Arabische bevolking in Jeruzalem groeit gestaag ondanks vermeende ‘etnische zuiveringen’

Westerse linkse Israëlbashers houden de leugen van de etnische zuivering van Jeruzalem mee in stand.

Abbas liegt tegenover de Arabische Liga

Sommige leugens worden zo dikwijls herhaald dat mensen geneigd worden om ze negeren of omdat ze het beu zijn en moe worden om ze telkens te weerleggen. “Als de leugen maar vaak genoeg herhaald wordt, krijgt ze de schijn van waarachtigheid,” placht wijlen Rijkspropagandaleider Josef Goebbels te orakelen en toegegeven: van propaganda wist Goebbels echt àlles.

Abbas, enkel in het Arabisch: 'Joden BUITEN! Moslims BINNEN!'

Eén zo’n hardnekkige mythe is die van de zogeheten “etnische zuivering onder de Arabieren in Jeruzalem” door de Israëliërs. In de Arabische wereld ook wel eens de ver-Joodsing van Jeruzalem genoemd.

Hoe je een stad die al 3000 jaar van de Joden is nog kan ver-Joodsen blijft voor mij een mysterie. Kan je dan Amsterdam ver-Nederlandsen? Parijs ver-Fransen of Londen ver-Engelsen? Volgens de Palestijnen kan dat allemaal.

Het Palestijnse nieuwsagentschap Pal Press schreef gisteren dat de ‘vermeend gematigde’ Palestijnse leider Mahmoud Abbas, ‘president’ van de Palestijnse Autoriteit en de lieveling van het Westen en andere Israëlbashers van hoog tot laag, andermaal op de proppen kwam met die onverslijtbare leugen tijdens een vergadering van de Arabische Liga in Bagdad, hoofdstad van Irak:

“Abbas beschuldigde Israël van het uitvoeren van een beleid van etnische zuivering in Jeruzalem en zei dat de bezettende autoriteiten ongekende en de meest brutale middelen inzetten en de meest ernstige implementatie uitvoeren van wat hij definieerde als het definitieve sluitstuk van de strijd tegen het Islamitische en Christelijke karakter van de Heilige Stad.

De bezetter doet dat door belastingen te heffen, te bestraffen door huizen te vernielen en illegale inbeslagnames van gronden en bezittingen. Hij beklemtoonde dat de PA geen onderhandelingen met Israël zal hervatten zolang Israël zijn activiteiten in de nederzettingen niet stillegt, in het bijzonder in Jeruzalem.” [Pal Press – bron]

Het gebruik van de term “etnische zuivering” wordt thans algemeen beschouwd als zijnde het normale discours wanneer naar Israël wordt gerefereerd. Het is niet enkel zomaar een leugen maar een gratuite laster die nergens ondersteund wordt door de feiten aan de grond, integendeel. Toch wordt deze leugen in de Arabische wereld beschouwd als controversieel net zoals je zou zeggen dat de hemel blauw is.

Een studie van enkele jaren terug, uitgevoerd door het Instituut voor Israëlische Studies in Jeruzalem toonde op basis van de huidige toename van de bevolking van Joden en Arabieren in de hoofdstad dat tegen het jaar 2035 er wellicht evenveel Arabieren als Joden in Jeruzalem zullen wonen. Volgens deze studie telde in 2007  de bevolking van Jeruzalem 720.000 inwoners waarvan 66 procent Joden (475.000) en 34 procent (245,000) Arabieren waren.

Sinds de Zesdaagse Oorlog (juni 1967), toen er nog 197.000 Joden woonden in de hoofdstad, steeg hun aantal inmiddels tot 495.000. Ter vergelijking: in 1967 telde de Arabische bevolking 68.000 mensen die tegen 2005 was aangegroeid tot 244.000.  Hieronder een tabel [bron: Camra.org], die visueel en feitelijk de mythe van etnische zuivering weerlegt, sinds de eenmaking van Jeruzalem na het einde van de Zesdaagse Oorlog:

Maar het is niet alleen dat, ook de verhouding tussen Joden en Arabieren is proportioneel in de loop der jaren drastisch gewijzigd in het voordeel van de Arabische bevolking: de omvang van de Joodse bevolking is teruggevallen van 74% in 1967 tot 72% in 1980 en tot 65% in 2008. Omgekeerd is de Arabische bevolking van Jeruzalem recht evenredig toegenomen van slechts 26% in 1967 tot 28% in 1980 en tot 35% in 2008.

