De leugens van de UNRWA, diplomatiek wapen van de VN in de strijd om de vernietiging van Israël

Gaza City, 5 oktober 2011. Demonstratie door Palestijnse onderwijzeressen tegen de aanwezigheid van de UNRWA in de Gazastrook aan het hoofdkwartier van de hulporganisatie in Gaza City. De leerkrachten hielden de VN-school voor een dag gesloten uit protest tegen een langdurig lopend conflict tussen Hamas en het hulpagentschap. De stakers protesteerden tegen de schorsing voor drie maanden van Suhail al-Hindi, een leraar en de leider van de Onderwijzers Vakbond, wegens beschuldigingen door de UNRWA van banden te onderhouden met de terreurgroep Hamas [bron] (foto: Adel Hana / AP)

UNRWA lies

naar een artikel van Elder of Ziyon
[http://elderofziyon.blogspot.com/]

Op dezelfde conferentie waar Catherine Ashton zichzelf zo belachelijk maakte, werd een al even idiote verklaring – maar eerder werkelijk een openlijke grove leugen – afgestoken door Filippo Grandi, de Commissaris-generaal van de UNRWA. U weet nog wel, die aparte vluchtelingenorganisatie voor en door Palestijnse Arabieren wier aantal elk jaar aanzienlijk toeneemt vermits hun vluchtelingenstatus erfbaar is.

De UNRWA was hier de organisator van de bewuste conferentie van de flaters. Filippo Grandi zei hier het volgende:

De sleutel: symbool van de demografische herovering en liquidatie van Israël

Onze inleidende sprekers, die hier hun overheden en instellingen vertegenwoordigen, maar ook doorheen hun eigen persoonlijke toewijding, vormen een indrukwekkende dwarsdoorsnede van diegenen die allemaal de Palestijnse vluchtelingen steunen en zijn aldus de voornaamste belanghebbenden van de UNRWA:

de Europese Unie, onze grootste collectieve donor; de regering van België, van wie de steun aan de Palestijnse vluchtelingen reeds teruggaat tot 1949; de regering van Jordanië, gastheer van de grootste enige Palestijnse vluchtelingen populatie; de Liga van Arabische Staten, de leidende algemene regionale bondgenoot en verdediger van de vluchtelingen; en minister van Buitenlandse Zaken Malki van de Palestijnse Autoriteit, die vandaag namens President Abbas zal spreken.

Ik herinner er u aan dat de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie [PLO] een zeer belangrijke partner en tegenspeler is van de UNRWA in zijn rol van het vertegenwoordigen van alle Palestijnen en door zijn inspanningen om een oplossing voor de vluchtelingen kwestie te vinden.

De schandelijke waarheid is dat de UNRWA decennialang geen klap heeft uitgericht om een oplossing te bedenken voor het probleem van de Arabische “vluchtelingen” [sinds 1967: ‘Palestijnse’ vluchtelingen genoemd toen dat volk werd uitgevonden] toen zij in de jaren 1950 nog werkelijk échte vluchtelingen waren.

Sindsdien is UNRWA zélf deel gaan uitmaken van de oplossing door deel de worden van het probleem. Terwijl in het begin van de jaren 1950 zij nog projecten trachtte uit te werken om de vluchtelingen te rehabiliteren en hen het mogelijk maakte om aan de slag te gaan in de economieën van hun gastheerlanden, gaf het dat deel van haar mandaat volledig op tegen eind 1960.

Sindsdien zijn zij de Palestijnse Arabieren maar gevolgd om het even wat zij wilden dat ze deden, vooral omdat 99 procent van hun personeel zélf ook Palestijnen zijn, die nog minder geneigd zijn het probleem op te lossen vermits de UNRWA hun reden van bestaan en hun enige bron van inkomsten is.

Een kleine episode, maar de moeite waard om te vertellen, speelde zich af in 1958. Ter gelegenheid van de Dag van de Verenigde Naties, 24 oktober ’58, werden door de Verenigde Naties affiches verspreid in alle vluchtelingenkampen. De affiches toonden de vlaggen van alle naties van de wereld – met inbegrip van Israël.

