Bedenkelijke voorkeuren van het Vatikaan m.b.t. ‘Palestina’ en de Joodse Staat [Giulio Meotti]

Sint-Pietersplein, Vatikaanstad, woensdag, 22 april 2009. De Duitser Joseph Ratzinger, alias Paus Benedictus XVI, laat zich welgevallig door enkele Palestijnen de keffiyeh omhangen, symbool van de Palestijnse islamitische Jihad tegen de Joodse staat Israël en gepopulariseerd door wijlen Yasser Arafat van de PLO. De anti-Israël teneur voor zijn aanstaand bezoek aan het Heilig Land was gezet.

Enkele weken later, van 11 tot 15 mei 2009, zal de Paus Israël bezoeken. Hij was slechts de derde Paus die ooit een voet in Heilig Land zette. In januari 1964 ging de Italiaan Giovanni Montini, alias Paus Paulus VI, hem een eerste keer vooraf en in maart 2000 bezocht de Pool Karol Wojtyła, alias Paus Johannes-Paulus II, eveneens Jeruzalem.

Vatican’s twisted priorities

In plaats van te focussen op het ondergang van het christendom in de Arabische moslimwereld in het algemeen en in de Palestijnse gebieden in het bijzonder, verkiest de katholieke kerk om de Joodse staat Israël te demoniseren

door Giulio Meotti [Ynet]

vertaling Brabosh.com

In een speciaal gesprek met Die Tagespost vorige week, verklaarde de Latijnse Patriarch van Jeruzalem Fouad Twal (afb. rechts), die door Paus Benedictus XVI werd aangesteld om het Vatikaan in de Joodse Staat te vertegenwoordigen, dat “het bestaan van Israël als zodanig niets met de Bijbel heeft te maken.” [“Seine Existenz als solche hat nichts mit der Bibel zu tun.”] Hij vergeleek de situatie van de christenen in het hedendaagse Jeruzalem met de Passie van Jezus Christus: “Wij Christenen vergeten nooit dat onze Heer zélf in Jeruzalem heeft geleden en bespot werd. Waarom zou het ons beter dan Hem vergaan?” [“Aber wir Christen vergessen nicht, das unser Herr selbst in Jerusalem gelitten hat und verspottet wurde. Warum sollte es uns besser als ihm ergehen?”]

De positie van Twal inzake Israël en de Bijbel wordt op de hoogste niveaus in de Katholieke Kerk omhelsd. De Vatikaanse synode uit 2010 verklaarde dat Israël niet het Bijbelse concept kan hanteren van een beloofd land of een uitverkoren volk. “Wij Christenen kunnen niet spreken over het Beloofde Land voor het Joodse volk”, stelt het document van de synode. “Er bestaat niet langer een uitverkoren volk. Het concept van het beloofde land kan niet gebruikt worden als basis voor de rechtvaardiging van de terugkeer van Joden naar Israël en het verplaatsen van Palestijnen.”

Een paar dagen geleden, beantwoordde Patriarch Twal laaiend enthousiast het akkoord dat tussen Hamas en Fatah werd bereikt. Hij stelde ook de “ver-Joodsing van Jeruzalem” aan de kaak en viel Israël aan voor zijn “poging om het om te vormen in een Hebreeuws-Joodse stad, terwijl het andere religies buitensluit.” Elders eiste de aartsbisschop van Irak, Louis Sako, om het “Judaïsme van het Zionisme te scheiden.” In de invloedrijkste kwartieren van het Christendom, worden de Joden namelijk nog steeds als een afvallige geloofsgroep beschouwd die geen recht hebben op een eigen soevereine staat.

Snel verder lezen KLIKKEN op–>>

Gesteund door de Katholieke geestelijkheid, vroegen de Palestijnen voor het eerst in de geschiedenis aan de culturele organisatie van de Verenigde Naties (UNESCO) om de Geboortekerk van Bethlehem te registreren op naam van ‘Palestina’.  Volgens Omar Awadallah, die de afdeling van de Verenigde Naties leidt in het Buitenland Ministerie van de PA, is “Jezus de Palestijnse prins van hoop en vrede en christenen over heel de wereld willen dat die kerk zou behoren tot het Werelderfgoed.”

In een periode wanneer de vrees van het Vatikaan voor de catastrofale neergang van het Arabische Christendom tastbaar zou moeten zijn, kiest de Katholieke Kerk er resoluut voor om Israël te demoniseren en zijn samenwerking met PLO te verhogen. De bevestiging komt uit intensieve vergaderingen op hoog niveau de afgelopen weken en de deelname van bisschoppen, niet enkel afkomstig uit de Arabische landen, maar ook uit Europa en de Verenigde Staten.

