Bedenkelijke voorkeuren van het Vatikaan m.b.t. ‘Palestina’ en de Joodse Staat [Giulio Meotti]

Sint-Pietersplein, Vatikaanstad, woensdag, 22 april 2009. De Duitser Joseph Ratzinger, alias Paus Benedictus XVI, laat zich welgevallig door enkele Palestijnen de keffiyeh omhangen, symbool van de Palestijnse islamitische Jihad tegen de Joodse staat Israël en gepopulariseerd door wijlen Yasser Arafat van de PLO. De anti-Israël teneur voor zijn aanstaand bezoek aan het Heilig Land was gezet.

Enkele weken later, van 11 tot 15 mei 2009, zal de Paus Israël bezoeken. Hij was slechts de derde Paus die ooit een voet in Heilig Land zette. In januari 1964 ging de Italiaan Giovanni Montini, alias Paus Paulus VI, hem een eerste keer vooraf en in maart 2000 bezocht de Pool Karol Wojtyła, alias Paus Johannes-Paulus II, eveneens Jeruzalem.

Vatican’s twisted priorities

In plaats van te focussen op het ondergang van het christendom in de Arabische moslimwereld in het algemeen en in de Palestijnse gebieden in het bijzonder, verkiest de katholieke kerk om de Joodse staat Israël te demoniseren

door Giulio Meotti [Ynet]

vertaling Brabosh.com

In een speciaal gesprek met Die Tagespost vorige week, verklaarde de Latijnse Patriarch van Jeruzalem Fouad Twal (afb. rechts), die door Paus Benedictus XVI werd aangesteld om het Vatikaan in de Joodse Staat te vertegenwoordigen, dat “het bestaan van Israël als zodanig niets met de Bijbel heeft te maken.” [“Seine Existenz als solche hat nichts mit der Bibel zu tun.”] Hij vergeleek de situatie van de christenen in het hedendaagse Jeruzalem met de Passie van Jezus Christus: “Wij Christenen vergeten nooit dat onze Heer zélf in Jeruzalem heeft geleden en bespot werd. Waarom zou het ons beter dan Hem vergaan?” [“Aber wir Christen vergessen nicht, das unser Herr selbst in Jerusalem gelitten hat und verspottet wurde. Warum sollte es uns besser als ihm ergehen?”]

De positie van Twal inzake Israël en de Bijbel wordt op de hoogste niveaus in de Katholieke Kerk omhelsd. De Vatikaanse synode uit 2010 verklaarde dat Israël niet het Bijbelse concept kan hanteren van een beloofd land of een uitverkoren volk. “Wij Christenen kunnen niet spreken over het Beloofde Land voor het Joodse volk”, stelt het document van de synode. “Er bestaat niet langer een uitverkoren volk. Het concept van het beloofde land kan niet gebruikt worden als basis voor de rechtvaardiging van de terugkeer van Joden naar Israël en het verplaatsen van Palestijnen.”

Een paar dagen geleden, beantwoordde Patriarch Twal laaiend enthousiast het akkoord dat tussen Hamas en Fatah werd bereikt. Hij stelde ook de “ver-Joodsing van Jeruzalem” aan de kaak en viel Israël aan voor zijn “poging om het om te vormen in een Hebreeuws-Joodse stad, terwijl het andere religies buitensluit.” Elders eiste de aartsbisschop van Irak, Louis Sako, om het “Judaïsme van het Zionisme te scheiden.” In de invloedrijkste kwartieren van het Christendom, worden de Joden namelijk nog steeds als een afvallige geloofsgroep beschouwd die geen recht hebben op een eigen soevereine staat.

Snel verder lezen KLIKKEN op–>>

Gesteund door de Katholieke geestelijkheid, vroegen de Palestijnen voor het eerst in de geschiedenis aan de culturele organisatie van de Verenigde Naties (UNESCO) om de Geboortekerk van Bethlehem te registreren op naam van ‘Palestina’.  Volgens Omar Awadallah, die de afdeling van de Verenigde Naties leidt in het Buitenland Ministerie van de PA, is “Jezus de Palestijnse prins van hoop en vrede en christenen over heel de wereld willen dat die kerk zou behoren tot het Werelderfgoed.”

In een periode wanneer de vrees van het Vatikaan voor de catastrofale neergang van het Arabische Christendom tastbaar zou moeten zijn, kiest de Katholieke Kerk er resoluut voor om Israël te demoniseren en zijn samenwerking met PLO te verhogen. De bevestiging komt uit intensieve vergaderingen op hoog niveau de afgelopen weken en de deelname van bisschoppen, niet enkel afkomstig uit de Arabische landen, maar ook uit Europa en de Verenigde Staten.

