Gekende Noorse ijveraar voor wereldvrede beschuldigt Joden voor Breivik ’s massamoord [Ofer Aderet]

“Wijsheid komt met de jaren”, luidt het spreekwoordelijk gezegde, maar dat is duidelijk niet het geval met de 82-jarige Johan Galtung, een Noorse socioloog die in eigen land een ‘pionier in het ijveren voor de wereldvrede’ wordt genoemd. Geef toe, iemand die de Protocollen van de Wijzen van Zion aanhaalt als ‘bewijs’ dat de Joden werelddominantie nastreven, is niet goed bij zijn hoofd. En dat is nog het minst erge van al zijn antisemitische beweringen.

Stellen dat de Mossad (Israëlische geheime dienst) achter de slachting van Anders Breivik zit, is al helemaal van de pot gerukt. Maar aldus legt Galtung de band tussen enerzijds Israël en de Joden in het algemeen anderzijds en zijn de gedoodverfde daders bij voorbaat veroordeeld. Niet Breivik is schuldig, die haalde volgens Galtung enkel de trekker over. Echter de wapens en de motieven zouden hem aangereikt zijn door de Joden van de wereld. Al eerder berichtte ik hier over een andere Noorse professor, Ola Tunander, die haast identiek hetzelfde beweerde in een artikel dat in december 2011 werd gepubliceerd in het Noorse academische magazine Nytt Norsk Tidsskrift. Wel wel… het lijkt wel of ik hier in een lauwe kopij van het nazi rioolblad Der Stürmer een column van SA-man Julius Streicher zit te lezen.

De linkse Israëlische krant Haaretz zocht de ‘Noorse wijze’ op en schrok zich een aap om zoveel vulgair antisemitisme en Israëlhaat. Dat zoveel Israëlbashers ook rabiate antisemieten blijken is geen toeval. Beiden overlappen elkaar niet enkel voortdurend, maar sluiten naadloos bij elkaar aan omdat het simpelweg synoniemen voor elkaar zijn. Eeuwenoude Jodenhaat in onze moderne tijd verpakt als Israëlhaat. En wanneer Israël in het vizier komt worden alle clichés over Joden weer uit de kast gehaald.

Het volgende artikel van Ofer Aderet [Haaretz journalist] geeft een perfecte illustratie hoe in het algemeen aan de politieke linkerzijde wordt gekeken naar en gedacht wordt over de Joden en de Joodse staat Israël. Een absolute ‘must read‘ voor eenieder die zich net zoals Brabosh.com ernstig zorgen maakt omtrent het bestaansrecht van Israël en het wereldwijd oprukkende antisemitisme. Het stokoude antisemitisme dat voortwoekert onder een groot deel van de moslims in de wereld en in het Midden-Oosten in het bijzonder, begroet enthousiast de hulp van westerse linkse kwezels zoals Galtung en Tunander en krijgt hiermede een onverhoopte bonus die hun Jodenhaat & Israëlhaat de schijn van waarachtigheid en wettelijkheid verleent. 

Pioneer of global peace studies hints at
link between Norway massacre and Mossad

door Ofer Aderet [http://www.haaretz.com/]

Johan Galtung, een Noorse socioloog bijgenaamd de “vader voor vredesstudies”, heeft een aantal antisemitische en anti-Israëlische opmerkingen gemaakt tijdens een voordracht aan de Universiteit van Oslo. Dat blijkt uit artikel dat achteraf in de Noorse pers werd gepubliceerd en in een interview met Haaretz dat nadien werd afgenomen.

Tussen nog andere verklaringen, beweerde Galtung dat er een mogelijk verband bestaat tussen de terrorist die verantwoordelijk is voor de slachting op kinderen in Noorwegen afgelopen zomer en anderzijds de Mossad, de Israëlische geheime dienst. “De Joden controleren de Amerikaanse media en leiden de aandacht af van Israël”, schreef Galtung in een artikel dat in Noorwegen werd gepubliceerd.

