Dragen boerka is bewuste stellingname tegen de samenleving [Asher Ben Avraham]

(plaatje “WTF? Straks Pino ook in burkina?
door Eric Vanhoutum http://fotoneuqs.wordpress.com)

Dragen boerka is bewuste stellingname tegen de samenleving

door Asher Ben Avraham
bron: http://asherbenavraham.wordpress.com
(eerder verschenen op VK Opinie, 2 februari 2012)

Door het dragen van een boerka kunnen vrouwen niet normaal deelnemen aan de samenleving. Dat past niet bij modern participerend burgerschap. Daarom moet de boerka verboden worden.

Het kabinet-Rutte heeft een boerkaverbod aangekondigd. Hiermee is een discussie losgebarsten of een dergelijke ingrijpende maatregel in de Nederlandse samenleving wel op zijn plaats is. De critici van het verbod beschouwen het boerkaverbod vooral als een aantasting van de (godsdienst)vrijheid van vrouwen en als een symbolisch staaltje islam-bashing. Anderen zetten vraagtekens bij het argument van de regering dat de openbare orde gebaat is bij een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding.

Maar je kan nog een laag dieper gaan. Dan kom je op het terrein van de filosofie en gaat het over opvattingen over de rol van de mens in de maatschappij. Want wat is de maatschappij eigenlijk? Kort gezegd is de maatschappij wat mensen in een land met elkaar hebben opgebouwd. De maatschappij is het samenleven van mensen, ofwel de samenleving.

Mensen zijn immers geen eenlingen. Mensen hebben elkaar nodig en gaan met elkaar om. Tegelijkertijd streven ze naar vrijheid: bijvoorbeeld om dat te doen wat zij denken dat goed is voor henzelf en hun naasten. In het westerse democratische model wordt grotendeels vrijgelaten hoe mensen daarin een evenwicht bereiken. De overheid probeert via wetgeving asociaal gedrag te begrenzen om zo een basisniveau van ‘omgaan met elkaar’ te bewerkstelligen.

De wet stelt bijvoorbeeld regels om gewelddadigheid tussen mensen in woord en daad tegen te gaan, de integriteit van het menselijk lichaam te waarborgen, het persoonlijk bezit te beschermen en overlast voor de medemens te beperken. Dit alles met het oogmerk om de omgang van mensen met elkaar enigszins soepel te laten verlopen. In de wet worden gedragsnormen vastgelegd die de olie moeten zijn in het sociale raderwerk van de samenleving.

Snel verder lezen KLIKKEN op–>>

Tegen de samenleving
De overheid bemoeit zich dus met het sociale gedrag van mensen en heeft daar volgens mij ook alle recht toe. Sinds jaar en dag streven achtereenvolgende kabinetten – van welke signatuur dan ook – naar een samenleving waarin burgers actief participeren. Ik meen dat het dragen van een boerka de gewenste actieve participatie in de weg staat. Het dragen van een boerka is immers een bewuste stellingname tegen de samenleving.

De individuele vrouw die een boerka draagt sluit zich af van de buitenwereld door zich onherkenbaar te maken voor de ander. Een boerka bedekt het gehele lichaam. Een boerka verstopt de mens. De unieke individualiteit wordt ontkend. De boodschap die bovendien met het dragen van een boerka wordt afgegeven is: ‘Ik wil niet meedoen aan het maatschappelijk verkeer tussen mensen. Ik wil niet op gelijkwaardig niveau communiceren met de medemens. Men mag mij niet zien. Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.’

Het is voor de draagster van een boerka vrijwel onmogelijk om aan het arbeidsproces deel te nemen. Het normale sociale verkeer wordt er ernstig door bemoeilijkt. Gewoon boodschappen doen is er niet bij in een boerka. Met het dragen van een boerka bereik je geen succesvolle deelname aan de Nederlandse samenleving. En geen maatschappelijke participatie betekent feitelijk achterstelling van de vrouwen in kwestie.

Beetje boerka
De vraag is vervolgens: is een verbod noodzakelijk? Enerzijds vind ik het ongewenst om de boerka in het straatbeeld als voldongen feit te accepteren. Dat betekent het capituleren voor een mens- en vrouwbeeld dat haaks staat op dat van de moderne, actief participerende burger. Anderzijds gaat een radicaal verbod misschien toch te ver omdat de overheid zich te zeer mengt in de persoonlijke levenssfeer.

