De mythe van Hitlers socialisme; vandaag 85 jaar geleden sprak de Führer: ‘Wij zijn socialisten!’


Vandaag is het 1 mei 2012 en wordt zowat overal ter wereld het feest van de Arbeid gevierd. Voor mezelf ook een bijzonder moment omdat ik na 45 jaar hard labeur vanaf vandaag officieel met pensioen ben. Gisteren, 30 april 2012, Koninginnedag in Nederland, was mijn laatste officiële werkdag. Gedaan met het loonslavendom en het afhankelijk zijn van de grillen van bazen en collega’s. Veertien werkgevers heb ik in mijn lange beroepscarrière versleten. In 1967, vijftien jaar oud, ging ik aan de slag aan 15 Belgische frank bruto uurloon. Omgerekend is dat 0,37 € per uur. Drie jaar later toen ik er wegging verdiende ik ‘reeds’ 0,47 € per uur. Geef toe, dat was pas vooruitgang. Ha ha, ROTFL 🙂

Drie keer verloor ik mijn baan omdat het bedrijf waar ik voor werkte op de fles ging. Leuk toch! 45 jaar lang heb ik aan een haak gehangen, klaar voor gebruik en altijd ‘in’ om te fungeren als gewillig wegwerpproduct. Mijn laatste werkgever zei een paar weken terug: “Niemand is onmisbaar”, waarmee hij natuurlijk bedoelde: “Ik denk dat ik iemand anders kan vinden die nog harder werkt en veel meer uren klopt voor veel minder loon…” Asjemenou. Wat er ook van zij: het zit er op voor mij. Ik heb mijn steentje bijgedragen, het is nu aan een ander.

Aan 1 mei heb ik gelukkig ook een goede herinnering. Op 1 mei 1998 heb ik voor het eerst mijn huidige vrouw ontmoet, met wie ik een jaar later gehuwd ben. Dat huwelijk vond plaats in Tbilisi (Georgië) op 20 april 1999. Die datum hebben wij toen niet gekozen, dat beslisten de Georgische overheidsinstanties in onze plaats. Het toeval wil dat die datum van 20 april ook de geboortedag is van Adolf Hitler. Hitler werd namelijk op 20 april 1889 geboren in Oostenrijk.

Die toevallige samenloop van data vond ik een goede gelegenheid om een artikel uit de kast te halen dat ik in augustus 2008 schreef voor mijn website verzet.org, website die ik bijhield tot ik aan deze pro-Israëlische blog ben begonnen. Ik hoop in het najaar mijn website terug online te brengen. Sinds eind 1995 ben ik actief op het internet en ben ook onder een andere bijnaam bekend/berucht, namelijk als ‘thePiano’. Misschien dat dit bij sommigen onder u nog wel een belletje doet rinkelen…

PS: ik ben nog steeds een socialist maar al meer dan vijf jaar partijloos. Toen de socialist Patrick Janssens [SP.a], burgemeester van Antwerpen, per 15 januari 2007 het verbod op hoofddoeken voor stadspersoneel invoerde dat rechtstreeks met klanten in contact komt, "het is verboden om uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuigingen te dragen", werden alweer (religieuze) Joden mee in dezelfde zak van het oprukkend moslimfundamentalisme gestopt. Dat was voor mij de spreekwoordelijke druppel die de politieke socialistische emmer deed overlopen.

De mythe van Hitlers socialisme

1 mei 1927 – “Wij zijn socialisten…”

door thePiano aka Brabosh
[bron: http://verzet.org]

Een gekend citaat van Hitler dat nu en dan wordt aangehaald door extremisten allerhande, van uiterst links tot uiterst rechts, is het volgende. Op 1 mei 1927 gaf Hitler en toespraak en zei onder meer dit over de nationaal-socialisten: “We are socialists, we are enemies of today’s capitalistic economic system.” Net alsof een roedel bijtgrage krokodillen plots zouden uitkrijsen: “wij zijn schapen, u heeft niks te vrezen van ons”. Extremisten trachten hiermee te bewijzen dat Hitler een socialist was en dat alle socialisten zich zouden geïnspireerd hebben op de dictator en als dusdanig moeten gewantrouwd worden. “Zie je wel”, klinkt het dan, “Hitler was OOK een socialist”. Nee, dat was hij helemaal niet.

