Netanjahoe wil volgende week met Abbas spreken, van man tot man. Leuk… [Gabe Kahn]

Bibi Netanjahoe wil volgende week 17 april ’12 aansturen op directe vredesbesprekingen met Mahmoud Abbas, ‘van aangezicht tot aangezicht’. Het plaatje hierboven dateert van september 2010, slechts een paar weken vóórdat een eenzijdig afgekondigde tien maanden durende bouwstop van Joodse gemeenschappen in Judea & Samaria ten einde liep. Premier Netanjahoe wilde hiermee een signaal van goodwill zenden naar de PA en het Kwartet voor het M-O.

Ondanks de langdurige bouwstop weigerde Abu Mazen (oorlogsnaam van Abbas) terug naar de onderhandelingstafel te keren. Dat gebeurde enkel onder zware druk van de Amerikanen. Er kwam zelfs een dreiging van Obama aan te pas om de geldkraan naar de Palestijnse Autoriteit dicht te draaien. Dàt hielp wel. Abbas daagde plots weer op in Washington D.C. Het gezicht van Bibi op het plaatje bij dat eerste weerzien sinds lange tijd, spreekt boekdelen: “Zeg manneke, vinde ’t weer plezant? Hoe lang gade gij hier nog met mijn voeten rammelen?” 

De onderhandelingen bleken zoals verwacht andermaal grote verspilling van tijd en energie. Abbas stelde zijn gekende voorafgaandelijke voorwaarden die op zich al het voorwerp vormen van een eerste onderhandelingsronde: terug naar de Groene ‘loopgraven’ Lijn van april 1949 (pre-1967 ‘grenzen’), bouwstop en ontruiming van Judea & Samaria en (Oost-)Jeruzalem, terugkeer van miljoenen nakomelingen van ‘Palestijnse’ nepvluchtelingen enz.

Dezelfde Palestijnse truc met hetzelfde konijn van de Arabische Liga zal volgende week weer uit de hoed van Abu Mazen wippen. Alhoewel, ‘wippen’? Het zal eerder een kruipend kreupel konijn zijn, want ook konijnen raken soms vermoeid als ze jaren- en decennialang maar weer hetzelfde behoren te doen.

Want: Palestijnen willen geen vrede, zij willen Israël hebben, tot de laatste vierkante centimeter. Vraag het maar na bij Hamas, Krot & Company. Doe dat wel in het Arabisch want anders krijg je weer een Engelstalig ontwijkend antwoord…

Bibi Wants Face-to-Face Meeting With Abbas

door Gabe Kahn [Arutz-7]

Eersteminister Benjamin Netanjahoe zal naar directe besprekingen streven met Mahmoud Abbas, de illustere gerant van de Palestijnse Bollenwinkel (PA), wanneer hij volgende week premier Salam Fayyad van de PA ontmoet. Netanjahoe zal een ongewone vergadering houden – van aangezicht tot aangezicht – met Fayyad en twee andere hogere ambtenaren uit Ramallah op 17 april 2012 a.s. te Jeruzalem. Het zou de eerste vergadering op topniveau moeten worden tussen de leiders in Jeruzalem en Ramallah sinds de besprekingen meer dan twee jaar geleden in een impasse raakten.

Een beeld dat de hele wereld haat: een gewapende Jood die zich verdedigt tegen zijn vervolgers en belagers... hoe durft ie het!

Volgens zijn bureau, wil Netanjahoe “het niveau van besprekingen” optillen en rechtstreeks onderhandelingen voeren met Abbas ‘van aangezicht tot aangezicht’. “Op zijn vergadering volgende week met de Palestijnse delegatie, zal premier Netanjahoe voorstellen om het niveau van de besprekingen te verhogen die moet leiden naar directe besprekingen met Abu Mazen“, las het perscommuniqué waarbij de nom de guerre van Abbas werd gebruikt.

Deze boodschap zal ook doorgegeven worden aan zijn persoonlijke gezant, de advocaat Yitzhak Molcho, die wordt verondersteld om met Abu Mazen samen te komen en hem een brief te overhandigen met de positie van Israël inzake een toekomstige overeenkomst met de Palestijnen,” aldus het kantoor van de premier.

Naar verluidt zal Fayyad de ongewone vergadering gebruiken om een brief van Abbas persoonlijkaf te leveren waarin hij zijn voorwaarden stelt om aan directe onderhandelingen terug deel te nemen. In de brief zou Abbas zeggen dat de PA slechts terug naar de onderhandelingstafel zal komen wanneer Israël instemt om zich terug te trekken achter de onverdedigbare lijnen van pre-1967 (= loopgravenlijn van april 1949) als de toekomstige grenzen van een Palestijnse soevereine staat en stopt met bouwen in de ‘betwiste gebieden’. Fayyad zal vergezeld worden van onderhandelaar Saeb Erekat en Yasser Abed Rabbo, de secretaris-generaal van de Organisatie voor de Bevrijding van Palestina (PLO).