Op geen enkele wijze is vol te houden dat hier sprake is van een “etnische zuivering” van een bepaalde bevolkingsgroep meer bepaald de Arabieren. Cijfers liegen niet en zijn wat ze zijn. Wat eveneens een feit is dat is dat Mahmoud Abbas een leugenaar is, betaald door Oost en West om zijn leugens tot in den treuren toe te blijven herhalen. En zoals iedere verstandige mens zal beamen is het nooit een goed idee om met een geboren leugenaar eender welke overeenkomst te ondertekenen.

Opmerkelijk in het artikel van het Palestijnse Ma’an maakt het persagentschap nergens in haar rapport gewag van “etnische zuivering”, tenminste toch niet in de Engelstalige sectie op haar website. Waarschijnlijk vonden ze het zelf ook te gênant om het zo openlijk op hun website te afficheren terwijl de cijfers het tegendeel beweren.


Met dank aan Elder of Ziyon voor de hint.

Advertenties

Vandaag islamistische mars op Jeruzalem: Israëlisch leger in hoogste alarmfase

Vandaag is het een hoogdag voor de verloren generatie van Palestijnse stenengooiers. Volgens EU BuZa barones Catherine Ashton zijn dit “Jonge Palestijnen die ondanks alles toch doorgaan met studeren, werken, dromen en hopen op een betere toekomst.” En nog steeds volgens diezelfde Ashton moeten wij gesprekken aanknopen met hun Palestijnse leiders, Mahmoud Abbas en Salam Fayyad, want “Dat zijn mensen die onze waarden nauw in hun harten sluiten. Zij geloven in dezelfde waarden als wij… Ik geloof dat Israël niets beters kan doen dan met hen te onderhandelen.

Israëlisch leger in hoogste alarmfase

door Brabosh.com

Deze vrijdagmiddag gaat de Global March to Jerusalem van start. Naar verwacht zullen er een massa gewelddadige incidenten plaatsvinden. Het Israëlische kabinet heeft in overleg met de Israëlisch veiligheidsdiensten en het IDF een reeks maatregelen afgekondigd om haar burgers en de Joodse staat te beveiligen.

Als onderdeel van de voorbereidingen heeft de woordvoerder van het IDF donderdagnacht een besluit van de minister voor Defensie, Ehud Barak, uitgevaardigd en aldus een algemene sluiting opgelegd van alle door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebieden in Judea en Samaria (cfr West Bank).

De sluiting wordt 24 uren lang gehandhaafd te beginnen vanaf 23u59 (donderdagavond, Israëlische tijd) en zal opnieuw opgeheven worden op vrijdagavond 23u59 in zoverre dat een beoordeling van de veiligheidssituatie in het gebied dat toestaat. Volgens dat besluit wordt de doorgang naar Israëlisch grondgebied enkel om dringende redenen toegestaan, zoals om humanitaire redenen, medische redenen en andere uitzonderingen die de goedkeuring krijgen van de Civil Administration.

De Israëlische veiligheidskrachten verkeren in verhoogde staat van alarm. Zowel de IDF, de politie en Shin Bet, evenals de hulpdiensten MDA, worden allen paraat gehouden om de verwachte Arabische onlusten en rellen het hoofd te bieden. Zoals reeds gisteren bericht, trekken Arabieren van naburige landen – Libanon, Jordanië en Syrië – evenals uit Gaza en de West Bank, vandaag naar de Israëlische grenzen. Volgens de Israëlische inlichtingendiensten zit Iran achter deze initiatieven.

