Opmerkelijke toespraak van gouverneur Judea & Samaria in EU Parlement te Brussel [video]

In België geen woord in de pers te lezen, niks op het VRT journaal omtrent het bezoek aan het EU parlement van gouverneur Gershon Mesika van de Israëlische provincies Judea & Samaria. De Belgische pers bericht alleen maar als er een afgevaardigde van Hamas, Hezbollah of van de Palestijnse Autoriteit opdaagt. Dat zijn graag geziene gasten in ons land. Die worden steevast met de grootste égards ontvangen. Daar wordt de rode loper voor uit gerold. Dan komt het wel op de voorpagina’s. Ik moet het andermaal in de Israëlische pers lezen of ik had er weer niks van geweten.

Waar zijn ze in België toch allemaal zo bang voor? Om de andere zijde van het verhaal te kennen over het Israëlisch-Arabisch conflict? Doodzwijgen, negeren van de andere waarheid, brengt dat de vrede soms dichterbij? Willen ze wel vrede of… willen ze enkel Israël op de knieën dwingen om toe te geven aan de eisen van de Arabische Liga waarin de Palestijnse Autoriteit slechts een figurantenrol speelt?

Gouverneur Gershon Mesika waakt over de Israëlische belangen in de ‘betwiste’ gebieden op de West Bank en in ‘Oost’-Jeruzalem

Shomron Council Head Makes Historic Speech at EU Parliament

door Uzi Baruch [Arutz-7]

Gershon Mesika, de gouverneur van de Regionale Raad van Shomron, was deze week een eregast op een officiële vergadering van het Europees Parlement te Brussel. Mesika is de eerste leider van de nederzettingen onderneming in Judea en Samaria om als eregast op een officieel evenement in het Europees Parlement deel te nemen.

De conferentie kadert in een wederzijds evenement toen vier maanden geleden Fiorello Provera, de vice-voorzitter van het Buitenland Comié van het Europees Parlement, een bezoek bracht aan de Israëlische provincie Samara in de ‘betwiste’ gebieden op de West Bank. Tijdens die reis, keek Provera vanop de heuvels van Samaria uit over Tel Aviv en de luchthaven van Ben Gurion, bezocht steden en werd een vriend van de Joodse inwoners van Judea en Samaria.

Samen met Mesika, werd de conferentie ook bijgewoond door zijn adviseur Yossi Dagan en door David Ha’ivri, de directeur van de Coördinatie Raad van Shomron (Samaria). Mesika richtte zich tot de leden van het Parlement van de EU als volgt:

Zij die in Europa aandringen tot de oprichting van een Palestijnse staat, snijden met deze betekenis van hun daden diep in het hart van het land en vormen een existentiële bedreiging voor Israël. Als wij gaan, zal de terreur in onze plaats komen.

Hij riep de leden van het Europees Parlement op om op te houden met linkse organisaties te subsidiëren [zoals bv de marxistische DeWereldMorgen.be in België; Brabosh] die werken aan het ondermijnen van het wettelijke bestaansrecht van Israël:

Dit zijn radicale organisaties met een minimale aanhang onder het publiek die hun uiterste best doen om de wereld op te zetten tegen Israël, gebruik makend van in elkaar geflanste beschuldigingen. [..]

Het is toch een vreemde zaak dat, op een tijdstip waarop sommige Europese landen op het punt staan in elkaar te storten en hun sterkere zusterlanden gedwongen worden om hun geld terzijde te leggen om hen te redden, sommige overheidsambtenaren zich blijkbaar fit genoeg voelen om miljarden euro ’s in Europa aan hun activiteiten te besteden. Er bestaat geen enkele logische verklaring voor dit gedrag.

Aan het eind van zijn toespraak verklaarde Gershon Mesika waarom de Europese landen de nederzettingen in Judea en Samaria zouden moeten steunen en versterken:

De Europese landen moeten begrijpen dat zonder de Staat Israël er geen houden meer is aan het Islamistische getij dat oprukt en Europa dreigt te overspoelen en dat zonder Judea en Samaria de Staat Israël niet levensvatbaar is“.

De toespraak werd onthaald op applaus en steun van de leden van het Europees Parlement, van wie dozijnen onder hen Samaria en de Regionale Raad Samaria hebben bezocht en bereisd. Het bezoek van Mesika aan Europa en de vergaderingen die hij met ambtenaren heeft gehouden resulteerde dat veel meer Europeanen blijk gaven van hun interesse om de komende maanden naar het gebied af te reizen en ter plaatse de feiten in ogenschouw zullen nemen.


De ‘betwiste’ gebieden


Zoals op het kaartje te zien is, zijn de gebieden in Judea & Samaria (Westoever) ingedeeld in drie soorten ‘area’s’: Area A: onder volledige controle van de Palestijnse Autoriteit; Area B: onder gedeelde controle van de PA met Israël; Area C: alles wat blauw gekleurd is, onder volledige controle van Israël. Wie daar ergens nog een Palestijnse staat wil creëren zal veel fantasie moeten opbrengen.

