Israël een Apartheidstaat? Durf daar opnieuw eens goed over na te denken [Dan Calic]

Nu laten de Israëli's ons niet meer binnen om eerlijk ons dagelijks brood te verdienen“Hoe kunnen wij nu nog ons brood eerlijk verdienen als de Israëliërs ons niet meer binnen laten? Dat is Apartheid!”

Apartheid? Think again

Waarom wordt Israël racistisch genoemd wanneer het zichzelf wil beschermen tegen vijandige, moorddadige Arabieren?

door Dan Calic [http://www.ynetnews.com/]

Het gebruiken van de term “Apartheidsstaat” zoals die wordt toegepast op Israël, kreeg veel navolging voor een groot deel als gevolg van het boek “Israel: Peace Not Apartheid” uit 2006 van voormalig Amerikaans president Jimmy Carter. De term ‘Apartheid” verwijst naar de condities zoals die bestonden tijdens het voormalige bewind in Zuid-Afrika, waar een 20% blanke minderheid de 80% zwarte meerderheid controleerde via een brutaal en onderdrukkend beleid, dat segregationistische wetten omvatte en politie die geregeld gewelddadig optrad en straffeloos kond moorden. De zwarten hadden geen stemrecht, konden geen eigendom verwerven noch eigen ondernemingen leiden.

Zij die eenzelfde terminologie gebruiken om Israël te beschrijven, passen de betekenis ervan fundamenteel verkeerd toe, er niet in slagend om rekening te houden met omstandigheden die helemaal niet te rijmen zijn met vergelijkbare werkelijkheden ter plaatse en de gebruiker overlevert om de term zonder enige kennis, ernstig bevooroordeeld, of beiden, te gebruiken.

Hoe komt het dat praktisch elke groep mensen minstens één land heeft dat zij als hun thuis noemen, maar als de Joden er ook één voor zichzelf wensen, zij als ‘racistisch”‘ worden bestempeld?

Lees verder “Israël een Apartheidstaat? Durf daar opnieuw eens goed over na te denken [Dan Calic]”