Israël op de 64ste verjaardag: Bevolking gestegen tot 7.881.000 inwoners

Israel at 64: Population of 7,881,000

De bevolking van Israël is het afgelopen jaar met 161.000 toegenomen en nadert de kaap van 8 miljoen

Bron: Ynet http://www.ynetnews.com/

Aan de vooravond van de 64ste verjaardag van de Onafhankelijkheid van Israël, telt de bevolking van de Joodse staat 7.881.000 inwoners, volgens de data die werden vrijgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek van Israël (CBS). Ter vergelijking: aan de vooravond van de stichting van de Staat Israël op 14 mei 1948 waren er enkel 806.000 inwoners, wat dus nagenoeg een vertienvoudiging is.

De nieuwe data die door het CBS werden gepubliceerd vermelden dat bijna 5.931.000 van de bevolking van Joodse oorsprong is (75.3%).

De Arabische bevolking telt thans 1.623.000 (20.6%) mensen en de resterende 4,1% zijn immigranten en hun kinderen die niet door het Binnenland Ministerie genoteerd staan als zijnde Joods. Hun aantal bedraagt 327.000 inwoners.

Sinds de vorige Dag van de Onafhankelijkheid (2011) werden in Israël 161.000 babies geboren en zijn er 39.000 mensen overleden. Naar schatting bereikten 19.000 immigranten het land terwijl anderzijds 8.000 mensen verkozen om Israël te verlaten.

Nog eens 4.500 mensen kwamen bij de bevolking als resultaat van familie hereniging. In het totaal is de bevolking van Israël de voorbije twaalf maanden met 137.500 mensen toegenomen, een stijging met 1,8 procent.

Uit de cijfers van het CBS blijkt tevens dat meer dan 70 procent van de Joodse bevolking van Israël binnen de Joodse staat geboren zijn en meer dan de helft van hen zijn minstens tweede-generatie Israëliërs. In vergelijking hiermee was slechts 35 procent van de bevolking in 1948 in het Heilig Land geboren.


Met dank aan Tiki S. voor de hint.

12 gedachtes over “Israël op de 64ste verjaardag: Bevolking gestegen tot 7.881.000 inwoners

 1. @Tot slot: mijn vrouw en ik hebben onze vier kinderen altijd hun dagelijks brood mogen voorzetten

  Goed voor jou. Als ‘argument’ kan dat ook wel tellen. Het moge een troost zijn voor al die vrouwen en meisjes die dat niet kunnen, en na het baren van hun kind verder door de gemeenschap aan hun lot worden overgelaten. 😦

  Like

 2. om bij je laatste stelling te beginnen, hier een variant: “dan is het nu het wachten op de legalisering van de aanval op Israël door demokratische besluitvorming bij meerderheid van stemmen…” (een voorspelling die Christenen al eeuwenlang vanuit het bijbelboek Openbaringen kennen, ook wel Armageddon genoemd)

  begrijp je wat ik bedoel?

  ergens is er een grens… zowel bij abortus als bij de situatie m.b.t. Israël

  ook in fascistisch Duitsland was de meerderheid akkoord (Was wollen Sie, Butter oder Kanonen?)

  niet altijd een echt goed argument, die meerderheid…

  Tot slot: mijn vrouw en ik hebben onze vier kinderen altijd hun dagelijks brood mogen voorzetten, en daar geef ik mijn schepper de “schuld” van…

  Like

 3. Persoonlijk ben ik in werkelijkheid geen voorstander van abortus, zoals je zegt: uit respect voor het leven. Maar ik zie het als een uitweg voor vrouwen die voor zichzelf hebben uitgemaakt dat ze om de een of andere reden niet voor dat toekomstig leven kunnen zorgen. En dan leg ik de schuld bij de maatschappij die gefaald heeft om de vrouw in kwestie een alternatief te bieden en niet bij de vrouw in kwestie.

