Is angst voor de islam een reëel probleem? Deel 2 [Sam van Rooy]

Is angst voor de islam een reëel probleem? Deel II

door Sam van Rooy
bron: Huis van Afgevaardigden

‘Is angst voor de islam een reëel probleem?’ Men zou eerder de vraag moeten beantwoorden: ‘Is angst voor de islam gegrond?’. Immers, de suggestie dat ‘angst voor de islam een probleem is’, ruikt naar het mainstream discours van het westerse establishment, dat de ware aard van de islam ontkent en/of voortdurend probeert te vergoelijken of te maskeren. Het ruikt naar het discours waarbij het probleem niet wordt gelegd bij de (aard van de) islam, maar bij de westerse zogenaamde ‘neoracist’ of ‘culturele racist’ – wiens ‘racisme’ sinds 9/11 in een ‘anti-islamitisch jasje’ zou zitten – en bij de westerse zogenaamde ‘islamofoob’, die een ‘irrationele’ of ‘xenofobische’ angst voor en/of afkeer van alles wat islamitisch is zou hebben ontwikkeld.

Bestaat er überhaupt veel angst voor de islam? Uiteraard. Ons boek had als oorspronkelijke titel: ‘Zwartboek islam’, maar uitgevers durfden een dergelijke titel uit angst niet te gebruiken. De Antwerpse boekenbeurs nam extra veiligheidsmaatregelen voor onze boekvoorstelling aldaar. De titel werd dus niet ‘Zwartboek islam’, maar: ‘De islam. Kritische essays over een politieke religie’. Een paar maanden later verscheen er een boek met als titel: ‘Zwartboek Katholieke Kerk’. Wat vindt men het toch fijn om voor de zoveelste keer flink te schoppen tegen het lijk van de Katholieke Kerk! Het is zo veilig en o zo politiek correct! En men wordt niet beschuldigd van ‘christianofobie’, integendeel: men wordt beschouwd als een buitengewoon beschaafd en goed mens.

Het is buitengewoon verwerpelijk en nefast hoe het westerse masochisme (P. Bruckner) zich bij de Vlaamse elite manifesteert door het obsessioneel en disproportioneel fel tekeergaan tegen de Kerk, terwijl diezelfde elite de zogenaamde ‘religie van de vrede’ met fluwelen handschoenen behandelt en zelfs omarmt. De islamitische aanslag op het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo, was echter slechts de zoveelste gebeurtenis die westerlingen met de neus op de islamitische feiten drukte. “Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen,” leert de Koran [8:12]. En zo geschiedt.

Snel verder lezen KLIKKEN op–>>

Wie in één en dezelfde zin de termen ‘islam’ en ‘angst’ leest, denkt automatisch aan de term ‘islamofobie’. De multiculbrigade en islamofiele socialisten, liberalen en christendemocraten, zijn er immers in geslaagd middels politieke activiteiten, de mainstream media en menig gesubsidieerde ‘antiracistische’ ngo, het hoofd van de gemiddelde westerling te vergiftigen met het hoogst dubieuze begrip ‘islamofobie’. Iedere autochtoon moest en zou doordrongen zijn van de volgende valse gelijkstelling: angst voor of afkeer van de islam = ‘islamofobie’ = (cultureel) racisme. Men gebruikt de term ‘islamofobie’ als een soort islamitische tegenhanger van ‘antisemitisme’, om de perverse gedachte te voeden dat de moslim vandaag de Jood van de jaren dertig is. “Misschien,” zo stelt arabist Hans Jansen, “hebben wij op school niet voldoende opgelet, maar volgens mij hebben de nazi’s Joden nooit inburgeringscursussen aangeboden, of hen huursubsidie, zorgtoeslag, studiefinanciering, kinderbijslag of bijstand uitgekeerd.” Inderdaad, geen enkele minderheidsgroep werd ooit zo gepamperd als de moslimmigranten vandaag.

