Als uitsmijter van de week: een prachtige regenboog boven Gaza [in beeld]


De Israëlische cartoonist Ronny Gordon spotte gisteren een mooie regenboog die over de Gazastrook schitterde. Het inspireerde hem tot het maken van deze cartoon. [bron: Arutz-7]

Op het plaatje staat centraal een verliefd ouderpaar met kind op de arm. Hoog in de lucht, boven de hoofden van de verliefden, clashen Gazaanse raketten van Jihadistische terroristen met de Israëlische afweerraketten die werden afgeschoten met het befaamde Iron Dome raketafweersysteem. Een en ander laat een schitterend schouwspel zien. De hoop op vrede ahumis weer wat toegenomen…

Advertenties

Waanzin bij de VN: resolutie prijst mensenrechtenbeleid onder Moeammar Gaddafi [Likoed.nl]

Tripoli, Libië, donderdag 20 augustus 2009. Hand in hand met Seif al-Islam El-Gaddafi, de zoon van de Libische dictator Moeammar Gaddafi, stapte Abdel Basset al-Megrahi (links met stok) uit het vliegtuig dat hem vanuit Schotland naar Libië terugbracht. De Libische terrorist die in 1988 schuldig werd bevonden aan de Lockerbie aanslag, werd terug naar Libië gevlogen, ondanks protesten van de Amerikanen. Hem wachtte een groots onthaal door de Libische kolonel als “Held van de natie”. Al-Megrahi heeft de dood van 270 mensen op zijn geweten. (Foto: AP/Amr Nabil)

Waanzin bij de VN: resolutie prijst mensenrechten onder Khaddafi

bron: http://likud.nl/

Een VN-rapport over het mensenrechtenbeleid van het Khaddafi-regime is gisteren met algemene stemmen goedgekeurd door de 47 lidstaten van de VN Mensenrechtenraad. Zelfs fervente verdedigers van de Mensenrechtenraad hebben het rapport gehekeld. Het hoofd van Amnesty USA beschreef het rapport als “weerzinwekkend”.

Een bezwaar – met het verzoek om een nieuw onderzoek in het licht van de nieuwe feiten – werd echter weggewuifd door de Mensenrechtenraad. Hoe dit mogelijk is, terwijl men de duizenden slachtoffers van het regime Khaddafi nog aan het opgraven is uit hun massagraven?

Omdat de volgende landen bepalen wat er gebeurt in de VN Mensenrechtenraad:

  • Pakistan prees hoe Libië zich inzet voor de mensenrechten.
  • Algerije nam nota van de inspanningen van de Libië om de mensenrechten te bevorderen.
  • De Islamitische Republiek Iran constateerde dat Libië een aantal internationale mensenrechten instrumenten had geïmplementeerd.
  • Qatar prees het juridische kader in Libië voor de bescherming van de rechten en vrijheden.
  • Soedan memoreerde de positieve ervaringen in het middelbare school bezoek en verbeteringen in het onderwijs van vrouwen.
  • De Syrische Arabische Republiek (!) prees Libië voor haar serieuze inzet voor en interactie met de VN Raad voor de Mensenrechten. Tevens was er lof voor het zo democratische regime.
  • Noord-Korea prees ook Libië voor de prestaties op het gebied van de bescherming van de mensenrechten.
  • Palestina was vol lof voor het overleg met het maatschappelijk middenveld over het rapport, dat de inzet voor de verbetering van de mensenrechten aan had getoond. Palestina prees Libië ook voor de goede vastlegging van mensenrechten.

Wordt het geen tijd dat de wereld inziet dat er helemaal geen heil van de Verenigde Naties is te verwachten op het gebied van de mensenrechten – hoe triest dat ook is?

Hillel Neuer van UN Watch: U.N. council adopts report praising Qaddafi’s human rights record

Israëlische charedische Joden weigeren militaire dienstplicht te volbrengen

Charedische ultra-orthodoxe Joden gooien met keien naar “slechte” Joden en weigeren tezelfdertijd hun militaire dienstplicht te volbrengen. Wat klopt hier niet in het plaatje? Als ze met keien kunnen gooien kunnen ze ook kogels afvuren en met handgranaten werpen uit solidariteit met hun Joodse medeburgers en vooral om hun land en hun volk te verdedigen. Ja toch?

In Israël is weer een hoop commotie ontstaan omtrent de afschaffing van de Talwet door het Hooggerechtshof in Jeruzalem. Om religieuze redenen wil een minderheid van streng-orthodoxe Joden vrijgesteld worden van militaire dienstplicht. Ik begrijp daar allemaal niks van. Tenandere, als die charedische Joden andere Joden bekogelen met keien en projectielen omdat ze zich niet aan de sabatregels houden of andere Joden pesten en lastig vallen omdat ze zich niet zedig kleden, waarom zouden ze als ze dan toch zo graag met keien gooien naar “slechte” of “halve” Joden, ook geen kogels kunnen afvuren als de Joodse staat en het Joodse volk in gevaar verkeren?