‘Raciaal exclusief Zionisme’
Een Vatikaanse delegatie waaronder Ettore Balestrero, de Ondersecretaris van de Heilige Stoel voor Relaties met Staten, en Aartsbisschop Antonio Franco, de apostolische gezant in Israël, hadden zonet in Ramallah een ontmoeting met Palestijnse ministers en ambtenaren om  een overeenkomst met de PLO af te sluiten. Kardinaal Jean Louis Tauran, voorzitter van de Pauselijke Raad voor Inter-Religieuze Dialoog, verklaarde in een gesprek dat een kardinaal ooit had met Al Jazeera, dat Israël moet instemmen met “een internationaal erkend statuut voor dat deel van Jeruzalem waar de Heilige Plaatsen van de drie monotheïstische godsdiensten open zijn voor de gelovigen.”

Ondertussen, kwamen de Katholieke en Islamitische hoogwaardigheidsbekleders samen in Beit Sahour voor een conferentie over “Hoe samen te leven in een toekomstige Palestijnse staat”. De Patriarch Emeritus van Jeruzalem, Michel Sabbah, en Muhammad Ahmad Hussein, de Grootmoeftie van Jeruzalem, woonden de gebeurtenis bij die door Al-Liqa, een oecumenisch centrum van het Vatikaan, werd georganiseerd. Sabbah ondertekende een document dat het Zionisme veroordeelde als “raciale exclusiviteit” en “de ideologie van imperialisme en kolonialisme.”

Afgelopen januari bezochten acht Katholieke bisschoppen uit Europa en Noord-Amerika, waaronder Patrick Kelly, de Aartsbisschop van het Vereingd Koninkrijk en de Franse Aartsbisschop Michel Dubost, de Gazastrook. “Ik heb de gevangenen van de grootste gevangenis in Europa (in Evry) om voor u te bidden,” vertelde Dubost aan de Gazanen. De boodschap was duidelijk: De Palestijnen leven in een grote gevangenis die door Israël worden geterroriseerd. Tijdens dezelfde periode, had Vader Manuel Musalam, hoofd van de Katholieken van Gaza, een ontmoeting met Hamasleider Mahmoud Al Zahar en verklaarden  dat “Christenen niet bedreigd worden door Moslims” maar dat iedereen met hetzelfde probleem te kampen heeft met name de “vernedering door  Israël”.

In november verleden jaar, zond de de Maronnitische Patriarch Beshara Rai, hoofd van de Katholieke Kerk in Libanon, zijn gezant, Vader Abdo Abou Kassem, naar Teheran om er een conferentie bij te wonen van een “Midden-Oosten vrij van Zionisme”. De conferentie werd ook bijgewoond door Mohammad Raad , de ideoloog van Hezbollah, alsmede door Hamasleider Khaled Meshaal.

Indien het Vatikaan tijdens de Tweede Wereldoorlog morele tegenstand had geboden jegens het nationaalsocialisme, zou de uitkomst voor het Joodse volk wellicht anders zijn geweest. Maar dat was in 1943. Vandaag in 2012, zou de H. Kerk toch beter moeten weten. Maar toch heeft het er veel van weg, net zoals dat ook het geval was tijdens Wereldoorlog II, dat het Vatikaan samen met boosaardige krachten, opnieuw op zoek is naar een gemeenschappelijk doel om aldus tijdelijke veiligheid [voor zijn christen volgelingen] af te kopen.

De criminalisering van het Vatikaan van het Zionisme, die voor de Arabische Kerken van fundamenteel belang is voor verzoening tussen moslims en christenen, laat de eliminatie van de Joodse Staat primeren boven de verdediging van de rechten van zijn eigen belegerde gemeenschappen. Sinds het Arabische nationalisme er niet in geslaagd is om Israël te vernietigen, bouwen het Arabische Christendom en het Vatikaan samen aan een Palestijnse identiteit die vijandig staat tegenover Israël en de Joden.


Met dank aan Tiki S. voor de hint. Giulio Meotti, een journalist bij de Italiaanse krant IL Foglio, is de auteur van het boek een “De nieuwe Shoah: Het nooit vertelde verhaal van Israël ‘s slachtoffers van het terrorisme“ [“A New Shoah: The Untold Story of Israel’s Victims of Terrorism”]

Advertenties

13 thoughts on “Bedenkelijke voorkeuren van het Vatikaan m.b.t. ‘Palestina’ en de Joodse Staat [Giulio Meotti]

 1. Henk Bruyn 19 maart 2012 / 12:55

  Even ter correctie:
  Niet Eugenio Pacellio was paus in 1964, maar Giovanni Battista Enrico Antonio Montini.

  Hitlers paus of zwijgende paus was Pius XII, die was paus van 1939 tot 1958, waarna hij werd opgevolgd door Johannes XXIII, die na zijn dood in 1963 werd opgevolgd door Giovanni.

  Giovanni Battista was dus Paulus VI. Hij was wel secretaris onder Pius XII en had als zodanig wel invloed en moet om die reden als medeverantwoordelijk worden beschouwd.

  Like

 2. brabosh 19 maart 2012 / 13:27

  Dat klopt, Pacelli was Pius XII. Ik heb het heden verbeterd. Maar voor de rest klopt het verhaal. Bedankt voor de hint.

  Like

Reacties zijn gesloten.