  Anders gezegd en wat mij betreft: de vrouw beslist zélf of ze voor dat leven kan zorgen of niet. Wat haar keuze ook is, wij moeten haar daarin helpen ook al denken we daar diep in ons hart anders over.

  Net zoals iemand die terminaal ziek is en beslist om onder professionele hulp een einde aan zijn lijden te maken. Dat vind ik ook verschrikkelijk maar ik kan me ermee verzoenen.

  Maar goed, voor religieuze mensen gelden andere argumenten waar ik moet afhaken. Echter, abortus enkel om religieus abstracte argumenten te willen verbieden, zonder een feitelijke rationele en tastbare hulp te bieden is niet realistisch en helemaal niet meer van deze tijd. De tijd van een ‘Ons Wees Gegroetje’ bidden en maak je geen zorgen want ‘God zorgt voor alles’ daar geef je je kinderen geen dagelijks brood mee. Als de maatschappij niet haar verantwoordelijkheid wil nemen over de prille levens dan is abortus de enige uitweg.

  En zoals reeds gezegd: de legalisering van abortus is er gekomen door democratische besluitvorming bij meerderheid van stemmen. Zo ook in Israël.

  Like

 4. Even een reaktie op het aloude antwoord van pro-abortusmensen: “anders komen we weer in de Middeleeuwen terecht”. Dit keer in deze vorm: “Het alternatief – waar jij indirect voor pleit – is abortus terug illegaal laten uitvoeren in groezelige kelders en zolderkamertjes door criminelen en charlatans, zoals het vroeger was.”

  Ik vind dit een geweldig zwak argument.

  “Laten we iets verkeerds niet meer doen, want dan gaan we nog verkeerdere dingen meemaken.”

  (Het zelfde als het Nederlandse tolerantiebeleid inzake drugs. De Nederlandse overheid zit er zwaar mee in de maag en probeert nu van alles om ervan af te komen.)

  Je zou ook kunnen zeggen: laten we iets verkeerds geleidelijk afschaffen, met goede argumenten en professionele begeleiding en landelijke voorlichting. (Foto’s van verknipte babylijkjes…)

  Kom op man, als een intelligent mens, gestudeerd, een hoge moraal, goed fatsoen en breed inzicht, hoe kun je met zo’n argument komen om abortus niet af te schaffen? Abortus = leven doden.

  Dezelfde reakties als het gif dat jij regelmatig als reaktie ontvangt (getuige het bovenstaande gemodereerde), dezelfde venijnigheid maken wij mee wanneer wij ons openlijk durven uit te spreken tégen abortus. Heb je niet door dat het om hetzelfde gaat? Ja, gedurfd: pro-Israël is hetzelfde als anti-abortus… gedurfd, ik geef het toe.

  Nogmaals: leven doden, dat kan een fatsoenlijk mens niet onberoerd over zich heen laten gaan.

  Ik heb een kollega gekend die openlijk zei: bejaarden moeten ze gewoon afmaken. Leraar op het voortgezet onderwijs, ja, ja. Later op een andere school een direktiefunktie gekregen.

  Het wordt hoog tijd dat deze duistere praktijken in het volle daglicht komen.

  Ik bewonder je om je niet aflatende ijver om het onrecht in de wereld – en dan vooral met betrekking tot het bijzondere volk Israël dat ik van harte liefheb – openbaar te maken. Mijn diepe respekt daarvoor, maar in deze diskussie moést ik me gewoon even mengen.

  Temeer omdat Henk een van mijn beste vrienden is.

  Like

 5. @in België met dat achterlijke Katholieke geloof bleven zitten (Katholieken hadden lossere handjes dan Protestanten) In jouw plaats – in een land waar 98% van de bevolking Katholiek is

  Het klopt dat het verplicht celibaat voor kerkelijke bedienaars van de RKK wellicht de grootste oorzaak is en die aan de basis ligt van de permanente seks schandalen binnen de kerk. Vandaar het verschijnsel’ lossere handjes’). Schaf dat celibaat af, priesters zijn tenslotte ook maar mensen en laat vrouwen toe in de hiërarchie van de kerk, is mijn advies.

