op Iran mij de verkiezingen kan kosten...” Premier Netanjahoe: “Dat is een risico dat we bereid zijn te nemen… [cartoon van Ronny Gordon – Arutz-7]

While West Talks, Iran Gets Closer to Nuke

door Jonathan S. Tobin
bron: http://www.commentarymagazine.com/

De meeste westerse diplomaten hebben de laatste dag elkaar goedkeurend op de rug getikt voor het tonen van een beetje ruggengraat tijdens de recentste P5+1 kernbesprekingen in Bagdad. Geconfronteerd met een zoveelste Iraanse weigering om met een verzoeningsvoorstel akkoord te gaan om alzo de wijze te vergemakkelijken waarop een einde aan de crisis kan worden gemaakt, weigerde het Westen toe te geven en de harde sancties op te heffen die de laatste tijd werden opgelegd aan het Islamistische regime.

Het doelwit van Iran: Israël vernietigen
Het doel van de Iraanse nucleaire ambities: Israël vernietigen

Noch beloofden zij om niet het olie-embargo op Iran uit te voeren waarvan wordt aangenomen dat het vanaf juli de gevolgen zichtbaar zullen worden. Maar door in te stemmen met weer een andere vergadering volgende maand in Moskou en de impliciete belofte om akkoord te gaan om de hele zomer besprekingen te blijven voeren en ook tijdens de herfst als dat nodig is, weet Iran dat zijn centrifuges gewoon door kunnen blijven draaien en zij steeds dichter bij hun doel komen – atoomwapens – terwijl zij toestaan dat de klok verder aftelt.

Het Westen was hiervan reeds op de hoogte, maar het gevaar lijkt nog veel groter dan iemand in de regering van Obama of in Europa had gedacht. Associated Press meldt vanochtend dat de inspecteurs van het Internationale Atoom Agentschap hebben ontdekt dat de Iraniërs uranium opwerken tot 27 procent in hun verrijkingsfabriek in Fordo. Dat is nog veel meer van de vorige raming van hun capaciteit die slechts 20 procent bedroeg.

Omdat het Westen steeds getracht heeft om Teheran een verrijking tot maximaal 20 procent af te troggelen, heeft het nieuws dat zij dat niveau reeds overschreden hebben de zelfgenoegzame houding van de regering verjaagd die er vanuit ging dat het Iraanse kernprogramma reeds zijn volle capaciteit had bereikt. Omdat 20 procent reeds een niveau dat gemakkelijk tot brandstof voor atoombommen kan worden opgewerkt, is de uraniumpiek een zorgwekkend teken voor zij die veronderstellen dat het Westen nog een zee van tijd heeft om over het probleem te palaveren alvorens de Iraniërs hun doel bereiken.

Sommige kerndeskundigen waren bereid om deze ontwikkeling als een fout te aanzien toe te schrijven aan technici die hun doel voorbij schoten toen zij het opwerkingsproces kalibreerden. Hoewel dat best mogelijk is, is het tevens net zo waarschijnlijk dat, in tegenstelling tot de Westerse verwachtingen, de Iraniërs in het geheim hun verrijkingsdrempel tot op het niveau van een wapen hebben opgetrokken.

Terwijl het een troost zou kunnen zijn om de rationalisaties te accepteren omtrent deze bevindingen of te geloven dat het op de een of andere manier fout zit, loont het de moeite om eraan te herinneren dat bij elke stap die tijdens de weg naar dit proces wordt gezet, het Westen steeds de vooruitgang van Iran en zijn wil om zijn kernambities waar te maken, zwaar heeft onderschat. De Iraniërs geloven dat de gebeurtenissen van de afgelopen jaren, bewijzen dat zij om het even welke rode lijn kunnen overschrijden die door het Westen wordt getrokken en ermee weg raken. Zelfs het voorstel op de P5+1 besprekingen dat zij deze week hebben afgewezen, bevestigt hun duistere houding ten aanzien van het Westerse besluit, vermits zelfs dit veronderstelde harde standpunt Iran zijn kernprogramma liet behouden als deel van de overeenkomst.

Vele waarnemers hebben opgemerkt dat de Iraniërs een gemeenschappelijke agenda delen tijdens de besprekingen met president Obama en de Europeanen. Beide zijden willen de onderhandelingen aan de gang houden om het voor Israël aldus onmogelijk te maken om de Iraanse kernfaciliteiten aan te vallen. En allebei wensen dat het proces nog een tijdje op die manier verder zou duren. President Obama wil niet dat de situatie explodeert tijdens zijn herverkiezingscampagne. De Iraniërs trachten enkel de klok buiten werking te stellen op de wijze zoals zij dat al jarenlang hebben gedaan.

