Wordt Israël het laatste getto van het Joodse volk? [Giulio Meotti]

Getto van Warschau in Polen 1943: Nur für Juden (alleen voor Joden)

Down to the Last Israeli Ghetto?”

door Giulio Meotti [Arutz-7]

Toen de Joden nog onder het juk van anderen leefden, werden zij verhinderd land te bezitten en waren zij verplicht om in de getto’s te leven. De Arabische boycot van Israël gaat terug tot het Vijfde Arabische Congres in Shechem [Nabloes] uit 1922 met de resolutie “elke Arabier mag niets anders van de Joden kopen behalve hun grond en mag hen alles verkopen behalve zijn grond“.

Het doel was om opnieuw de Joden te gettoïseren. Iets gelijkaardigs, zelfs in compleet andere omstandigheden, gebeurt tegenwoordig in Israël. Vandaag mag een Jood die, laat ons zeggen grond bezit in Hebron, Judea (niet in één van de verscheidene bestaande Hebrons in de V.S.!) en die een eigendomsbewijs bezit, wordt het hem desalniettemin verboden om op zijn eigen grond zijn huis te bouwen. En dit alleen vanwege zijn ras.

De Pale, gebied in Rusland van de Tsaren waar alle Joden verplicht woonden 1791-1917

Het instituut “Pale of Settlement” (plaatje hiernaast) geldt nog steeds als illuster voorbeeld van een gelijkaardig anti-Joods beleid zoals dat bestond ten tijde van het bewind van de Russische Tsaren in Oost-Europa [de ‘Pale’, het Russische equivalent van Apartheid, werd door keizerin Catherina de Grote in 1791 ingesteld en eindigde met de Russische Revolutie van 1917; Brabosh].

Vandaag is het niet enkel zo dat de Joden voorzichtig moeten zijn wanneer zij privaat grond verwerven uit schrik voor het terroristengeweld jegens de verkopers, samen met de bekende Jordaanse en de wet van de Palestijnse Autoriteit (PA) die diegenen bedreigen met de doodstraf voor verkoop van grond aan de Joden. Thans heeft ook de Israëlische regering zich bij dat pact aangesloten, niet alleen door de Joden hun laatste reserve te ontnemen – gronden in het bezit van de overheid – maar ook door Joden uit hun huizen te zetten die zij van de Arabieren hebben gekocht.

Lees verder “Wordt Israël het laatste getto van het Joodse volk? [Giulio Meotti]”

Steekt president Barack Obama zijn dolk in de rug van Israël? [Melanie Phillips]

Obama’s knife in the back?

door Melanie Phillips
The Daily Mail [http://phillipsblog.dailymail.co.uk/]

Gebruikt de regering van Obama of lekken of zwarte propaganda om de defensie van Israël te saboteren tegen de bedreiging van volkerenmoord? John Bolton, de voormalige Amerikaanse afgevaardigde aan de Verenigde Naties meent van wel en hij is nochtans helemaal niet iemand die zomaar onbezonnen speculeert.

Een artikel op de website van het tijdschrift van het Buitenland Beleid van vorige woensdag 4 april ’12, geschreven door de voormalige officieuze adviseur van wijlen Yasser Arafat en notoir Israëlbasher Mark Perry, citeerde vier naamloze ‘hogere diplomaten’ en ‘inlichtingen officieren’ zeggende dat Israël toegang heeft gekregen tot de luchtmachtbasissen van Azerbeidjan aan de noordelijke grens met Iran. Het artikel stelde dat dit betekende dat Israël van plan is om of Azerbeidjan te gebruiken voor een luchtaanval op Iran of voor andere ondersteuning van een dergelijke aanval.

Een Azerische ambtenaar noemde korte tijd later het gerucht, dat Azerbeidjan Israël de toegang zou verleend hebben tot zijn luchtmachtbasissen voor een aanval, totaal uit de lucht gegrepen en compleet ‘absurd en ongegrond’. Die ontkenning echter heeft zo zijn limieten. En verscheidene waarnemers hebben daaruit reeds afgeleid dat dit, of dit nu een echte lek is of gewoon desinformatie, het verhaal toch een poging zou zijn om Israël ’s belangrijkste bondgenoot in het Westen schade te berokkenen. En inderdaad, uitgaande van de veronderstelling dat het gerucht geen complete fabricatie is maar wel degelijk gebaseerd is op daadwerkelijke briefings, wordt het moeilijk om daaruit iets anders te besluiten.

Lees verder “Steekt president Barack Obama zijn dolk in de rug van Israël? [Melanie Phillips]”

Paasweekeinde in Israël: 500 Gazaanse Christenen op bezoek terwijl terroristen raketten afschieten

Plaatje hierboven: enkele van de 500 christenen uit de Gazastrook op weg naar Israël en naar Judea & Samaria om de christelijke feestdagen bij hun families te vieren. Intussen vuren Gazaanse terroristen boven hun hoofden heen rakletten en mortiergranaten af op willekeurige burgerdoelwitten op het zuidelijk gebied van Israël.

De Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT) heeft medegedeeld dat ongeveer 25.000 Christen PA-Arabieren die in Judea & Samaria (West Bank) wonen, het afgelopen paasweekeinde een vrije passage naar Israël werden uitgereikt om het Paasfeest te vieren met hun familieleden en de christelijke heilige sites te bezoeken. Net zoals dat overigens ook de vorige jaren het geval was. Daarnaast heeft COGAT eveneens 500 Christen Gazanen een reisvergunning gegeven om Israël en Judea & Samaria te bezoeken.

Het antwoord van de Palestijnse Autoriteit (in Gaza en Judea & Samaria) op dit loyale Israëlische gebaar van goodwill, vredesgezindheid en respect voor de religieuze hoogdagen, was hetzelfde zoals altijd: Palestijnse terreur, raketten, mortiergranaten en aanslagen. Terwijl hun broeders en zusters het Heilige Land mochten bezoeken, werden over hun hoofden heen explosieve tuigen allerhande willekeurig afgeschoten op de burgerbevolking van Israël.

Lees verder “Paasweekeinde in Israël: 500 Gazaanse Christenen op bezoek terwijl terroristen raketten afschieten”