Israël een Apartheidstaat? Durf daar opnieuw eens goed over na te denken [Dan Calic]

Nu laten de Israëli's ons niet meer binnen om eerlijk ons dagelijks brood te verdienen“Hoe kunnen wij nu nog ons brood eerlijk verdienen als de Israëliërs ons niet meer binnen laten? Dat is Apartheid!”

Apartheid? Think again

Waarom wordt Israël racistisch genoemd wanneer het zichzelf wil beschermen tegen vijandige, moorddadige Arabieren?

door Dan Calic [http://www.ynetnews.com/]

Het gebruiken van de term “Apartheidsstaat” zoals die wordt toegepast op Israël, kreeg veel navolging voor een groot deel als gevolg van het boek “Israel: Peace Not Apartheid” uit 2006 van voormalig Amerikaans president Jimmy Carter. De term ‘Apartheid” verwijst naar de condities zoals die bestonden tijdens het voormalige bewind in Zuid-Afrika, waar een 20% blanke minderheid de 80% zwarte meerderheid controleerde via een brutaal en onderdrukkend beleid, dat segregationistische wetten omvatte en politie die geregeld gewelddadig optrad en straffeloos kond moorden. De zwarten hadden geen stemrecht, konden geen eigendom verwerven noch eigen ondernemingen leiden.

Zij die eenzelfde terminologie gebruiken om Israël te beschrijven, passen de betekenis ervan fundamenteel verkeerd toe, er niet in slagend om rekening te houden met omstandigheden die helemaal niet te rijmen zijn met vergelijkbare werkelijkheden ter plaatse en de gebruiker overlevert om de term zonder enige kennis, ernstig bevooroordeeld, of beiden, te gebruiken.

Hoe komt het dat praktisch elke groep mensen minstens één land heeft dat zij als hun thuis noemen, maar als de Joden er ook één voor zichzelf wensen, zij als ‘racistisch”‘ worden bestempeld?

Een ander te weinig bekend gegeven is het feit dat de Arabieren die in Israël leven, vrij tevreden leven onder de Israëlische wetgeving. Zij mogen stemmen, eigendommen en ondernemingen bezitten en kennen geen segregatie. In feite is het leven in Israël zo aantrekkelijk dat bij een paar gelegenheden toen de Palestijnse Autoriteit openlijk dreigde om oostelijk Jeruzalem te annexeren, het Israëlische kantoor voor immigratie werd overspoeld door aanvragen van Arabieren om de Israëlische nationaliteit te verkrijgen, omdat zij niet wensen te leven onder Arabisch bestuur.

In contrast daarmee, stonden de zwarten van Zuid-Afrika helemaal niet in rij aan te schuiven aan de overheidskantoren uit wanhoop om toch maar te blijven bestuurd worden door het Apartheidsregime.

In Zuid-Afrika was het Apartheidssysteem een uitloper van de Britse Commonwealth. Het was de bedoeling dat de blanken de controle bleven bewaren. In het geval van Israël werd zijn geboorte goedgekeurd met een meerderheid van 72% stemmen binnen de Verenigde Naties. Echter, de Arabieren hadden reeds bijna 90% van het land gekregen dat oorspronkelijk door de Britten voor het Joodse volk had bestemd.

Maar ondanks de overweldigende begunstiging van wat een Joods land zou worden, weigerden de Arabieren om zelfs het kleinste deel van een Joodse staat te accepteren. Zij vielen Israël aan 24 uren nadat het de onafhankelijkheid had uitgeroepen.

Verheerlijking van moordenaars
Sedertdien hebben de Arabieren de vernietiging van Israël tot de hoeksteen van hun bestaan gemaakt. Terreurorganisaties zoals de PLO, Hamas, Fatah en Hezbollah werden gebaard, elk met handvesten die oproepen tot de vernietiging van Israël en de uitroeiing van het Zionisme.

Terreuraanslagen werden uitgevoerd jegens Israëlische burgers sinds het land een staat werd. Tussen 1948 en 1999, werden ongeveer 2.000 Israëliërs gedood door terroristen, wat jaarlijks een gemiddelde van 43 moorden inhoudt. In 2000 werd in Israël begonnen met de constructie van een veiligheidsbarrière. Het is ook toen dat de tweede ‘Intifada’ uitbrak.