De nieuwe bevindingen van de uraniumverrijking zijn niet alleen verontrustend omdat zij kunnen aantonen dat de Iraanse voorraad geraffineerd uranium groter kan zijn dan wij dachten, maar tevens omdat het ook kan betekenen dat de optimistische beoordeling van westerse inlichtingendiensten over de tijd die Iran nog nodig heeft om een atoombom te bouwen, overdreven optimistisch is geweest. Dit zou het Westen moeten aanporren om het idee op te geven van nog meer toegevingen aan Iran. Als de 27 procent uranium nog steeds geen illustratie is van het onzinnige van de besprekingen van President Obama, dan zal wellicht niets dat ooit kunnen doen.

Rotstekeningen in het Midden-Oosten van de toekomst vanaf de dag dat Iran een atoommacht is geworden

(cartoon van de Israëlische tekenaar Ronny Gordon)

2 gedachtes over “Terwijl het Westen palavert komt Iran steeds dichter bij de atoombom [Jonathan S. Tobin]

 1. Pas als we begrijpen hoe de Iraniërs worden voortgedreven door hun theologie, die aangeeft, dat de twaalfde Mahdi (hun messias) alleen maar terugkomt op een moment, dat de hele Midden-Oosten regio in vuur en vlam staat, kunnen we hun gedachten volgen. Dan wordt begrijpelijk, dat Iran koste wat kost atoombommen wil hebben, die in eerste instantie op Israel zullen worden afgevuurd, omdat Israel beschikt over ongeveer 300 kernbommen, die ook zullen worden afgevuurd. Daardoor ontstaat er een inferno in het Midden-Oosten, precies volgens de plannen en ideeën van de sjiitische Iraniërs, waarmee de komst van de twaalfde Mahdi wordt bereikt.

  Wat de sjiitische theologen in Iran presteren, grenst aan de hoogste vorm van krankzinnigheid. En met deze krankzinnigen praten de leiders van Amerika, Rusland, China, Frankrijk, Engeland, Duitsland in Bagdad, afgelopen donderdag en vrijdag, 17, 18 mei en gaan ze weer praten in Berlijn op maandag en dinsdag 18, 19 juni 2012. Hoe krankzinnig moet je zelf zijn, om met deze sjiitische krankzinnigen woorden te wisselen.

  Israel bezit gelukkig nog een redelijk goed, gezond verstand. Israel weet hoe het Midden-Oosten te behoeden voor deze uitbarsting van krankzinnigheid van de sjiitische theologen in Iran. Gaat “helaas” ten koste van de herverkiezing van de mohammedaan Barak Hoesseini Obama, die al liegend en bedriegend bezig is in Amerika. O.m. over zijn geboortebewijs. Hij is een illegale President, omdat hij volgens de Constitutie van Amerika nooit gekozen had mogen worden: niet geboren op Amerikaanse bodem.

  Like

 2. Op de reactie van de heer Holtrop is nog maar weinig aan toe te voegen.
  Wel voor de volmaking van zijn bericht is ,,dictatuur,, onderbelicht.
  Dictatuur is macht over het volk. Het volk dat dictatuur ondervind,moet binnen gesloten grenzen in slavernij leven,
  In politiek opzicht dult men geen onafhankelijke mening of demonstratie of in de openbare ruimte de groepsvorming. Groepen personen worden gefilmd ,afgeluisterd, opgesloten,geisoleerd en verhoord of gemarteld. De rechtspraak in die landen is niet onafhankelijk. De persvrijheid geheel aan banden. Wit Rusland, Iran en in nog vele andere Islamitische landen heerst,, de dictatuur,
  Er wordt jaar en dag vergaderd over Iran `s dictatuur. Dit land bedreigd de wereldvrede . Door de fabricage van raketten en mogelijk gebruik te maken van nuclaer materiaal dreigt dat land openlijk met een aanval op Israel.
  De wereld is orensdoof en neemt of durft geen maatregelen te nemen. Ze wacht en laat de tirannie voortwoekeren.
  Iran luisterd niet naar mogelijke maatregelen van andere landen. Geen enkele dictatuur luisterd . In de historie is dat nog nooit anders geweest. Alleen het regiem omverwerpen door opstand of oorlog met vele anderen Staten kan het kwaad nog doen stillen.
  Vrijheid en in vrijheid te kunnen leven is het hoogste goed dat de mens dient.
  Nieuw beleid van de VN wereldorganisatie is gewenst.

  Like

Reacties zijn gesloten.