Een simpele zoekopdracht met Google levert duizenden malen dit citaat op. Opvallend daarbij is dat dit citaat op het internet enkel terug te vinden is in de Engelse taal. Het citaat werd blijkbaar ooit door iemand op het internet geplaatst en tot in den treure toe gekopieerd en herhaald door anti-socialisten en anti-democraten van allerhande slag en politieke origine. Stormfront citeert het, Vlaams Belangers citeren het om hedendaagse socialisten te jennen, Blood & Honour citeert het, en ga zo maar verder. Dat is helemaal geen toeval want Hitler was inderdaad net zoals zijzelf een virulente anti-socialist en anti-democraat, en dat is beslist een understatement.

boek987bUit nieuwsgierigheid heb ik de moeite genomen om de oorsprong van Hitlers citaat “We are socialists” op te sporen. Als oorspronkelijke bron wordt uit het boek ‘Adolf Hitler: The Definitive Biography‘ (blz. 306) uit 1976 van de gekende historicus John Toland geciteerd. Dit boek heb ik in Nederlandse vertaling in huis, boek dat voor het eerst in 1977 onder de Nederlandse titel ‘Adolf Hitler. Het einde van een mythe’ werd uitgegeven. Voor zover ik heb kunnen nagaan, citeert geen enkele andere historicus – die naam waardig – het “We are socialists“-citaat van Hitler. Maar ik kan me vergissen.

In John Toland ’s boek ‘Adolf Hitler. Het einde van een mythe‘ heb ik na lang speuren het bewuste citaat op bladzijde 244 teruggevonden. Bij deze dan een primeur op het internet voor het eerst in het Nederlands het beruchte “We are socialists“-citaat van Adolf Hitler. De Engels-onkundige weet sinds ik het online bracht waar het in het Nederlands terug te vinden is.

Op 1 mei 1927 waren ter hoogte van het bekende Restaurant Clou te Berlijn ongeveer 5.000 mensen opgedaagd voor een meeting van de NSDAP. De eerste mei was traditioneel de viering van de marxistische vrije dag van de arbeiders en de Führer begon als een volleerde tweede Lenin aan zijn speech:

Wij zijn socialisten, vijanden van het kapitalistische economische stelsel van vandaag met zijn exploitatie van de economisch zwakken, zijn onbillijke lonen, zijn oneerlijke waardering van de mens naar de mate van zijn rijkdom en bezit in plaats van naar zijn verantwoordelijkheden en prestaties, en wij zijn vast van plan dit systeem onvoorwaardelijk te vernietigen.

Men kan zich voorstellen dat de duizenden opgekomen werkloze verarmde Duitse arbeiders dit soort vroeg populistische praat op veel applaus onthaalde. Dit gezegd zijnde ging Hitler verder met zijn langdradige betoog over Lebensraum, want Hitler poogde voortdurend dit begrip de leden in te hameren. Dit deel van zijn beruchte 1 Mei-speech spreekt op zich al zijn vermeend ‘socialisme’ tegen en wordt dan ook om gekende redenen handig achterwege gelaten:

Tweëenzestig miljoen Duitsers“, sprak hij, “zitten opeengedrongen in een ruimte van maar 450 000 vierkante kilometers. Dit is een belachelijk cijfer als je het vergelijkt met de omvang van andere naties in de wereld van vandaag. Er zijn slechts twee oplossingen: de bevolking verminderen door ons beste mensenmateriaal uit Duitsland te verdrijven, of het grondgebied in overeenstemming brengen met de bevolking, desnoods door oorlog. Dit is de natuurlijke weg die de voorzienigheid heeft gewezen.

Mislukte staatsgreep van 8 nov. 1923. Derde persoon van links is Heinrich Himmler
Mislukte staatsgreep van 8 nov. 1923. Derde persoon van links is Heinrich Himmler

Niet bepaald een socialistisch geïnspireerd betoog, en de rest van de speech “We are socialists“, wordt door de manipuleerders ervan steevast wijselijk weggelaten omdat anders hun argumentatie verder geen steek meer houdt. Reeds dan al valt zijn woordgebruik op: ‘vernietigen‘, ‘uit Duitsland verdrijven‘, ‘desnoods door oorlog‘, ‘de bevolking verminderen‘. Geen loze beloftes, zo zal later blijken, maar stuk voor stuk allemaal zaken die hij vanaf 1933 ook werkelijk ten uitvoering zal brengen. Op dat ogenblik dat hij die woorden sprak was het echter nog maar 1927.

De twintiger jaren van de 20ste eeuw was de periode dat Hitler aan de opbouw van de NSDAP werkte. Deze toespraak “We are socialists” dateert van 1 mei 1927 (de feestdag van alle arbeiders overal ter wereld), en ruim twee jaar nadat hij ontslagen werd uit de gevangenis van Landsberg waar hij vastzat wegens het plegen van een militaire staatsgreep (de beruchte Bierkellerputsch).

