Moslim machtsblok domineert de Verenigde Naties [Likoed.nl]

Durban Review Conference in Genève (aka Durban II) van 20 tot 24 april 2009 georganiseerd door de Verenigde Naties. Op de eerste dag liep het al mis. Op uitnodiging van het moslimblok werd in de VN uitgekeken naar de toespraak van president Ahmadinejad van Iran. Toen deze begon aan zijn antisemitische haatspeech, verlieten tientallen Europese diplomaten, waaronder ook de Belgische ambassadeur, vrijwel onmiddellijk de zaal. In zijn speech zei de president onder meer “dat Israël in het leven was geroepen ‘onder voorwendsel van het Joodse lijden‘ in de Tweede Wereldoorlog.” Terwijl enerzijds vooral Europese diplomaten de zaal verlieten, kreeg de president van Iran anderzijds veel bijval van zijn Arabische achterban en de vele diplomaten die in de zaal waren achterbleven.

Moslim machtsblok domineert Verenigde Naties

door Likoed [http://likud.nl/]
bron: http://www.stand.nl/

De grote kracht van de Arabisch/islamitische lobby komt het meest naar voren bij de Verenigde Naties (VN). Daar ziet de Organisatie van Islamitische Landen (OIC) met haar machtsblok van 57 landen kans om veel door te drukken wat maar tegen de democratische staat Israel is.

De OIC bereikt dit doordat het beschikt over een gecombineerd blok van 57 stemmen van Islamitische landen, tegen 1 van de Joodse staat Israel. Daarbij wordt het Islamitische blok vaak gemakkelijk aan een meerderheid geholpen door de steun van andere dictaturen, zoals Noord-Korea, Cuba, Myanmar enz.

Palestijnse kwestie
De macht van de Arabisch-Islamitische lobby blijkt onder meer uit het feit dat Palestijnen bij de Verenigde Naties allerlei speciale regelingen hebben:

 • Een eigen solidariteitsdag,
 • Een eigen hulpdepartement,
 • Twee eigen voorlichtingsdepartementen etc.

Geen enkele andere vluchtelingengroep heeft deze privileges.

Ook gelden voor Palestijnse vluchtelingen heel andere criteria dan voor andere vluchtelingen. Zo konden Arabieren ‘Palestijnse vluchteling’ worden, ook zonder Palestijn te zijn en zonder ooit te zijn gevlucht. Vervolgens zijn zelfs al hun elders geboren nakomelingen officieel ‘vluchtelingen’.

Zonder deze volledig afwijkende criteria zou het Palestijnse vluchtelingenprobleem niet meer bestaan. Lees verder in het artikel: “De twee soorten vluchtelingen van de VN: Palestijnse en gewone’“.

Mensenrechtenraad
Bij de VN Mensenrechtenraad, waar op dit moment meedogenloze dictaturen als China en Saoedi-Arabie in zitten, is het zo mogelijk nog erger. Zie bijvoorbeeld de berichtgeving van Radio Nederland Wereldomroep van 16 september j.l. waarin (toen nog) minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken zich zeer beklaagt over de Raad:

“Landen die zelf de mensenrechten schenden, zorgen er doelbewust voor dat de VN Mensenrechtenraad in Geneve niet effectief kan zijn.”

De minster vindt ook dat: “Israel disproportionele aandacht krijgt binnen de raad, waardoor de situatie in andere landen onderbelicht blijft. Lidstaten van de Mensenrechtenraad tasten de middelen aan die de VN hebben om mensenrechten juist te beschermen.”

De internationale mensenrechtenorganisatie Freedom House is het grotendeels met Verhagen eens. Volgens Freedom House “dekt de raad sommige ernstige mensenrechtenschendingen zelfs toe.” De Mensenrechtenraad is dankzij het grote aantal Arabische/Islamitische landen verworden tot een veroordelingsmachine van Israel. Zo veroordeelde de Mensenrechtenraad Israel vaker dan alle andere 191 lidstaten samen!

Sterker nog, er zijn in het verleden slechts 9 andere staten veroordeeld. Iran bijvoorbeeld niet, terwijl dit land haar bevolking meedogenloos onderdrukt, homo’s ophangt alleen vanwege hun geaardheid en de holocaust ontkent. Over de volgende schendingen van de mensenrechten zal de VN Mensenrechtenraad zich dus niet uitlaten:

 • De voortgaande genocide door moslims op de christenen in Zuid-Soedan – 2 miljoen doden!
 • De totale etnische zuivering van Grieken in Noord-Cyprus.
 • De voortdurende bezetting van de Westelijke Sahara door Marokko,
 • De Turkse bezettingen van Koerdistan en Noord-Cyprus.
 • De discriminatie van Palestijnen in Libanon.
 • De onderdrukking van christenen in bijvoorbeeld de Palestijnse gebieden, Egypte en Saoedi-Arabië.
 • De ophangingen van homo’s en de stenigingen van vrouwen in Iran.

Niet voor niets zei oud-premier Balkenende bij zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de VN op 25 september 2010 dat de VN dringend aan hervorming toe zijn, onder andere vanwege de “gepolitiseerde verhoudingen”.

Vrouwen, Joden en homo’s
Zeer recente opvallende voorbeelden van hoe de Verenigde Naties zich laten sturen door de Arabisch/islamitische lobby blijkt uit:

 • De benoeming van nota bene het uiterst vrouwonvriendelijke en streng-islamitische Saoedi-Arabie tot lid van de VN Vrouwenraad.
 • het door de Unesco op papier veranderen van een eeuwenoude Joodse heilige plaats – het graf van Rachel – in een moskee.
 • het schrappen van de bepaling dat de doodstraf op grond van seksuele orientatie wordt veroordeeld, zodat homo’s in Islamitische landen de doodstraf kunnen krijgen enkel omdat ze homo zijn.

De conclusie is dan ook dat onder invloed van de Arabisch-Islamitische lobby de VN zich ontwikkeld heeft tot een zeer vrouw-, jood- en homo-onvriendelijk instituut.