Uit het JTA archief van 12 november 1958, die het verhaal uitbracht:

Wat het United Nations Relief and Works Agency for Arab Refugees betreft, maakt Israël geen deel uit van de Verenigde Naties. Dat konden we vandaag leren uit voorliggende rapporten die werden ontvangen uit de Arabische vluchtelingenkampen van drie weken geleden.

Vlak vóór 24 oktober, de Dag van de Verenigde Naties, had de UNRWA V.N.- affiches laten verspreiden in alle vluchtelingenkampen. De affiches toonden de vlaggen van alle lidstaten van de V.N., met inbegrip van uiteraard ook de vlag van Israël. Jordanië protesteerde bij de UNRWA tegen de opneming van de vlag van Israël. Waarna, volgens de hier gemelde feiten, de UNRWA – een agentschap van de V.N. – mensen uitzond naar alle kampen om van de affiches de vlag van één lidstaat weg te wissen, met name Israël.

En de PLO prijzen alsof zij ooit het vluchtelingenprobleem hebben willen oplossen is de PLO prijzen voor het willen vernietigen van Israël, omdat dat precies is wat zij bedoelen met ‘het probleem op te lossen’ – met name door UNGA 194 te verkeerd interpreteren alsof het betekent dat Israël miljoenen kunstmatig bepaalde “vluchtelingen” maar moet accepteren. Dat is een flagrante leugen en betekent dat helemaal niet.

De UNRWA kon helpen met het probleem op te lossen door hun definitie van “vluchteling” overeenkomstig die van de UNHCR te zetten, de internationale vluchtelingenorganisatie van de VN, die alle andere vluchtelingen behalve de Palestijnen vertegenwoordigt en die geen erfbare vluchtelingenstatus uitreikt  aan geen enkel ander volk ter wereld.

De UNRWA doet dat niet omdat dan meer dan 80% van de zogenaamde “vluchtelingen” onmiddellijk van de lijsten zou verdwijnen, zelfs indien u nog altijd gelooft dat nakomelingen van vluchtelingen zelf ook vluchtelingen zouden zijn.

Brabosh.com / VVvI sinds 31 januari 2009 onafgebroken in de Top Tien

WordPress Nederlandstalige blogs (Nederland en Vlaanderen samen)

(hieronder stand op zaterdag 24 maart 2012)

Advertenties

Een nieuwe prijs voor Ashton en Professor Al Mahali presenteert een JUICE-mixer [Latma satirevideo]

Andermaal lachen geblazen met de Israëlische satire zender van LATMA. Joodse humor op z’n best!

De clip opent met een hilarisch optreden van Professor Yusuf Al Mahali van de Oxford Universiteit in Engeland. Al Mahali is een wereldbekende zoöloog die het hier heeft over het leven in de Afrikaanse wildernis. Wie nog nooit roofdieren in actie heeft gezien, behalve dan in Toulouse de afgelopen week, krijgt hier een stevige intellectuele input mee.

Graaf Von Snobenberg over de omstreden opmerkingen van Catherine Ashton die de dode kinderen in Gaza vergeleek met de slachting van Joodse kinderen in Toulouse. De Graaf wil haar graag de PUTZ-prijs van de Europese Unie uitreiken omwille van haar “Pluralistic, Unabashed, Tranquil and Zingy” (PUTZ) optreden. Een PUTZ is een idioot, Ashton krijgt bij deze dus de Prijs van de Grootste Zot(tin).

Een leuke sketch is de reclamespot voor The Salad Wizard, een apparaat om fruit te mixen. Professor Yusuf Al Mahali van de Universiteit van Oxford komt het apparaat promoten. Het enige probleem zoals altijd het geval is, is (zijn) “THE JUICE!” De enige manier om dat probleem op te lossen is uiteraard “To Get Rid of THE JUICE!”

En nog zoveel meer…! 🙂

Een onvermijdelijk proces: het Nieuwe Europa zal er één zonder Joden zijn [Giulio Meotti]

Affiches van de Anti-Zionistische Lijst in Frankrijk, tijdens de verkiezingen van 7 juni 2009 voor het Europees Parlement. “Pour une Europe libérée“, luidt de slogan van de anti-Zionistische Europese lijst maar kan het best begrepen worden als: “Bevrijdt Europa van de Joden“. La Liste Antisioniste werd opgericht in mei 2009 door voorzitter Dieudonné M’Bala M’Bala, Alain Soral en Yahia Gouasmi. De lijst werd ook gesteund door de Joodse ultra-orthodoxe anti-Zionistische groep Neturei Karta. Elk volk heeft zo zijn dwazen en gekken en het Joodse volk deelt op dat vlak ook in de klappen.