Na de mislukte militaire staatsgreep door Hitler en de zijnen van 8 november 1923, werd Hitler enkele dagen later opgepakt, veroordeeld tot vijf jaar opsluiting maar komt reeds vervroegd vrij op 20 december 1924. Hitler aarzelt even wat te doen maar enkele maanden later, op 27 februari 1925, neemt hij de leiding van de NSDAP weer op zich. Hitler was in de gevangenis tot het besluit gekomen dat het verstandiger was om ‘de staat van binnenin te veroveren’ en neemt met zijn N.S.D.A.P. deel aan de Parlementaire verkiezingen (Reichstagwahlen). Met de Rijksdagverkiezingen van 7 december 1924 had de N.S.D.A.P. slechts 3% van de stemmen behaald. Vier jaar later, in 1928 (een jaar na “We are socialists“) valt ze zelfs terug tot 2,6% van de stemmen. Het waren moeilijke beginjaren voor Hitler en zijn NSDAP.

Rijkspropagandaleider Jozef Goebbels had met Hitlers speech “We are socialists” gehoopt op een tweede rode rel, maar alles verliep vreedzaam en de rede haalde niet eens de grote kranten. Vastbesloten de aandacht van het publiek op de partij te vestigen organiseerde Goebbels weer een bijeenkomst, drie dagen later op 4 mei 1927, in de zaal van de Veteranenbond te Berlijn. Goebbels liet de dagen ervoor een uiterst provocerende antisemitische affiche (`Een volk in wanhoop! Wie zal ons redden? Jakob Goldschmidt?‘) verspreiden en duizenden stuks ervan aanplakken over gans Berlijn. Jakob Goldschmidt, een grote Joodse bankier, werd uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen, maar haakte op het laatste moment af en zond zijn privé-secretaresse naar de bijeenkomst.

Goebbels was goed in vorm en het publiek genoot van zijn ironie. “Welkom, Berlijnse arbeiders!” begon hij. “Een welkom ook voor een charmante jongedame, de secretaresse van Jakob Goldschmidt. En doet u maar geen moeite ieder woord dat ik zeg te noteren. Uw baas zal het morgen in alle kranten kunnen lezen.” Hij ging voort met schimpen op `Joodse kranten’ en `perssynagoges’, totdat een tegenstander uitriep: “Je ziet er zelf ook niet zo best uit!“. De man, een al wat oudere dominee, bleef interrumperen, totdat Goebbels tenslotte zijn bruinhemden een teken gaf hem eruit te zetten. Daarbij werd de predikant zo toegetakeld dat hij in een ziekenhuis moest worden opgenomen.

Dachau: 'Arbeit macht Frei'
Dachau 1933: 'Arbeit macht Frei', Hitlers socialisme in de praktijk

De Duitse sociale verzorgingsstaat waar dikwijls wordt naar gerefereerd om Hitlers ‘socialisme’ te bewijzen, was niet eens een uitvinding van Adolf Hitler. Die bestond reeds – zij het in primaire vorm – in 1868 ten tijde van Otto von Bismarck. Hitler is er maar ten dele in geslaagd om dat weer af te bouwen. Na WOII werd dit systeem geperfectioneerd en de oorsprong ervan ten onrechte aan het nationaal-socialisme toegeschreven. Net zoals de fabel van de autostrades die een uitvinding van Hitler zou zijn geweest, of Hitler aan elke Duitser een auto gaf (de KDF-wagen, een voorloper van de Volkswagen kever) en meer van die fabels.

Op 30 januari 1933 greep Hitler de macht. De eerste die opgesloten werden in de concentratiekampen waren, nog voor de Joden, zigeuners enz.: socialisten, vakbondsleiders en communisten. Nauwelijks twee maanden nadat Hitler de macht greep, maakte Heinrich Himmler, de Rijksleider van de SS, op 30 maart 1933 op een persconferentie de oprichting van het concentratiekamp Dachau bekend.

Een klein onopvallend berichtje uit de Münchener Neuesten Nachrichten (afbeelding links) maakt er melding van: “Een concentratiekamp voor politieke gevangenen bij Dachau. In dit kamp, met een capaciteit van 5.000 personen, zullen alle communisten en socialisten die de veiligheid van de staat in gevaar brengen, worden samengebracht.” (bron) In het artikel werd beschreven dat het kamp bestemd was voor sociale reïntegratie: gevangenen moesten werk verrichten om zo hun vrijheid weer te kunnen krijgen.

munch

De doelstelling van het kamp werd als volgt geformuleerd: “Het voornemen is de politieke gevangenen in werkploegen in te delen die (…) het moeras van Dachau gaan droogleggen. (…) Na het werk zullen er voordrachten over volks- en religieuze kunst worden gehouden. De opzet is om de geïnterneerden door arbeid, gezonde kost en rechtvaardige bejegening van het individu weer voor de ideeën van het vaderland bruikbaar te maken.” Bron: Go2War.nl

Hierna zal Hitler nooit meer verwijzen naar zijn speech “We are socialists” van 1 mei 1927. De slinkse truuk om een groot deel van de socialisten en arbeiders te lijmen voor zijn antisemitisch discours en het voorbereiden van de oorlog, had gewerkt en brachten Hitler in ijltempo naar de macht. Maar vanaf 1933 werden de facto alle socialisten en communisten vogelvrij verklaard en ze zullen het nog zwaar te verduren krijgen!