De veiligheidskrachten verwachten niet enkel geweld van Arabische burgers buiten Israël maar eveneens van de kant van Arabische inwoners van Israël en van Jeruzalem. Honderden extra politieagenten zijn ingezet in en om Jeruzalem om de stad te beschermen tegen aanvallen en aanslagen. Deze omvatten sluipschutters en de speciale politie eenheid Yassam, die hevige onlusten zullen neutraliseren en desnoods de Tempelberg zullen bestormen als dat noodzakelijk zou worden.

De meeste strijdkrachten zullen dichtbij moskees worden geplaatst, waar Moslims deze morgen hun gebeden van de Vrijdag houden. Algemeen wordt rekening gehouden met de gekende stenenregens van jonge Arabische moslims net zoals andere vormen van geweld. Ook met een gewapend conflict wordt terdege rekening gehouden.

Israëlische Veiligheidsdiensten in hoogst paraatheid. Honderden extra politieagenten zijn ingezet in en om Jeruzalem om de stad te beschermen tegen aanvallen en aanslagen. Deze omvatten sluipschutters en de speciale strijdkracht Yassam (plaatje hierboven), die hevige onlusten zullen neutraliseren en desnoods de Tempelberg zullen bestormen als dat noodzakelijk zou worden.

Over Santorum, euthanasie in Nederland & Richard Goldstone [Manfred Gerstenfeld]

Santorum, Dutch Euthanasia & Goldstone

door Manfred Gerstenfeld

vertaling: Brabosh.com

Onlangs tijdens zijn campagne, verklaarde de Amerikaanse presidentskandidaat Rick Santorum dat tien percent van hen die in Nederland overlijden, gedood werden via euthanasie. Hij voegde eraan toe dat in de helft van de gevallen mensen onvrijwillig werden geëuthanaseerd [1]. Van de 136.000 mensen [2] die in 2010 in Nederland overleden, daarvan beweerde Santorum dat de Nederlandse artsen in feite jaarlijks bijna 7.000 voornamelijk bejaarde mensen zonder hun toestemming doodden. Binnen enkele jaren zou dit van het Nederlandse medische beroep een veel grotere moordenaar van burgers maken dan de Syrische president Bashar al Assad.

Richard Goldstone in zijn beste jaren: 'Ich habe es nich gewusst'

Er weerklonken veel luide protesten in Nederland zeggende dat de beweringen van Santorum vals waren, aangezien euthanasie jaarlijks op 2,5 procent van alle stervende mensen wordt toegepast. Er zijn ook geen nauwkeurige gegevens bekend over hoeveel mensen zonder hun toestemming werden gedood. Een medewerker van Forbes wees er nochtans op dat, wanneer bepaalde formules worden toegepast, de beweringen van Santorum niet zover afwijken [3]. Wat ook het nauwkeurige cijfer mag zijn, er zijn jaarlijks honderden gevallen bekend van euthanasie in Nederland, zonder dat de patiënt zijn of haar toestemming wordt gevraagd [4].

Laat ons nu een beetje onze fantasie gebruiken en veronderstellen dat de Moslimstaten de Nederlanden zou aanvallen. Zij zouden in de Raad voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties aanvoeren dat dergelijke moorden een zware inbreuk zouden zijn op  de Universele Verklaring van Rechten van de Mens. Deze staten konden makkelijk een meerderheid verzamelen om de UNHRC een onderzoekscommissie te laten aanstellen aangaande deze kwestie. Dit gaat meestal zo, omdat zoveel andere staten de Moslimstemmen nodig hebben betreffende kwesties die voor hen belangrijk zijn.