De Joodse man die links op de affiche prijkt, is de ietwat zonderlinge Shmiel Mordche Borremans, een tot het judaïsme bekeerde Duitser uit Frankfurt-am-Oder in het voormalige Oost-Duitsland. Toevallig woont hij al jaar en dag net om de hoek van mijn woonplaats in Antwerpen en ik heb er al amusante discussies mee gehad. Shmiel Borremans runt zijn eigen anti-Zionistische Jesjoeroen (Judentum gegen Zionismus) dat aanschurkt bij Neturei Karta. Een de facto éénmans-organisatie zonder leden en zonder impact. Locale Joodse gemeenschappen mijden hem als de pest.

De Europese Liste Antisioniste van Dieudonné rijfde maar een schrale oogst kiezers binnen. De lijst kwam enkel op in de regio Île-de-France, met Parijs in het centrum gelegen en behaalde 36.601 stemmen.

A Jew-free Europe

Het voortgaande proces van Joden die het Europese continent verlaten is tragisch maar onvermijdelijk

door Giulio Meotti [http://www.ynetnews.com/]

De Joden van Europa verkeren andermaal in ernstig gevaar, sinds het antisemitisme de gemeenschappelijke munt van het beleid in de Europese landen is geworden. Zeventig jaar na de Holocaust, vond een pogrom plaats in Toulouse, één van de meest aangename plaatsen van de Franse steden om te wonen. Een Israëlische rabijn en drie Joodse kinderen werden geëxecuteerd tijdens een dodelijke kogelregen. Vier Joden “keerden tereug” naar Israël in doodskisten. De vraag die wij ons op dit ogenblik stellen is de volgende: zullen de Joden nog een plaats hebben in het Nieuwe Europa? Of zal de rest van het Europese Jodendom nogmaals op de vlucht gaan?

Bijna 80% van de Europese Joden leven vandaag in Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk. In beide landen daalt het aantal Joden dramatisch. Toen Israëlisch premier Ariel Sharon, in reactie op antisemitische aanslagen in Frankrijk, in 2004 zei dat een Franse aliyah “een noodzaak is en zij onmiddellijk moeten opstaan en vertrekken,” werden de mensen hierdoor verrast. Maar deze gevoelens zijn thans veranderd.

Een nieuwe uittocht van de Diaspora Joden zou nu kunnen plaatsvinden. Op enkele jaren tijd is het aantal Joden dat naar Israël immigreerde verdubbeld. Honderden Franse Joden hebben flats in Israël aangekocht. Het is hun “pied-a-terre” (voet-aan-land) voor het geval dat de situatie voor de Joden in Europa dramatisch zou verslechteren.

Snel verder lezen KLIKKEN op–>> Lees verder

Verruim je horizon: haal een Jihadist in huis, de buren hebben er al twee [Guy Bechor]


Nee, niet in Gaza of in Afghanistan, Libië of Syrië, maar in Londen, G-B, 11 november 2011. Onnozele Britse politieagenten escorteren beleefd en goedmoedig knikkend een groepje moslimdemonstranten naar het metro station van Kensington. Het zootje ongeregeld is op weg naar een protestmeeting in het centrum van Londen naar aanleiding van de jaarlijkse dodenherdenking van beide wereldoorlogen. Net op het ogenblik van de plechtige twee-minutenstilte tijdens de Wapenstilstandsherdenking, begonnen de radicale moslims als waanzinnigen te brullen en te tieren: “British Soldiers Burn in Hell” en verbrandden publiekelijk een Britse vlag. Het publiek keek geschokt toe en boog beschaamd  het hoofd voor het islamistisch straatkrapuul.