Het jaar 2000 zag ook een piek in het gemiddeld aantal burgers dat werd vermoord van 43 tot 288 per jaar, tot aan 2003 toen de eerste fase van de barrière werd voltooid. Dat is een verhoging met meer dan 600% jaarlijks. Blijkbaar negeerden de critici van Israël dit gemakshalve toen zij hun beschuldigingen uitten tegen de ‘Apartheidsmuur’.

Vandaag, met ongeveer 70% van de veiligheidsbarrière voltooid, is het aantal terreuraanslagen dramatisch verminderd.

Ondanks de verminderde moorden, blijven de Arabische leiders hun moordenaars als helden vereren en geven zij hun namen aan straten en openbare pleinen om hen te loven. Wanneer overheidsambtenaren zoals de Palestijnse leider Mahmoud Abbas in het openbaar moordenaars verheerlijkt, heet het dan een wonder dat Israël pro-actieve maatregelen moet nemen door voor zijn burgers een veiligheidsbarrière op te trekken om hen aldus te beschermen?

Om zijn overleving te trachten verzekeren als de enige thuis van het Joodse volk tegen de Arabieren, die zich theologisch, politiek en cultureel verbonden hebben aan zijn vernietiging, wordt Israël geëtiketteerd als zijnde een ‘Apartheidsstaat’. Toch lijkt het erop dat diegenen die dergelijke etiketten aanhalen zelf ook een etiket verdienen: Antisemieten.


Met dank aan Tiki S. voor de hint.

3 gedachtes over “Israël een Apartheidstaat? Durf daar opnieuw eens goed over na te denken [Dan Calic]

  1. Mensen die Israel benoemen als een Apartheidsstaat: 1) doen een groot onrecht aan de zwarte mensen van Zuid Afrika, die wél weten wat apartheid is. Had in Z-Afrika “apartheid” geregeerd zoals in Israel, dan had het een paradijs geweest, voor de blanke én de zwarte mens. 2) zetten zichzelf te kijk als oerdom, precies omdát ze niet weten wat apartheid is en maar klakkeloos iets roepen 3) de Europeaan die Israel ‘bechuldigd van apartheid, zou er goed aan doen eens achterom in de gechiedenis & nu in de spiegel te kijken. Apartheids regimes in Z-Afrika, Amerika & de rest van de wereld hadden nooit tot stand kunnen komen als niet de ‘beschaafde Europeanen’ hun colonialistische, imperialistische tentakels over de hele wereld hadden verspreid. De Europese geschiedenis & mentaliteit is doordrongen en verziekt door de ‘apartheids mentaliteit. Het zit, net als Anti Semitisme in de Europese genen. Doorgegeven met de moedermelk en gevoed met de paplepel.

    Is in Israel alles 100%….absoluut niet, maar de gemiddelde Europeaan en/of Arabier zou een lesje in verdraagzaamheid & tolerantie van de gemiddelde Israeli kunnen nemen. Niet voor niets willen Arabische Israeli’s in Israel blijven & Arabieren uit de Judea & Samaria ook. Proberen vluchtelingen uit moslim oorlogsgebieden er, met gevaar voor eigen leven, te komen. Wonen de Vietnamesche bootvluchtelingen er nog steeds en zijn intussen uitgegroeid tot hele Vietnamese communies. Is Tel Aviv geworden wat Amsterdam ooit is geweest, wat betreft ‘vrijheid, blijheid’ voor Holebies. Is er totale vrijheid van G-dsdienst een vanzelfsprekendheid…ja óók voor Moslims. Zijn de Universiteiten, ziekenhuize, werkgelegenheid totaal gemengd. Vandaag zijn er zelfs Arabische Israeli’s in het leger (Drusen waren er altijd), etc.etc.etc.

    Dus, laat de gemiddelde racistische, domme, voorbarig veroordelende Europeaan eerst eens zijn eigen achtertuin schoonvegen, dan zou hij die ‘ander, die hem smeekt om hem te accepteren zoals hij is, een groter plezier doen.

    Like

Reacties zijn gesloten.