Jeruzalem: Terrorist gooit molotovcocktails naar Joodse huizen op de Olijfberg

Maaleh HaZeitim, een nieuwe woonwijk in Jeruzalem op een steenworp van de Tempelberg, werd bijna een jaar geleden het mikpunt van Israëlbashers. Op 26 mei 2011 werden hier plechtig 119 nieuwe wooneenheden ingehuldigd op de Olijfberg wat Israëlhaters ‘Oost-Jeruzalem plegen te noemen. Een en ander wekte de ergernis van president Barack Obama die tot op heden weigert Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van het Joodse volk, en het Oude Stadscentrum van de stad wil wegschenken aan de Pal-Arabieren om er hun hoofdstad Al Quds van te maken.
Nauwelijks een week voordien, donderdag 19 mei ’11, had Obama Israël opgeroepen tot een “volledige terugtrekking in stappen van de Israëlische strijdkrachten” uit de “bezette Palestijnse gebieden” (inclusief Oost-Jeruzalem) achter wat hij noemde “de grenzen van 1967″ – in feite dus de staakt-het-vuren lijnen uit 1949 van wijlen Abba Eban, die zogenaamde ‘grenzen’ dus waarnaar in 1967 nog als de “Auschwitz grenzen” werd verwezen. De inhuldiging een week later van Maaleh HaZeitim was het antwoord van Israël aan Obama en de facto een virtuele klap in zijn gezicht.

Seven Firebombs on Jewish Homes in Mount of Olives

door Gil Ronen [Arutz-7]

Een gemaskerde terrorist heeft in het holst van de nacht (zondag op maandag 16 april) zeven brandbommen (molotovcocktails) geworpen naar zeven door Joden bewoonde huizen in Maaleh HaZeitim, een gloednieuwe woonwijk op de Olijfberg in het oostelijk deel van Jeruzalem.

De terrorist, die een kap over zijn hoofd had getrokken, kwam toegelopen met tien brandbommen in zijn armen en slaagde erin om er zeven van te gooien naar de gelijkvloerse verdiepingen van appartementen in de woonwijk waarna brand uitbrak in één van de woningen. De bewakingsagenten hadden de crimineel opgemerkt en vuurden enkele schoten in de lucht af waarop deze het hazenpad koos.

Parlementslid Aryeh Eldad (Nationale Unie partij) vertelde deze morgen dat de politiek ter plaatse kwam en ondervroeg de bewakingsagenten omtrent hun beslissing om in de lucht te vuren. “De commandant van het Jeruzalem District verdiende het om ontslagen te worden voor veel minder ernstige feiten”, zei een boze Eldad.

Eldad schreef aan de minister voor Openbare Veiligheid en verzocht hem om de instructies te herzien omtrent het schieten met scherp op gewapende terroristen en maakte hem duidelijk dat een brandbom een dodelijk wapen is en dat eender wie dergelijk wapen inzet, onmiddellijk onder vuur moet worden genomen met het oogmerk de terrorist buiten gevecht te stellen.

“Het ergste wat er kon gebeuren indien de terrorist in zijn opzet om Joden in hun slaap levend te verbranden, is dat hij zijn acties verder kan zetten terwijl de veiligheidsagenten die het aandurfden om de bewoners te beschermen, zouden ontslagen worden van hun werk,” voegde Eldad eraan toe.