Vrije meningsuiting is een heilig goed in Groot-Brittannië en daar doen de Britten alles voor. Bijvoorbeeld door hun aanstaande moordenaars een keurig politie escorte te leveren naar hun eigen schavot. Ze zijn zelfs bereid om de strop rondom eigen nek te leggen om de Jihadisten behulpzaam te zijn. Die vriendelijke gastvrije Britten beginnen stilaan professionele dhimmie allures te ontwikkelen. Helaas, menen naïeve Westerlingen nog altijd dat ze krokodillen in hun tuin kunnen houden, die daar vrij kunnen laten rondlopen en dat Mr. & Mevr. Kroko voor hen gratis het gazon zullen afgrazen in ruil voor hun gulle gastvrijheid…

En Jihadist moordenaar Mohammed Merah van Toulouse? Die kijkt vanuit zijn islamistische hellepoort hoog op het balkon naar dit potsierlijk Westers vertoon en stelt breed grijnzend vast dat het met Europa de goede kant opgaat… 😦

Europe’s Muslim nightmare

Europeans horrified to discover that they must contend with homegrown terrorists

door Guy Bechor [http://www.ynetnews.com/]

Zolang wij te maken kregen met Islamitische terroristen die vanuit het Midden-Oosten toekwamen in West-Europa en geen deel zijn van de locale samenleving, bleef het mogelijk om hen te controleren en hun terroristische bedoelingen tegen te werken. Zij waren vreemdelingen. Maar wat gebeurt er wanneer de terroristen Franse of Europese onderdanen zijn die in Europa geboren en getogen zijn? In welke mate kunnen hun acties worden gecontroleerd en hun terroristische activiteiten in bedwang worden gehouden? Dit is heel wat moeilijker en is dan ook dé Europese nachtmerrie, die steeds maar groter en reëler wordt zoals de voorbije week geïllustreerd werd met de brutale moorden in Toulouse.

Deze Europese moslimjongeren, voor wie sommigen onder hen de Jihad als model voor imitatie bekijken, zijn erg goed vertrouwd met de Europese maatschappij en zijn kwetsbaarheid op constitutioneel en moreel vlak alsmede op het gebied van veiligheid. Studies tonen aan dat moslimjongeren die geboren zijn in Europa veel radicaler zijn dan de generatie van hun immigrantenouders, die hun handen vol hadden om een regelmatig inkomen te trachten verwerven voor zichzelf en hun kroost.

Snel verder lezen KLIKKEN op–>> Lees verder

Noorwegen: het meest antisemitische land in het Westen [Manfred Gerstenfeld]

Norway: The most antisemitic country in the West

Manfred Gerstenfeld’s interview met Hanne Nabintu Herland

Bron: http://tundratabloids.com/
vertaling vederso/E.J.Bron [http://ejbron.wordpress.com/]

De huidige regering van sociaaldemocraten en radicaal-links bevordert een extreem eenzijdige en negatieve houding ten opzichte van Israël. Zij is verantwoordelijk voor het creëren van een politiek correcte haat tegen Israël bij veel mensen in het land. Dit heeft Noorwegen, naar mijn mening, tot het meest antisemitische land in het Westen gemaakt. In de Noorse geschiedenis was er nog nooit sprake van een dergelijke anti-Israëlische houding.

Hanne Nabintu Herland is een academicus en een godsdiensthistoricus. Ze is auteur van verschillende succesvolle boeken. Het laatste met als titel “Respect” werd in februari 2012 gepubliceerd, kreeg veel publiciteit en staat bovenaan in de bestsellerlijst. Toch is er een volledige, publieke stilte (in de media) ten aanzien van de scherpe kritiek die ze naar voren brengt over de huidige linkse regering en haar bevooroordeelde visie op Israël.

Herland zegt: “De controle op de publieke opinie in Noorwegen is zo sterk, dat het de vraag is of het nog als een vrije, democratische staat kan worden beschouwd. De Noorse Arbeiderspartij heeft op grote schaal gebruik gemaakt van de terreuraanval van Anders Breivik op 22 juli 2011 om elke oppositie en ieder publiek debat te smoren.” Ze voegt eraan toe: “De Noorse regering accepteert indirect de doelstellingen van Hamas met betrekking tot etnische zuivering, terreur en de genocide op Joden.”

Snel verder lezen KLIKKEN op–>> Lees verder