De waarheid over Syrië die we nergens horen [Afshin Ellian]

“President Assad schiert over Syrië en verslindt verscheurt eigen volk.”
Cartoon van de Israëlische tekenaar Ronny Gordon [bron: Arutz-7]

De waarheid over Syrië die we nergens horen

door Afshin Ellian
bron: http://www.elsevier.nl/

Moet het Westen interveniëren in Syrië? De Amerikaanse Senator Johan McCain vindt van wel. Hij is pleitbezorger van militaire interventie in naam van menselijkheid. Menselijkheid in de internationale politiek? Wat is dat precies? Als aan de senator lag, moest Amerika net als Groot-Brittannië en Frankrijk militair actief worden in Libië. Dus niet alleen in de lucht maar ook op de grond. Het zijn bizarre opvattingen!

Tsjetsjenië
Waar houdt de menselijkheid precies op? In Tsjetsjenië? En waarom in Tsjetsjenië? Omdat we geen nucleaire oorlog willen riskeren? Als dit het geval is, dan is het begrip menselijkheid niet onbeperkt. Menselijkheid is in de internationale politiek een relatief begrip. Maar de senator presenteert het als een absoluut begrip. Dit is hypocriet. Dat weet de senator ook.

Realiteit
Politici moeten niet te vaak het begrip menselijkheid gaan gebruiken. Omdat dit begrip zich niet verdraagt met de politieke realiteit. In de normale politieke realiteit gaat het niet om de mensheid maar om deze of andere mensen, om dit of dat land en om dit of dat volk. Alleen in uitzonderlijke situaties gaat de politiek louter om de menselijkheid.

Snel verder lezen KLIKKEN op–>>

Mozes
Politiek met een beroep op menselijkheid is uitzondering en geen regel. Wie de menselijkheid als regel wil zien, moet hij bij Mozes of Christus zijn, en niet bij presidenten, koningen of premiers. De radicaliteit van het begrip menselijkheid verdraagt slechts het geloof als dragende grond.

Bewapenen
De senator wil een soort Charlie Wilson’s War in ieder islamitisch land. Wat was dat? Het opleiden, bewapenen en steunen van de Afghaanse Moejahedin in de oorlog tegen de Sovjet-Unie. Zij noemden zich Jihadi. Osama Bin Laden, Aiman Al Zawahiri, de Taliban en alle andere topterroristen behoorden tot de Afghaanse Moejahedin. Charlie Wilson’s War kent één absolute regel: wie tegen mijn aartsvijand opneemt, is mijn vriend. Het islamitische terrorisme heeft bewezen dat dit een extreem gevaarlijke opvatting is.

Blogger
Ik heb al vaak als blogger (ik ben geen politicus, voor alle duidelijkheid) aandacht besteed aan humanitaire aspecten van de situatie in Syrië. Toen de media het nog niet echt over Syrië hadden, heb ik getracht aandacht te vestigen op de inhumane toestand in het land. Ook heb ik geprobeerd de dubbele moraal bij de westerse media en de neomarxisten zoals de SP aan de kaak te stellen: wel hevig geëmotioneerd voor Gazastrook maar niet voor Homs.

Vreemd
Ook blijf ik het vreemd vinden dat de Nederlandse moslims zich voornamelijk verbonden voelen met de Palestijnen, maar niet met Syriërs, de inwoners van Bahrein en andere onderdrukte islamitische volkeren die door hun eigen islamitische heersers worden onderdrukt. Waar geen oorlog woedt tegen de joden, hebben kennelijk de meeste moslims geen interesse in de toestand van de onderdrukte moslims.

Buikpijn
Ook heb ik me druk gemaakt over de internationale organisatie en het Westen bij het onder druk zetten van Syrië. Zelfs China krijgt nu buikpijn van de manier waarop Assad zijn eigen bevolking behandelt. Maar hoe moet het verder met Syrië? Een Nederlandse dame van Syrische afkomst heeft mij onlangs uitvoerig ingelicht over de toestand in haar vaderland. Het was een ontroerend gesprek. Zij is een christelijke Syriër. Hala Naoum Nehme is een voorbeeldige immigrant: volledige integratie in de Nederlandse samenleving op eigen kracht. Zij maakt binnenkort haar tweede universitaire studierichting (economie) af. Terwijl zij pas sinds haar vijftiende in Nederland woont.

Interesse
Hala confronteerde mij met het feit dat niet alle Syrische soennieten achter de islamitische opstandelingen in Homs staan. Volgens haar hebben de media geen enkele interesse in de mening van de rest van Syrië. Als alle soennieten tegen Assad waren, dan was het regime al lang ten val gebracht. Ook zouden wij volgens Hala niet of nauwelijks belangstelling hebben voor de existentiële en nogal reële angst van de Syrische christenen voor die islamitische opstandelingen.

Leuzen
Zij legde mij een paar fundamentalistische leuzen voor waaruit bleek dat de onderdrukte inwoners van Homs van mening zijn dat de christenen uit Syrië moeten worden verwijderd. Hala liet mij wanhopig achter. Zij heeft gelijk, alleen al het feit dat ik haar nooit op de Nederlandse televisie heb gezien, bewijst de stelling dat we eigenlijk niet geïnteresseerd zijn in de andere helft van Syrië. Ik hoop van harte dat Hala en anderen vaker in de actualiteitsprogramma’s verschijnen. Een eerlijk beeld van Syrië is van groot belang voor een evenwichtig oordeel over de politieke en humanitaire toestand in Syrië.

Dialoog
Wat moet er in Syrië gebeuren? Een dialoog met Assad? Economische en diplomatieke druk op Assad? Maar de moordpartijen gaan gewoon door. En Assad is de bondgenoot van een gevaarlijk regime (Iran)! Ik weet het niet. Maar laat ook de waarheid van Hala en andere Syriërs gehoord worden.


Met dank aan Tiki S. voor de hint.