Het is jammer dat er zo weinig zit tussen verbieden en toestaan. Een tussenvorm, een boerkaverbod gecombineerd met een vergunningen- en ontheffingsstelsel, is natuurlijk niet te handhaven. Het blijft dus een keuze tussen uitersten. En omdat de participerende, communicerende en zich niet verstoppende burger mij zo lief is, kies ik voor het verbod. Een (beetje) boerka werkt namelijk niet.

Kiekjes uit Nederland in een zeer nabije toekomst

zoek de burka...

Oei? Wie werd hier per ongeluk tegelijk met het huisvuil op straat gezet?

burkaafg
Reizen in 2de klasse is voor moslima’s in Afghanistan Nederland heel gewoon…

3 gedachtes over “Dragen boerka is bewuste stellingname tegen de samenleving [Asher Ben Avraham]

 1. Ik heb Asher Ben Avram als een brave man leren kennen, die in al zijn geciviliseerdheid het soort dokter is dat als-ie kanker ziet te geciviliseerd is om het als kanker te benoemen.
  Een zachte en zeer slechte heelmeester.

  Men hoeft het allemaal niet van mij aan te nemen, maar zou Avram het stuk kennen van Elma Draijer: http://bit.ly/AAtUjj ?

  Symbool-politiek zegt de Nederlandse politie [zie filmpje onderaan dit bericht: http://bit.ly/AAdymY ] die geheel is gehersenspoeld door de geitenwollen-sokken-brigade, ondergedompeld in multikulgelul en in feite al geïslamiseerd: http://bit.ly/eUMmvk.

  Het IS inderdaad symboolpolitiek. Het zou namelijk optreden zijn tegen een NAZI-SYMBOOL [ http://bit.ly/gE333y ], dat wereldwijd staat voor een onderdrukking waarbij de (seks-) slavin zelfs het hebben van een eigen gezicht naar de buitenwereld is ontzegd. Als er iets is dat het totalitaire en fascistische van de islam zichtbaar maakt, is het de boerka annex niqaab.

  Een hoofddoek is als ding-op-zich misschien minder direct ontmenselijkend, maar een teken van deze zelfde nazislam, of de draagster het zich nou bewust is of niet: http://bit.ly/xQZBLz .

  En dan het stuitende idee dat er vrouwen zouden zijn die vrijwillig de boerka-niqaab zouden dragen. Ja, er zijn ook vrouwen die “vrijwillig” in zichzelf snijden en vrijwillig zelfmoord plegen. En ze doen dat ook bij tientallen dagelijks in wereld van de boerka-niqaab, als ze althans niet vermoord worden: http://bit.ly/zEtmXj. Voor intelligente draagsters van boerka of niqaab moet het een ondraaglijk lijden zijn.

  De rest valt in twee kategorieën: gehersenspoelde naïevelingen of gehersenspoelde fanatici.

  En dan kan je die gehersenspoelde fanatici misschien weer in twee kategorieën onderverdelen: gewone psycho’s en echte nazislam-meisjes, zoal die types die de gruwelmoorden op kinderen in Beslan in 2004 mede uitvoerden.

  Lees mijn artikel: http://bit.ly/zEtmXj : “De islamitische massamoord op vrouwen” en ook mijn stuk[ http://bit.ly/os1TQR ] over het wezenloze immoralisme van Claudia de Breij (cabaretière) en Femke Halsema (Groen Links) inzake de boerka-niqaab.

  Dat wezenloze immoralisme heeft inmiddels navolging gevonden bij de Nederlandse Groene politicae Karin Dekker http://bit.ly/AdkGzS , Jolande Sap http://bit.ly/AAdymY ,
  en Ineke van Gent http://bit.ly/zvJXJ4

  Tegen handhaven van een boerkaverbod wordt wel eens ingebracht: “Ja, maar dan komen die vrouwen helemaal niet meer buiten.” Nou, dan moet de volgende stap zijn dat de politie de woning binnenvalt waarin de vrouw gevangen wordt gehouden http://bit.ly/gKrpwV

  De gijzelnemende haatbaard dient aangeklaagd te worden wegens racistische vrijheidsberoving, een nieuwe categorie die ik graag aan het wetboek van strafrecht zou toevoegen. Zo’n nazislamitische Uebermann houdt namelijk die vrouw gevangen op grond van lichamelijke kenmerken: spleetje tussen de benen, baarmoeder, melkklieren in de borst etcetera. Dat noemen wij de puurste vorm van racisme.

