Waarschuwing: Hoedt u voor de humanitaire racist [Manfred Gerstenfeld]

Beware the humanitarian racist

Humanitaire racisten zeggen dat niet-blanken niét verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor hun daden

door Manfred Gerstenfeld

bron: Ynet News

Onder de racisten, verbergen de humanitaire het beste hun boosaardig gedrag. Vandaar dat hun racisme vaak ongemerkt blijft zodat zij kunnen beweren dat zij evenwichtige en fatsoenlijke mensen zijn. Een ander type racist, een ‘krapuleuze gemenerd‘ dan, laat zich gemakkelijk herkennen. Hij kan bijvoorbeeld de oude uitspraken van kolonialisten aanhalen dat Afrikanen net zoals kinderen zijn, achterlijk of zelfs niet-menselijk zijn. Dergelijke racisten geloven dat dit soort mensen niet voor hun daden verantwoordelijk kunnen gehouden worden en als inferieur moeten worden beschouwd.

De basisprincipes van humanitaire racisten zijn zeer gelijkaardig aan die van het krapuleuze type. Zij zullen bijvoorbeeld beweren dat de meeste eigentijdse problemen van Afrikaanse staten voortvloeien uit de koloniale periode, zelfs als deze landen al decennialang onafhankelijk zijn. Dit betekent in feite dat Afrikanen niet voor hun daden verantwoordelijk kunnen zijn. De wereldvisie van de humanitaire racist is net zo vervormd als die van de krapuleuze racist. Het wordt niet uitdrukkelijk zo gezegd, maar slechts impliciet door hem of haar zo verwoord.

De conclusie van de humanitaire racist verschilt echter van die van de krapuleuze racist. Hij of zij is immers van mening dat, omdat de niet-blanken of zwakkeren niet voor hun daden verantwoordelijk kunnen worden gehouden, men zoveel mogelijk van hen zou moeten wegkijken, zelfs als zij grote misdaden begaan. Gelukkig genoeg krijgen die krapuleuze racisten hun artikelen en geschriften niet meer gepubliceerd in de gangbare mediakanalen, maar de humanitaire racisten worden jammer genoeg door hen verwelkomd.

Snel verder lezen KLIKKEN op–>>

Het aan de kaak stellen van humanitaire racisten wordt veronachtzaamd in de strijd tegen de de-legitimisering van Israël, alhoewel die van essentieel belang is. Het succes van het Palestijnse verhaal en zijn vele leugens die in de Westerse wereld circuleren, is voor een groot deel toe te schrijven aan zijn voortdurende promotie door humanitaire racisten. Zij stellen de Palestijnen enkel en alleen als slachtoffers voor, die zo weinig mogelijk verwijzen naar hun grootste misdaden die zij hebben gedaan of hebben gesteund. Op die manier zijn de humanitaire racisten de feitelijke verdedigers of bondgenoten van Palestijnse terroristen en bevorderen zij aldus moord en volkerenmoord.

Eén voorbeeld in juli 2010 was de zeer beperkte internationale publiciteit die het rouwbeklag kreeg, dat Mahmoud Abbas, de president van de Palestijnse Autoriteit, overmaakte aan de familie van Abu Daoud naar aanleiding van diens overlijden [lees hier op Brabosh.com]. Abbas had het volgende te zeggen over het brein achter de massacre op Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen van München in 1972:

“De overledene was één van de vooraanstaande leiders van de Al Fatah beweging en leefde een leven dat vervuld was van strijd, toegewijde inspanning en het enorme offer dat de overledene op vele gebieden bracht omwille van het gewettigde probleem van zijn volk. Wat een prachtige broeder, metgezel, geharde en koppige, onvermoeide strijder.”

Een zondebok vinden

De wereldvisie van de humanitaire racist belichaamt veel andere vervormingen. Zo bijvoorbeeld, aangezien de Arabieren niet voor hun misdadige handelingen kunnen verantwoordelijk worden gehouden, moeten anderen dat in hun plaats worden. De humanitaire racist moet aldus naar zondebokken zoeken. Dat is waarom Israël soms van de misdaden wordt beschuldigd die door de Palestijnen werden bedreven.