Of wat denken ze dan, dat ze met een devoot gebed de Jihadisten van Hamas, Islamitische Jihad en Hezbollah en tegelijk een Iraanse atoomwapendreiging van het lijf kunnen houden? Als straks een meerderheid van de Israëlische Joden een religieus excuus gaat inroepen om geen militaire dienst te vervullen, wie gaat dan het land verdedigen tegen de miljoenen vijanden van Israël die de Joodse staat omringen, haar het bestaansrecht ontzeggen en de staat van de wereldkaart willen vegen? Allemaal onzin dus. Gelijke rechten impliceert ook gelijke plichten. Geen uitzonderingen, geen excuses. Het ene gaat nu eenmaal niet zonder het andere.

Als er ooit vrede komt tussen Israël en de omringende vijanden van de Joodse staat in het Midden-Oosten, dan kunnen er weer vrijstellingen aan gewetensbezwaarden worden uitgereikt. Maar zolang Israël wordt belegerd en onder constante dreiging leeft is er de staat van beleg en gelden er andere regels en zijn er geen uitzonderingen mogelijk, tenzij je blind bent, een paar benen werden geamputeerd of je zwakzinnig bent verklaard.

Israël verdeeld over afschaffen Talwet

bron: http://www.refdag.nl/

De uitspraak van eind vorige maand van het Israëlische hooggerechtshof die de zogeheten Tal-wet annuleert (die orthodox-joodse studenten vrijstelt van militaire dienst), roept tegengestelde reacties op. De ultraorthodoxe charedische gemeenschap spreekt van een aanval op haar manier van leven. Door de Talwet –die in augustus vervalt– konden studenten van een jesjiva, een joodse school voor religieuze studie, aan hun militaire dienst ontsnappen.

Alle niet-Arabische Israëliërs moeten op hun achttiende het leger in voor twee tot drie jaar. Vooral de snel groeiende charedische gemeenschap maakt van de vrijstelling gebruik. Deze ultraorthodoxe joden maken ongeveer 10 procent van de Israëlische bevolking uit [thans ongeveer 700.000 charedim in Israël; Brabosh.com]. Het aantal vrijgestelden ligt momenteel rond de 60.000. De tien jaar oude wet is meermaals verlengd. Het Israëlische leger ziet het aantal dienstplichtigen sinds 2002 gestaag teruglopen, onder meer als gevolg van de vrijstellingen.

Tegenstanders van de wet noemen hem oneerlijk omdat hij een aanzienlijk deel van de bevolking vrijstelt. „Als je gelijke rechten wilt, moet je ook gelijke plichten hebben”, aldus Tal Nachom van Yisrael Beitenu. Leden van de charedische gemeenschap noemen de beslissing een aanval op het religieuze leven in Israël. “De rechters weten niet waarover ze het hebben omdat ze een seculiere achtergrond hebben en de regels van het jodendom niet kennen”, aldus rabbi Simon Hurwitz.

Ultra-orthodoxe Jood, in de bijzondere Nahal Divisie voorbehouden aan streng-religieuze soldaten, zegt zijn gebeden op naast een Israëlische tank.

CNN betrapt op het recycleren van een oude foto van Op. Cast Lead in verslaggeving


Aan de leugencampagne omtrent van het verslaan van de huidige escalatie van het conflict tussen Hamas en gelieerde terreurgroepen en de Staat Israël wordt niet enkel meegewerkt door particulieren maar ook door officiële medewerkers. Dit bleek toen enkele dagen geleden Khulood Badawi, die werkt voor OCHA, het Kantoor voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken van de Verenigde Naties, op de dienst voor Informatie en Coördinator van de Media, een foto verspreidde van  een nep-slachtoffer van het IDF.

Ron Prosor, Israëlisch afgevaardigde bij de VN, heeft intussen klacht neergelegd tegen deze VN-medewerkster en eist haar ontslag.

Maar er kan ook nog heel wat ‘officiëler’ met foto’s en berichten worden gemanipuleerd als de grote nieuwsleveranciers en TV-kanalen zich engageren in de leugencampagne jegens Israël. Op het plaatje hierboven tovert CNN Arabic een oude foto uit de doos om haar berichtgeving over het conflict wat op te smukken en bij te kleuren (wellicht bij gebrek aan relevant beeldmateriaal).

