Dragen boerka is bewuste stellingname tegen de samenleving [Asher Ben Avraham]

(plaatje “WTF? Straks Pino ook in burkina?
door Eric Vanhoutum http://fotoneuqs.wordpress.com)

Dragen boerka is bewuste stellingname tegen de samenleving

door Asher Ben Avraham
bron: http://asherbenavraham.wordpress.com
(eerder verschenen op VK Opinie, 2 februari 2012)

Door het dragen van een boerka kunnen vrouwen niet normaal deelnemen aan de samenleving. Dat past niet bij modern participerend burgerschap. Daarom moet de boerka verboden worden.

Het kabinet-Rutte heeft een boerkaverbod aangekondigd. Hiermee is een discussie losgebarsten of een dergelijke ingrijpende maatregel in de Nederlandse samenleving wel op zijn plaats is. De critici van het verbod beschouwen het boerkaverbod vooral als een aantasting van de (godsdienst)vrijheid van vrouwen en als een symbolisch staaltje islam-bashing. Anderen zetten vraagtekens bij het argument van de regering dat de openbare orde gebaat is bij een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding.

Maar je kan nog een laag dieper gaan. Dan kom je op het terrein van de filosofie en gaat het over opvattingen over de rol van de mens in de maatschappij. Want wat is de maatschappij eigenlijk? Kort gezegd is de maatschappij wat mensen in een land met elkaar hebben opgebouwd. De maatschappij is het samenleven van mensen, ofwel de samenleving.

Mensen zijn immers geen eenlingen. Mensen hebben elkaar nodig en gaan met elkaar om. Tegelijkertijd streven ze naar vrijheid: bijvoorbeeld om dat te doen wat zij denken dat goed is voor henzelf en hun naasten. In het westerse democratische model wordt grotendeels vrijgelaten hoe mensen daarin een evenwicht bereiken. De overheid probeert via wetgeving asociaal gedrag te begrenzen om zo een basisniveau van ‘omgaan met elkaar’ te bewerkstelligen.

De wet stelt bijvoorbeeld regels om gewelddadigheid tussen mensen in woord en daad tegen te gaan, de integriteit van het menselijk lichaam te waarborgen, het persoonlijk bezit te beschermen en overlast voor de medemens te beperken. Dit alles met het oogmerk om de omgang van mensen met elkaar enigszins soepel te laten verlopen. In de wet worden gedragsnormen vastgelegd die de olie moeten zijn in het sociale raderwerk van de samenleving.

Snel verder lezen KLIKKEN op–>> Lees verder “Dragen boerka is bewuste stellingname tegen de samenleving [Asher Ben Avraham]”

Antisemieten gedragen zich beschaafder: wij/ons versus zij/hun in ‘Jullie is jodenvolk’ [Loor]

Jullie is jodenvolk

door Loor [bron: http://www.frontaalnaakt.nl]

Tegenwoordig noemt men antisemitisme heel politiek correct ‘antizionisme’. De antizionist is niet tegen joden in het algemeen – dat dit in godsnaam duidelijk moge zijn – maar plaatst graag en veelvuldig hysterische vraagtekens bij het bestaansrecht van de staat Israël. En dit terwijl hij vaak de ontstaansgeschiedenis van deze staat niet kent en zich er ook niet in wenst te verdiepen. Het NOS Journaal en de licht antizionistische programma’s Netwerk en NOVA informeren de antizionist voldoende over wat hij weten moet over die verfoeilijke Israëli’s, die zo onrechtmatig ‘Palestina’ bezet houden.

Behalve het regelmatig moeten aanschouwen van de spuuglelijke tronies van de überantizionisten Gretta Duisenberg en Anja Meulenbelt in de media (met wie de gemiddelde Netwerk-antizionist overigens niet geassocieerd wenst te worden), kom ik de huis, tuin & keuken antizionist op de meest onverwachte plekken tegen: op het werk, in de kroeg en zelfs binnen mijn kennissenkring. Sterker nog: ik had eens een uiterst serieuze relatie met een antizionist in schaapskleren. Pijnlijk, daar ik kind ben van een joodse vader.

Dat ik mijn huis en bed heb gedeeld met een antizionist is natuurlijk voer voor psychologen, maar ik mag u vast meedelen dat het vooral leerzaam en interessant was en dat ik geheel onbeschadigd uit de strijd ben gekomen.

