De poppenkastvertoning van het zogenaamde pro-Palestijnse ‘vredeskamp’ [Manfred Gerstenfeld]

De Judaskus van een ‘vredesactiviste’

Lauren Booth, schoonzus van ex-premier Tony Blair en boegbeeld van de Free Gaza Movement, kust hier een oude Palestijnse man tijdens haar bezoek aan de Gazastrook. Onlangs heeft ze zich in Iran bekeerd tot de Islam “om dichter bij haar volk te kunnen zijn”. Rechts aan de winkelgevel een poster van wijlen de terroristenleider Yasser Arafat. Op de poster links geeft de Egyptische ideologische leider van de Moslim Broederschap Dr. Yusuf al-Qaradawi zijn islamistische bespiegelingen weer omtrent het vredesproces met Israël:  “Er is geen dialoog tussen ons, behalve door het zwaard en het geweer. We bidden tot Allah om deze beklemmende Joodse, zionistische groep mensen weg te nemen… spaar geen enkele van hen … tel hun aantal en doodt hen tot de allerlaatste.”[bron]

The peace camp charade

door Manfred Gerstenfeld [Ynet]
vrij vertaald door Xander [http://xandernieuws.punt.nl/]

Typerend voor veel pro-Palestijnse ‘vredes’activisten is het compleet negeren van de Palestijnse verheerlijking van zelfmoordterroristen en de officiële genocide doelstellingen van Hamas.

kill1
Vredesactivist: Vermoordt alle Joden en er komt overal vrede

Veel hedendaagse vredesactivisten geven opnieuw hoofdzakelijk de Joden en/of hun eigen staat Israël de schuld van bijna alles wat er mis is in onze wereld: de financiële- en bankencrisis, de spanning in het Midden Oosten, et cetera. Tegelijkertijd blijken de meesten van hen een opvallende blinde vlek te hebben voor de genocidale oproepen en acties in de islamitische wereld. Een korte blik op de geschiedenis leert dat vredesactivisten en pacifisten vaak juist de kant kiezen van de partij die (uiteindelijk) de gruwelijkste misdaden pleegt.

‘Het pacifisme is objectief beschouwd pro-fascistisch,’ schreef George Orwell (‘1984’) in 1942. ‘Dit is elementair gezond verstand. Als je de oorlogsinspanningen van één kant verhindert help je automatisch die van de andere kant.’ Vóór de Tweede Wereldoorlog speelde een groot deel van de toenmalige vredesbeweging -die veel breder is dan enkel pacifisten- samen met de ‘verzoeners’ in de politiek dan ook een grote rol bij het mogelijk maken van de opkomst van Nazi Duitsland.

‘Logische’ verklaring voor Auschwitz?
In onze tijd spelen veel belangrijke figuren in het ‘vredeskamp’ een vergelijkbare dubieuze rol in het conflict tussen Israël en de Palestijnen en in bredere zin de Arabische-Islamitische wereld. Eén van hen is John Galtung, een prominente Noorse vredeswetenschapper die een zeer kwalijke rol heeft gespeeld bij het verspreiden van allerlei haatzaaiende antisemitische en anti-Israël propaganda. Galtung -ook wel de ‘vader van de vredesstudies genoemd’- is exemplarisch voor het wangedrag van veel zogenaamde ‘vredes’organisaties en – activisten.

Zo probeerde Galtung met logische verklaringen te komen waarom het antisemitisme van de Nazi’s uiteindelijke leidde tot Auschwitz. Daarom bracht Galtung met groot succes het verhaaltje in omloop dat de Joden de Amerikaanse media controleren en deze gebruiken voor de zaak van Israël. Ook was hij degene die de zogenaamde link tussen de Noorse massamoordenaar Anders Breivik en de Mossad de wereld in hielp. Tevens hield hij een open forumdiscussie over één van de grootste antisemitische vervalsingen ooit, de ‘Protocollen van de Oudsten van Zion’, en verklaarde hij dat het hem deed denken aan de investeringsbankiers van Goldman Sachs.

