Japanse delegatie in Israël voor dankbetuiging om hulpverlening na tsunami catastrofe

Op het plaatje: Luitenant-kolonel Dokter Ofir Cohen-Marom ontvangt een delegatie uit Japan die naar Israël was afgereisd om haar dank te betuigen voor de hulp die het IDF [Israëlische leger] verleende aan de inwoners van Minami Sanriku in Japan na de verschrikkelijke verwoestingen die een aardbeving – gevolgd door een tsunami – het land teisterde op 18 maart 2011. [bron: IDF] Iedereen herinnert zich nog de verschrikkelijke beelden van de overstromingen in Japan die complete dorpen van de aardbodem wegvaagde. Net zoals tijdens de aardbeving in Haïti zond ook deze keer het IDF een reddingsteam naar Japan. Lees op deze … Lees verder Japanse delegatie in Israël voor dankbetuiging om hulpverlening na tsunami catastrofe

Frankrijk beschuldigt Israël van Apartheid mbt waterverdeling [Giulio Meotti]

De grootste ontziltingsplant ter wereld bevindt zich in Israël, met name in het kuststadje Hadera in de noordelijke Sharonvlakte, gelegen tussen Netanya en Haifa aan de Middellandse Zee. Deze nieuwe plant is de derde in een reeks ontziltingsinstallaties in Israël die naar schatting tweederden van het drinkwater voor huishoudelijk gebruik voorziet. Deze installatie zet minder druk op het Meer van Galilea, de belangrijkste zoetwaterbron tot nog toe. Naast de twee andere ontziltingsinstallaties in Ashkelon en Palmachin (nabij de haven van Ashdod) zijn er nog twee nieuwe installaties in aanbouw. [bron]

Israel’s water apartheid?

Lasterlijke Europese beschuldigingen
zetten het reële bestaan van de Staat Israël op het spel

door Giulio Meotti [bron: Ynet]

Het Comité voor Buitenlandse Zaken van het Franse parlement publiceerde op 13 december 2011 een ongehoord rapport waarin Israël wordt beschuldigd van het toepassen van “apartheid” in zijn waterverdeling in Judea en Samaria. Het rapport zegt dat het water “een wapen dat de nieuwe apartheid dient” is geworden.

Het Franse rapport, opgemaakt door het socialistische parlementslid Jean Glavany, die in het verleden kabinetssecretaris was van president François Mitterrand, is een zoveelste stevig bloedsprookje tegen de Joden, omdat het de valse vergelijking maakt tussen Palestijnen en de zwarten van Zuid-Afrika, die verplicht waren om aparte en verwaarloosde waterbronnen te gebruiken.

Gevestigd aan de rand van een woestijn, is Israël, dat nu een “grootmacht in watertechnologie” is, geheel afhankelijk van de waterhoudende lagen [Mountain Aquifer] die zich uitstrekken onder de hellingen van de Carmelberg tot aan Beersjeba en van de bergkammen in Judea en Samaria tot aan de kustvlakte. Dit is in principe het reservoir drinkwater, niet bestemd voor de ‘kolonisten’, maar voor de inwoners van Tel Aviv, Haifa, Jeruzalem en Beersjeba.

De rechten van Israël op de Mountain Aquifer zijn gebaseerd op historisch gebruik. Het water van de waterhoudende laag, afkomstig van regenval over oppervlakten in de gebieden, werd gebruikt door Joodse pioniers die zich hier vestigden ten tijde van Turks-Ottomaanse regime en later onder het Britse Mandaat.

Toen Jordanië alle gebieden tussen 1948 en 1967 bezette, was ongeveer 80% van de Arabische bevolking in Judea en Samaria niet verbonden met een waternetwerk. Israël voorzag toen bijna alle Arabische gemeenschappen in Judea en Samaria van waterleidingen, waardoor het aantal huizen met leidingwater met 90 procent toenam. De totale watervoorziening verdubbelde van 64 miljoen kubieke meters per jaar naar 120 miljoen als gevolg van een betere toegang tot water.

Snel verder lezen KLIKKEN op–> Lees verder “Frankrijk beschuldigt Israël van Apartheid mbt waterverdeling [Giulio Meotti]”

Geen grenzen in Jeruzalem voor Arabische en Joodse hulpverleners [video]

Witness: Jerusalem SOS bron Al Jazeera Een mooie documentaire film over Joodse en Arabische paramedici op… Al Jazeera! Het verhaal van Hezi en Fadi die op het terrein samenwerken aan een betere wereld. Al Jazeera: “Tussen 1948 en 1967 scheidde een grens de Arabieren die in Oost-Jeruzalem leven van de Joden die in de rest van de stad leven. Vandaag leeft een groot deel van de Arabische bevolking in het oostelijke deel van de stad, terwijl de meerderheid van zijn Joodse bevolking in het westen leeft. Hoewel zij vrij zijn om dit te doen, bewegen slechts weinig ingezetenen zich tussen … Lees verder Geen grenzen in Jeruzalem voor Arabische en Joodse hulpverleners [video]

Laten we het Israël-debat herkaderen en de context herbenoemen

Let’s reframe the Israel debate

bron: Point of No Return
vertaling: Vederso [bron E.J. Bron]

Het lijkt erop dat elke Jood een gewone infanterist geworden is in de oorlog tegen de delegitimering van het bestaansrecht van Israël. Maar brengen we wel de juiste boodschap? Lyn Julius stelt in de Jeruzalem Post dat Joodse vluchtelingen een centrale rol spelen in het herkaderen van het Israël-debat:

Volgens het Reut Institute ligt Israël´s legitimiteit in de politiek, de academische wereld, de vakbonden, de media en de kerken onder vuur. Er is een verontrustend verschil tussen de uitstekende relaties van Israël met z’n Europese bondgenoten op regeringsniveau en de publieke opinie, die aan de basis in toenemende mate van Israël vervreemd is geraakt. De pleitbezorgers van Israël worden niet moe te herhalen hoezeer Israël vrede wil en welke zegen dit kleine land voor de wereld zou kunnen zijn op het gebied van technologie, wetenschap, landbouw, ecologie en de integratie van migranten – als de media maar zouden ophouden zich vooral te richten op het slechte nieuws uit Israël, het onder de microscoop te leggen op zoek naar mogelijke smetten en onvolkomenheden.

Maar brengen wij wel de juiste boodschap voor het voetlicht? De discussie met progressief links, dat de meningsvorming in het Westen domineert, zal moeten worden gewonnen, maar kan ook worden verloren.

We moeten de onjuiste opvatting ontmaskeren zoals die bij links gangbaar is, dat Israël een voorpost van westers kolonialisme en imperialisme is. In de regio woonden al Joden 1000 jaar vóór de islamitische verovering, met een ononderbroken aanwezigheid, niet alleen in Palestina, maar in de gehele “Arabische” wereld. De Arabische invasie veranderde de autochtone Joden en christenen in minderheden in hun eigen land. Zij bekeerde hen tot de Islam, eigende zich hun heiligdommen toe en wiste hun geschiedenis uit. Joden “die Arabisch land stelen”, is een beledigende omkering van de werkelijkheid. In 10 Arabische landen werden Joden hun rechten ontnomen en in de meeste gevallen werden ze beroofd van hun eigendom.

Snel verder lezen KLIKKEN op–>> Lees verder “Laten we het Israël-debat herkaderen en de context herbenoemen”