Op de foto is een enorme rookpluim te zien nadat de IAF een luchtbombardement uitvoerde in de Gazastrook. Echter, de getoonde BBC-foto dateert van 15 januari 2009 genomen tijdens het Gazaconflict toen het Israëlische verdedigingsoffensief Operatie Cast Lead naar zijn einde liep en onder druk van de publieke opinie vroegtijdig werd afgeblazen. Ook toen verloor Israël de propagandaslag die toen door Pallywood and Friends werd gevoerd èn… gewonnen!

Tja, als de grote kanonnen zoals CNN zich aan de spits van de leugencampagne jegens de Joodse staat plaatsen, vraag ik me niet alleen af in welke mate we nog kunnen betrouwen op de onze eigen berichtgevers, TV-journaals en kranten, maar vooral hoelang Israël nog zal kunnen doorgaan met de verdediging van haar burgers vooraleer de politieke beleidsvoerders van Israël er totaal moedeloos de brui aan geven en zwichten onder de druk van de Israëlbashers en Jodenhaters van de wereld.

Palestijnse leugenmachine op volle toeren: vervalste beelden en berichten circuleren wereldwijd

Het is allemaal leute en plezier onder de terroristen van Gaza totdat er slachtoffers vallen. Op dit plaatje van 13 maart 2012 dragen Palestijnen het lichaam van de terrorist Mohammed Daher van de Palestijnse Islamitische Jihad naar zijn laatste rustplaats. Links op het plaatje vuurt een Jihadist in de lucht, kwestie van de stemming er een beetje in te houden. De lucht stoomt van de testosteron. [foto Reuters/Suhaib Salem]

Om de aandacht af te leiden van het feit dat nagenoeg alle uitgeschakelde Gazanen geen burgerslachtoffers zijn maar notoire terroristen en echte schoelies, maken we tegelijk een ongelooflijke leugenachtige campagne mee in de verspreiding van oude beelden van kindslachtoffertjes, zogenaamd gedood tijdens Israëlische luchtbombardementen en liquidaties.

Niks Israël maar van haar schommel gedonderd

Zo zagen we tot een grote verbazing deze week een foto opduiken van een bebloed gedood 5-jarig meisje (plaatje rechts), zogenaamd vermoord door IDF-soldaten maar in werkelijkheid een foto was uit 2006 van een meisje dat van haar schommel een dodelijke val maakte.

Kort daarop circuleerde een foto van een jongetje dat bloed opkuiste zogezegd van zijn broer nadat die was vermoord door het IDF, maar naar bleek het bloed wegspoelde van een geslachte koe. Dan was er nog die 15-jarige jongen die werd gedood tijdens een arbeidsongeval en de foto van een jongetje dat in werkelijkheid gedood werd door Syrische troepen, allemaal door de zogenaamde schuld van Israël en allemaal NEP.

Aan die rits nep-burgerslachtoffers kunt u thans ook een 8-jarig jongetje toevoegen, zogenaamd gedood door het IDF maar in werkelijkheid gedood door een verdwaalde kogel van een Jihadist die schoten loste tijdens een begrafenis van een andere Jihadist (net zoals op het plaatje hierboven): “Gaza boy was killed by errant bullet at funeral, not Israeli strike“.

Een Palestijnse jongen die toevallig door een kogel werd geraakt toen terroristen in de lucht vuurden tijdens een begrafenis, is woensdag [14 maart j.l.] aan zijn verwondingen bezweken, zo vertelden familieleden en getuigen. De Palestijnse ambtenaar voor gezondheid, Adham Abu Salmia, beweerde aanvankelijk dat de 8-jarige Barka Al-Mugrahbi deze week maandag gestorven was aan zijn verwondingen opgelopen tijdens een Israëlische aanval. Nochtans voerde de IAF op die dag geen manœuvres uit boven Gaza. Verwanten en getuigen van de jongen zeiden later dat de jongen tijdens een begrafenisoptocht op maandag die voor een van de terroristen werd gehouden, door een verdwaalde kogel werd getroffen op hetzelfde ogenblik dat gewapende terroristen in de lucht vuurden, zo vertelden zij. [bron]

Aldus werden in de voorbije gevechtsrond 26 Palestijnen gedood: onder hen 20 als zodanig bevestigde terroristen en 6 anderen. Eén van hen bleek zichzelf gedood te hebben en een andere werd accidenteel gedood door andere Palestijnen..

Hieronder: foto van een jongetje temidden van een plas bloed. De foto werd door getweeterd en ondertiteld met: “Palestinian child washes the floor from his brother’s blood after his brother was killed by the IOF bomb.” Niks van aan dus. De foto werd gejat van een andere site en was oorspronkelijk ondertiteld als “Palestinian Kid cleaning up after the slaughter of a cow in his parents slaughterhouse, Nr Ramallah, Palestine.


Met dank aan Aussie Dave van Israellycool voor de hint.