Wat mij het meest stoorde aan mijn liefhebbende antizionist, was zijn gebruik van ‘ze’ en ‘jullie’, zodra het over Israël en de joden in het algemeen ging. “Jullie moeten nodig eens uit jullie slachtofferrol stappen”, kwaakte hij vaak. Wanneer ik hem met dit dringende verzoek doorverwees naar mijn vader, die dankzij zijn moedige onderduikouders de Holocaust heeft overleefd en nog veelvuldig wordt geplaagd door de meest vreselijke angstdromen, werd de hele discussie snel en laf weggemurmeld. Tegen mij kon hij dergelijke opmerkingen maken, meende hij – zonder joodse moeder ben ik tenslotte officieel niet-joods. Keer op keer wees ik hem dan op het onterechte gebruik van ‘jullie’, als hij weer eens leegliep over de eigenlijk nimmer deugende jood.

Snel verder lezen KLIKKEN op–>> Lees verder “Antisemieten gedragen zich beschaafder: wij/ons versus zij/hun in ‘Jullie is jodenvolk’ [Loor]”

De kruistocht van Dries van Agt voor de vernietiging van de Joodse staat Israël

Oud-premier Dries van Agt (CDA) bidt samen met Hamaskids voor de vernietiging van de Joodse staat Israël Interview met van Agt, “triomfantelijk en parmantig” door Jom Jom [http://www.jomjom.nl] In een artikel getiteld ‘Er staat een ramp te gebeuren in Gaza, en de wereld kijkt toe! ’ spreekt [oud-premier van Nederland CDA’er] Dries van Agt zijn bezorgdheid uit over de situatie in Gaza. Uit alles blijkt dat de man ontzettend begaan is met het lot van de Gaza bevolking en al het onrecht wat de Palestijnse bevolking wordt aangedaan is te wijten aan de starre en onmenselijke houding van Israël. Je … Lees verder De kruistocht van Dries van Agt voor de vernietiging van de Joodse staat Israël

Opnieuw doodstraf door ophanging uitgesproken in Hamastan Gaza

Hamas rechtbank in Gaza Een militaire rechtbank van Hamas heeft afgelopen donderdag 2 februari ’12 een 27-jarige inwoner van Gaza ter dood door ophanging veroordeeld. Hij werd schuldig bevonden aan hoogverraad en samenzwering tot moord, volgens een verklaring van het Hamas ministerie van Binnenlandse Zaken. Het bericht, zonder verder details vrij te geven, vermeldt dat het vonnis werd uitgesproken op basis van de Palestijnse Revolutionare Strafwet. Dit is reeds de derde keer dit jaar dat de doodstraf werd uitgesproken in Gaza. Volgens een bericht van het Palestijnse Centrum voor de Mensenrechten [Palestinian Center for Human Rights – PCHR] is het … Lees verder Opnieuw doodstraf door ophanging uitgesproken in Hamastan Gaza

Goed nieuws uit die grote openluchtgevangenis van Gaza: Free Time voor allen [in beeld]

“Free Time” bar in de openluchtgevangenis van Gaza Anja Meulenbelt op haar weblog op 2 februari 2012: “In Gaza, die grote openluchtgevangenis waar nu 1,75 miljoen mensen opeengepakt leven en er (op een paar uitzonderingen na) niet uit mogen [..] Alsof je zo het gevoel van vrijheid, van kunnen vliegen, terug kunt veroveren op je gevangenschap.“ Eh, een “openluchtgevangenis”? Haha! Da’s een goeie! Bij wijze van repliek enkele foto’s van een bar in Gaza Stad bekend als “Free Time“. Wanneer we deze cel binnen gaan zien we allemaal geboeide en in ketenen gewikkelde arme Palestijnse mannen en vrouwen die met … Lees verder Goed nieuws uit die grote openluchtgevangenis van Gaza: Free Time voor allen [in beeld]

Voetbalbloedbad in Egypte: ‘het is de schuld van de Joden en van Amerika!’ [video]

Het nieuws van de week komt uit Egypte: Bij rellen na een voetbalwedstijd in de Egyptische havenstad Port Said [woensdag 1 februari ’12] zijn meer dan 70 mensen om het leven omgekomen. Er vielen ook honderden gewonden. Supporters van het thuisteam, al-Masri, bestormden na het fluitsignaal het veld na een 3-1 zege op al-Ahly, een topteam uit Caïro. Ze vielen spelers en fans van al-Ahly aan. Daarbij werden onder meer stenen, flessen en vuurwerk gegooid. De vijandelijkheden zetten zich ook buiten het stadion voort. [bron: http://www.knack.be/%5D “America and Israel Are Responsible for Port Said Soccer Bloodbath!” Intussen kennen ze in … Lees verder Voetbalbloedbad in Egypte: ‘het is de schuld van de Joden en van Amerika!’ [video]

Turkije en de democratie: het boerenbedrog van Recip Erdogan [Martine Gozlan]

L’imposture turque

Martine Gozlan

boekrecensie Erik Willaert
bron: http://www.liberales.be

Turks premier Recip Erdogan:
Met de democratie is het zoals de bus, eens ter bestemming, stapt men er uit.

