Dringend het vacuum vullen van Israëlische Arabieren anders doen de extremisten dat wel [Khaled Abu Toameh]

Allemaal Israëliërs: Joden, Arabieren, Bedoeïen, Christenen, Moslims en seculieren…

Urgently Needed: “Fill the Vacuum” for Israeli Arabs So The Extremists Will Not

door Khaled Abu Toameh

bron: http://www.gatestoneinstitute.org/

Radicalen trachten op alle mogelijke manieren de Arabische burgers van Israël op te hitsen tot een confrontatie met de Israëlische samenleving. Indien Israël geen kleuterschool of school in Nazareth bouwt, zal iemand anders dat wel doen en dat zullen ofwel seculiere extremisten zijn of Moslimfundamentalisten. Sommige leiders van de Israëlische Arabieren hebben enorme schade berokkend aan de relaties tussen Joden en Arabieren binnen Israël. Deze leiders zijn verantwoordelijk voor het feit dat een groeiend aantal Joden vandaag de Arabische burgers zien als een “vijfde colonne” en als “een vijand binnenin”.

De Arabische parlementsleden in de Knesset zouden moeten strijden voor gelijkheid en voor betere dienstverlening aan hun kiezers en niet het grootste deel van hun tijd moeten besteden aan het verdedigen van Al Fatah en Hamas en daaromtrent felle verklaringen afleggen tegen Israël.

Het deelnemen aan het Free Gaza Flotilla helpt niet om de levensomstandigheden van de Israëlische Arabieren te verbeteren. Dat doet het ook niet door deel te nemen aan protestmanifestaties van Fatah in Ramallah en in andere delen op de West Bank.

Enkele Arabische leden van Knesset zijn duidelijk vergeten dat zij door de Arabische burgers van Israël werden verkozen en niet door de Palestijnen die op de West Bank en in Gazastrook leven. Er is op zich niks verkeerd aan om solidariteit met de Palestijnen uit te drukken. Tenslotte zien de Israëlische Arabieren zich als een deel van het Palestijnse Volk.

Maar er leeft onder Israëlische Arabieren het gevoel dat minstens de helft van hun vertegenwoordigers in de Knesset zich meer zorgen maken over hun Palestijnse broeders op de West Bank en in de Gazastrook dan voor hun kiezers. De Israëlische Arabieren zouden hun vertegenwoordigers liever zien strijden om de vele problemen op te lossen waarmee zij te maken hebben zoals de armoede en werkloosheid. Zij zouden Arabische parlementariërs willen zien worstelen voor een betere infrastructuur en meer overheidsfondsen voor Arabische gemeenten.

Ook Israël kan een rol spelen in het ondermijnen van de radicalen binnen de Arabische gemeenschap. De beste manier om de radicalen te verzwakken is door de Arabische burgers te omhelzen eerder dan zich van hen te vervreemden. Het omhelzen van Israëlische Arabieren zou hun vertrouwen in Israël opvoeren en zou hen weg van de radicalen drijven die elke gelegenheid te baat nemen om de Arabische burgers van Israël te leiden naar een confrontatie met de Israëlische samenleving.

Als Israël geen kleuterschool of school in Nazareth bouwt, zal iemand anders dat doen. En in dat geval, zouden die anderen wel eens seculiere extremisten of Moslimfundamentalisten kunnen zijn. Als Israël geen communautair centrum in Baka Al-Gharbiyya bouwt, zal de Islamitische Beweging dit doen. Israël moet beginnen te werken aan het herstellen van de schade die werd veroorzaakt aan de relaties tussen Joden en Arabieren binnen het land. De PLO en Hamas hebben niet enkel de relaties tussen Joden en Palestijnen beschadigd, maar ook tussen de Arabieren en Joden die binnen Israël leven.

De laatste jaren, hebben opeenvolgende Israëlische regeringen een aantal besluiten genomen om het wederzijds vertrouwen tussen Arabische en Joodse burgers weder op te bouwen. Deze besluiten omvatten het toewijzen van een extra openbare financiering van Arabische gemeenten en investeringen in de infrastructuur in Arabische dorpen en steden, evenals het verstrekken van banen aan Israëlische Arabieren in de openbare en de particuliere sector.

Wanneer de Arabische burgers zien dat hun staat om hen geeft en niet hen niet als vijanden van de Joodse staat behandelt, zullen zij een afstand nemen van de radicalen. De radicale leiders van de Arabische gemeenschap vinden vruchtbare grond onder de ontevreden Israëlische Arabieren, vooral onder de jonge mensen die een beter leven zoeken en betaalde banen.

De overweldigende meerderheid van Israëlische Arabieren blijft loyaal aan de staat alhoewel zij zich niet met zijn volkslied identificeren. De vreedzame coëxistentie tussen Joden en Arabieren binnen Israël is geen verloren zaak.

“Hamas vernietigd de Palestijnse toekomst”

“Hamas en zijn aanhangers zijn agenten van het racisme, haat en moord”


Met dank aan Elder of Ziyon voor de hint.