De Israëlische ambtenaren hebben beschuldigen hun tegenhangers van de PA er reeds lang van om precondities voor besprekingen te gebruiken als een fait accompli (= voldongen feit), dat hen zouden dwingen om harde keuzen te maken en compromissen aan te gaan om vrede te bereiken. Zij merken ook op dat een vorige bouwstop in Judea en Samaria door Israël, tijdens een vergadering met de PA werd verworpen en op bijkomende precondities stuitte, alsmede de eenzijdige vraag tot erkenning van Palestijnse soevereiniteit door de Verenigde Naties die zoals bekend afgelopen september ’11 werd afgewezen.

Netanjahoe heeft ook zijn eigen brief voor Abbas klaar, die aan de voorzitter van de PA door Molcho zal worden overhandigd wanneer de twee zullen samenkomen, hoewel een datum voor die vergadering nog niet is aangekondigd. In zijn brief zal Netanyahu de positie van Israël tot het te bereiken akkoord verduidelijken, dat waarschijnlijk een vraag naar een het hervatten van directe onderhandelingen zonder precondities zal omvatten.

Vorige week kwamen Erekat en Molcho samen om de brief te bespreken van Abbas in wat de eerste keer zal worden sinds de twee partijen in januari ’12 waren samengekomen, toen zij vijf rondes van oriënterende gesprekken hielden om manieren te zoeken om directe onderhandelingen te doen herleven. Maar de vergaderingen, die door het Kwartet werden gesponsord (de Europese Unie, Rusland, de Verenigde Naties en de Verenigde Staten) eindigden zonder dat er een tijdstip werd afgesproken om de besprekingen verder te zetten.

De laatste keer dat Abbas en Netanjahoe elkaar ontmoetten was begin september 2010, amper enkele weken nadat het vredesproces met grote fanfares tijdens een ceremonie aan het Witte Huis opnieuw werd gelanceerd. De voorzitter van de PA heeft gedreigd om zich opnieuw tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te wenden indien Netanjahoe weigert aan de in zijn brief geformuleerde eisen toe te geven.

Critici zeggen dat de regering van Netanjahoe er niet in geslaagd is om zich aan te passen aan een nieuw paradigma waarin de ambtenaren van PLO een unilateraal spoor volgen terwijl zij bilaterale besprekingen verhinderen met onaanvaardbare precondities. In december 2011 kondigden ambtenaren van de PLO “een strategie aan, gebaseerd op voortdurende inspanningen om samen met de internationale gemeenschap de volledige erkenning [van Palestina] te verzekeren en het volledige lidmaatschap van de Verenigde Naties te verwerven, strevend naar interne verzoening en het vaandel van het ‘volksverzet’ [lees: terreur] hoog te houden.”

PA-toponderhandelaar Salam Fayyad, enkel voor de vrienden en uitsluitend in het Arabisch: “Ik ben gematigd. Ik wil de Joden van Israël niet afslachten, ze mogen hier zelfs blijven wonen. Ik wil van hen weer 2de rangsburgers van maken nadat Israël door ons werd opgedoekt. Wat is er verkeerd aan om van Joden en niet-moslims weer dhimmies te maken, precies zoals het vroeger was? Toen was het toch zoveel beter voor ons? Waarom begrijpt niemand mij?”

Een gedachte over “Netanjahoe wil volgende week met Abbas spreken, van man tot man. Leuk… [Gabe Kahn]

 1. ik heb nu al medelijden met Bibi ,het moet erg zijn om met zulke “mensen”(?) aan tafel te moeten zitten om over vrede te praten die zij NIET willen
  en als je dan nog weet dat die “gematigde mensen”(duuuuh) het liefst van alle joden systematisch een kopje kleiner zouden maken verdien je dan geen Nobelprijs voor de vrede?

  maar nee,men wil Bibi liefst van al vervolgen voor genocide

  achterlijke wereld,achterlijke gesprekspartners met andere woorden,de zoveelste PR show van de palestijnse*********

  tussen haakjes die bewuste brief van de PA,zouden zij die zelf geschreven hebben? of hadden ze wat hulp uit pakweg iran?

  mazzeltov bibi !!! je gaat het nodig hebben !!

  Like

Reacties zijn gesloten.