Is het Turkse model waar de Arabische revolutionairen naar verwijzen een leugen? Is een gematigd islamisme een pure fictie? In haar net verschenen voortreffelijke essay ontmaskert Martine Gozlan het huidig Turkse regiment en legt zij de vinger op de lopende her-islamisering van het land. Het Turkije van de onderdrukte Koerden, de vervolgde Alevieten, de gesluierde vrouwen en de geïntimideerde opponenten, dat Turkije aarzelt ook niet om vandaag de Europese Unie en zijn leden af te dreigen. Heeft minister Davutoglu onlangs immers niet de Europese landen beschuldigend van steun aan de Koerdische opstandelingen? Heeft de AKP het onderzoek naar energiebronnen door EU-lid Cyprus niet veroordeeld? En heeft Turkije niet gedreigd met het bevriezen van de diplomatieke betrekkingen met Europa indien Cyprus, zoals bepaald in de verdragen, volgend jaar de Unie zal voorzitten?

De frontale aanval van de AKP tegen Israël, de uitwijzing door Turkije van de ambassadeur van Israël en de stopzetting van de strategische samenwerking met dat land duiden erop dat Erdogan nu de Arabische straat opvrijt en zich wil positioneren als model voor de zogezegd ‘gematigde’ islamisten (Moslimbroeders in Egypte, CNT in Libië, Ennahda in Tunesië, PJD in Marokko). Het voorliggend essay heeft het alleen over feiten maar die zijn dan ook bijzonder veelzeggend. Het Turkse model dat in deze dagen van ‘Arabische lente’- what’s in a name – zo bejubeld wordt en islam, democratie en secularisme met elkaar zou verzoenen, het model waar Turkije geleid door premier Recep Tayyip Erdogan, leider van de moslimpartij AKP sinds 2002 mee experimenteert, is volgens de auteur een grote zwendel, een illusie gestoeld op drie hersenschimmen.

Ja, er is daadwerkelijk bedrog wanneer men ons wil doen geloven dat het Turkije van Erdogan een model is van democratie. De aanslagen op de persvrijheid en het lot van de religieuze minderheden zoals de Alawieten, goed voor twintig percent van bevolking, moeten niet onderdoen voor autoritarisme à la Ben Ali of Moebarak. Neen, het Turkije van Erdogan is zeker geen seculier model. Of sluier of leefgewoonten, dank zij Erdogan’s mediakanalen, wint het islamisme voortdurend veld in alle domeinen van de samenleving. Alles spreekt ervoor dat Erdogan zijn vroegere verklaringen niet vergeten heeft: ‘De minaretten zijn onze bajonetten en de koepels van de moskeeën onze helmen!’.

Snel verder lezen KLIKKEN op–>> Lees verder “Turkije en de democratie: het boerenbedrog van Recip Erdogan [Martine Gozlan]”

Israëlbashen in dienst van de Moslim Broederschap: Gretta Duisenberg

Daar is Gretta weer, onze schaamteloze antisemiet (op de achtergrond op dit plaatje met Yasser Arafat komt nog net het hoofdje van die andere antisemiet en Israëlbasher Anja Meulenbelt piepen) Stop de Bezetting meldt het zelf: Gretta Duisenberg werkt nauw samen met de Moslimbroederschap door Carel Brendel [http://www.carelbrendel.nl] Sensationeel nieuws op de website van Stop de Bezetting. Daar werd gisteren in een bericht het volgende gemeld: Voorzitter Gretta Duisenberg van Stop de Bezetting (prominent voorvechtster van de Palestijnse zaak) werkt nauw samen met leiders van de Moslim Broederschap in Nederland. Met andere woorden: Gretta geeft het nu zelf toe op … Lees verder Israëlbashen in dienst van de Moslim Broederschap: Gretta Duisenberg

Ratten verlaten zinkend schip: Hamas hoofdkwartier weg uit Damascus

Leiders Hamas vluchten uit Syrische hoofdstad Damascus door Eduard Cousin [http://www.elsevier.nl/] De leiding van de Palestijnse terreurbeweging Hamas heeft de Syrische hoofdstad Damascus verlaten. Aanleiding is het aanhoudende geweld in het Arabische land. Dat meldt een vooraanstaand lid van de radicale islamitische organisatie vrijdag. De leider van Hamas, Khalid Meshaal, is naar Qatar uitgeweken. De tweede man binnen de organisatie, Musa Abu Marsuk, verblijft in Caïro. Jordanië Een groot deel van de andere bestuursleden bevindt zich in Jordanië. In het hoofdkwartier van Hamas in Damascus zijn geen leiders meer aanwezig. Jordanië zette in 1999 nog alle Hamasleiders het land uit. … Lees verder Ratten verlaten zinkend schip: Hamas hoofdkwartier weg uit Damascus