Netanjahoe: Er komt geen nieuw Auschwitz – deze keer kunnen we onszelf verdedigen [Xander]

Aipac Conferentie, 5 maart 2012. Netanjahoe liet zijn toehoorders 2 documenten zien waaruit blijkt dat de Amerikanen in 1944 weigerden Auschwitz te bombarderen omdat ze bang waren voor Duitse wraakacties. ‘Deze keer is het anders. Deze keer kunnen we onszelf verdedigen.’

‘Israël zal Iran in ieder geval voor november aanvallen’

door Xander [http://xandernieuws.punt.nl/]

President Obama hoopte dat hij de Israëlische premier Netanyahu tijdens zijn bezoek aan Washington zover zou kunnen krijgen te beloven een nieuwe ronde diplomatie en internationale sancties de kans te geven om Iran alsnog te doen meewerken met het Internationale Atoom Energie Agentschap en zijn geheime kernwapenprogramma op te geven. Obama kreeg echter precies het tegenovergestelde te horen. Netanyahu liet hem weten dat de tijd -na vele jaren vruchteloos onderhandelen en loze beloften uit Teheran- wat Israël betreft zo goed als op is. Hoewel hij geen deadline noemde is het daarom zeker dat Israël nog vóór de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november Iran zal aanvallen.

Tijdens zijn toespraak voor de AIPAC conferentie vielen Netanyahu regelmatig staande ovaties ten deel, vooral toen hij beloofde dat ‘ons volk nooit meer in de schaduw van uitroeiing’ zal hoeven leven. ‘Nooit meer!’ Daarmee verwees hij naar de talloze keren dat de Iraanse president Ahmadinejad, opperleider Ayatollah Khamenei en een groot aantal andere hoge politieke en militaire officials de afgelopen jaren openlijk hebben gezworen ‘het Zionistische regime’ in Israël te vernietigen.

‘Tien Fordo’s’
Tijdens een drie uur durende ontmoeting met Netanyahu gaf Obama toe dat de Iraanse nucleaire installatie in Fordo inmiddels niet meer kan worden vernietigd met bommen en raketten. Volgens Amerikaanse commandanten is het enige wat nog gedaan kan worden het blokkeren van de ventilatiekanalen, waardoor het personeel langzaam zal stikken. Hier zijn over een langere periode meerdere aanvallen voor nodig. Daarnaast is Iran volgens de Israëlische premier bezig met de bouw van ‘niet één, maar tien Fordo’s.’

Snel verder lezen KLIKKEN op–>>

Noord Koreaanse kernproef voor Iran
Obama probeerde Netanyahu nog over te halen langer te wachten omdat er geen definitief bewijs zou zijn dat Iran besloten heeft om daadwerkelijk een kernwapen te bouwen. De Israëlische premier gaf echter niet toe, zeker niet in het licht van de bevestiging van Duitse en Japanse inlichtingendiensten dat Noord Korea in 2010 inderdaad één, maar mogelijk zelfs twee ondergrondse kernproeven namens Iran heeft uitgevoerd. Ook over Noord Korea werd begin deze eeuw voortdurend beweerd dat het land zijn kernwapenprogramma had stopgezet – totdat het land in 2006 zijn eerste kernproef uitvoerde.

‘Nucleaire eend’
Na zijn gesprek met Obama verklaarde Netanyahu in zijn AIPAC speech dat Israël het zich niet kan veroorloven om nog veel langer te wachten en dat de joodse staat het recht heeft zichzelf met eigen middelen te verdedigen. ‘Israël heeft zes jaar lang gewacht totdat sancties Iran zouden stoppen, maar dat is mislukt,’ aldus de premier. ‘Sommige mensen weigeren in te zien dat Iran met zijn uraniumverrijking kernwapens wil bouwen… Maar als het op een eend lijkt, als een eend loopt, als een eend snatert – wat is het dan? Juist, een eend, maar deze keer wel een nucleaire. Het is tijd dat de wereld deze eend een eend noemt.’

Auschwitz
Ook verwees Netanyahu naar het feit dat sommige mensen en landen bereid zijn een nucleair Iran te accepteren, omdat ze denken dat het land nooit zo gek zal zijn om als eerste deze wapens te gebruiken. Israël kan een dergelijk groot risico echter niet nemen met een land dat keer op keer zweert de joodse staat te verwijderen, uit te wissen en te doen verdwijnen. De suggestie dat militaire actie tegen Iran gevaarlijker is dan toe te staan dat het land kernwapens krijgt wees hij van de hand. Daarbij herinnerde hij het publiek aan de Amerikaanse weigering om in de Tweede Wereldoorlog Auschwitz te bombarderen, waardoor de uitroeiing van de joden door de Nazi’s gewoon door kon gaan.

‘Maar deze keer is het joodse volk anders. Wij hebben een joodse staat en het doel daarvan is het joodse volk te verdedigen. Daarom moet Israël altijd de mogelijkheid hebben zichzelf met eigen middelen te verdedigen, tegen iedere dreiging.’ Netanyahu sprak zijn waardering voor de alliantie met Amerika uit, maar onderstreepte dat ‘als het op onze overleving aankomt, wij altijd ons eigen lot in handen moeten blijven houden.’

Oorlog Midden Oosten komt eraan
De conclusie is dat Obama en Netanyahu het nog altijd oneens zijn. Daarom werd besloten om na hun gesprek geen gezamenlijke verklaring af te leggen. In zijn toespraak liet Netanyahu er geen misverstand over bestaan: Israël zal op een zekere dag in de komende maanden Iran aanvallen – tenzij de mullahs in Teheran alsnog buigen voor de internationale druk, of, zoals ze eerder dit jaar aankondigden, zo’n aanval niet zullen afwachten en zelf als eerste actie zullen ondernemen. Wie er ook het initiatief neemt – het gevolg zal vrijwel zeker een nieuwe oorlog in het Midden Oosten zijn, met een ongekend groot gevaar dat deze zal ontaarden in een nieuwe Wereldoorlog.

2 gedachtes over “Netanjahoe: Er komt geen nieuw Auschwitz – deze keer kunnen we onszelf verdedigen [Xander]

Reacties zijn gesloten.