Snel verder lezen KLIKKEN op–>> Lees verder

Waar het in de moslimwereld om draait: Olie, bloedgeld en de Joden [Giulio Meotti]

Blood, money and Jews

Islamitische en Westerse staten financieren de hedendaagse bloedsprookjes tegen de Joodse staat

door Giulio Meotti [http://www.ynetnews.com/]

De sfeer in de wereld wordt vergiftigd door een oceaan van in olie gedrenkt bloedgeld dat hen bedruipt die aanzetten tot anti-Joodse rellen, desinvestering in Israël bevordert en bloedsprookjes verspreid onder het mom van “objectieve journalistiek.” Sommige academische carrières worden gefinancierd door hen die geloven dat de Joden geen bestaansrecht hebben. Saoedi-Arabië besteedde honderd miljard dollars om het Wahabisme – de meest antisemitische versie van de Islam – te verspreiden in het Westen (de Sovjet-Unie investeerde destijds in de Koude oorlog veel minder geld aan zijn propaganda.)

Momenteel zijn er 17 federaal gefinancierde centra aan de Amerikaanse universiteiten actief die zijn opgedragen aan de studie van het Midden-Oosten: Elk van deze steunen pro-islamistische en anti-Israël ideeën. Stephen Schwartz, directeur van het Centrum voor Islamitisch Pluralisme, vatte deze samen in een rapport voor het Middle East Forum. Georgetown, de oudste Katholieke universiteit in de V.S., ontving 40 miljoen dollar van de Saoedi ‘s.

Ook op de lijst van “begunstigden” van Riyadh, staat Harvard, het juweel van de Ivy League, met ongeveer 30 miljoen dollar. Ondertussen werd zowat 20 miljoen dollar geschonken aan het Centrum voor de Studie van het Midden-Oosten aan de Universiteit van Arkansas; 5 miljoen dollar aan het Centrum voor de Studie van het Midden-Oosten in Berkeley; 11 miljoen dollar aan de Cornell Universiteit en de lijst loopt maar verder.

Snel verder lezen KLIKKEN op–>> Lees verder

Toulouse pogrom: Au Revoir Les Enfants [Bruce Bawer]

Hun misdaad? Geboren te zijn uit een Joodse moeder...

Au Revoir Les Enfants

door Bruce Bawer [http://frontpagemag.com/]
vertaling: Vederso/E.J. Bron [http://ejbron.wordpress.com/]

Na de moord vorige week op drie kinderen en een rabbijn in een Joodse school in Toulouse, suggereerden eerste berichten dat de moordenaar een blanke, rechtse racist zou zijn die het voorzien had op minderheden. Echter, de terrorist van Toulouse bleek, zoals zoveel daders van onuitsprekelijke wreedheden in Europa, een islamitische Jihadist te zijn – een zelfverklaarde Moejahedien en lid van Al Qaeda, die zei dat hij erop uit was om de dood van Palestijnse kinderen te wreken en de militaire betrokkenheid van Frankrijk in de islamitische wereld…

Mohammed Merah lacht de wereld uit

Het is zeker waar dat het “radicale antizionisme” – en niet te vergeten het boosaardige antisemitisme – in West-Europa in de lift zit. Maar het is ook waar dat vóór deze huidige golf van Jodenhaat tot werkelijke bloei kwam, er een diepgewortelde vijandigheid tegen Joden al gebruikelijk was onder moslims in Frankrijk.

De mensen in Frankrijk waren zogenaamd geschokt door de moord, geschokt om te ontdekken dat de Joodse schoolkinderen in hun eigen land op zo’n manier vermoord konden worden. Ik weet niet wat ik aanmoet met deze uitspraken van dit “geschokt zijn.” Een feit is, dat Joodse schoolkinderen in Frankrijk al jaren in gevaar zijn en eenieder, die enig interesse in dit onderwerp heeft, weet dit ook al jaren.

Twee woorden: Obin Rapport. Al verscheidende jaren geleden benoemde het Franse Ministerie van Onderwijs een (onderzoeks)team onder leiding van een zekere Jean-Pierre Obin om de impact van de islam op scholen in het land te onderzoeken. Obin en zijn collega’s reisden naar 61 scholen in Frankrijk, observeerden het leven van de leerlingen, interviewden medewerkers van scholen, vanaf de directie tot en met de kok van de kantine, en produceerden een rapport met als titel “De signalen en uitingen van religieuze verbondenheid in onderwijsinstellingen.”

Snel verder lezen KLIKKEN op–>> Lees verder