Alle culturen van de wereld houden rendez-vous in Tel Aviv [video]

Cultures of the world mix it up in Tel Aviv

Ontdek de enthousiaste, opgewonden sfeer van diverse inwoners, toeristen en bezoekers in de altijd bedrijvige Allenbystraat van de ‘Witte Stad’ Tel Aviv die in 2009 haar 100ste stichtingsverjaardag hield. Intussen werd twee weken geleden Tel Aviv door de Canadese Globe and Mail uitgeroepen tot de meest creatieve stad in de wereld, op de voet gevolgd door London, Sydney, Stockholm en Shanghai, die allen bulken van talent. Maar daarover later meer.

Met dank aan Aussie Dave van Israellycool voor de hint.

Het strand van Tel Aviv, het Miami van het Midden-Oosten [bron]

Advertenties

Een Zweedse redder in Boedapest: Raoul Wallenberg [Yad Vashem]

Raoul Wallenberg in de Zweedse Ambassade in Boedapest samen met enkele van zijn Hongaars-Joodse medewerkers

A Swedish Rescuer in Budapest: Raoul Wallenberg

door Yad Vashem [bron]

“Whosoever saves a single life, saves an entire universe”

(“Om het even wie die één enkel leven redt, redt een hele wereld”)

[Mishnah, Sanhedrin 4:5]

Na de bezetting van Hongarije op 19 maart 1944, lanceerde het Zweedse Gezantschap een reddingsoperatie om de Joden te redden van deportatie naar de doodskampen. De pas opgerichte Amerikaanse War Refugee Board besliste om met de Zweedse regering samen te werken om de Joden van Hongarije te helpen.

Spoedig rapporteerde het Zweedse gezantschap in Boedapest dat zij onder enorme druk stonden van Joden die op zoek waren naar bescherming in de vorm van paspoorten of visa. Zij vroegen om een speciale gezant te sturen van wie de belangrijkste taak zou zijn paspoorten uit te reiken. Aldus werd beslist om Raoul Wallenberg te benoemen als secretaris in de Zweedse Ambassade in Boedapest met volledige diplomatieke bevoegdheden. Alvorens te vertrekken vroeg Wallenberg om de vrije hand te krijgen en een machtiging om met de leiders van Hongarije samen te komen.

Wallenberg werd in 1912 geboren in een prominente aristocratische bankiersfamilie. Hij studeerde architectuur in de Verenigde Staten alvorens hij zich engageerde in de zaken van zijn familie. In het begin van de jaren 1940 maakte hij verscheidene zakenreizen in de door de Nazi ’s bezette gebieden met inbegrip van Hongarije. Dit maakte hem een getuige van het beleid van Nazi-Duitsland.

Wallenberg kwam op 9 juli 1944 in de Hongaarse hoofdstad toe met een lijst van Joden die hij wilde helpen en met 650 beschermende paspoorten voor Joden die een bepaalde band met Zweden hadden. Nochtans verwijdde hij spoedig het werkingsgebied van zijn opdracht en begon duizenden beschermende brieven uit te reiken en huizen aan te kopen die hij onder de Zweedse vlag plaatste die hij aldus tot ex-territoriaal gebied maakte en waar hij Joden voor extra bescherming onderbracht. De beschermende brief machtigde zijn houder om naar Zweden of naar om het even welk ander land te reizen dat Zweden vertegenwoordigde. Ongeveer 4.500 Joden beschikten over deze documenten, die hen tegen dwangarbeid beschermden en hen van het dragen van de gele ster vrijstelden.

Snel verder kijken KLIKKEN op–>> Lees verder

Opnieuw Palestijns protest jegens UNRWA: hulp is geen gunst maar een recht (?)

UNRWA welfare recipients protest they aren’t getting enough free stuff

door Elder of Ziyon [bron]

Er is vandaag een ander protest aan de gang tegen de UNRWA in het vluchtelingenkamp Nusseirat over een zogenaamde vermindering van de diensten. Blijkbaar heeft een kliniek zijn avonduren ingekort.

