Over Santorum, euthanasie in Nederland & Richard Goldstone [Manfred Gerstenfeld]

Santorum, Dutch Euthanasia & Goldstone

door Manfred Gerstenfeld

vertaling: Brabosh.com

Onlangs tijdens zijn campagne, verklaarde de Amerikaanse presidentskandidaat Rick Santorum dat tien percent van hen die in Nederland overlijden, gedood werden via euthanasie. Hij voegde eraan toe dat in de helft van de gevallen mensen onvrijwillig werden geëuthanaseerd [1]. Van de 136.000 mensen [2] die in 2010 in Nederland overleden, daarvan beweerde Santorum dat de Nederlandse artsen in feite jaarlijks bijna 7.000 voornamelijk bejaarde mensen zonder hun toestemming doodden. Binnen enkele jaren zou dit van het Nederlandse medische beroep een veel grotere moordenaar van burgers maken dan de Syrische president Bashar al Assad.

Richard Goldstone in zijn beste jaren: 'Ich habe es nich gewusst'

Er weerklonken veel luide protesten in Nederland zeggende dat de beweringen van Santorum vals waren, aangezien euthanasie jaarlijks op 2,5 procent van alle stervende mensen wordt toegepast. Er zijn ook geen nauwkeurige gegevens bekend over hoeveel mensen zonder hun toestemming werden gedood. Een medewerker van Forbes wees er nochtans op dat, wanneer bepaalde formules worden toegepast, de beweringen van Santorum niet zover afwijken [3]. Wat ook het nauwkeurige cijfer mag zijn, er zijn jaarlijks honderden gevallen bekend van euthanasie in Nederland, zonder dat de patiënt zijn of haar toestemming wordt gevraagd [4].

Laat ons nu een beetje onze fantasie gebruiken en veronderstellen dat de Moslimstaten de Nederlanden zou aanvallen. Zij zouden in de Raad voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties aanvoeren dat dergelijke moorden een zware inbreuk zouden zijn op  de Universele Verklaring van Rechten van de Mens. Deze staten konden makkelijk een meerderheid verzamelen om de UNHRC een onderzoekscommissie te laten aanstellen aangaande deze kwestie. Dit gaat meestal zo, omdat zoveel andere staten de Moslimstemmen nodig hebben betreffende kwesties die voor hen belangrijk zijn.

Snel verder lezen KLIKKEN op–>>

Wie anders zou beter gekwalificeerd zijn om zulk een commissie te leiden dan de Grootmeester in Dubieuze Rapporten van de UNHRC, rechter Richard Goldstone? Sinds zijn rapport over Israël geldt als een klassieke oefening van verwrongen methodologie, zou zijn voorbeeld gevolgd moeten worden. Zijn onderzoekscommissie zou een lid omvatten dat Nederland reeds veroordeeld had omtrent euthanasie en een ander lid dat vijandig staat tegenover het land.

Goldstone en zijn partners zouden met hun gekende proceduremethodes aan de slag gaan. De commissie zou zijn conclusies trekken op basis van wat het had ‘gezien, gehoord en gelezen’ [5]. De commissie had de hoorzittingen geaccepteerd die werden gedaan tijdens het onderzoek van de Gaza oorlog. Het zou aldus hetzelfde doen in de Nederlandse situatie.

Aangezien er vele medische artsen in Nederland zijn die euthanasie als immoreel beschouwen, zou een aantal onder hen waarschijnlijk wel willen getuigen en de feiten omtrent deze misbruiken voorstellen. De weigering van deze artsen om euthanasie te begaan, hebben reeds geleid tot een ander betwist initiatief, namelijk een systeem van mobiele euthanasie eenheden die doorheen Nederland reizen om aan de wensen van de zieken te voldoen die graag hun leven willen beëindigen [6].

