62 procent van bevolking van Jeruzalem is Joods, Arabieren zijn snelst groeiende groep

Jeruzalem, 20 mei 2012. Ter gelegenheid van de Dag van de Hereniging van Jeruzalem 45 jaar geleden waren er naar jaarlijkse traditie massale optochten van patriottische jongeren doorheen de stad.

Ter gelegenheid van Yom Yerushalayim (Dag van de Eenmaking van Jeruzalem) die gisteren zondag werd gevierd, heeft het Instituut van Jeruzalem voor Studies van Israël afgelopen donderdag enkele statistieken over de heilige stad vrijgegeven van de afgelopen twee jaar. De volledige gegevens zullen later worden gepubliceerd, dat schrijft Arutz-7 vandaag.

De gegevens tonen aan dat in 2011 de bevolking van Jeruzalem werd geschat op 801.000, waarvan 65 procent Joden en andere niet-Arabieren waren en 36 procent Arabieren waren. In 2011 waren er 497.000 Joden in Jeruzalem, 281.000 Moslims, 14.000 Christenen en 9.000 zonder religieuze specificatie.

In totaal nam sinds 1967 en tot einde 2011 de bevolking van de stad toe met meer dan 200 procent. De Joodse bevolking steeg met 157 procent en de Arabische bevolking steeg met 327 procent. Wie daarin een etnische zuivering van de Arabische bevolking van Jeruzalem wil zien en tegelijk een ver-Joodsing van de hoofdstad, zal toch veel (boosaardige) fantasie moeten hebben want de cijfers bewijzen het tegendeel.

De gegevens tonen ook aan dat in 2010, 474.000 mensen (Joden en Arabieren) in die gebieden leefden die in 1967 aan Jeruzalem werden toegevoegd. Deze 474.000 inwoners vertegenwoordigen 60 percent van de bevolking van Jeruzalem. 192.000 Joden en andere niet-Arabieren leefden in wijken die in 1967 aan Jeruzalem werden toegevoegd of 41 procent van de bevolking in die gebieden. 280.900 de Arabieren, die 59 percent van de bevolking vormden, leefden in deze buurten. De grootste Joodse buurten in Jeruzalem, volgens de statistieken, zijn Ramot met 41.400 ingezetenen, Pisgat Ze’ev met 40.400 ingezetenen en Gilo met 29.600 ingezetenen.

Wat de werkgelegenheid in 2011 betreft, tonen de statistieken aan dat het percentage werkenden in Jeruzalem rond de 46 procent schommelt, vergeleken met 57 procent over heel Israël. Dat relatief lagere cijfer in de hoofdstad is voornamelijk toe te schrijven aan de lage participatie op de arbeidsmarkt van de chassidische mannen en de Arabische vrouwen, evenals het vrij hoge percentage in de leeftijd van 15 tot 20 jaar in Jeruzalem die aan de scholen en yeshivas studeren of in het leger dienen en daarom niet werken en ook geen werk zoeken.

Het percentage werkenden onder de Joodse bevolking van Jeruzalem bedroeg zo’n 50 procent en dat is lager dan de 61 procent onder de Joodse bevolking in heel Israël. Het percentage werkenden onder de Arabische bevolking in Jeruzalem bedroeg 37 procent en dat was lager dan de 41 procent Arabieren die in heel Israël aan het werk zijn.