Eén van de leiders van het protest, Munir Abu, zei dat de diensten van de UNRWA aan de Palestijnse Arabieren over de afgelopen zes decennia geen “gunst” zijn, maar een “recht” van de “vluchtelingen”. Hij beweert dat dit recht wordt bevestigd Resolutie 194 van de V.N. en nog vele anderen, zeggende dat zolang de Palestijnse Arabieren niet kunnen “terugkeren” naar de onbestaande huizen van hun voorvaderen, het de verplichting is van de internationale gemeenschap is om hen te steunen. Hij maande de UNRWA aan om de feitelijke diensten te verhogen, ervoor waarschuwende dat het nalaten om dit te doen een “humanitaire crisis” zou veroorzaken.

Nusseirat ligt op de West Bank in Judea & Samaria in het door Palestijnse Arabieren bezette grondgebied. Er is geen enkele reden om zijn bewoners te beschouwen als vluchtelingen, zelfs niet onder de hoogst betwiste definitie van de UNRWA die de “vluchtelingen” het recht heeft toegekend om die titel aan hun volgende nazaten door te geven tot in de eeuwigheid[!], om de eenvoudige reden dat zij reeds in het gebied wonen dat zij als hun eigen land beschouwen.

Er is niets dat de Palestijnse Autoriteit belet om de kampen op haar eigen grondgebied te ontmantelen en om iedereen te vertellen dat ze moeten ophouden met te jammeren en hen zeggen dat ze eindelijk de handen uit de mouwen moeten steken en iets productief moeten doen.

Maar de werkelijkheid is dat de kampen in stand worden gehouden om een welbepaalde reden, namelijk om de haat tegen Israël te stimuleren, oftewel rechtstreeks via zijn bewoners of anders onrechtstreeks via mensen die zich boos maken omdat die arme “vluchtelingen” in kampen wonen schijnbaar door de schuld van Israël.

UNRWA heeft geen plannen om de gemiddelde “vluchtelingen” een normaal leven te bezorgen, zelfs niet als zij in het “historisch Palestina!” leven. Eerder dan als een echt vluchtelingenagentschap te handelen, waar het echte doel zou moeten zijn om het aantal mensen dat hulp behoeft te verminderen, moedigt de UNRWA het probleem aan om te blijven aanzwellen en houdt zich aldus in business om elk jaar steeds voor meer geld te bedelen om een zoveelste begrotingscrisis te vermijden veroorzaakt door hun eigen lamentabele beleid.

En zo blijft dat hele ‘Palestijnse’ vluchtelingencircus maar eindeloos rondjes draaien.

Portret van de Palestijnse democratie anno 2012 [Rick Richman]

Mahmoud Abbas onthult zijn blauwdruk van de Palestijnse staat.
Aldus ontstonden zijn schaalmodellen van talrijke imaginaire voertuigen, vliegtuigen, ballonnen of helikopters in alle mogelijke origineel-verrassende vormen. Het zijn evenveel varianten op de droom van het vliegen van de mythologische figuur Icarus. Of deze tuigen echt kunnen vliegen is deel van het mysterie en de aantrekkingskracht.[Uit een beschrijving van de kunstobjecten van de beroemde Antwerpse beeldhouwer Panamarenko]

Portrait of Palestinian Democracy — 2012

door Rick Richman

bron Commentary Magazine

Zo mogelijk is het portret van Palestijnse democratie nog slechter dan vorig jaar. Deze week begon Mahmoud Abbas aan het achtste jaar van zijn mandaat van vier jaar, nog altijd in onmogelijkheid verkerend om ook maar één voet te plaatsen in de helft [Gaza] van zijn quasi-staat, die nu al voor het vijfde jaar op rij in handen is van een terroristengroep [Hamas] die hij beloofd heeft te zullen ontmantelen en met wie hij zich (voor de derde keer) verzoend heeft.

Hij regeert bij besluit, omdat er geen goed werkende wetgevende macht is. Hij annuleerde opnieuw lokale verkiezingen in zijn eigen half-staat, het bevel van het Palestijnse ‘Hoogste Gerechtshof’ negerend. Beide half-staten van de vermeende staat zijn éénpartij-politiestaten.