16 gedachtes over “De mythe van Hitlers socialisme; vandaag 85 jaar geleden sprak de Führer: ‘Wij zijn socialisten!’

 1. Hitler’s jodenhaat is in belangrijke mate ontsprongen aan zijn haat tegen het kapitalisme. Zoals ook uit zijn politieke testament blijkt, geeft hij tot op de laatste dag van zijn leven de internationale bankiers de schuld van de crisis in de dertiger jaren en de oorlog die daaruit volgde. Zelf schoof hij op van communist naar revisionist, toen zijn communistische revolutie mislukte. Bernstein had de politieke onmacht van de communisten en internationaal socialisten aangetoond. Dezen wilden geen politieke compromissen sluiten, waardoor zij voor de Duitse arbeiders geen enkele verbetering brachten in hun sociaal-economische situatie. Hitler koos met zijn nationaal socialisten de pragmatische, revisionistische koers om het communistisch ideaal te verwerkelijken. Hij toonde zich bereid zowel politieke compromissen te sluiten, als zich te beperken tot Duitsland. Hierdoor kon hij de Duitse arbeiders voor zich winnen. Niet op inhoud maar op methode waren de communisten en de internationaal socialisten zijn grootste concurrent. Tot op het laatst is Hitler zichzelf als socialist blijven zien.

  Het bestrijden van communisten en internationaal socialisten, waaronder het verbieden van deze partijen en het gevangenzetten van politieke leiders en vakbondshoofden had dezelfde intentie als Stalin namelijk de macht van een enkele partij te vestigen. Zowel de communisten, de internationaal socialisten als de nationaal socialisten hadden niets op met de democratie. Het doel was het vestigen van de communistische heilsstaat. Dit was de communisten in Rusland gelukt in 1917. De coup van Hitler in 1923 was echter mislukt, zodat hij het later via de weg van de verkiezingen opnieuw probeerde.

  De internationaal socialisten en communisten waren geen vredelievende democraten. Ze streefden net zoals de nationaal socialisten naar vernietiging van het kapitalistische systeen en naar vernietiging van de democratie. Hitler’s jodenhaat is niet te begrijpen zonder te verwijzen naar dit uitgesproken socialistische anti-kapitalisme. Hierin verwijst hij zelf naar de macht van de grootste internationale bankiers, die voor een deel uit Joodse mensen bestond. De ellende van de Duitse arbeiders in de dertiger jaren door de financiele crisis die in belangrijke mate ontsproot aan de gigantische herselbetalingen, verklaart de verbitterde haat van Adolf Hitler tegen de internationale financiele wereld. Dit anti-kapitalistische anti-semitisme kon en kan echter ook terug gevonden worden in het communisme en het internationaal socialisme. We vinden daarin de historische wortels van het hedendaagse sterk opkomende anti-semitisme in West-Europa, dat opnieuw in socialistische kringen wordt gepropageerd.

  Hitler was dus wel degelijk socialist. Dat betekent niet dat alle socialisten zich door hem hebben laten inspireren. Hij werd zelf net als zovele anderen geinspireerd door het gedachtengoed van Marx en Engels. Zijn bijdrage aan de geschiedenis van het socialisme zit vooral in het pragmatisme: gebruik verkiezingen als revolutie niet werkt, begin in eigen land als internationaal niet werkt. Hetzelfde geldt voor het anti-semitisme, dat al voor Hitler op het toneel verscheen, aanwezig was in het socialisme. Zijn bijdrage was ook daarin pragmatisch, namelijk vernietiging van Joodse mensen.

  Ik ben dan ook van mening dat Hitler’s socialisme geen mythe is en dat de opkomst van het nationaal socialisme en de persoonlijke drijfveren van Adolf Hitler niet te begrijpen zijn zonder het socialistische ideaal serieus te nemen. Mijn grootouders hebben zelf met hun kinderen ondergedoken gezeten en behoorden tot de gelukkige 2500 autochtone Joden en halfjoden die in Nederland de oorlog hebben overleefd, nog geen 2,5%. Het heeft mij de waanzin van het socialisme in al zijn vormen en zijn inherente jodenhaat laten inzien.

