Mahmoud Abbas is geen ‘gematigde’ Palestijnse leider [Dan Calic]

staat3Plaatje: De tweestatenoplossing volgens Mahmoud Abbas…

Hoe volgens Abbas die Palestijnse staat er moet uitzien, toont hij hier samen met Saeb Erekat, toponderhandelaar voor de PA in het vredesproces. Op 27 april 2009 in Ramallah, voor de camera’s van de verzamelde internationale pers, onthulde hij toen breed grijnzend een ingelijste kaart van zijn Palestina. Bemerk bovenaan de benaming in het Engels ‘Palestine’, dus in geen geval Israël, want de Joodse staat wordt hier volkomen opgeslokt door de Palestijnse staat en verdwijnt letterlijk van de map. En voor wie het niet meteen begreep voegde Abbas eraan toe: “I say this clearly: I do not accept the Jewish State, call it what you will”.

Terwijl de halve wereldbol, Europa, de Amerikanen en de rest van het Kwartet zich achter een tweestatenoplossing scharen om het Israëlisch-Palestijnse conflict op te lossen, heeft ‘president’ Mahmoud Abbas van de PA die voor eigen volk al lang ondergespit. De Palestijnen willen nu eenmaal geen Palestina dat zij-aan-zij in vrede en veiligheid naast Israël bestaat want dat impliceert de erkenning van de Joodse staat. In werkelijkheid en in het Arabisch voor eigen volk, ijvert Abbas voor de 1-staatoplossing en dan hoort Israël niet thuis in dat plaatje. Wat hij in het Engels tegenover het Westen verklaart is gewoon mist spuien, onderwijl steeds de handen geopend omhoog houdende om de tonnen Westerse dollars en euro’s binnen te rijven.

Abbas is no moderate

door Dan Calic [Ynet]

In plaats van het vredesproces te bevorderen, doodt de Palestijnse leider het vredesproces

Eerder deze week (zondag 12 februari 2012), verklaarde de Palestijnse leider Mahmoud Abbas opnieuw dat hij Israël niet als Joodse staat zal erkennen. Terwijl er al veel inkt is gevloeid over wat Abbas allemaal weigert te accepteren, zou het nuttig kunnen zijn om eens de andere kant van de medaille te bekijken om aldus te weten te komen wat hij wel wilt goedkeuren.

Een praktisch uitgangspunt voor wat Abbas en zijn factie Al Fatah kunnen goedkeuren is hun handvest. Daarin worden hun doelstellingen en principes opgesomd. Sommige voorbeelden luiden: “Zich verzetten tegen om het even welke politieke oplossing als een alternatief om de Zionistische bezetting van Palestina te vernietigen” en verder: “deze strijd zal niet ophouden tenzij de Zionistische staat wordt vernietigd en Palestina volledig wordt bevrijd.”

Abbas, enkel in het Arabisch: 'Joden BUITEN! Moslims BINNEN!'

Ondertussen is er nergens in dat handvest iets te vinden over een wens naar vrede en coëxistentie met de Joodse staat Israël. Het komt er simpelweg niet in voor.

We weten dat volgens Abbas het bestaansrecht van Israël onaanvaardbaar is. Wij weten ook dat volgens het handvest van zijn partij het enige ding dat aanvaardbaar is, de “gewapende revolutie” is, en de “volledige bevrijding van Palestina” (of met andere woorden, de vernietiging van Israël.) En toch horen wij telkens opnieuw en opnieuw dat naar mijnheer Abbas als “gematigd” wordt verwezen. Wil er misschien iemand verklaren hoe om het even welke van de hier genoemde citaten uit de grondwet van Al Fatah als “gematigd” zijn te kwalificeren?

Verder worden de meningen van mijnheer Abbas versterkt door de Palestijnse publieke opinie. Een recente opiniepeiling die gezamenlijk werd uitgevoerd door de Amerikaanse statisticus Stanley Greenberg en het Palestinian Center for Public Opinion, toont aan dat 61 procent van de Palestijnen twee staten voor twee volkeren verwerpen. Voorts zou 66% van Palestijnen een tweestatenoplossing enkel goedkeuren als dat enkel de eerste fase zou inhouden in de vervanging van Israël door één Palestijnse staat.

Het propageren van de dood

Ironisch ook is dat Abbas, na het verwerpen van Israël als Joodse staat, doorgaat met van Israël te eisen dat het de bouw bevriest in de nederzettingen als pre-conditie voor het hervatten van de vredesonderhandelingen. Hij heeft diezelfde eis in het verleden al eens gesteld. Een feit is dat, hoewel Israël voordien al eens een bouwstop van 10 maanden heeft gehandhaafd, Abbas bleef weigeren om op te dagen aan de onderhandelingstafel voor de vrede.

Bovendien, wat voor zin heeft het om een bouwstop in te stellen als basisvoorwaarde om de onderhandelingen te hervatten, als wij reeds weten dat hij nooit Israël als Joodse staat zal erkennen? Het is zoals het proberen om een olielek in een motor te stoppen die diep in een modderpoel is weggezakt. Het houdt totaal geen steek en leidt helemaal nergens naar.

Het volgende mag een duidelijke voor de hand liggende conclusie zijn, maar de tijd is gekomen om officieel te verklaren dat de tweestatenoplossing dood en begraven is. Nochtans, zou Israël of Netanjahoe hiervoor niet verantwoordelijk moeten worden gehouden. Telkens wanneer Abbas Israël als Joodse staat verwerpt steekt hij in feite telkens weer een lijkrede af over de tweestatenoplossing.

Aldus, kunnen wij met recht besluiten dat Abbas en de Palestijnen geen bevorderaars van de vrede zijn. Zij zijn de bevorderaars van de dood – de dood van de tweestatenoplossing en de dood van Israël.


Met dank aan Tiki S. voor de hint.