Sommige individuen zouden voor de Goldstone commissie verschijnen getuigende dat familieleden hadden gevraagd om onvrijwillige euthanasie op een patiënt toe te passen om aldus hun handen op zijn erfenis te kunnen leggen. Aangezien de hoorzitting als bewijsmateriaal wordt geaccepteerd, kon ik evengoed voor de commissie verschijnen. Ik heb een Nederlandse kennis die me vertelde hoe ziekenhuisartsen buitengewone druk op haar uitoefenden om euthanasie op haar dodelijke zieke echtgenoot te machtigen. Zij verklaarde dat, enkel omdat zij een zoon heeft die arts is en een andere advocaat, zij zich tegen hun dwang kon verzetten.

Zoals tientallen babies die werden geboren met een open rug, de laatste jaren door Nederlandse artsen werden gedood, zullen er waarschijnlijk andere artsen zijn die voor de Goldstone commissie zouden willen getuigen dat kinderen die geboren worden met een open rug door de Nederlandse samenleving onterecht als “onaangepasten” worden aangeduid. Anderen die voor de commissie zouden kunnen verschijnen zouden medewerkers zijn van Helping Hands, een Christelijke organisatie voor gehandicapten. Zij schreven eerder in het verleden aan de Vice-minister voor Gezondheid om een betere bescherming voor de gehandicapten te verzoeken [7].

Omwille van het onderzoek door de commissie, zou het internationale openbare argument over euthanasie verder worden opengetrokken. Er zou artikelen verschijnen die zouden verklaren dat er in het verleden heel wat artsen zijn geweest die ook massamoordenaars waren. Zij zouden dan verwijzen naar de beruchte Josef Mengele van Auschwitz. Dit thema over artsen die moorden, zou dan verder worden uitgebreid naar wijlen dictator Papa Doc François Duvalier van Haïti en tot Bashar al Assad, evenals zoveel andere minder bekenden.

Indien Goldstone consequent was, zou het een vervloekt rapport worden. Nadat er wat tijd zou zijn over gegaan en belangrijke schade aan Nederland werd berokkend, zou hij in een artikel terugkomen op een deel van wat hij in zijn rapport heeft geschreven, net zoals hij dat deed betreffende Israël.

Natuurlijk is dit alles pure fantasie. De diep ontsierde verslagen van de UNHRC focussen slechts op één land dat ze constant veroordelen: Israël. Alle andere landen, met inbegrip van Nederland, hoeven zich nergens zorgen om te maken.


  1. “Gedwongen euthanasia in NL, NOS 18 February 2012. {Dutch]
  2. www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/sterfte-levensverwachting-en-daly-s/sterfte-naar-doodsoorzaak/waaraan-overlijden-mensen-in-nederland/ [Dutch]
  3. Tim Worstall, “For Senator Santorum: Now the Dutch have Mobile Euthanasia Units,” Forbes, 2 March 2012.
  4. Gerbert van Loenen, “Het bedrog van zelfbeschikking,” Trouw, 12 February 2012. [Dutch] See also: Gerbert van Loenen, “De arts mag niet bepalen wat even draaglijk maakt,” Trouw 9 June 2011. [Dutch]
  5. Trevor Norwitz, “Letter to Justice Goldstone,” in Gerald M. Steinberg & Anne Herzberg, (ed), The Goldstone Report “Reconsidered,” A Critical Analysis, (Jerusalem: Jerusalem Center for Public Affairs, 2011) 153.
  6. Kate Connolly, “Dutch mobile euthanasia units to make house calls,” The Guardian, 1 March 2012.
  7. www.refdag.nl/nieuws/binnenland/groeiend_verzet_in_zaak_open_ruggetje_1_107868

Dr. Manfred Gerstenfeld heeft een twintigtal boeken gepubliceerd. Dr. Manfred Gerstenfeld is de voorzitter van het Jerusalem Center for Public Affairs. Zijn boek “Behind the Humanitarian Mask: The Nordic Countries, Israel and the Jews,” (256 blz., sep. 2008) staat volledig online op het internet en kan u hier gratis downloaden en inkijken (PDF formaat).