Een andere vervorming van de waarheid die deel uitmaakt van de wereldvisie van de humanitaire racist is de ontkenning van het bestaan van racisme onder gekleurde mensen zèlf. Er zijn nochtans veel feiten bekend over het extreme racisme dat wijdverspreid leeft onder bijvoorbeeld de Moslims. Ter illustratie hoe dergelijk racisme wordt genegeerd, komt dit uit de mond van Ayaan Hirsi Ali, het vroegere Nederlandse Parlementslid van Somalische oorsprong:

“Ik studeerde een jaar lang voor maatschappelijk werkster in Nederland. Onze leraren leerden ons om op een verschillende wijze naar de immigrant en de vreemdeling te kijken. Zij dachten dat het racisme een fenomeen was dat enkel leeft onder blanken. Mijn familie in Somalië echter, voedde me op als een raciste en vertelde me dat wij Moslims erg superieur waren ten opzichte van de christelijke Kenianen. Mijn moeder denkt dat zij half-apen zijn.”

Echter, het overgrote deel van de Israëliërs zijn geen humanitaire racisten. Zij vinden dat de Palestijnen terecht verantwoordelijk zijn voor hun misdadige handelingen, net zoals ieder ander menselijk wezen dat ook is.

Een eenvoudige test

Ik heb een eenvoudige test ontwikkeld om de humanitaire racisten te herkennen onder hen die Israël de-legitimiseren. Men moet deze extreme critici van Israël enkel een paar vragen stellen en/of hun verklaringen en publicaties onderzoeken.

De eerste vraag luidt: “Kunt u mij aantonen waar en hoe dikwijls u het wezenlijke percentage heeft bekend gemaakt van het aantal Moslims in de wereld die de zelfmoordbomaanslagen of de genocidale wereldvisie van Osama bin Laden onderschrijven?”

De tweede vraag: “Uw regering is verplicht om, in het kader van de volkerenmoordovereenkomst van de Verenigde Naties, de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad voor een internationaal gerechtshof te brengen, omdat hij de Staat Israël met volkerenmoord bedreigt. Hoe vaak heeft u uw regering verzocht om dat te doen?“

De derde vraag luidt: “Waar en hoe dikwijls heeft u de diepgewortelde moorddadige wereldvisie openlijk aangeklaagd waarmee de Palestijnse maatschappij, de Palestijnse Autoriteit en Hamas doordrongen is?”

Als men vindt dat deze critici van Israël hebben gezwegen of maar weinig op om het even welk over deze kwesties hebben gezegd (of geschreven), kunnen zij openlijk als humanitaire racisten “bestempeld” worden. Men kan deze humanitaire racismetest eveneens toepassen op politici, kerkleiders, journalisten, academici, alsmede op Joodse en Israëlische critici van de Joodse staat.

Deze eenvoudige test zal ook de vele humanitaire racisten onthullen die werken voor buitenlandse en Israëlische mensenrechtenorganisaties. De Europese Unie subsidieert verscheidene van deze gekende organisaties. Door dat te doen is de EU een verdediger van het racisme geworden. Het Humanitaire racisme is één van de vele aspecten die in Israël zullen moeten onderzocht worden om de nieuwe stroom van misdaden te begrijpen die zich manifesteren in de Europese maatschappijen en binnen de Europese Unie zèlf.


Met dank aan Tiki S. voor de hint. Dr. Manfred Gerstenfeld heeft een twintigtal boeken gepubliceerd. Dr. Manfred Gerstenfeld is de voorzitter van het Jerusalem Center for Public Affairs. Zijn boek “Behind the Humanitarian Mask: The Nordic Countries, Israel and the Jews,” (256 blz., sep. 2008) staat volledig online op het internet en kan u hier gratis downloaden en inkijken (PDF formaat).

Een gedachte over “Waarschuwing: Hoedt u voor de humanitaire racist [Manfred Gerstenfeld]

Reacties zijn gesloten.