  Like

  1. @Hitler’s jodenhaat is niet te begrijpen zonder te verwijzen naar dit uitgesproken socialistische anti-kapitalisme. Hierin verwijst hij zelf naar de macht van de grootste internationale bankiers, die voor een deel uit Joodse mensen bestond.

   Onzin natuurlijk. Ik ben het gewend om mensen te oordelen op hun daden en niet op hun woorden, in het bijzonder als beloftevolle uitspraken worden gedaan door politici en dictators. Uiteraard viseerde Hitler Joodse bankiers, maar dat deed hij niet omdat ze bankiers waren maar omdat ze Joods waren. En omdat sommige Joden bankier waren, werd het hele kapitalistisch systeem als onbetrouwbaar afgedaan.

   Moest het anders zijn geweest, zoals jij suggereert, dan zou Hitler ALLE bankiers achter slot en grendel hebben geplaatst en nadien afgevoerd hebben naar de vernietigingskampen. Dat heeft hij niet gedaan, maar enkel de Joden. Dààrom is Hitler geen socialist en heten wij Hitler een leugenaar en een bedrieger wanneer hij tegen zijn werkloze verpauperde Duitse aanhangers verklaarde “Wij zijn socialisten”, want hij bedoelde de facto: “Wij zijn Jodenhaters en we zullen ze tot de laatste man/vrouw/kind uitroeien”.

   Maar in 1927 was de tijd nog niet rijp om te zeggen dat je de Joden ging uitroeien. Het plan tot de Endlösung kreeg pas gestalte toen Hitler ’s legers op 22 juni 1941 Rusland binnenstormde en hij in die onmetelijk uitgestrekte Russische steppes mogelijkheden zag om ver weg van lastige pottenkijkers de Joden op fabrieksmatige wijze om te brengen: Sobibor, Chelmno, Treblinka en Belzec waren geen concentratiekampen maar doodskampen. Intussen werden ook Auschwitz II (Birkenau) en het voormalige Russische krijgsgevangenenkamp Majdanek omgeturnd tot moordfabrieken.

   Dàt was Hitlers socialisme in de praktijk. En het partijprogramma uit 1920 van de NSDAP en zijn vele volkstoespraken tot aan de machtsovername in 1933 met inbegrip van zijn “Wij zijn socialisten” speech van 1 mei 1927 waren pure propaganda. Niks meer en ook niks minder.

   Like

 2. Brabosh, proficiat met je welverdiende pensioen. Heb met veel interesse het artikel gelezen, maar kom tot de conclusie dat haat in de mens zit, niet in de partij.

  Haat-partijen worden opgericht door mensen die dit fenomeen herkennen, kanaliseren, sturen & gebruiken om hun eigen haat ten uitvoer te laten brengen door anderen (want meestal zijn de leiders de grootste lafaards).

  Door de multimedia is dit allemaal gemakkelijker geworden, gaat véél sneller & is daarom nog véél gevaarlijker. Het leven van een (ander) mens heeft zijn waarde verloren voor deze blinde haters met (altijd) een excuus klaar.

  Like

 3. Van Harte Gefeliciteerd met je pensioen. Veel gezondheid en een gelukkig huwelijk en een vitale oude dag. Nou ja oud , ik hoop dat jullie dat mogen worden.
  Veel dank voor al dit werk .Ik hoop er nog lang van te kunnenlezen

  Like

 4. Hoi Hugo!

  Betekent het pensioen nu dat ik geen mailtjes meer krijg rond een uur of 6 in de ochtend?

  Geniet er van!

  Avi.

  Like

  1. @Betekent het pensioen nu dat ik geen mailtjes meer krijg rond een uur of 6 in de ochtend?

   Bedankt Avics,

   De voorbije maand heb ik maar zes dagen meer gewerkt (moest veel vakantiedagen ophalen) en stilaan merk ik zelf ook wel dat mijn tijdschema telkens opschuift en wat later begint. Ik wordt al twee à drie uur later wakker dan toen ik nog werkte. Benieuwd hoe dat verder zal evolueren.

   Het voordeel met internet is dat je de klok rond kan werken, lezen en reageren.

   Maar nu ik bevrijd ben van de stress van het werk (en als dispatcher was die meedogenloos hard) zal ik mijn best doen om de kwaliteit op deze blog omhoog te drijven. Niet meer dus, maar wel beter. En zolang Israëlhaters mijn blog niet hacken (zoals net met het Joods Forum gebeurde) ga ik onbeperkt door.

   Am Yisrael Chai!

