‘Blijf met je vuile handen af van mijn Joodse buur!’ [Brabosh.com]


“Handen af van onze Joden!”

De Joden staan er (alweer) alleen voor. Het wordt tijd om er wat aan te doen en onze Joodse buren ter hulp te snellen en hen onze solidariteit betuigen. Ons motto moet vanaf nu luiden: “Handen af van onze Joden!”

Toulouse, 19 maart 2012 - Miriam Monsonego - 8 jaar oud

Want wie aan mijn Joodse buur raakt, raakt aan mij en al waar ik voor sta en wat ik verdedig. Raakt aan mijn morele waarden en ethiek en het recht – ook MIJN recht! – om anders te zijn dan de anderen zonder ervoor op aangekeken, vervolgd of vermoord te worden.

Antisemitisme kan onmogelijk efficiënt bestreden worden door de Joden en ook niet door Israël dat alleen mag hopen dat het zich ten allen tijde zal kunnen blijven verdedigen tegen de vijanden van de Joodse staat in die onmetelijk diepe oceaan van Jodenhaat die het Midden-Oosten is.

Antisemitisme bestrijden is een zaak voor ons, de niet-Joden, en dat is niet eens een optie maar onze verdomde ethische en historische plicht!

Het stadium van zalven en sussen, handenschudden, knippen en buigen en politiekers lijmen is al lang passé. “Harde aanpak en de Jodenhaat in al zijn gedaantes met wortel en al uit de grond rukken”, luidt onze boodschap.

Want, tenslotte “zal de wereld niet vergaan door de slechten [de Jodenhaters én de Israëlbashers, ttz dezelfde boeven dus], maar wel door de goeden die aan de kant staan en niets doen!”

“Als niet-Jood heb ik de historische verantwoordelijkheid om te vechten tegen Jodenhaat en tegenwoordig dus tegen de haat tegen hun historische thuisland, Israël. Bestrijding van antisemitisme is niet de plicht van de Joden, het is de plicht van de niet-Joden.” [Pilar Rahola, Spanje – bron]

Moeten wij verdraagzaam zijn voor hen die ons niet verdragen?

In het tweedelige werk The open Society and Its Enemies [vertaald als: De open samenleving en haar vijanden] dat hij in 1943 voltooide en in 1945 uitkwam, ging de wetenschapsfilosoof Karl Popper (1902-1994) uitgebreid in op het probleem van de tolerantie ten aanzien van de Joden en jegens “de anderen” in het algemeen. In een ‘vrije’ samenleving vormt tolerantie immers een van de premissen. Maar Popper legt daarbij ook de nadruk op de paradox van de verdraagzaamheid.

Zie hier wat Karl Popper er bijna 70 jaar geleden [in 1943] over zei:

‘Indien we onbeperkte verdraagzaamheid zelfs uitstrekken tot diegenen die onverdraagzaam zijn, als we niet bereid zijn een verdraagzame samenleving te verdedigen tegen de woedende aanvallen der onverdraagzamen, dan zullen de verdraagzamen vernietigd worden en verdraagzaamheid met hen.’

[..]

‘Met deze formulering bedoel ik niet, bijvoorbeeld dat wij de uitspraken van onverdraagzame levenshoudingen altijd zouden moeten onderdrukken; zolang we ze kunnen tegengaan met rationele argumenten en ze ten aanzien van de bevolking onder controle kunnen houden, zou deze onderdrukking erg onverstandig zijn.

Maar we zouden het recht moeten opeisen om ze, indien nodig, zelfs met geweld te onderdrukken; want het kan gemakkelijk erop uitdraaien dat zij niet bereid zijn ons op het niveau van de redelijke argumentatie tegemoet te komen, maar integendeel beginnen met iedere argumentatie af te wijzen; zij kunnen hun volgelingen verbieden naar redelijke argumenten te luisteren, omdat ze zogezegd bedrieglijk zijn, en hen leren deze argumenten te beantwoorden door het gebruik van hun vuisten of wapens.

Daarom zouden we, in naam van de verdraagzaamheid, het recht moeten opeisen de onverdraagzamen niet te tolereren. We zouden moeten vooropstellen dat iedere beweging die onverdraagzaamheid predikt, zichzelf buiten de wet plaatst, en we zouden de aansporing tot onverdraagzaamheid en vervolging als misdadig moeten beschouwen, net zoals we de aansporing tot moord, of ontvoering, of tot de terugkeer naar de slavenhandel, als misdadig zouden moeten beschouwen.’

Brabosh.com
Antwerpen, 21 maart 2012

2 gedachtes over “‘Blijf met je vuile handen af van mijn Joodse buur!’ [Brabosh.com]

  1. Uit een hadith: „De Dag de Oordeels zal niet komen totdat de moslims vechten met de joden, de joden vermoorden, wanneer de jood zich zal verschuilen achter rotsen en bomen. En de rotsen en bomen zullen zeggen: Er staat een jood achter me, kom hier en vermoord hem. Alleen de Gharkad boom zal dit niet zeggen want dit is een boom van de joden.”
    Brabosh, u zegt dat het een plicht is om onze joodse medeburgers te verdedigen. Ik ga daar helemaal mee akkoord. Nu las ik ergens op een website (weet niet meer welke) I AM A GHARKAD TREE. Ik ben een gharkad boom ! Kan daarrond geen campagne gevoerd worden ? Zodat de gharkad symbool gaat staan voor alle Belgen, Vlamingen, die pal staan tegen het anti-semitisme. Intussen weet ik ook wat deze gharkad is, het is blijkbaar de boksdoorn (Lycium. Ik ga al in elk geval deze boksdoorn afprinten van het internet en gebruiken als mijn logo.

    Like

Reacties zijn gesloten.