Over de term ‘islamofobie’ is heel veel te zeggen, en dat heeft mijn voorganger in deze rubriek – Frans Groenendijk – ook gedaan. In zijn omstandige studie, Islamofobie? Een nuchter antwoord, wordt met een waterdichte onderbouwing aangetoond dat ‘islamofobie’ in essentie een strijdterm is. Een strijdterm die wordt gebruikt – en actief wordt gepromoot door de Organization of Islamic Cooperation (OIC) – om het westerse schuldgevoel te exploiteren, om islamkritiek in de racistische hoek te duwen, en op die manier islamcritici de mond te snoeren. Het gevolg is er naar: de ideologiekritiek die de elite destijds had en heeft ten opzichte van het katholicisme en het kapitalisme, durft men nu nauwelijks te richten op een wereldwijd totalitair stelsel dat al 1400 jaar bestaat, nergens Verlichting heeft gebracht, op elke cultuur parasiteerde en die ten slotte volledig of ten dele vernietigde.

Ofschoon er in onze contreien jammer genoeg kleine groepen mensen zijn die er verwerpelijke racistische denkbeelden op nahouden, is de gemiddelde westerling – Henk en Ingrid in Nederland, Jan met de pet in Vlaanderen – heus niet racistisch, xenofoob of ‘islamofoob’. Toch kopt De Standaard op 26 januari 2009: ‘Islamofobie groeit in Vlaanderen’. Uit een enquête bleek immers het volgende:

“46 procent van de Vlaamse kiezers is van mening dat de islam geen bijdrage kan leveren aan de Europese cultuur. Amper 18 procent denkt dat dat wel het geval is. Nog meer kiezers (48 procent) vinden dat de islamitische waarden een bedreiging zijn voor Europa en 37 procent meent dat de meeste moslims geen respect hebben voor de Europese cultuur en levenswijze. (…) De scherpste uitspraak – de islamitische geschiedenis en cultuur zijn gewelddadiger dan andere culturen – wordt door bijna 42 procent van de ondervraagden aanvaard, terwijl slechts 21 procent deze stelling niet aanvaardt.”

Er wordt ook nog fijntjes aangehaald: “Als het over islamofobie gaat, speelt die opleiding wel nog een rol. Kiezers met een diploma hoger onderwijs zijn veel minder negatief tegenover de islam dan kiezers die enkel een diploma lager onderwijs hebben.” Lees: ‘islamofobie’ is een gevolg van onwetendheid over de islam – onbekend maakt onbemind!

De waarheid is natuurlijk dat, zoals de Amerikaanse socioloog Robert Putnam heeft vastgesteld, het wantrouwen in de samenleving toeneemt naarmate ze multicultureler wordt. Met een boutade en in tegenstelling tot het cliché zou men kunnen volhouden: hoe meer men de andere beschaving kent, hoe afkeriger men ervan wordt. En het zijn veelal de lager opgeleiden – en enkele linkse kijk-eens-hoe-multiculturalistisch-ik-ben-yuppies – die in de islamiserende multicultiwijken wonen, het vaakst in contact komen met de mores van die ‘andere beschaving’ – de islam – en er dus het meest negatief tegenover staan. Bovendien lezen hoger opgeleiden doorgaans kranten en magazines die hen brainwashen met het ‘islam is vrede’-riedeltje, en studeren ze of hebben ze gestudeerd aan universiteiten waar wordt geleerd dat men – horresco referens – ‘van elke cultuur moet (leren te) houden’. In Nederland zijn de media gelukkig iets minder politiek correct dan in Vlaanderen. Bovendien ligt er rond de PVV geen ‘cordon sanitaire’ en geen ‘cordon médiatique’, zoals rond het Vlaams Belang, wat gedeeltelijk verklaart waarom onder PVV-stemmers ook redelijk wat hoger opgeleiden zijn te vinden.