Hij wees erop dat één van de factoren achter het antisemitische sentiment dat tot Auschwitz leidde, lag in het feit dat de Joden invloedrijke posities bezetten in de Duitse samenleving. Galtung adviseerde om ook de “Protocollen van de Wijzen van Zion” te lezen, één van de populairste antisemitische teksten in de wereld.

Professor Galtung, 82 jaar oud, is één van de stichters van de discipline die de “Studie voor Vrede en Conflictoplossing” wordt genoemd, alsmede een medeoprichter van het Internationale Onderzoekinstituut voor de Vrede in Oslo [PRIO]. Hij wordt algemeen beschouwd als een goed gerespecteerde sociologische onderzoeker, werd beloond met vele prijzen en is de auteur van duizenden artikelen en meer dan honderd boeken. Sommige van zijn werken werden ook in het Hebreeuws vertaald.

Galtung’s herhaalde antisemitische opmerkingen werden openbaar gemaakt op de website van het Noorse tijdschrift “Humanist” [http://humanist.no]. Enkele commentaren werden afgelopen zomer tijdens een lezing aan de Universiteit van Oslo afgelegd en anderen werden geschreven door Galtung in antwoord op een artikel dat hem bekritiseerde dat in een periodiek tijdschrift werd gepubliceerd.

Tussen al zijn andere beweringen, verklaarde Galtung dat er een mogelijk verband bestaat tussen Anders Behring Breivik, die verantwoordelijk is voor het afslachten van dozijnen kinderen in Noorwegen de vorige zomer, en Joodse en Israëlische facties. De band is vermoedelijk gebaseerd op het feit dat de moordenaar banden heeft met de Vrijmetselarij, die volgens Galtung “van Joodse oorsprong is”. De vermeende band met Israël loopt via de Mossad, waarvan Galtung gelooft dat die aan Breivik zijn bevelen heeft gegeven.

In één en dezelfde adem vermeldde Galtung een samenzweringstheorie, die de slachting van afgelopen zomer in Noorwegen verbindt met de aanslag op het Koning David Hotel, uitgevoerd door Etzel in 1946, want beide aanslagen vonden plaatst op dezelfde datum van 22 juli. Hij eindigde met deze verbijsterende bewering: “Het zal interessant zijn om het [Noorse] politierapport over Israël te lezen tijdens het proces [van Breivik]”

In een e-mailuitwisseling met Haaretz zondag laatstleden, verzocht Galtung om zijn beweringen te verklaren. “Wanneer wij niets weten over wie achter Breivik schuilgaat, met inbegrip dat er helemaal niemand is, is om het even welke hypothese gewettigd; dat ligt in de natuur van het onderzoek”, schreef Galtung. “Ik beschouw de Mossad [als aanstoker achter de schermen] hoogst onwaarschijnlijk, maar om die te elimineren als hypothese omdat er geen bewijs [van het tegendeel] bestaat, is onwettig”, ging Galtung verder. Des gevraagd wat hij bedoelde met zijn citaat omtrent het politierapport over Israël, antwoordde Galtung: “Dat is precies wat ik zei. Ik ga er van uit dat zij elke mogelijkheid overwegen en niet enkel de daden van Breivik onderzoeken maar eveneens andere vermoedens natrekken”.

In zijn correspondentie met Haaretz, vermeldde Galtung wat hij de “tweeslachtigheid van al wat menselijk is” heette. Om dat te verklaren, haalde hij voorbeelden aan uit de Middeleeuwen en de moderne tijd. Volgens Galtung hadden de “De vreselijke programma’s” die werden uitgevoerd op de Joden, eveneens een andere “problematische” kant. “De Joden speelden een rol in het opeisen van [achterstallige] betalingen van boeren met financiële schulden”, schreef Galtung. Volgens Galtung had het “vreselijke Auschwitz” eveneens twee kanten. “[Het was] niet onproblematisch dat de Joden sleutelposities bezetten in een samenleving die door nederlaag in Versailles werd vernederd”, schreef Galtung, verwijzend naar het Duitsland na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Galtung vervolgde: “Op geen enkele wijze, op absoluut geen enkele wijze, rechtvaardigt dit de wreedheden. Maar het leidde tot antisemitisme dat te voorspellen kon zijn geweest”.