Op dit moment bestaan er 121 Joodse ‘nederzettingen’ op de Westelijke Jordaanoever. Er zijn ook 102 voorposten, maar deze worden ook door de Israëlische regering als illegaal beschouwd. In Oost-Jeruzalem het oosten van de Israëlische hoofdstad Jeruzalem, dat in juni 1967 door Israël werd herenigd met het westelijke deel van de stad, leven 190.000 à 230.000 Joden tussen ca 400.000 Arabieren. Ondanks de boycot en de bouwstop nam de bevolking in Judea & Samaria in 2010 met 15.000 mensen toe ofte 4,5 procent, een lichte terugval in vergelijking met 5,8 procent groei in 2009.

In Judea & Samaria (op de West Bank) wonen 327.800 Joden in ‘nederzettingen’ (telling december 2010). In het totaal leven er ongeveer 650.000 Joodse Israëliërs voorbij de Groene Lijn. Hun aantal zou inmiddels (2012) tot 700.000 zijn aangegroeid. Als de groei zich in het huidige tempo zou blijven doorzetten, zou tegen het midden van 2018 de Israëlische bevolking in Judea & Samaria het half miljoen kunnen overschrijden. De drie grootste nederzettingen zijn: Beitar Illit, Modi’in Illit en Ma’ale Adumim. [Bron: Cidi.nl]

4 gedachtes over “Opmerkelijke toespraak van gouverneur Judea & Samaria in EU Parlement te Brussel [video]

 1. Wanneer de Europeanen zich inderdaad eens in de échte geschiedenis van het Midden Oosten zouden verdiepen, zich inderdaad écht neutraal zouden opstellen, zich inderdaad zouden afvragen of zij (door het gemis v.d. vorige punten) a) bijdragen tot vrede of b)meewerken aan een volgende oorlog, dan zouden zij zien dat zij, met hun ongefundeerde uitspraken & bemoeizucht, een obstakel voor vrede zijn.

  Wanneer zij dat kunnen bewerkstelligen, dán kunnen zij een hulp voor vrede zijn, niet eerder. Tot Europa zich met het ”vredesproces” ging bemoeien, was men al op een veel verder punt aanbeland. Dit is totaal teruggeschroefd door de onkunde van Europa & de US president. I.p.v. stap voor stap vooruit, gaat met nu met enorme schreden achteruit.

  Like

 2. Het is in Nederland al net zo erg, zo niet erger. Men kakelt elkaar na als een haan onder de vroege links gekleurde hemel. Samaria , de huidige Westbank, is het kernland van Israël. Je kunt geen steen optillen of je hebt bijbels-historisch materiaal in handen. Die historische feiten hebben onder andere de toenmalige wereldgemeenschap er toe gebracht de Balfour ( 1920) verklaring op te stellen en het recht op terugkeer van Israël naar historsche bodem te bewerken . Toen begon ook al gelijk een geweldige oppositie. Engeland, Islamitische voormannen en zelfs de Katholieke kerk speelden een kwalijke rol. Uiteindelijk werd het toegewezen gebied beperkt tot aan de Jordaan. Toe in 1948 Israël de staat uitriep, volgde van drie kanten een aanval en pikte Jordanië de Westbank in. Dat historisch besef is geheel verdwenen. Wat er voor in de plaats kwam is het door de wereldgemeenschap omarmde uitgevonden Palestijnse volk, zonder enige historische basis en geschiedenis. Onze slappe houding als Europa t.o.v. Israël speelt de Arabische landen wereldwijd in de kaar.

  Like

 3. In feite zou je kunnen stellen dat de Israëlische zones in Jeruzalem na 1967 een Noord- Oost en Zuid-Jeruzalem vormen. Veel meer dan dat in pre-1967 was en in feite een terugkeer naar de situatie voor 1948 maar op grotere schaal.

  Misschien is er een mogelijkheid om die kunstmatige want door feiten op de grond al lang achterhaalde benaming Oost-Jeruzalem te boycotten.

  Hmm ik geef toe dat ik nog geen betere benaming heb…Misschien iemand van de medesurfers?

  Like

 4. Oost-Jeruzalem heeft maar kort bestaan in de 4000 jaar oude geschiedenis van de stad. Namelijk toen het veroverd werd door de Arabieren in mei 1948 tot aan de bevrijding in juni 1967. Oost-Jeruzalem is gewoon Jeruzalem uit de oudheid. Voor 1850 bestond er niet eens wat ze nà 1948 een ‘West’-Jeruzalem zijn gaan noemen.

  Bovendien hebben noch de VS noch Europa ‘West’-Jeruzalem ooit erkend als hoofdstad van Israël en nadien ook nooit het herenigde Jeruzalem. De Arabieren willen gewoon Jeruzalem hebben en de westelijk gelegen recente buitenwijken eventueel aan de Joden overlaten (totdat ze dat deel ook weer kunnen veroveren).

  Ook de aanduiding ‘West Bank’ houdt geen steek. Die term dateert ook van toen Jordanië het gebied van Judea & Samaria had geannexeerd dat ‘ten westen lag van de Jordaanrivier’. Voor Israël ligt dat gebied in feite ten oosten van Jeruzalem en ten opzicht van de rest van het land.

  Israël heeft in juni 1967 de fout gemaakt om niet meteen Judea & Samaria te annexeren en betaalt daar nu de prijs voor.

  Like

Reacties zijn gesloten.