Palestijnen woest om zelfbenoeming Abbas als premier eenheidsregering [Khaled Abu Toameh]

Een karikatuur van Elder of Zyion: president Abbas zweert zichzelf als premier Abbas in. Het zou een plaatje uit één of andere Stalinistische dictatuur kunnen zijn maar het is natuurlijk weer een typisch Palestijnse streek. Tijdens het eenheidsakkoord tussen de twee rivaliserende terreurformaties Al Fatah en Hamas heeft ‘president’ Mahmoud Abbas, de gerant van de Palestijnse bollenwinkel, zichzelf zopas benoemd als… de nieuwe premier van die eenheidsregering.

Nochtans is het nieuwe eenheidsakkoord dat Hamas en Fatah op maandag j.l. in Doha (Qatar) onlangs bereikten, een regelrechte aanfluiting van de Palestijnse Grondwet, die verbiedt dat de president van de Palestijnse Autoriteit ook premier van de regering is. Abbas heeft die wet mee goedgekeurd, die in die tijd tot doel had om de macht van wijlen Yasser Arafat te beperken. De Palestijnse Poetin die Poetin opnieuw aanstelt, wie schrikt daar nu nog van op…

Palestinians slam selection of Abbas as unity PM

door Khaled Abu Toameh [http://www.jpost.com]

Palestijnen over het hele politieke spectrum hebben dinsdag j.l. zware kritiek geuit op de door Qatar gesponsorde verzoeningsovereenkomst tussen Al Fatah en Hamas volgens dewelke Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit, ook als eerste minister van een tussentijdse eenheidsregering zou dienen.

Zij wezen erop dat het Abbas was die in maart 2003 opriep om de Palestijnse Grondwet te wijzigen zodat de president van de PA geen deel van de regering zou uitmaken. Gesteund door de Amerikanen en de Europeanen, had Abbas toen tot doel om de bevoegdheden van zijn voorganger Yasser Arafat te beperken, die toen ook de facto als eerste minister diende.

Op 10 maart 2003, keurde de Palestijnse Wetgevende Raad het voorgestelde amendement uit de Grondwet goed, die leidde tot het creëren van de positie van eersteminister van de PA. Toen leefde de hoop nog dat de veranderingen in de Grondwet zouden leiden tot de scheiding van de bevoegdheden van de president en de eerste minister.

Door in te stemmen om premier van een eenheidsregering te worden overtreedt Abbas hetzelfde amendement van de Grondwet dat hij 12 jaar geleden bestreed. Verdedigers van Abbas, verdedigden echter deze beslissing stellende dat einde maken aan de machtsstrijd met Hamas “belangrijker was dan het eerbiedigen van om het even welke wet.”

Dit is niet de eerste keer dat Abbas de Palestijnse Grondwet overtreedt. In juni 2007, na de ineenstorting van de Fatah-Hamas eenheidsregering, gevolgd door de gewelddadige overname van de Islamistische beweging van de Gazastrook, benoemde Abbas Salam Fayyad als eerste minister van de PA en haalde een “nationale noodsituatie” aan als excuus voor dit besluit.

Snel verder lezen KLIKKEN op–>>

De regering van Fayyad werd nooit goedgekeurd door de Palestijnse wetgevende macht overeenkomstig de Grondwet. Anis al-Qassem, een constitutionele advocaat die de Grondwet opstelde, was één van de vele Palestijnen die de aanstelling van Fayyad als “ongrondwettig” bekritiseerden.

De Palestijnse politieke analist Hani al-Masri wees erop dat het Doha Akkoord dat op maandag j.l. tussen Abbas en Hamas leider Khaled Mashaal werd ondertekend in strijd is met het door Egypte gesponsorde verzoeningsakkoord dat in Kaïro in mei 2011 werd bereikt. De Egyptische overeenkomst had tot doel een regering samen te stellen die geleid zou worden door onafhankelijke personaliteiten, merkte Masri op. “Dat is waarom de aankondiging dat president Abbas de eenheidsregering zou leiden voor velen als een complete verrassing”, zei de analist.

Een andere politieke analist, Khalil Shaheen, zei dat de benoeming van Abbas als premier aangeeft dat de Palestijnen “achteruit marcheren”. Hij voegde eraan toe dat de aanstelling onwettig was en een schending van het [door Egypte bemiddelde] verzoeningspact tussen Hamas en Fatah.

Een topambtenaar van Al Fatah in Ramallah vertelde dat er “sterke weerstand” is binnen zijn factie en in de PLO tegen het Doha Akkoord, in hoofdzaak omwille van de intentie om de 76-jarige Mahmoud Abbas als eerste minister te benoemen. “Dit is een schandaal niet alleen omdat het de [Palestijnse] Grondwet overtreedt, maar ook omdat het Abbas verandert in een autocraat met absolute bevoegdheden. Dit is onaanvaardbaar op een ogenblik wanneer de Arabische wereld getuige is van volksopstanden tegen dictators”, aldus de ambtenaar.

Abbas houdt reeds minstens vier titels in zijn portefeuille: President van de Palestijnse Autoriteit, Voorzitter van het Uitvoerend Comité van de PLO, voorzitter van het Centrale Comité van Al Fatah en Algemeen Bevelhebber van de Palestijnse Strijdkrachten.

Sommige Palestijnen namen hun toevlucht tot Facebook om hun verzet tegen de benoeming van Abbas als eerste minister te uiten. In een sarcastische commentaar, schreef de Palestijnse activist Ruba al-Najjar het volgende:

“President Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit wenst de nieuwe premier Mahmoud Abbas veel geluk toe en nodigt hem uit met de voorzitter van het Centrale Comité van Al Fatah, Mahmoud Abbas, onder supervisie van het hoofd van het Uitvoerend Comité van de PLO, Mahmoud Abbas, in het huis van de algemene bevelhebber van de Palestijnse Strijdkrachten, Mahmoud Abbas, samen te komen.“


Met dank aan Tiki S. voor de hint.