Syrië herdenkt Bloedbad van Deir Yassin als bliksemafleider voor genocide op eigen volk [video]

A Gazillion Times More Syrians than Palestinians Have Been Killed Een Gaza-lioen keer meer Syriërs dan Palestijnen werden vermoord door MEMRI [http://www.memri.org/] Terwijl in Syrië reeds meer dan 10.000 burgers werden vermoord door regeringsgetrouwe troepen van president Bashar Al Assad, alias de Slager van Damascus, draait de anti-Israëlische propagandamachine onvermoeid verder. De Syrische regering wist niet beter dan onlangs een herdenking te organiseren naar aanleiding van de 64ste verjaardag van het Bloedbad van Deir Yassin, waarbij volgens officiële cijfers 107 Arabische doden vielen, het merendeel Arabische combattanten. De gekende satellietzender van Al Jazeera TV, die uitzendt vanuit Qatar, vroeg hierom … Lees verder Syrië herdenkt Bloedbad van Deir Yassin als bliksemafleider voor genocide op eigen volk [video]

Miljoenen Amerikaanse dollarhulp gebruikt door Palestijnen voor promotie van terreur [Henry Kope]

Gingrich was right: US aid pays for Palestinian terror promotion

door Henry Kope [bron: The Commentator]

Met duizenden Amerikanen die hun leven hebben opgeofferd in de oorlogen tegen de terreur en de vele triljoenen dollars die daaraan werden besteed, zouden de Amerikanen zich mogen afvragen: waarom hebben wij bijna een miljard dollars gegeven aan de terreurpromotoren van de Palestijnse Autoriteit?

De controverse omtrent de beschuldiging van de Amerikaanse presidentskandidaat Newt Gingrich dat de Palestijnse nationale entiteit een recente uitvinding is, heeft jammer genoeg een belangrijker punt overschaduwd, met name dat de Palestijnse Autoriteit haat en terrorisme bevordert met de hulpgelden die de Verenigde Staten doneert. Als dat waar is, stelt dit ernstige vragen bij het Amerikaanse beleid in het Midden-Oosten.

Volgens de Onderzoeksdienst van het Congres, bedraagt de Amerikaanse hulp aan de West Bank en de Gazastrook sinds 2008 gemiddeld meer dan van 600 miljoen dollars per jaar. Meer dan 200 miljoen dollars van die jaarlijkse som gingen rechtstreeks naar de begroting van de Palestijnse Autoriteit (“PA”), dat wil zeggen: meer dan 800 miljoen dollar op vier jaar tijd. Waar is al dat geld naar toe gegaan?

Uit het onderzoek dat door de non-profitorganisatie Palestinian Media Watch werd verricht, blijkt dat de PA sinds lang een gevestigde praktijk voert van het uitbetalen van salarissen van veroordeelde Palestijnse terroristen en aan de nabestaanden van zelfmoordbomaanslagers. In april 2011 formaliseerde de PA deze praktijk, door een wet goed te keuren die op de loonlijst van de PA plaatsten… “alle Palestijnse en Israëlische Arabieren die wegens terreurmisdaden worden veroordeeld en gevangen gezet in Israël“. Het Palestijnse nieuwsmedia rapport stipuleerde dat aldus meer dan 5.500 veroordeelde Palestijnse terroristen in aanmerking komen voor deze betalingen.

Lees verder “Miljoenen Amerikaanse dollarhulp gebruikt door Palestijnen voor promotie van terreur [Henry Kope]”

De laatste Christenen van Bethlehem? [Giulio Meotti]


Een van de beroemdste kerken ter wereld staat in Bethlehem: de Geboortekerk, althans het deel dat bekend staat als Grieks-Orthodoxe basilica, gelegen naast de aangebouwde Rooms-Katholieke Catharinakathedraal, waarvan de kloosterhof teruggaat tot de tijd van de kruisvaarders. Ondergronds bevindt zich de plaats waar Jezus Christus  geboren zou zijn. De exacte plek wordt aangegeven door een zilveren veertienpuntige ster. Hierboven staat een altaar naar Armeens apostolisch ontwerp. Omdat de Rooms-Katholieke Kerk gebruik maakt van de gregoriaanse kalender en de Grieks-Orthodoxe en de Armeens-apostolische Kerk de juliaanse kalender gebruiken, wordt er tweemaal kerstavond gevierd waarbij een groot aantal gelovigen bij elkaar komt op het Mangerplein voor de kerk.

Bethlehem’s last Christians?

Wereldkerken zwijgen in het zicht van moslimvervolging van Palestijnse Christenen

door Giulio Meotti [Ynet]

Veteraan Bob Simon, ankerjournalist voor CBS News, berichtte zonet over het penibele lot van de Palestijnse Christenen, waarvoor hij de Israëlische “bezetting” verantwoordelijk acht voor hun dramatische verdwijning. De ‘60 Minutes Story‘ veroorzaakte enorm veel schade aan Israël ’s imago.

Ondertussen grotendeels genegeerd door de westerse media, vindt een systematische campagne plaats van Moslimvervolging tegenover de Christenen in de Palestijnse gebieden. Het is een religieuze en etnische zuiveringscampagne die door de grote wereldkerken wordt doodgezwegen.

De christenen zijn lange tijd voortrekkers geweest voor het Arabische nationalisme. De meest prominente Palestijnse intellectueel was een Christen, Edward Said. De propagandaterm “Nakba” werd bedacht door een Christen, Constantin Zureiq. De terrorist George Habash was een Christen, net zoals de vrouw van Yasser Arafat dat was. Azmi Bishara, het Arabische parlementslid die geheimen naar Hezbollah lekte, komt uit een Christelijk middenklasse gezin uit Nazareth.

Sinds de eerste Intifada, creëerden de Palestijnse Christenen een moslim-christelijke eenheid om Israël als aanvaller, kolonisator en invaller af te beelden. Zij dachten dat het Islamitisch-Christelijk front tegen het Zionisme hen zou helpen om hun positie in de Arabische wereld te beveiligen. De Arabische Christenen, en vooral hun judeofobische geestelijken, stonden met name op de barricades in de strijd voor de vernietiging van Israël. Het was een politieke operatie die ook diende om de misdaden te bedekken die door de PLO en Islamitische groepen werden gepleegd tegen de Christenen: gedwongen huwelijken, bekeringen, gronddiefstal, bomaanslagen, commerciële boycot, martelingen, ontvoeringen, seksueel geweld en afpersing.

Lees verder “De laatste Christenen van Bethlehem? [Giulio Meotti]”