  Volgens een recent onderzoek (2008) zijn 61% van de Belgen RKK en geen 98%. Jouw cijfer dateert wellicht van voor de Eerste Wereldoorlog.

  Klik om toegang te krijgen tot Onderzoek_naar_geloof.pdf

  Ps: mijn echtgenote is gelovig en prakizerend, met name Georgisch Christen-Orthodox, een variant op het Russisch Christen Orthodoxe. Dus, ik heb het geloof wel in huis, maar ik heb er zelf geen behoefte aan. Ik baseer mijn pro-Israëlactivisme niet op de Bijbel maar op rationele argumenten.

  @Anders word ik net als meneer Heulderink uit jouw ‘virtuele dictionaire’ geschrapt . (Is het DAAROM dat ik uit de 1.183.041 bezoekers steeds dezelfde namen bij de reageerders zie staan hahaha ! Sorry Hugo geintje!)

  In het algemeen zijn er inderdaad weinig reageerders en dat heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats omdat deze blog wordt gemodereerd. En waarom dat zo is moet je het volgende artikel maar eens lezen:

  Jodenhaters en Israëlhaters in actie op het internet: ‘Smerige vieze vuile verradelijke gore tyfuskankerjoden!!!’
  https://brabosh.com/2011/11/28/pqpct-eye/

  Als je dit helemaal tot op het einde hebt gelezen, zal je heel waarschijnlijk niet kunnen begrijpen waarom ik de reactiemogelijkheid NIET totaal heb uitgeschakeld.

  Like

 6. Ik ben ouder dan jou Hugo, dus ik weet er wel wat van. Alleen is het zo dat bij ons – gelukkig – de Reformatie door heeft kunnen dringen en dat jullie in België met dat achterlijke Katholieke geloof bleven zitten (Katholieken hadden lossere handjes dan Protestanten) In jouw plaats – in een land waar 98% van de bevolking Katholiek is – had ik, omdat er geen alternatieven zijn,waarschijnlijk ook Atheïst geworden!
  Maar als je je eigen mening het belangrijkste vindt mag je van mij gelijk hebben en sluiten we de discussie. Anders word ik net als meneer Heulderink uit jouw ‘virtuele dictionaire’ geschrapt . (Is het DAAROM dat ik uit de 1.183.041 bezoekers steeds dezelfde namen bij de reageerders zie staan hahaha ! Sorry Hugo geintje!)

  Like

 7. @Het inderdaad opmerkelijk hoe de samenleving sinds het van kracht worden van de wet op abortus in 1984 is verhard. Het geweld in gezinnen en onder jongeren is toegenomen.

  Onzin dat dit iets met abortus heeft te maken. Overigens bestond er vroeger veel meer geweld dan tegenwoordig. Als een onderwijzer thans een klap aan een weerbarstige leerling geeft staat het op de voorpagina van alle kranten. In mijn jeugd was slaag dagelijkse kost. Iedereen sloeg iedereen: de man ranselde zijn vrouw af, de kinderen kregen slaag, jeugdbendes hielden lelijk huis in dorpen op het platteland, lijfstraffen op school waren wettelijk weliswaar afgeschaft maar werden maar zelden opgevolgd. En dan spreek ik van amper 50 jaar geleden.

  Toen gingen zwangere minderjarige meisjes en gehuwde vrouwen die al veertien en meer kinderen hadden naar de ‘engeltjesmaakster’. Met veel zeep en wat priemen en vuile vieze handen werd de vrouw/het meisje verlost van haar ongewenst/ongepast ongeboren kind. Eén op 5 vrouwen/meisjes overleden na zo ’n primitieve barbaarse ingreep. Later kon je naar Nederland afzakken waar het op z’n minst hygiënisch gebeurde en mits betaling van vele duiten.

