Noorwegen: het meest antisemitische land in het Westen [Manfred Gerstenfeld]

Norway: The most antisemitic country in the West

Manfred Gerstenfeld’s interview met Hanne Nabintu Herland

Bron: http://tundratabloids.com/
vertaling vederso/E.J.Bron [http://ejbron.wordpress.com/]

De huidige regering van sociaaldemocraten en radicaal-links bevordert een extreem eenzijdige en negatieve houding ten opzichte van Israël. Zij is verantwoordelijk voor het creëren van een politiek correcte haat tegen Israël bij veel mensen in het land. Dit heeft Noorwegen, naar mijn mening, tot het meest antisemitische land in het Westen gemaakt. In de Noorse geschiedenis was er nog nooit sprake van een dergelijke anti-Israëlische houding.

Hanne Nabintu Herland is een academicus en een godsdiensthistoricus. Ze is auteur van verschillende succesvolle boeken. Het laatste met als titel “Respect” werd in februari 2012 gepubliceerd, kreeg veel publiciteit en staat bovenaan in de bestsellerlijst. Toch is er een volledige, publieke stilte (in de media) ten aanzien van de scherpe kritiek die ze naar voren brengt over de huidige linkse regering en haar bevooroordeelde visie op Israël.

Herland zegt: “De controle op de publieke opinie in Noorwegen is zo sterk, dat het de vraag is of het nog als een vrije, democratische staat kan worden beschouwd. De Noorse Arbeiderspartij heeft op grote schaal gebruik gemaakt van de terreuraanval van Anders Breivik op 22 juli 2011 om elke oppositie en ieder publiek debat te smoren.” Ze voegt eraan toe: “De Noorse regering accepteert indirect de doelstellingen van Hamas met betrekking tot etnische zuivering, terreur en de genocide op Joden.”

Snel verder lezen KLIKKEN op–>>

Jonas Gahr Støre, Minister van Buitenlandse Zaken en lid van de Arbeiderspartij, verdedigt Hamas regelmatig in kranten in het buitenland. Zo deed hij dit in februari 2011 in de International Herald Tribune:

“Vorig jaar werd Støre op een leugen betrapt in een liveprogramma op de Noorse TV2. Daar ontkende hij zijn voortdurende gesprekken met Hamasleider Khaled Meshaal. Tenslotte moest Støre dit toegeven, toen de verslaggever hem zei dat Meshaal deze gesprekken had genoemd. Wat aanvankelijk misschien naïviteit leek, kan inmiddels worden gezien als opzettelijke kwaadaardigheid. Op de lange termijn tast Støre de internationale reputatie van Noorwegen aan door te fungeren als een verdediger van Hamas.”

“De manier waarop Noorwegen met honderden miljoenen kronen belastinggeld Hamas subsidieert, is pure corruptie. Als Afrikaanse staten invloed kopen, noemen we dat corruptie. Maar in essentie doet de Arbeiderspartij hetzelfde – miljarden worden uitgegeven om voor Noorwegen vrienden te kopen in vreemde staten waar ze anders weinig of geen invloed zouden hebben.”

“Men kan zich afvragen waarom het Noorse establishment de enige democratie in het Midden-Oosten zo voortdurend pest. In het algemeen herkennen velen in Noorwegen en Europa niet meer de historische band van hun traditionele cultuur met het Joodse volk. Degenen die de Tien Geboden verspreidden, legden het fundament voor beschaafde samenlevingen. De Joden hebben veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de Europese cultuur.”

In het voorjaar van 2011 publiceerde Herland een artikel met de titel: “Noorwegen is het meest antisemitische land in het Westen.” Daarin schreef ze: “Cultureel gezien hebben we veel meer gemeen met het Joodse volk dan men zou denken. De wieg van de westerse beschaving staat in de Griekse en Romeinse bijdragen, maar als het gaat om waarden, dan zijn het de Hebreeuws-christelijke bijdragen. De Europese, humanistische visie op de waardigheid van de mens, ongeacht rang, klasse of etniciteit, heeft diepe wortels in het Jodendom. Deze waarden vormen vandaag de dag de kern van wat het betekent tot de westerse beschaving te behoren.”

Herland merkt op: “De nieuwe westerse seculiere waarden impliceren een afwijzing van respect voor de historische en culturele band met het Joodse volk. Velen in het Westen begrijpen niet dat het verzet van de radicaalislamitische, religieuze beweging gericht is tegen wat zij beschouwen als westerse decadentie en dominantie.”

“De nieuwe moslimvrienden van veel westerse secularisten behandelen verschillende minderheden in islamitische landen op een gewelddadige manier. De sharia wordt beschouwd als een cultureel alternatief voor het westerse rechtssysteem. Wat begon als linkse sympathie voor de zwakken, is veranderd in steun voor totalitaire onderdrukking. Dit geldt ook voor de steun aan een uitgesproken anti-Israëlisme. Vandaag domineren deze ondemocratische houdingen en opvattingen de politiek gecontroleerde stemmen in landen zoals Noorwegen, op een manier, die duidelijk lijkt op Sovjet-Russische propaganda.”

“In maart 2010 kwam de befaamde Harvard rechtsgeleerde Alan Dershowitz naar Oslo. Hij bood aan op drie Noorse universiteiten een gastcollege te geven zonder betaling. Allen wezen ze hem af. Daarna schreef Dershowitz een artikel in de Wall Street Journal, waarin hij duidelijk maakte hoe antisemitische Noorse wetenschappers hem lieten weten dat hij persona non grata was. Deze affaire maakte dat ik me schaamde Noorse te zijn. Ik kijk uit naar de dag waarop de huidige regering (in de verkiezingen) zal worden verslagen. Dan zal er hopelijk een einde komen aan haar propaganda en het misleidende beeld dat voortdurend aan het Noorse publiek wordt gepresenteerd.”