Een andere bewering die door Galtung in het Noors tijdschrift werd gemaakt, is dat de Joden de Amerikaanse media controleren. “Zes Joodse bedrijven controleren samen 96 procent van de media”, schreef Galtung. Hij noemde de namen van journalisten, uitgevers, televisie netwerken en filmstudio’s waarvan hij beweerde dat die door de Joden worden gecontroleerd. Mediamagnaat Rupert Murdoch stond ook op zijn lijst. “Hij is niet Joods, maar veel van zijn ondergeschikten zijn dat wel”, schreef Galtung met betrekking tot Murdoch. “Velen onder hen zijn fanatiek pro-Israël”, onderstreepte hij. Onmiddellijk volgend op deze beweringen schreef Galtung dat “zeventig percent van de professoren aan de 20 belangrijkste Amerikaanse universiteiten Joods zijn”.

Galtung baseert zijn doctrine op een artikel [The Turner Diaries uit 1978] dat werd geschreven door William Luther Pierce, de stichter van de “Nationale Alliantie” [National Alliance], een racistische organisatie die ijvert voor blanke suprematie. Hetzelfde artikel inspireerde ook Timothy McVeigh tot het uitvoeren van zijn bomaanslagen in het centrum van de stad Oklahoma waarbij in 1995 168 mensen werden gedood. Wanneer hem door Haaretz werd gevraagd om de gevolgen van de vermeende “Joodse controle over de media” te beschrijven, antwoordde hij dat dit een goede zaak kon zijn, gezien in termen van intellectuele kwaliteit, maar dat het ook “het discours kan beperken over om het even wat dat verband houdt met Israël”.

Als voorbeeld haalde hij de Amerikaanse berichtgeving omtrent Iran aan. Volgens Galtung “Spreekt de toonaangevende media in de Verenigde Staten enkel over Iran in termen van atoomwapens,” en spreekt nergens over de Amerikaanse betrokkenheid in de binnenlandse aangelegenheden in Iran. Galtung schreef over “Het trauma van 1953 – de aanslag door de CIA en MI6 op een legaal verkozen premier”. Een ander voorbeeld volgens Galtung, is “De Arabische Lente, die enkel wordt besproken in termen van dictatuur versus democratie, en niet enkel spreekt in termen van de rol die de Verenigde Staten en Israël achter die dictaturen spelen”.

Galtung voerde ook een discussie in een open forum betreffende de inhoud van het boek “De Protocollen van de Wijzen Zion”, één van de meest geciteerde antisemitische werken over de hele wereld. “Ik vraag mij af hoeveel mensen er zijn, die dergelijke afwijzende meningen hebben over het boek, maar het niet eens hebben gelezen”, schreef hij. “Het is onmogelijk om dit vandaag te doen zonder hierbij te denken aan Goldman Sachs”, voegde hij eraan toe. Goldman Sachs is een internationale investeringsbank die werd opgericht en beheerd door Joden en die in de media van tijd tot tijd wordt aangevallen als een “kapitalistisch varken”.

“De Protocollen” zijn een vervalsing, die door de Russische geheime politie tijdens de dagen van de Tsaar werden gecreëerd, waarin een vermeend Joods complot wordt onthuld dat werd beraamd op een geheime conferentie van zogenaamde “Wijzen van Zion” om de wereld over te nemen. Galtung is echter een andere mening toegedaan. “Het is moeilijk om te geloven dat de Russische geheime politie zo specifiek kon zijn”, schreef Galtung. In zijn correspondentie met Haaretz klonkt hij minder vastberaden, schrijvend” Ik weet niet precies wie die Protocollen heeft geschreven”.