Pacifisten, de Sovjets en de Nazi’s
Twee belangrijke voorbeelden uit de geschiedenis tonen aan dat vredesactivisten vaak vrijwillig in dienst staan van een totalitaire partij. In de jaren ’20 werden in de Sovjet Unie alle vredesbewegingen onderdrukt. Veel activisten werden gevangen gezet of vermoord. Tegelijkertijd steunde de Sovjet Unie tot in de jaren ’80 Westerse vredesbewegingen en andere maatschappelijke ‘anti-oorlog’ of ‘anti-kernwapen’ organisaties (dit is o.a. bewezen van diverse linkse politieke partijen, enkele grote Westerse vakbonden en ook het IKV (Interkerkelijk Vredesberaad) van destijds Mient Jan Faber).

Voordat Hitler aan de macht kwam was het pacifisme sterk vertegenwoordigd in Duitsland. Onder de Nazi’s werden de binnenlandse vredesbewegingen onderdrukt. Degenen die zich desondanks bleven verzetten -met name Christenen- werden gestraft. In het buitenland werden de pacifisten juist ondersteund en gepromoot.

Na het Verdrag van München in 1938 publiceerde de Britse Peace Plegde Union, dat op zijn hoogtepunt 100.000 actieve supporters had, een pamflet waarin Winston Churchill een ‘oorlogshitser’ werd genoemd. Over Hitler werd echter nauwelijks iets gezegd. In een bekroond boek concludeerde Simon Epstein na uitgebreid onderzoek dat nogal wat pacifisten in Frankrijk tijdens de oorlog de Nazi’s begonnen te steunen.

Genocide doel Hamas genegeerd
Met deze feiten in onze gedachten kijken we naar een groot aantal elementen in de hedendaagse vredesbeweging. Zijn degenen die voortdurend Israël veroordelen net zo kritisch over de Palestijnen? Zo ja, controleer dan wat ze precies afwijzen aan Palestijnse zijde. Als dat hoofdzakelijk het afvuren van raketten vanuit de Gazastrook betreft is dat meestal niet meer dan een maskertje voor hun daadwerkelijke standpunten, want wie veroordeelt er de Palestijnse verheerlijking van zelfmoordterroristen die het speciaal gemunt hebben op Israëlische vrouwen en kinderen? En wie veroordeelt er ooit het nog altijd in het officiële handvest van Hamas staande hoofddoel dat Israël moet worden vernietigd en alle Joden moeten worden vermoord?

Veel katholieken en protestanten tegen Israël
De internationale Pax Christi beweging is een goed voorbeeld van een vredesbeweging die virulent het bestaansrecht van Israël probeert te ontkennen en die slechts zelden iets negatiefs zegt over de Palestijnen. Dit is extra schrijnend omdat het hier een Katholieke organisatie betreft. De Katholieke Kerk heeft eeuwenlang een sleutelrol gespeeld bij het ontstaan van het antisemitisme in de Christelijke wereld, waardoor het op ons eigen continent zelfs een niet te onderdrukken integraal onderdeel van de Europese cultuur is geworden.

Ook veel Protestantse organisaties maken zich -op basis van dezelfde valse, van oorsprong Katholieke vervangingstheologie- schuldig aan het zaaien van haat tegen Israël. Volgens analist Dexter van Zile staan bijvoorbeeld de pacifistische Mennonieten aan het front bij het zwartmaken van Israël tegenover het Noord Amerikaanse publiek. ‘Deze instellingen schilderen de Joodse soevereiniteit af als de oorzaak van de conflicten en het lijden in het Midden Oosten en bagatelliseren de islamitische en Arabische vijandigheid tegenover Joden en Israël.’