In een reactie op de resultaten van het geciteerde onderzoek schreef Wim van Rooy, auteur van De malaise van de multiculturaliteit (Acco, 2008), dat “het feit dat een groot deel van de Vlamingen bang is voor moslims, zijn oorzaken bij de islam zelf heeft. (…) Een cineast werd vermoord omdat hij zware beledigingen had geuit over het heilige boek van de moslims (no hard feelings, zei zijn moslimmoordenaar), een Bengaalse schrijfster wordt met de dood bedreigd, moet haar land ontvluchten en vindt nergens plek meer, een Nederlands cartoonist wordt van zijn bed gelicht wegens ‘beledigende cartoons’ over de islam, een Deense collega wordt voortdurend beschermd, een Frans filosoof moet onderduiken omdat hij over de islam man en paard had genoemd, een Duitse opera wordt gecensureerd omdat er volgens moslims iets mis was met de enscenering, een Iraanse fotografe vindt in Nederland geen tentoonstellingsruimte voor haar ‘blasfemische’ foto’s, een Japans vertaler van Rushdie wordt vermoord, een Egyptische schrijver van grote envergure wordt door een gekrenkte moslim brutaal aangevallen en raakt ten dele verlamd, vrijdenkers in de islamwereld moeten naar Europa of naar de VS verkassen. (…)

Dit rijtje kan eindeloos worden voortgezet. Er zijn talloze moslims die over het voorgaande geen idee hebben of die zich afsluiten van de wrede theorie en praktijk van hun ‘geloof’ wereldwijd al 1400 jaar lang, net zoals er onschuldige, goedbedoelende en idealistische communisten en zelfs nazi’s waren, maar dat alles doet niets af aan het eindoordeel over deze systemen.” (De Standaard, 29 januari 2009).

Wim van Rooy concludeert terecht: “De westerse mens die af en toe, her en der, lokaal en mondiaal, brutaal of subtiel geconfronteerd wordt met één van bovenstaande uitingen of ideeën, is geen dommerik of volautomatisch racist. Het is daarom absoluut niet verwonderlijk dat uit een enquête blijkt dat zovelen de islam en zijn belijders een kwaad hart toedragen. Het is een waar godswonder is dat het er niet meer zijn.”

‘Is angst voor de islam gegrond?’ Volmondig: ja. Wie geen afkeer van de islam heeft is naïef, slecht geïnformeerd of te kwader trouw.

5 gedachtes over “Is angst voor de islam een reëel probleem? Deel 2 [Sam van Rooy]

 1. @Jochanan

  Die vraag heb ik mij ook vaak gesteld, welke krachten zijn werkzaam, achter de halve waarheden de verdraaiingen van die waarheden, omtrent Israël, en dat de Islam de hand boven het hoofd wordt gehouden. Dat de mensen die kritiek hebben op de Islam beschuldigd worden van haat zaaien, terwijl de Islam dat zelf laat zien in alle vormen.

  Als je over mensenrechten begint, rechten van de vrouw, homo’s en hen die andere geloven aanhangen, kijkt men ineens de andere kant op, wil men het niet zien. En zwijgt men in alle talen.

  En vaak werd ook op dit forum vaak naar de olie gekeken, iets wat er bij mij niet helemaal in gaat. Deels, het moest voor mij dieper gaan.

  Kort geleden las ik iets, waardoor ik het begon te begrijpen. Het begon in 1973 (de oliecrisis). Het motief voor de oliecrisis was dat de VS en Nederland in het conflict tussen Israël en de Palestijnen, waarin Nederland tot en met begin jaren zeventig een pro-Israëlisch standpunt innam.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Oliecrisis_van_1973

  (En laat mij nu altijd gedacht hebben dat het om de olieprijs ging.)

  Het antwoord daarop kwam in juni 1975 de Resolutie van Straatsburg.

  citaat uit http://www.uitkijk.net/islam.php?do=oil

  “In het document belooft de EEG om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen, en de nieuwkomers ruim baan te geven om hun cultuur naar Europa te exporteren. De tekst benadrukt “de grote verrijking, die het Arabisch cultuurgoed ons te bieden heeft, vooral op het gebied van normen en waarden”, en draagt de lidstaten op om aan de verspreiding “de hoogste prioriteit” te geven.