‘Raciaal exclusief Zionisme’
Een Vatikaanse delegatie waaronder Ettore Balestrero, de Ondersecretaris van de Heilige Stoel voor Relaties met Staten, en Aartsbisschop Antonio Franco, de apostolische gezant in Israël, hadden zonet in Ramallah een ontmoeting met Palestijnse ministers en ambtenaren om  een overeenkomst met de PLO af te sluiten. Kardinaal Jean Louis Tauran, voorzitter van de Pauselijke Raad voor Inter-Religieuze Dialoog, verklaarde in een gesprek dat een kardinaal ooit had met Al Jazeera, dat Israël moet instemmen met “een internationaal erkend statuut voor dat deel van Jeruzalem waar de Heilige Plaatsen van de drie monotheïstische godsdiensten open zijn voor de gelovigen.”

Ondertussen, kwamen de Katholieke en Islamitische hoogwaardigheidsbekleders samen in Beit Sahour voor een conferentie over “Hoe samen te leven in een toekomstige Palestijnse staat”. De Patriarch Emeritus van Jeruzalem, Michel Sabbah, en Muhammad Ahmad Hussein, de Grootmoeftie van Jeruzalem, woonden de gebeurtenis bij die door Al-Liqa, een oecumenisch centrum van het Vatikaan, werd georganiseerd. Sabbah ondertekende een document dat het Zionisme veroordeelde als “raciale exclusiviteit” en “de ideologie van imperialisme en kolonialisme.”

Afgelopen januari bezochten acht Katholieke bisschoppen uit Europa en Noord-Amerika, waaronder Patrick Kelly, de Aartsbisschop van het Vereingd Koninkrijk en de Franse Aartsbisschop Michel Dubost, de Gazastrook. “Ik heb de gevangenen van de grootste gevangenis in Europa (in Evry) om voor u te bidden,” vertelde Dubost aan de Gazanen. De boodschap was duidelijk: De Palestijnen leven in een grote gevangenis die door Israël worden geterroriseerd. Tijdens dezelfde periode, had Vader Manuel Musalam, hoofd van de Katholieken van Gaza, een ontmoeting met Hamasleider Mahmoud Al Zahar en verklaarden  dat “Christenen niet bedreigd worden door Moslims” maar dat iedereen met hetzelfde probleem te kampen heeft met name de “vernedering door  Israël”.

In november verleden jaar, zond de de Maronnitische Patriarch Beshara Rai, hoofd van de Katholieke Kerk in Libanon, zijn gezant, Vader Abdo Abou Kassem, naar Teheran om er een conferentie bij te wonen van een “Midden-Oosten vrij van Zionisme”. De conferentie werd ook bijgewoond door Mohammad Raad , de ideoloog van Hezbollah, alsmede door Hamasleider Khaled Meshaal.

Indien het Vatikaan tijdens de Tweede Wereldoorlog morele tegenstand had geboden jegens het nationaalsocialisme, zou de uitkomst voor het Joodse volk wellicht anders zijn geweest. Maar dat was in 1943. Vandaag in 2012, zou de H. Kerk toch beter moeten weten. Maar toch heeft het er veel van weg, net zoals dat ook het geval was tijdens Wereldoorlog II, dat het Vatikaan samen met boosaardige krachten, opnieuw op zoek is naar een gemeenschappelijk doel om aldus tijdelijke veiligheid [voor zijn christen volgelingen] af te kopen.

De criminalisering van het Vatikaan van het Zionisme, die voor de Arabische Kerken van fundamenteel belang is voor verzoening tussen moslims en christenen, laat de eliminatie van de Joodse Staat primeren boven de verdediging van de rechten van zijn eigen belegerde gemeenschappen. Sinds het Arabische nationalisme er niet in geslaagd is om Israël te vernietigen, bouwen het Arabische Christendom en het Vatikaan samen aan een Palestijnse identiteit die vijandig staat tegenover Israël en de Joden.


Met dank aan Tiki S. voor de hint. Giulio Meotti, een journalist bij de Italiaanse krant IL Foglio, is de auteur van het boek een “De nieuwe Shoah: Het nooit vertelde verhaal van Israël ‘s slachtoffers van het terrorisme“ [“A New Shoah: The Untold Story of Israel’s Victims of Terrorism”]

13 gedachtes over “Bedenkelijke voorkeuren van het Vatikaan m.b.t. ‘Palestina’ en de Joodse Staat [Giulio Meotti]

 1. Dat klopt, Pacelli was Pius XII. Ik heb het heden verbeterd. Maar voor de rest klopt het verhaal. Bedankt voor de hint.

  Like

 2. Even ter correctie:
  Niet Eugenio Pacellio was paus in 1964, maar Giovanni Battista Enrico Antonio Montini.

  Hitlers paus of zwijgende paus was Pius XII, die was paus van 1939 tot 1958, waarna hij werd opgevolgd door Johannes XXIII, die na zijn dood in 1963 werd opgevolgd door Giovanni.

  Giovanni Battista was dus Paulus VI. Hij was wel secretaris onder Pius XII en had als zodanig wel invloed en moet om die reden als medeverantwoordelijk worden beschouwd.

  Like

 3. Deze katolieken onder leiding van de Paus noemen G-d dus gewoon een leugenaar.
  Ik zou maar uitkijken als ik hun was want met deze uitspraken komen ze beslist niet in de hemel. Zondaars die het woord van G-d niet accepteren verdwijnen linea recta in de hel.