Hierdoor is de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad in de ogen van steeds meer mensen een ‘legitieme’ partner geworden of zelfs het slachtoffer van kwaadaardige (‘Zionistische’) propaganda. Toen Holocaust-ontkenner Ahmadinejad de VN in New York bezocht organiseerden de Mennonieten een ‘intergeloofs’ diner voor hem, waar diverse prominente Christenen aan deelnamen.

Vals humanitair masker
Tot nu toe hoeven anti-Israël ‘vredes’activisten slechts zelden een zware prijs te betalen voor hun collaboratie met de Palestijnse haatzaaiers. Eén van hen was de Italiaanse pacifist Vittorio Arigoni, die in 2011 op de Gazastrook door Arabieren werd vermoord. Hij was een fanatieke anti-Israël opstoker die antisemitische cartoons op zijn blog plaatste en de Israëlische president Shimon Peres vergeleek met Maffia-massamoordenaar Giovanni Brusca.

De meeste vredesactivisten beweren dat ze diep respect hebben voor het menselijk leven. Ten aanzien van het Israëlisch-Palestijnse conflict is dit enkel aan de oppervlakte het geval, want pal onder dit flinterdunne laagje moet worden geconstateerd dat velen van hen doelbewust de andere kant op kijken als het de vele aangekondigde of in uitvoering zijnde genocidepogingen en andere misdaden tegen de menselijkheid in de moslimwereld betreft. Galtungs recente uitspraken hebben in ieder geval een deel van het kwaadaardige gezicht achter het valse humanitaire masker van een groot deel van de ‘vredes’beweging aan het licht gebracht.

2 gedachtes over “De poppenkastvertoning van het zogenaamde pro-Palestijnse ‘vredeskamp’ [Manfred Gerstenfeld]

 1. Bedankt voor het vertalen van telkens weer deze artikelen. De westerse vredesaktivisten zijn inderdaad helemaal immuun voor feiten. Het vervelende is dat ze ook nooit wat willen bij-lezen, nadat men zich blauw in het gezicht gepraat heeft, herhalen ze gewoon identiek dezelfde mantra’s. Maar wat Gerstenfeld hier doet, moet men waarschijnlijk ook doen: hen aanklagen en beschuldigen en het kwaadaardige verwijten in wat ze doen. Ik denk wel dat u de foto van de “martelaar” sjeik Yassin heeft staan bovenaan en niet van de andere misdadiger, Quaradawi -maar hun inktzwarte zielen zijn wel hetzelfde, dat maakt geen verschil.

  Like

 2. @De westerse vredesaktivisten zijn inderdaad helemaal immuun voor feiten.

  Het gaat zelfs nog veel verder dan dat. Tiki speelt me hier een link door naar een artikel van NGO-monitor: http://www.ngo-monitor.org/article.php?id=3665

  Het is een lang en uitgebreid document, helaas wat te lang voor een blog en om te vertalen, maar ik ga toch later trachten een verkorte versie te brengen.

  In essentie komt het er op neer dat door het Westen gesubsidieerde NGO’s die opereren in Israël maar vooral in de ‘bezette’ gebieden actief zijn, hun verslagen doorgeven naar Westerse sponsors. Aan de hand van die verslagen, die in vele gevallen klakkeloos en letterlijk worden overgenomen, baseert de Europese Unie haar houding ten aanzien van de Israëlische staat.

  Maw: Europeanen betalen zelf voor de informatie aan Palestijnen en stemmen hun beleid af op de conclusies van de door hen gesubsidieerde pro-Palestijnse organisaties (lees: anti-Israëlische). IK hoef daar verder geen tekeningetje bij te maken me dunkt.

  Daarnaast negeren of bagatelliseren de westerse beleidsmakers bewust elke Israëlische bron. Ik laat je zelf invullen waarom ze wel de ene maar niet de andere betrokken partij in het conflict wensen te horen.

  Like

Reacties zijn gesloten.