Afgelopen mei werden verkiezingen aangekondigd voor mei dit jaar, in een poging om de Verenigde Naties te overtuigen dat de Palestijnen klaar zijn voor soevereiniteit; de verkiezingen zullen naar alle waarschijnlijkheid niet plaatsvinden, tenzij Fatah en Hamas vooraf akkoord kunnen raken met wie wat zal krijgen.

Abbas wordt periodiek naar voren gesleept om met Israël te onderhandelen, maar hij mankeert het mandaat om concessies te maken voor een staat en nog veel minder de noodzakelijke capaciteit om die uit te voeren. Hij kan niet eens de minimale belofte doen die noodzakelijk is voor de twee-statenoplossing, met name dat een Palestijnse staat de Joodse zal erkennen.

In Statecraft, gepubliceerd in het eerste deel van 2008, beschreef Dennis Ross Abbas als iemand die “handelde alsof het vermijden van besluiten eerder dan het nemen van, zijn echte doel was en zijn sterkte eerder ligt in zijn “niet tot een besluit kunnen komen instinct”.

Later in dat jaar ontving Abbas een aanbieding van een staat op een land gelijk aan de volledige West Bank Judea & Samaria (na grondruil) en Gaza, met een veilige passage tussen beide half-staten en een hoofdstad in Jeruzalem en… stapte prompt weer op. De memoires van zowel George Bush als van Condoleezza Rice maken duidelijk dat zijn besluit weloverwogen was.

Wanneer u drie aanbiedingen voor een eigen staat krijgt in minder dan tien jaar en alle drie afwijst (het moderne equivalent van de “Drie x Neen” van Khartoem van 1967), zit het probleem dieper dan zoals Abbas het voornaam pleegt te omschrijven als “De lang over tijd zijnde Palestijnse Staat”.

Het heeft niets te maken met de details van de aanbiedingen of met een zogenaamde deficiëntie van besluitvormingsinstinct. Het probleem is het inherente onvermogen om een Joodse staat te erkennen, of van verdedigbare grenzen, of een eind-aan-eisen-te-stellen overeenkomst en de inherente instabiliteit van een samenleving die zelfs de minimale instituten ontbeert die noodzakelijk zijn voor een democratische staat.


Met dank aan Tiki S. voor de hint.

Toppunt van absurditeit: Geert Wilders is een fascist! [Afshin Ellian]

Reductio ad absurdum: Geert is een fascist!

door Afshin Ellian
bron: Elsevier.nl

Geert is een fascist. Dat moet iedereen toch begrijpen? Wat moet iedereen begrijpen van de uitspraak ‘Geert is een fascist’? Deze uitspraak getuigt van wetenschappelijke en historische vergeetachtigheid. Wat was het fascisme ook al weer? Het fascisme was iets anders dan het nationaal-socialisme.

Reacties
Fascisme en later het Duitse nationaal-socialisme waren reacties op de Eerste Wereldoorlog. De Duitse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog leidde uiteindelijk tot het nationaal-socialisme.

De Italiaanse overwinning in de Eerste Wereldoorlog bracht het fascisme voort. Een verminkte overwinning: Vittoria Mutilata! Onder welke omstandigheden leefden de Italianen na hun Vittoria Mutilata? Er sneuvelden 670.000 Italianen in een totaal zinloze oorlog. Daarnaast keerden miljoenen werkloze soldaten gedesillusioneerd huiswaarts.

In 1920 werd er tweeduizend keer door meer dan 2 miljoen arbeiders gestaakt. Het concept van de liberale parlementaire democratie verkeerde in een diepe crisis.

Bolsjewisme
In Rusland bracht de Eerste Wereldoorlog het eerste totalitaire regime in de twintigste eeuw voort: het Sovjet-bolsjewisme.

De linkse Italiaanse revolutionair Benito Mussolini ontmoette Lenin in Zwitserland, een paar jaar voor de Russische Revolutie. De bolsjewistische leider Lenin zag in Mussolini een revolutionaire leider.

De Eerste Wereldoorlog leidde tot een ernstige scheuring in de Europese socialistische bewegingen. Moesten de socialisten – indertijd bestonden ze ook uit communisten – een passieve houding aannemen omdat die oorlog een oorlog tussen de kapitalisten was?

Snel verder lezen KLIKKEN op–>> Lees verder