   Like

 5. Werner Sombart (1863-1941) werd in 1890 hoogleraar in Freiburg in de Staatswetenschappen en daarbinnen met name de economie. Hij gold als vooraanstaand socialist. In 1896 publiceerde hij het boek “Sozialismus und soziale Bewegung im 19. Jahrhundert“. Dit boek bezorgt hem faam als socialistisch wetenschapper.

  In 1911 verschijnt zijn boek „Die Juden und das Wirtschaftsleben“ waarin Sombart de Joden als de kapitalistische hoofdrolspelers laat optreden. Op hem en Gottfried Feder gaat het onderscheid tussen het „scheppende“ industriekapitaal en het „rovende“ Finanzkapital terug. Dit rovende financieringskapitaal werd geïdentificeerd met de „jüdisch-internationalen Hochfinanz“. Voor de socialist Sombart was dit kapitalisme onchristelijk en daarmee “Joods”. Dit brengt hem ertoe een heel hoofdstuk aan de rassenkenmerken van Joden te wijden. Niet voor niets wordt Sombart van socialist een nationaal socialist. Uiteindelijk doorziet hij toch de demonische kant hiervan en neemt afstand van deze stroming.

  Zowel Goebbels als Hitler verwijzen naar dit onderscheid tussen het scheppende en het rovende kapitaal. Dit verklaart waarom zij zich niet tegen banken als zodanig keren, maar specifiek tegen de internationale financiële wereld.

  Adolf Hitler zegt in zijn politieke testament (1945):
  „Ich habe aber auch keinen Zweifel darüber gelassen, dass, wenn die Völker Europas wieder nur als Aktienpakete dieser internationalen Geld- und Finanzverschwörer angesehen werden, dann auch jenes Volk mit zur Verantwortung gezogen werden wird, das der eigentlich Schuldige an diesem mörderischen Ringen ist: Das Judentum!“

  De samenhang tussen kapitalisme en Jodendom vanuit een socialistisch perspectief gaat dus aan het optreden van Hitler vooraf. Hitler voert dit tot zijn ultieme en morbide consequentie. Hij maakt de Joden tot de zondebok en tot speerpunt van zijn politieke propagandamachine. Dat neemt niet weg dat Hitler is, wat hij zegt dat hij is: een socialist.

  SPD-Politikus Rudolf Breitscheid zei hierover in 1931 op de partijdag in Leipzig dat „selbst der Nationalsozialismus gezwungen sei, sich ein sozialistisches Aushängeschild zu geben“. Wat volgens hem aantoont, „dass zuletzt doch der Gedanke des Sozialismus marschiere.“

  De rechtsfilosoof Johann Braun (1946) schrijft hierover: „Eine sozialistische Utopie liegt auch dem Nationalsozialismus zugrunde. Zwar zielt dieser nicht auf einen Sozialismus für alle ab, also nicht auf einen internationalen, sondern auf einen nationalen Sozialismus; aber die Logik des utopischen Rechtsdenkens herrscht auch hier.“

  Ik zou het ook graag anders zien, maar de socialistische ondergrond in het nationaal socialisme is onmiskenbaar. Het verbaast mij ook niet aangezien Karl Marx zelf in „Zur Judenfrage“ (1843) wijst op de samenhang tussen Joodzijn en geld:
  „Betrachten wir den wirklichen weltlichen Juden, nicht den Sabbatsjuden, wie Bauer es tut, sondern den Alltagsjuden. Suchen wir das Geheimnis des Juden nicht in seiner Religion, sondern suchen wir das Geheimnis der Religion im wirklichen Juden,

  Welches ist der weltliche Grund des Judentums? Das praktische Bedürfnis, der Eigennutz.

  Welches ist der weltliche Kultus des Juden? Der Schacher. Welches ist sein weltlicher Gott? Das Geld.“

  Het anti-semitisme is vanaf het begin een deel van het socialisme. Het is onderdeel van Marx’ denken. Het komt terug in het nationaal socialisme en heden ten dage vinden we het nog steeds terug bij de “Internationale socialisten”.

  Like

 6. Ook Hitler’s maatregel om de Duitse arbeider vrij te geven op de eerste mei was wel een handige truc. De vernietigingskampen lagen zoals je wel weet in Polen. Vanaf een pril tijdstip in de invasie van de Sovjet-Unie was duidelijk dat er geen plaats was voor Joden in de nieuw bezette gebieden. Ook de acute executie van politiek commissarissen was een voorbeeld.
  De uiteindelijke beslissing tot totale vernietiging van alle onder Duitse invloedssfeer staande Joden kwam later pas na de intreding van de VSA in de oorlog en met de Wannsee conferentie als ik goed ingelicht ben.

