De Joden en het recht om verschillend te zijn [Dr. Hans Jansen]

De Joden en het recht om verschillend te zijn

door Dr. Hans Jansen
bron: Van Jodenhaat naar zelfmoordterrorisme

Waarom werden de Joden door de eeuwen heen gehaat en vervolgd? Niet omdat zij beter waren dan anderen, niet omdat zij slechter waren dan anderen, maar omdat zij verschillend waren van anderen en omdat de mens de natuurlijke neiging heeft niet van iemand te houden die zo anders is, en ook bang is voor de vreemdeling die hij haat omdat hij hem vreest. Zeker, elke natie, elk volk, elk geloof en elke cultuur is verschillend. Dat is zo.

Wat de Joden bijzonder maakt, is dat zij met meer vasthoudendheid dan anderen, erop staan dat zij het recht hebben verschillend te zijn, dat zij de plicht hebben anders te zijn. Het gaat om The Dignity of Difference, zoals Jonathan Sacks, de opperrabbijn van Engeland, dit in zijn meesterwerk heeft uitgelegd.

In het keizerrijk van Alexander de Grote weigerden de Joden pertinent om gehelleniseerd te worden, zij werden vervolgd door de Romeinse keizers omdat zij zich beriepen op het recht, ja de plicht om anders te zijn en te leven. Zij werden door de Hellenisten en de Romeinen vervolgd omdat zij hun geloof bleven praktiseren met alle consequenties van dien. Omdat zij zich in christelijk Europa niet lieten bekeren, werden zij ook door de Kerk vervolgd.

In het islamitisch Midden-Oosten zijn de Joden geen moslims, en daarom worden zij nu ook daar vervolgd. Als de meerderheid van de Joden in de afgelopen vijfentwintig eeuwen onder druk van genoemde omstandigheden zou zijn bezweken, zouden zij en hun kinderen voor veel lijden bespaard zijn gebleven, maar dan zou er vandaag geen jodendom meer bestaan en zouden er geen Joden in de wereld zijn.

“Antisemitisme is een misdaad tegen de mensheid, niet omdat Joden menselijke wezens zijn, maar omdat menselijke wezens Joden zijn, waarmee wij willen benadrukken dat verschil het wezen is van de mensheid. Een tweeduizend jaar oud Rabbijns gezegde luidt: Als een mens van dezelfde munt veel geldstukken maakt, zijn ze allemaal hetzelfde. God echter schept elk mens naar hetzelfde beeld, naar Zijn beeld, maar het resultaat is dat elk mens verschilt van de ander. Het wonder van de schepping is dat eenheid in de hemel diversiteit schept op aarde in miljarden menselijke wezens.

Welnu, de fundamentele uitdaging aan de mensheid bestaat hierin, dat wij Gods beeld zien in iemand, die niet op ons lijkt. Dat is het wonder van de schepping dat er geen menselijk wezen was, is en zal zijn, dat lijkt op een ander menselijk wezen. In een wereld waarin geen plaats is voor Joden, is geen ruimte voor verschil; en een wereld waarin een plek voor het anders zijn van mensen ontbreekt, heeft geen ruimte voor de mensheid, omdat verschil het wezen uitmaakt van de mensheid.

Daarom is antisemitisme niet zomaar een misdaad tegen de mensheid, maar het paradigma van een misdaad tegen de mensheid. Antisemitisme begint met Joden maar eindigt nooit met Joden. Het wordt tijd dat al degenen die zorg dragen voor de toekomst van de mensheid, de handen ineenslaan om de mensheid te verdedigen en te protesteren tegen deze nieuwste verandering van ’s werelds oudste vorm van haat.” [Jonathan Sacks]

Video: Opperrabbijn Sir Jonathan Sacks over:
“The Dignity of Difference: How to Avoid the Clash of Civilizations”


Bovenstaande is een korte paragraaf uit het monumentale werk ‘Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme – Islamisering van het Europese antisemitisme in het Midden-Oosten‘, door dr. J.G.B. (Hans) Jansen; Uitgeverij: Groen, Heerenveen, 2006; ISBN 9058296229; 1047 bladzijden. Boek bestellen kan hier.

Synopsis: Wat het moderne antisemitisme betreft lijkt het dat een deel van de mensheid terugkeert naar de zwartste perioden in de Middeleeuwen. Alleen speelt de Jodenhaat zich nu niet af in een christelijke, maar in een islamitische arena. Moslims in het Midden-Oosten willen nu hetzelfde bereiken als Europese christenen in de afgelopen eeuwen: joden beroven van hun recht om te bestaan. Ze ontkennen dat joden het recht hebben op een thuis – een plek waar zij zich veilig voelen, waar zij, zoals elk ander volk in de wereld, graag willen leven; waar zij kunnen trouwen, kinderen opvoeden en bomen planten. Dit zijn minimale rechten die aan élk volk op aarde worden gegeven. Waarom hebben christenen in de afgelopen eeuwen in Europa ontkend dat joden deze rechten hebben en waarom zijn het nu moslims in het Midden-Oosten die hun deze rechten willen afnemen? In de tekst wordt de ontwikkeling van het antisemitisme in het Midden-Oosten beschreven, in de voetnoten de hoofdlijnen van het antisemitisme in Europa. [bron: http://www.vergadering.nu/]

Een gedachte over “De Joden en het recht om verschillend te zijn [Dr. Hans Jansen]

 1. Jodenhaat draaide ‘in het begin om niets anders dan geloof. De religieuze leiders moesten degenen, die hun ‘nieuwe gevonden geloof konden laten exploderen als ‘fantasie en hun eigen dubieuze rol daarin, tot de laatste man/vrouw/kind vernietigen.

  Om het zaakje aan het rollen te brengen moest het ‘zwarte schaap syndroom uitgevonden worden. De ‘niet om te turnen Joden, moesten daarom worden afgeschilderd als leugenaar, ketter, verspreider van ziektes, bloed drinkers, kindermoordenaars, dieven, etc.etc. en dit werd eenvoudig met de moedermelk verspreid. (twitter bestond nog niet). Dit alles als ‘aanzet om de boze burger een aanleiding te geven om ‘die vreselijke Joodse buurman kwijt te raken….maakt niet uit hoe.

  Dit fenomeen heeft zich in de loop der eeuwen kunnen ontwikkelen tot de overbekende, blinde Jodenhaat, waarin “””de Jood nog stééds schuldig is aan ieder falen (collectief of individueel) & nog stééds diezelfde rol moet vervullen van ”””het gevaar om Christendom & later Islam te laten exploderen met “””de waarheid.

  Vervolgde mensen worden innovatief en ‘de Joden gingen veel leren, studeren & handelen en werden intelligent & succesvol, wat weer tot gevolg had, dat de Jan & Janie en de Achmed & Ali van toen & nu, stinkjaloers werden/worden en dus opnieuw een reden hadden om de ‘succesvolle Jood……., nu Israel, te haten.

  Het fenomeen ‘Jodenhaat is kort te beschrijven….het is pure jaloezie, een met met de moedermelk doorgegeven fenomeen, ontstaan uit angst van ‘religieuze leiders om als leugenaar te kijk te worden gezet en ingezet als (politiek) wapen om een leider (politiek/media/onderneming/club) aan de macht te laten komen/blijven.

  Like

Reacties zijn gesloten.