De steun aan Israël van de Joden in de Diaspora is een mythe [Matthew Ackerman]

Joodse gezinnen kopen van Bedoeïnen deze duinenberg aan, 11 april 1909Zionisten schrijven geschiedenis in het Heilig Land. In de duinen van wat later Tel Aviv zal genoemd worden, 11 april 1909 (102 jaar geleden), poseren  Joodse gezinnen op een lapje grond op het strand nabij de haven van Jaffa, dat ze zonet hebben aangekocht van rondtrekkende Arabische Bedoeïenen.

Net zoals zovele andere pro-Israëlactivisten, Joden en ook niet-Joden zoals ik, Brabosh, ergeren we ons regelmatig blauw aan de onverschilligheid en/of de kritische houding ten aanzien van Israël van vele Joden die leven in de Diaspora [= verspreid leven over de hele aardbol in alle windstreken]. Vele Diaspora-Joden kunnen niet eens Jeruzalem aanduiden op een wereldkaart en kennen het enkel uit Bijbelse en andere mythische verhalen. Leuk voor hen die dat alles  klakkeloos aannemen als “de enige waarheid” maar bijzonder frustrerend en ergerlijk voor hen die het bestaansrecht van Israël toedichten op basis van een andere religie en/of op rationele en historische gronden geheel conform de internationale wetten.

Israël is voor veel Diaspora-Joden (niét allen!) een ver-van-mijn-bed verhaal, en zij schrikken telkens verontwaardigd op wanneer [moslim]terroristen hen in het buitenland opjagen en vermoorden en leggen de schuld voor die terreur en pogroms eenvormig bij de Joodse staat en bij het Israëlisch beleid in het bijzonder. In plaats van zich en bloc eensgezind te scharen achter het bestaansrecht van de Israël en de vijanden van Israël van repliek te dienen, neigen er velen toe om zich om louter opportunistische redenen volmondig aan de kant te scharen van antisemitische nep-democraten [“If you cann’t beat them, join them”].

Daarbij dikwijls in het achterhoofd gespeend van het idee dat voldragen dhimmigedrag, opportunisme en hun bereidheid om compromissen sluiten met de boosaardige messenslijpers van de wereld die zo talrijk zijn als zandkorrels in een woestijn, hen vervolging en genocide zal besparen. Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Blijkbaar beseffen zij nog altijd niet dat niet Israël ‘het probleem’ is, maar wel het oeroude [moslim-]antisemitisme de permanente bron is van hun ellende.

Lees verder “De steun aan Israël van de Joden in de Diaspora is een mythe [Matthew Ackerman]”

Advertenties

Israël een Apartheidstaat? Durf daar opnieuw eens goed over na te denken [Dan Calic]

Nu laten de Israëli's ons niet meer binnen om eerlijk ons dagelijks brood te verdienen“Hoe kunnen wij nu nog ons brood eerlijk verdienen als de Israëliërs ons niet meer binnen laten? Dat is Apartheid!”

Apartheid? Think again

Waarom wordt Israël racistisch genoemd wanneer het zichzelf wil beschermen tegen vijandige, moorddadige Arabieren?

door Dan Calic [http://www.ynetnews.com/]

Het gebruiken van de term “Apartheidsstaat” zoals die wordt toegepast op Israël, kreeg veel navolging voor een groot deel als gevolg van het boek “Israel: Peace Not Apartheid” uit 2006 van voormalig Amerikaans president Jimmy Carter. De term ‘Apartheid” verwijst naar de condities zoals die bestonden tijdens het voormalige bewind in Zuid-Afrika, waar een 20% blanke minderheid de 80% zwarte meerderheid controleerde via een brutaal en onderdrukkend beleid, dat segregationistische wetten omvatte en politie die geregeld gewelddadig optrad en straffeloos kond moorden. De zwarten hadden geen stemrecht, konden geen eigendom verwerven noch eigen ondernemingen leiden.

Zij die eenzelfde terminologie gebruiken om Israël te beschrijven, passen de betekenis ervan fundamenteel verkeerd toe, er niet in slagend om rekening te houden met omstandigheden die helemaal niet te rijmen zijn met vergelijkbare werkelijkheden ter plaatse en de gebruiker overlevert om de term zonder enige kennis, ernstig bevooroordeeld, of beiden, te gebruiken.

Hoe komt het dat praktisch elke groep mensen minstens één land heeft dat zij als hun thuis noemen, maar als de Joden er ook één voor zichzelf wensen, zij als ‘racistisch”‘ worden bestempeld?

Lees verder “Israël een Apartheidstaat? Durf daar opnieuw eens goed over na te denken [Dan Calic]”