  Like

 4. Een sterke belofte

  Dit stukje land, Gods eigen land, heeft Hij aan zijn eigen volk Israël beloofd. God zei duizenden jaren geleden tegen Abraham:

  ‘Ik zal aan u en uw nageslacht het land, waarin u als vreemdeling verblijft, het hele land Kanaän, tot een altijddurende bezitting geven en Ik zal hun tot een God zijn’
  Genesis 17:8

  Deze belofte heeft Hij herhaald tegenover Abrahams zoon Izak en zijn kleinzoon Jakob, de stamvader van het huidige Joodse volk. Ongeveer 47 maal heeft God dit door een eed in de Bijbel laten herhalen. Er is geen belofte in de Bijbel die zo sterk wordt benadrukt. Vandaar dat men die toezegging van de Schepper aan zijn volk Israël ‘de landbelofte’ heeft genoemd. Let erop dat er staat: ‘het hele land Kanaän’. Dus van Jordaan tot de Middellandse Zee. Let er ook op dat er staat: ‘tot een altijddurende bezitting’. Ook als de Joden niet in het land zijn, bijvoorbeeld in de ballingschap, is het land voor hen bestemd.

  Het verwoeste land heeft als het ware eeuwenlang gewacht totdat de Joden ruim honderd jaar geleden naar ‘het Beloofde Land’ begonnen terug te gaan. Zij werkten hard, ruimden de puinhopen op, haalden de stenen van het land en rooiden de distels. Zij maakten er een mooi land van. Het was alsof het land blij was dat de rechtmatige eigenaars weer terug waren.

  Bron: Bijbel en Jan van Barneveld

  Like

 5. Ach wat kun je verwachten van een voormalig lid van Hitler’s pantserdivisies. De R-K nazis waren de ergste van allemaal Beieren en Oostenrijk. Als het aan de R.K.kerk zou liggen zou de laatste Jood al lang vernietigd zijn geweest. Vergelijk ook de vrouwe synagoge afgebeeld als blind en onderworpen aan de “Una Sancta”.
  Dit amalgaam van heidense dwaalleren is de hoer van Babylon uit de Openbaringen. Ze dienen niet Christus maar hun zonnegod…

  Like

 6. Ik heb een katholieke bijbel in huis waarin Israel consequent aangeduid wordt als Palestina. Deze benaming schijnt ontstaan bij de val van Jeruzalem en door de Romeinen gebruikt om de Joden te vernederen. Ontwikkelde mensen weten dat de Filistijnen al lang niet meer bestaan, maar nieuw leven werd ingeblazen door de arabieren. Ach, ze staan bekend om hun verdraaiingen en leugens, dit alles in un eigen leugenvoordelen.
  Nu dus ook dat boek van deze journalist waarin de verdrijving van arabieren en de zg. onderukking wordt voorgesteld als een nieuwe shoah. Walgelijk!

  Like

 7. Elke Katholiek die Israël van harte liefheeft zou dit artikel moeten lezen en daaruit de consequenties moeten gaan trekken: Vertrek uit dit Babel van de eindtijd !
  Niet alleen de Roomse kerk, maar ook in het bestuur van de NPK zitten figuren met een bedenkelijke achtergrond. Godsdienstige leiders die met een christelijk vernisje bewust de Bijbelse profetie negeren en de oogappel van God demoniseren.
  Het zijn de wolven in schaapskleren waar Jezus ons voor gewaarschuwd heeft.

  Like

 8. Zoals al de voorzeggingen over Jezuskomst en leven letterlijk zijn uitgekomen, zo zullen ook al de voorzeggingen over Israel uitkomen. We zien nu al vele profetien in vervulling gaan, maar heel Gods woord wordt vervuld ook over Israel.,Israel wacht een heerlijke toekomst hoe erg Rome de woorden uit de bijbel verdraaid, God heeft echt het laatste woord. Ik vrees dat Israel nog door een erge benauwdheid heen zal gaan,maar God redt hen eruit. De heren in Rome zouden moeten beseffen datdan de oordelen van God over de aarde komen, daar zouden ze mee bezig moeten zijn.

  Like

 9. @
  “Wij Christenen kunnen niet spreken over het Beloofde Land voor het Joodse volk”, stelt het document van de synode. “Er bestaat niet langer een uitverkoren volk. Het concept van het beloofde land kan niet gebruikt worden als basis voor de rechtvaardiging van de terugkeer van Joden naar Israël en het verplaatsen van Palestijnen.”

  Dit is nu de beroemde (beruchte) vervangingsleer/theologie. Dat de Kerk het uitverkoren volk Israël heeft vervangen en dat nu de Kerk in de gunst bij God staat.

  Echter die groep waar Twal voor staat wordt steeds kleiner en Twal kan zeer zeker niet meer spreken over “wij christenen”. Vooral de nog steeds groeiende groep charismatische en evangelische christenen verwerpen de vervangingsleer.

  Voor de rest is dit één grote schoemelpartij om de macht van het Vaticaan gelijk waardig aan de VN.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.