Geef de vrede een kans – De ‘vergeten’ Conferentie van San Remo, 25 april 1920 [video]

“Geef de vrede een kans

San Remo, 25 april 1920

In deze 15 minuten documentaire wordt een nieuw perspectief op vrede aangeboden tussen Israëliërs en Palestijnen gebaseerd op de ontdekking van de notulen van de vredesconferentie van San Remo van april 1920. Aan het woord komen internationale experten zoals Howard Grief, Jacques Gauthier en Dore Gold. Dit lang verborgen document verklaart de wettige rechten van de Joden alsmede van de Palestijnen. Door terug aan de onderhandelingstafel te keren, met respect voor de historische feiten en internationale wetten, wil deze film ons laten geloven dat er werkelijk vrede kan bestaan tussen Israël en de Palestijnen. De videoclip is een productie van Give Peace A Chance http://givepeaceachance.info/

Dikwijls wordt verwezen naar Resolutie 181, het Verdelingsplan dat het Britse Mandaat Palestina zou verdelen tussen Joden en Arabieren. Die Resolutie werd bij meerderheid goedgekeurd door de Verenigde Naties. Maar, los van het feit dat de Arabieren deze Resolutie verwierpen en prompt een vernietigingsoorlog begonnen tegen het Joodse volk, is er in feite juridisch niet veel te zeggen voor Resolutie 181, die resolutie was niet eens bindend.

Maar wèl bindend is het akkoord dat 51 landen ondertekenden op de Conferentie van 25 april 1920 in San Remo. Waarin de facto de historische rechten van het Joodse volk op het land van Israël internationaal werden erkend. In het licht van de nakende onafhankelijkheidsverklaring van een Palestijnse staat die zich juridisch gesproken op het grondgebied van een andere staat [Israël] wil vestigen, is volgens de internationale wetten deze oprichting van de Palestijnse staat  volkomen illegaal.

Meer weten over de San Remo Conferentie, in de aparte rubriek op deze blog klikken op: https://brabosh.com/category/san-remo-1920/