Ultra-orthodoxe rellen onthullen barsten in de Israëlische samenleving [Melanie Phillips]

“Het ultra-orthodoxe radicalisme heeft onze levens verduisterd. Het bedreigt ons nog meer dan Ahmadinejad”
[voormalig chef van de Mossad Efraim Halevybron]

Riots reveal cracks in society

door Melanie Phillips [bron: The Jewish Chronicle]

Wanneer het er op aan komt om in eigen voet te schieten en in andere essentiële onderdelen, wint Israël ongetwijfeld de prijs van alle tijden.

In de afgelopen weken heeft Israël de stuipen gekregen over hoe de vrouwen door fanatici in de strikt ultra-orthodoxe gemeenschap worden behandeld. Vrouwen worden op bussen afgezonderd die de buurten van de Charedi bedienen. Op een militaire basis van het IDF werden vrouwelijke militairen verhinderd om te zingen op een openbare ceremonie; op een andere verlieten religieuze mannelijke militairen het toneel om te vermijden dat zij vrouwen zouden horen zingen.

Deze zorgen werden pas kabaal nadat een “modern-orthodox” achtjarig meisje, Na’ama Margolis, in een televisie interview vertelde dat zij op de weg naar school in Beit Shemesh zij angst wordt aangejaagd omdat ze bespuugd en vervloekt wordt omdat haar ingetogen kledij niet als zedig genoeg wordt beschouwd. Met ontzetting hebben de leerlingen deze handschoen van haat van naburige Charedim opgenomen sinds het enkele maanden geleden begon.

Journalisten en politie agenten die naar Beit Shemesh afzakten werden bekogeld met stenen en eieren door Charedische oproerkraaiers. Plotseling, kookte de diepe wrok die leeft onder seculiere mensen jegens alle religieuze mensen, over in een nationale explosie van woede. Hoewel slechts een paar honderd fanatici van één bijzondere sekte van misbruik werden beschuldigd, werden strikt alle orthodoxen afgebeeld als gestoorde dwepers.

Want de onverdraagzaamheid beperkt zich in geen geval enkel tot deze gemeenschappen. Vele seculiere Israëliërs demoniseren niet enkel de Charedim maar ook de moderne orthodoxen, die werken, belastingen betalen en die vechten voor hun land met voorbeeldige moed, delen in de klappen en krijgen een gelijkaardige minachting.

Deze gebeurtenissen speelden in de kaarten van Israëlbashers. Belachelijk, stelde Hillary Clinton zelfs voor dat Israël, het enige land in het Midden-Oosten waar vrouwen volledige gelijke rechten hebben, dreigde een ander Iran te worden.

Nochtans om deze gebeurtenissen te willen afdoen als de handelingen van een paar marginale extremisten, kan de kwestie niet vergoelijken. Om jonge meisjes af te bekken als “onzedig” is verachtelijk en het is slechts de top van de ijsberg. De Charedische leiders en rabijnen konden deze openbare intimidatie tegenhouden. Zij kiezen ervoor om dit niet te doen [en de confrontatie aan te gaan.]

Jeruzalem, 31 dec. 2011, Ballet der Verdwaasde Joden

Bovendien breidt het extremisme zich verder uit, met de “price-tag” aanvallen op moskeeën en buitenposten van het leger. Met het resultaat dat de volledige orthodoxe wereld wordt beklad. De essentie van het probleem is niet alleen het chronische ontbreken van een orthodoxe leiding. Het is ook het systematisch falen van politiek en ordehandhaving. Het merendeel van Israëlische samenleving klaagt de misbruiken aan in de Charedische buurten – zoals borden die vrouwen aanmanen om zich aan één bepaalde zijde van de straat te houden – alsof zij tot een verschillend land behoren. Zij hebben toegestaan dat zij voor zichzelf de wet mogen uitmaken.

Nu is er de druk voor verandering, die geleid heeft tot de klacht dat de rechten van Charedim worden versmoord. Dit werd uitgedrukt in de afschuwelijke demonstratie in Jeruzalem vorige week, waar Charedim gele Davidsterren opspelden en beweerden dat het publiek en de media hen behandelen zoals de Nazi ’s de Joden behandelden. Dergelijke vergelijking is een illustratie van het diepe morele, intellectuele en religieuze verval binnen de strikt orthodoxe wereld.

Indien de samenleving niet wil desintegreren in met elkaar oorlog voerende stammen, mag er slechts één wet voor allen zijn. Om het even welke voordelen de Charedim genieten, moeten zij verbonden zijn aan het vervullen van de plichten die zij jegens de staat hebben. Maar Israël ontslaat hen van dit burgerlijk ‘koopje’, hen voordelen gevend ongeacht of ze geen belastingen en taksen betalen en niet in het leger dienen (hoewel daar verandering in komt.) Met hun aantallen die exponentieel toenemen, mag het een klein wonder heten dat zij zo veel wrok kunnen veroorzaken. Maar die systemische mislukking heeft de staat enkel aan zichzelf te wijten.

