Palestijnse ‘historica’: Protocollen zijn exacte weergave van Judaïsme en Zionisme

De Palestijnen halen de Protocollen van de Wijzen van Zion weer uit de kast. Belachelijk dus. Op 12 maart 2009 bracht ik hier het schitterende antwoord van Rav Shmuel op die Protocollen met zijn hit ‘The Cat Is Out Of The Bag’. Puike muziek en een satirische tekst van de bovenste plank!

Palestinian-Lebanese Historian: The Protocols of the Elders of Zion Are
and Exact Reflection of Judaism and the Zionist Idea

bron: Memri

Op 27 december 2011, publiceerde de Palestijns-Libanese ‘historicus’ Bayan Nuwayhed Al-Hout een artikel in het Libanese dagblad Al-Akhbar, dat onder andere de Protocollen van de Wijzen van Zion en hun band met hun Judaïsme, de Zionistische beweging en de staat Israël behandelde.

In haar artikel, beweert Al-Hout dat de Protocollen een nauwkeurige weerspiegeling zijn van het Zionistische idee en de Joodse gedachte zijn en dat hun ware essentie een Joodse aspiratie is om op verschillende wijzen over de wereld willen regeren. Vandaar dat zij meent dat “de kwestie van de authenticiteit van de Protocollen niet meer relevant is.”

Recente Arabische versie van de Protocollen

Al-Hout schrijft:

“Zij die de Protocollen beoordelen op de letterlijke tekst zouden kunnen vinden dat zij [lijken op] een denkbeeldig en onpraktisch vertelsel eerder dan op een politiek programma. Nochtans zullen zij die de Protocollen door hun algemene geest en essentie beoordelen vinden dat zij een nauwkeurige reproductie zijn van verklaringen en geschriften zijn van de Zionistische leiders uit het verleden en in de tegenwoordige tijden van de prncipes van de Zionistische beweging.”

Nog steeds volgens Al-Hout:

“Het Zionistische ideaal en de Zionisten bleven plannen tot aan de tijd van Theodore Herzl, laat staan diegene die later volgden zoals [de plannen van] Ben Goerion en Menachem Begin, die doordrongen waren met de geest van de Protocollen en hun algemene essentie. De democratie beschadigen en het aanprijzen van de dictatuur, zijn de fundamenten van de staat zoals Herzl [zich die had verbeeld]; het gebruik van geld voor politieke doeleinden is [’s lands] enige methode. De media, of de “pers” in de taal van de Protocollen, werden gebruikt door Herzl en het Zionisme, net zoals [de Protocollen instrueren]… De westerse media en in het bijzonder de Amerikaanse media, die momenteel door het Zionisme worden gecontroleerd, bewijzen dit.”

Betreffende het verband tussen het Judaïsme en de Protocollen schrijft al-Hout:

“[De Protocollen] corresponderen volledig met [de woorden van] de grote Rabijnen doorheen de jaren en aan de Talmoed zelf. Het Uitverkoren Volk is een fundamenteel Talmoedisch concept, hiermee bedoelend dat [dit volk] werd uitverkoren om te regeren en te dicteren.”

Al-Hout legde gelijkaardige verklaringen af in haar boek Palestine: The Cause, the People, and the Culture dat in 1991 werd gepubliceerd. Haar onderhavig artikel komt als een reactie op As’ad Abu Khalil, een professor in de Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van de Staat van Californië, die onlangs in een artikel het boek The Arabs and the Holocaust van Gilbert Achcar bekritiseerde. Zijn artikel wordt ook in het boek Al-Hout vermeld.

In zijn kritiek beschuldigde Abu Khalil Al-Hout ervan om haar thesis te hebben gebaseerd op de Protocollen – waarvan nochtans de authenticiteit wordt betwist – en voegde eraan toe dat zij in de voetstappen van haar vader volgde, Ajjaj Nuwayhed, die ook een enthousiaste aanhanger van de Protocollen was. Vermeldenswaardig is het feit dat Ajjaj Nuwayhed de eerste was om de Protocollen in het Arabisch te vertalen als deel van zijn boek The Protocols of the Elders of Zion: The Texts, the Leaders, and their Talmudic Foundations. Zijn dochter Al-Hout, schrijft in haar artikel dat “hij één van de eerste was om de racistische aard van het Zionisme aan te tonen.”

Ajjaj Nuwayhed is gekend voor zijn sterke banden met Grootmoefti van Jeruzalem Hajj Amin al-Husseini, die hem benoemde tot secretaris-generaal van de Hoge Islamitische Raad en de Algemene Inspecteur van de Shariarechtbanken in Palestina. Al-Nuwayhed was ook een lid van de Palestijnse delegatie, aangevoerd door Al-Husseini, die deelnam aan de Arabische Wereld Conferentie in Mekka in 1924. Hij werd meerdere keren door de autoriteiten van het Britse Mandaat gearresteerd omwille van zijn nationalistische opinies en zijn boeken.


Met dank aan Elder of Ziyon voor de hint.