  Ik denk dat Hitler zijn gezicht pas liet zien met zijn beroemde speech over allen die hem met een socialistische of burgerlijke of plutokratische politicus noemden. Sie verwechseln uns mit ihres gleichem Selbst! We zijn intolerant en ik zal niet rusten totdat alle 30 partijen uit Duitsland weggeveegd zijn.

  Like

 7. @M. De Graaff

  Ik stel vast dat je rond de pot blijft draaien.

  Hitler was geen socialist, in het beste geval een selectieve nationalist, met uitsluiting van iedere Duitser of die nu Joods, socialist, communist, homoseksueel, vrijmetselaar, Jehova Getuige, zigeuner, zwart of geel, enz… was.

  Een eenvoudige zoektocht levert dit op. Voor het geval je geen Engels begrijpt kan je met Google vertalen:

  Hitler had a deep hatred of the Social Democratic party, which he believed “fostered class conflicts at the expense of national unity” (Bullock 42).

  In Mein Kampf, he outlines his distaste of the Social Democratic movement, being turned off by their hostility towards the maintenance of Germanism in Austria (31) and their opposition to social demands by the working class (35-36).

  The Social Democratic Party remained antagonistic and disparaging to Hitler; he believed that “…the working men were the victims of a deliberate system for corrupting and poisoning the popular mind, organized by the Social Democratic Party’s leaders, who cynically exploited the distress of the masses” for their political gains (Bullock 38).

  Hitler was also critical of the Social Democrats for their dependence on internationalization and foreign trade. With this in mind, it is no wonder that Hitler believed that Jews were the leaders of Social Democracy and therefore to be hated (Hitler, Mein Kampf 43).

  Hitler was not a socialist in the strict sense of the word; this can be shown by his definition of ‘socialist’, which differs from the norm:

  Whoever is prepared to make the national cause his own to such an extent that he knows no higher ideal than the welfare of his nation; whoever has understood our great national anthem, Deutschland, Deutschland, über Alles, to mean that nothing in the wide world surpasses in his eyes this Germany, people and land, land and people — that man is a Socialist. (Bullock 76)

  Hitler’s meaning of socialism, therefore did not refer to a specific economic system, but to “an instinct for national self-preservation” (Fischer 125) or nationalism. Concerning the Socialist aspects of the 25-Point program, Hitler made promises “because in 1920, the German working class and the lower middle classes were saturated in a radical anti-capitalism; such phrases were essential for any politician who wanted to attract their support” (Bullock 75).

  Like

 8. Geachte heer Van Minnebrugge,
  Zoals Bullock zelf al stelt, had Hitler een haat jegens de Sozial Democratische Partei. De reden hiervan, zoals de door u aangehaalde tekst zelf stelt, is dat deze partij niet genoeg deed voor de onderdrukte arbeidersklasse. De SDP gedroeg zich als een partij van salonsocialisten en hield feitelijk de arbeidende klasse in haar uitgebuite positie. Het verwijt dat Hitler deze partij maakte is dat zij als partijbonzen wel in het pluche zaten, maar geen vooruitgang voor de arbeiders bereikte.

  Hierin herkennen we de typisch socialistische positie. De afwijking ten opzichte van deze positie, zo stelt Bullock, zich hem in de beperking van de NSDAP tot de specifiek Duitse arbeiders. Deze beperking is historisch verklaarbaar uit de onmacht van het socialisme in de SDP om internationaal, in Europa, een zodanige macht te ontwikkelen en te
  benutten dat er resultaat werd geboekt.

  De strijd van de NSDAP tegen de SDP is op die manier te begrijpen als een richtingenstrijd binnen de socialistische beweging, hoezeer diverse socialistische wetenschappers dit aspect ook willen wegredeneren. Om deze reden worden vervolgens definities van socialisme voor gesteld, die de NSDAP uitsluiten. Er ontstaat dan een onderscheid in een ‘waar’ socialisme en een schijnsocialisme. We zien dan ook dat Bullock de economische wortels onder de nationaal socialistische ideologie ontkent. Gelukkig zijn er genoeg historici die de onzinnigheid van deze positie hebben aangetoond.

  Ik begrijp dat u als socialist boos wordt van mijn kritiek op uw stukje. Let wel, ik ontken geenzins de verderfelijke anti-semitische daden van dit abjecte régime, maar het gaat mij veel te ver om de socialistische kern van het Hitleriaanse gedachtengoed te verloochenen. Het doet mij vrezen dat u hiermee een blinde vlek heeft voor de anti-semitische kanten van het hedendaags socialisme. Wellicht dat dit in Belgie minder zichtbaar is. In Nederland is dit in ieder geval heel goed herkenbaar in de standpunten van socialistische partijen als PvdA, SP en GroenLinks, die de Palestijnse Autoriteit steunen ondanks dat Hamas daarin grote invloed heeft, die bestrijden dat Israël een Joodse staat is. Omdat ik in u een groot sympathisant zie van Israël, hoop ik dat u ook het anti-semitisme in de socialistische beweging onder ogen wilt zien.