  Je moet die tijd hebben meegemaakt om te kunnen begrijpen waarom we daar nooit meer naar terug willen.

  Like

 8. De in 1993 overleden predikant en filosoof, dr. F. de Graaff heeft in preken meermalen gewezen op een belangwekkend gegeven in de hebreeuwse taal, de taal van het Oude Testament. Dat is dat het woord barmhartigheid (rechamim) de meervoudsvorm is van ingewand, baarmoeder, moederschoot (rechem). Hij leidde daaruit af dat in de bijbelse visie op het menselijke leven de houding van de zwangere vrouw voor het kind in haar schoot de basisvorm is van barmhartigheid. De aanvaarding en de praktijk van abortus betekent een verwoesting van die houding en de daaruit voortvloeiende zorg. En de verwoesting van die basisvorm van barmhartigheid zou de barmhartigheid in de samenleving als geheel verdrijven. Het inderdaad opmerkelijk hoe de samenleving sinds het van kracht worden van de wet op abortus in 1984 is verhard. Het geweld in gezinnen en onder jongeren is toegenomen. De samenleving als geheel is harder tegenover joden en christenen. En zo zou meer te noemen zijn. Nu is het niet mogelijk aan te tonen dat deze ontwikkelingen een direct gevolg zijn van de aanvaarding van abortus, en zo eenduidig zal dat ook niet liggen. Maar naar mijn overtuiging is er wel een geestelijk-moreel verband. Het toestaan van het doden van het kind in de moederschoot doet meer dan alleen dat. Er wordt een geestelijke weerstand tegen allerlei vormen van geweld en tegen het overschrijden van grenzen weggenomen. Mensen komen in de verdrukking. Het aantal mensen met relatieproblemen, psychische problemen en verslavingsproblematiek neemt toe. “Zij die uw wet liefhebben, hebben grote vrede”, zegt de psalm. Zou het zo kunnen zijn dat in onze samenleving inderdaad de barmhartigheid onder druk staat en daarmee ook de vrede in de samenlevingsverhoudingen? Hoe het ook zij, we mogen er nooit vrede mee hebben dat zovele vrouwen een zwangerschap als zo problematisch ervaren dat ze denken dat abortus een oplossing is en dat zoveel ongeboren kinderen in de moederschoot gedood worden.

  Like

 9. Een en ander is een gevolg van de democratische besluitvorming. Meerderheid tegen minderheid. Als je dat wil veranderen moet je maar zorgen dat je bij de volgende parlementsverkiezingen genoeg stemmers achter je krijgt zodat je dat kan wijzigen. Persoonlijk heb ik geen probleem met abortus of euthanasie mits die goed gemotiveerd en professioneel wordt uitgevoerd.

  Het alternatief – waar jij indirect voor pleit – is abortus terug illegaal laten uitvoeren in groezelige kelders en zolderkamertjes door criminelen en charlatans, zoals het vroeger was. Want zolang er in de wereld mannetjes en vrouwtjes zullen bestaan, zullen ze met elkaar vroeg of laat paren en ongewenste kinderen krijgen waar de maatschappij allemaal moet voor opdraaien.

  Tenslotte is abortus niet zomaar iets waar vrouwen lichtzinnig over nadenken. De volgende keer dat je nog eens ‘ziek’ of ‘ziekelijk’ schrijft, schrap ik je uit mijn virtuele dictionaire. Jij kan nooit oordelen in de plaats van een ander, je hebt dat recht gewoon niet.

  Like

 10. Ook in Nederland en Belgiee komt het voor. De regering betaald deze systematisch moord op de ongeboren vrucht zelfs. In het IDF krijgt de vrouwelijke soldaat een bepaald aantal gratis abortussen. Hoe ziek is dat?!

  Like

 11. Helaas worden er in Israël ook veel kinderen geaborteerd. Schattingen geven zo’n 30.000 kinderen per jaar aan. Wanneer wordt deze schandvlek in Israël gewist ?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.