  De pers moet worden ingeschakeld “om een gunstig klimaat te scheppen voor de immigranten”, en de academische wereld moet worden gemotiveerd “om de nadruk te leggen op de positieve bijdrage van de Arabische cultuur aan de ontwikkeling van Europa”. Geld moet worden uitgetrokken om de oprichting van moskeeën, islamscholen, centra voor Arabische cultuur en wetenschappelijke instituten ter bestudering van de Islam te stimuleren. Het staat allemaal zwart op wit. Sinds 1975”.

  We hebben toen de oliecrisis niet gewonnen, zoals ik altijd gedacht heb, en voor gespiegeld is, maar wij -het vrije Westen- hebben toen onze ziel verkocht aan de duivel voor olie.

  Het lijkt dus zo te zijn zoals je zegt “oil for immigration”

  Het geeft voor mij wel een antwoord op de vraag waarom men de Islam niet wil zien, zoals hij is, het geeft een antwoord op de halve waarheden de verdraaiingen van die waarheden, omtrent Israël door de Media en de Pers en de blindheid van de Academici.

  Like

 2. Ik ben het helemaal met van der Werff eens.
  Binnen je eigen fam. voel ik me als enige die het gevaar van de islam ziet.
  Zou graag eens met v.d.Werff hem willen spreken.

  M.Reitsema

  Like

 3. Ik ben het wel met jou eens, maar als deze enge ontwikkelingen zo doorgaan zal mijn generatie toch in het verzet gaan moeten en reken maar van yes dat ik daarin ga. Helaas heb ik geen Joods bloed dus emigreren naar Israel zal er niet inzitten. Al zou ik dat wel willen, ben er vorig jaar geweest en zou het er ook direct gewend worden. Het is niet voor mij weggelegd helaas.

  Like

 4. wat mij opvalt is dat er krachten aan het werk zijn in het westen die de islam aan de macht willen hebben of dat een complot is weet ik niet,,, zelfs nu Iran atoom, proeven houdt wil America absoluut niet dat Israël Iran aanvalt en het kernwapen programma uitschakelt het lijkt wel of America wil dat Iran kernwapens krijgt,, als Iran kernwapens krijgt dan is de islam niet meer te stoppen zij zullen deze wapens gaan gebruiken en in handen geven van terroristen,,het lijkt wel of dat de bedoeling is,,wat zit hier toch achter vraag ik mij af,,,,zou dat bijvoorbeeld oil for immigration kunnen zijn waar over gesproken wordt of is er iets totaal anders aan de hand,,,zoals het nu gaat worden wij volledig overgeleverd aan de islam, kritiek hebben op de islam hoe terecht ook wordt steeds gevaarlijker, zelfs dit schrijven durf ik haast niet meer er breken donkere tijden aan eerder maakte ik mij er behoorlijk druk om en was ik op verschillende fora actief maar nu niet meer ik heb mij overal uit teruggetrokken er is toch niets meer aan te doen als je het wel probeert wordt je voor islamofoob uitgemaakt en loop je het risico opgepakt en vervolgd te worden,, dit wat er allemaal gebeurt staat in de haftara ,,,het enige wat ik nu nog doe is Israël steunen en zorgen dat ik in Israël kom als het hier te gevaarlijk wordt,,meer kun je er echt niet aan doen,,, ik laat mij ook geen schuldgevoel aanpraten zoals het moment waarop je kinderen of kleinkinderen aan je vragen,,, pappa of opa waarom hebben jullie niks gedaan toen dat allemaal opkwam,, wat hadden wij nou kunnen doen dan,,,als je teveel kritiek had en je nek uitstak om er echt iets aan te doen dan werd je opgepakt en vervolgd en soms ook vermoord,,, we waren zo machteloos als kinderen, in die tijd wat konden wij nou doen dan helemaal niets,,waar heb ik dit eerder gehoord,, ah, ja zo, 60 jaar geleden,,,,,tijden herhalen zich,,,

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.