  Like

 9. @Het doet mij vrezen dat u hiermee een blinde vlek heeft voor de anti-semitische kanten van het hedendaags socialisme.

  Nu gooit u wel echt alles op een hoopje. Van Hitlers speech van 1927 springt u in één klap naar het hedendaags socialisme in een obscure poging om het socialisme in dezelfde zak te duwen als Hitlers nationaal-socialisme. Dat is uiteraard ook altijd uw aanvankelijke bedoeling geweest.

  Het zou handig zijn voor de discussie wanneer u zich zou beperken tot de speech van 1927 en wat Hitler er in de praktijk heeft van gebakken in de 12 jaren dat hij feitelijk bestuurde. En dan is van zijn vermeend socialisme sinds 1933 geen spoor meer te merken. Gelukkig bent u zo eerlijk geweest om dat toe te geven. Blijkbaar zit u toch ook verveeld met 6 miljoen vermoorde Joden en 5 miljoen andere opposanten, met inbegrip van socialisten en communisten en andere voor de nazi’s onwaardige levens die werden vermoord in de kampen.

  Ten andere, in het artikel staat ook dat ik 5 jaar geleden de partijpolitiek de rug heb toegekeerd. Dat stukje heeft u blijkbaar overgeslagen.

  Het is in België nog erger gesteld met de socialisten dan u vermoedt. De socialistische vakbond ABVV/ACOD duikt overal op in anti-Israëlische comité’s, manifestaties en coalities die de vernietiging van de Israëlische staat beogen. Eén van de fanatiekste linkse partijen die het voortouw nemen in de strijd tegen Israël is de marxistisch-leninistische partij PVDA, op de voet gevolgd door de trotskistische partij de SAP.

  Like

 10. Geachte heer Van Minnebruggen,
  Dank voor uw reactie op mijn reactie (op uw reactie op mijn reactie). Ik ben geheel gerustgesteld ten aanzien van uw alertheid op anti-semitisme binnen de socialistische partijen in België. Hiermee logenstraft u mijn opmerking over een mogelijke blinde vlek volledig.

  We zullen het wellicht niet eens worden over de precieze betekenis van het socialisme binnen het nationaal socialisme, maar op dit punt van hedendaags anti-semitisme kunnen we elkaar volledig vinden.

  Like

 11. Waarom ik mezelf nog steeds als socialist beschouw los van de partijpolitiek is omwille van de volgende redenen. Zoals op deze blog duidelijk overal te lezen staat in honderden artikels kom ik op voor vrouwenrechten, met inbegrip van de vrouw die zelf aan geboorteregeling doet via anticonceptie en de keuze om aan de conceptie een einde te maken (via abortus), ik kom op voor gelijke rechten voor holebi’s, voor het recht om uit eigen beslissing een einde te maken voor terminaal zieken (euthanasie), voor de scheiding van kerk/synagoge/moskee versus de staat met inbegrip van vrijheid van religie voor iedereen, tegen racisme, discriminatie en Jodenhaat, voor afschaffing van verschil tussen bedienden en arbeiders, voor écht gratis onderwijs en gezondheidszorg, voor meer door bedrijf en staat georganiseerde betaalbare kinderopvangcentra, voor het optrekken van lonen en pensioenen tot een reëel en leefbaar minimumloon alsmede de creatie van maximumlonen, openbaring van inkomsten van iedereen, voor de bouw van sociale woningen (België loopt daarin hopeloos achterop), voor het verkorten van asielprocedures naar maximum 6 maanden (afgewezen is buiten, aanvaard is integratie en opvang), immigratiestop behalve voor gezinshereniging en enkel voor EU-landen enz…

  Het gros van dit alles is ook in Israël verwezenlijkt, tot grote spijt wie het benijdt en daar zitten ook veel Joden en Israëliërs tussen. Israël heeft dat kunnen bereiken, een zoveelste mirakel dus, ondanks het feit dat Israël al 64 jaar in staat van oorlog verkeert met de omringende Arabische wereld en opbokst tegen een vijandig gezind Kwartet voor het Midden-Oosten.

  Like

 12. Ik wens je een welverdiende pensionering toe, met een voortdurende ijver en passie voor Israel! Dit blijft helaas nodig. Vergeet niet te genieten van je vrijheid en rust samen met je vrouw en familie.
  Dit jaar naar Jeruzalem? 😉

  Like

Reacties zijn gesloten.