Gad Yair, een docent sociologie verbonden aan de Hebreeuwse Universiteit, was de eerste in Israël om de antisemitische opmerkingen van Galtung aan te klagen. Yair schreef op zijn blog http://coolcite.com over Galtung het volgende:

“Professor Galtung was een gewaardeerd en verdiend lid aan om het even welk openbaar en academisch debat, dat wil zeggen: tot nu toe. Als er een betrouwbare vredestichter ooit nodig was, eender waar ter wereld, dan was dat de Noorse professor Johan Galtung. Deze achtergrond geeft betekenis aan de ontzetting die leeft onder Noorse academici geconfronteerd met zijn opmerkingen. Het is eenzelfde verbijstering die werd veroorzaakt door de Noorse Breiviking. De Noorse academici vragen zich af hoe deze handelaar in vrede zijn ideeën kon baseren op neo-Nazi publicaties en deze gebruikte in interviews, lezingen en artikels. Brengt hij ook, net zoals Breivik, de nazigroet uit wanneer hij om vrede schreeuwt?”


Met dank aan Herman Nieman voor de hint.

5 gedachtes over “Gekende Noorse ijveraar voor wereldvrede beschuldigt Joden voor Breivik ’s massamoord [Ofer Aderet]

 1. wat is er toch aan de hand in dat land?

  doen ze iets door het kraanwater?

  kopen ze hun meel in Saoudi Arabië?

  drinken ze olie in plaats van melk?

  onbegrijpelijk, maar ja, wat kan je ook anders verwachten van mensen die in hun linkse hoogmoed stellen dat zíj „progressief” zijn…

  iets voor het internationaal strafhof?

  Like

 2. “70% v.d. professoren aan de 20 top US-Universiteiten zijn Joods”!

  Daar is het weer…., het groene monster: JALOEZIE!

  Het door de eeuwen heen verguisde, opgejaagde & vermoorde Joodse Volk, “beheersen de Media, de Financiele wereld, de Universiteiten, de geheime diensten en wat nog meer zij”.

  In plaats van apetrots te zijn, proberen Joden dit feit altijd te verdoezelen of te ontkennen. Indien het inderdaad zo is, dan is het is juist een enorme prestatie van 15 milj. Joden tussen 7 bilj. anders denkenden en zegt het véél meer over de ‘anders denkenden.

  Wat de oude man verder nog zit te verkondigen is niet zo verwonderlijk, want in het sterk anti semitische Noorwegen doet hij niets anders dan het monster te voeden.

  Het is toch wel erg dat niemand tegenwoordig nog op eigen kracht bekend of beroemd kan worden. Allen hebben de hulp van de Joden nodig (direct of indirect) of het moeten Joden zijn….die kunnen het alleen.

  Like

 3. met dementie heeft dit niks te maken, PURE JODENHAAT ! niet meer niet minder.
  trouwens in Argentinie loopt ook zo nog een “wijze man” rond die de Joden de schuld geeft van breivik zijn waanzin (al paar dagen na de feiten stond er een filmpje op youtube)

  wat ik me nu wel afvraag (retorische vraag) is wat er zou gebeuren als je een interview of “opiniestukje” zou schrijven en alle woorden die naar Joods of Israel zouden verwijzen vervangen door moslim/islam/Iran etc.etc…

  ps.Hugo proficiat met je pensioen ! hopelijk kan je er nog heeel veel jaren van genieten !

  Like

 4. Helemaal van de pot gerukt.
  Als zelfs een Breivik met zijn absurde actie de boel niet wakker schudt is denk ik langzamerhand de hoop verloren voor sommige landen.
  Elke keer dat er iets gebeurt waarbij een gezonde stuk zelfreflectie noodzakelijk en pijnlijk is is de directe stuip meteen: ‘zijn er Joden in de buurt? dan die maar de schuld geven’
  Gezien de leeftijd van die man zou je denken ‘hij zou beter moeten weten’
  Helaas komt dus blijkbaar de wijsheid niet met de jaren voor iedereen…

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.