  Eigenlijk zouden we alle woningen wereldwijd moeten binnenvallen waar mensen geterroriseerd worden. Je wilt niet weten wat er bijvoorbeeld uitgevreten wordt in de woningen van Saoedie-Arabië met “personeel” (slaven) en vooral met vrouwen, zowel moslima’s als ongelovige slaven. Maar ja, zoals ik eergisteren al zei, dan moet je de halve mannelijke bevolking van de islamitische wereld uitroeien. Dat gaat niet.

  Dus zouden we moeten we besluiten tot “containment”, zoals in zijn met “X” ondertekende “The Sources of Soviet Conduct” Van George Kennan. Amerika moest, zei Kennan “promote tendencies which must eventually find their outlet in either the breakup or the gradual mellowing of Soviet power.”

  Dat moesten we ook doen met de islamitische wereld. Maar ja, die olie, hè? We worden nu systematisch cultureel ondermijnd door het geld dat we daar veel te veel voor betaald hebben. We hebben daar een parasitaire klasse gecreëerd die ook mooi de tijd heeft voor die sabotage, in de islam een prachtig instrument van totalitaire onderdrukking heeft en verder geen enkele creativiteit aan de dag legt dan neukie-neukie en een beetje in het rond moorden. Het Westen heeft de humane antikoloniale lessen ter harte genomen en nu zitten er in de meeste voormalige koloniën veel grotere schurken van eigen bodem dan er ooit blanke imperialisten zijn geweest. Ik heb lang geleden ooit gevraagd: Rekolonisatie met de rechten van de Mens in de Hand?: http://bit.ly/oog990

  Nee dus. Vanwege de onhervormbaarheid van de islam, hetzij ten koste van héél veel geweld, geen invallen in de woningen van de patriarchen van Bahrein, Saoedie Arabië en Iran.

  En vanwege die olie dus zelfs geen containment.

  En dan was er nog een factor? Wat was dat ook alweer? Oh ja, het collectieve nazislam-mooipraten van onze gesubsidieerde nep-elite. Ook om die reden zélfs geen containment van de islam. Dus wij begrijpen heel goed dat de totaal vermafkeesde Nederlandse nep-politie heropgevoed zou moeten worden. Maar het zou toch prettig wezen als daar zodanig aan gewerkt gaat worden dat het boerkaverbod als een prioriteit streng gehandhaafd wordt. En dat, wanneer moslima’s gevangen worden gehouden in hun eigen huizen in Nederland, de politie daar gewoon naar binnen zou gaan.

  Zou dat kunnen, Nederlandse (en Belgische) overheid? Gewoon de allerprimairste humaniteit handhaven?

  Hier http://bit.ly/ppKK0Y toegift: de boerka als vrije keuze.

  Like

 2. Dit artikel moet S.O.S naar de dames Ineke v. Gent & Karin Dekker, het paar Übertrutten van Groen Links gestuurd worden. Deze dames hebben in een vlaag van sociaal meevoelende waanzin besloten om zelf maar burka’s aan te doen en op deze manier hun steun te betuigen aan hun geknechte Moslim zusters.

  Het kleine verschil? ZIJ kunnen dit lange, alles bedekkende gevangenisgewaad uitdoen wanneer ZIJ dat besluiten, in tegenstelling tot hun geknechte Moslim zusters, maar daar hadden deze twee geniale topvrouwen nog niet aan gedacht.

  Een mening hebben/geven over dingen die men totaal niet begrijpt of waarover men nooit iets geleerd heeft is dé welvaartsziekte aan de linkerkant van de Westerse maatschappij.

  Like

 3. Er valt geen enkele regelgeving toe te passen op deze gebrainwashte mensen. Dus dan ook geen uitkeringen enz enz aanvragen als men zich zo buiten de samenleving wil plaatsen en zo hun minachting laten blijken.
  Er zullen onder de burkadragenden best lieve vrouwen schuilen, maar ik ben dan maar blij dat ik ze niet zie! Zulke onaangepasten vaak zonder enige educatie, aangevoerd en vaak gedwongen door hun autoritaire mannen, moeten maar met hun hele families uitgezet worden als ze bij voortduring weigeren zich aan te passen in hun woonland.
  In Nederland moeten we beginnen te weigeren om maar bij enige instantie geholpen te worden door onaangepasten (ook die met zwarte jurk en hoofdmuts en lange mouwen dragenden, zoals in de creche van mijn kleindochter). Deze vrouwen weigeren ook vaak de hulp van mannelijke hulpverleners op welk gebied dan ook!
  Hier valt niet tegenin te burgeren, want de mazen in de wet kennen hun inmiddels wel goedopgeleide (meestal) mannen uitstekend!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.