Zij worden ter verantwoording geroepen voor de onevenredige macht die zij doorheen het krankzinnige politieke systeem van Israël hanteren. Het risico dat de Israëlische samenleving uit elkaar valt door het verdragen van het onverdraagzame, kan enkel worden terug gedraaid wanneer de Charedim hun macht verliezen om de maatschappij te gijzelen.

Ultra-orthodoxe Joden in Israël bekogelen andere Joden met keien en stenen wegens niet-Joods genoeg

26 gedachtes over “Ultra-orthodoxe rellen onthullen barsten in de Israëlische samenleving [Melanie Phillips]

 1. De Nederlandse wentelteef Anja Leugenbelt is content en kan terug haar haat ten aanzien van de Israëlische samenleving gaan couscousriseren.
  Triest.
  David

  Like

 2. Fantastisch Sophie! Bedankt voor je hulp. Na Sjabbat hoop ik met een goed evenwichtig artikel te komen. Ik zal jouw foto’s er aan toevoegen [heb nog 4 andere goede gevonden].

  Als men hier meer heeft, hou ik me aanbevolen!

  Gr. Devorah

  Like

 3. De Tora verbiedt mij ook niet om achterin de bus te zitten. Het is ook geen halacha [Joodse wet] dat mij gebied op een andere trottoir te lopen dan mijn echtgenoot.

  Ook hier wederom: niet alle charediem en orthodoxen zijn dit van mening dat er segregatie in bussen en andere openbare gelegenheden moet zijn. Zo ken ik iemand van de Spinka Chassidim – dus zeer vroom en strikt – die weigert gescheiden in een bus te reizen en laat zich ook – noch door andere charediem noch door seculieren – niet wegjagen. Maar ik denk dat weer andere Spinka’s het wel waarderen om apart te zitten. Het heeft hier te maken met voorkeur [en niet omdat iedere charidische man diep in zijn hart ‘vies’ is, want dat is ook een gemene laster die ik vaak moet aanhoren].

  Nu worden ook alle ultraorthodoxen [charediem] op een hoop gegooid met het klupje Neturei Karta – die domweg antisemitisch zijn – mbt het antizionisme. Neturei Karta schijnt amper aanhang te hebben, maar hun foute acties treffen ons volk zeer diep! Zelfs de antizionistische Satmar-beweging is absoluut niet antisemitisch en worden wel met dit klupje vergeleken, omdat men denkt dat antizionisme per definitie anti Joods Israel is. Dit is je reinste onwetendheid, maar wij mogen de schade wel herstellen en ons verdedigen tegen ‘de wereld’ omdat de wereld domweg een beeld heeft en uit koppigheid niet beter wilt weten [liever kiezen om ons over een kam te scheren] en omdat er onder ons inderdaad oproerkraaiers zitten die het voor ons [het gros van de charediem en orthodoxen] flink verpesten.

  Ik vind dit jammer. Ik hoop dat we toch de dialoog open mogen houden en wij toch mensen kunnen bereiken en kunnen overtuigen dat het orthodox Joodse leven heel anders uit ziet dan men doet vermoeden…

  🙂

  Like

 4. o maar ik neem ook niks persoonlijk op hoor avics ik vind dat iedereen recht heeft op een mening zelfs al staat die haaks op mijn mening ! mij kan het persoonlijk niks schelen hoe iemand zich kleedt of leeft,anders wordt het wel wanneer men die levensstijl aan anderen wil opleggen.

  maar zoals gezegd ik viseer niemand persoonlijk tenslotte is dit geen persoonlijke oorlog of een vete of wat dan ook; mijn nekharen komen soms wel is recht te staan van sommige uitspraken maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat ook zullen hebben met sommige van mijn uitspraken en zolang je niet doelbewust iemand kwetst moet dit kunnen naar mijn mening.
  Israel verdient beter dan een paar malloten die blijkbaar het verstand hebben van een uitgedroogde mossel.

  Like

 5. wil ik best beantwoorden maar misschien beter off-line?
  avi punt cohenstuart at infor dot com

  overigens was mijn reactie primair gericht naar meneer Kok

  Like

 6. Definitie van vroom leven is volgens de letter van de Tora. De Tora geeft geen cm. ruimte voor hooligans verkleed als charediem die op vrouwen spugen, schelden en kleine meisjes molesteren. De Tora geeft geen cm. ruimte voor mensen die nazi-symbolen misbruiken om hun punt te maken.

  De Tora heeft geen ruimte aan dwangmatigheid, in tegendeel, het is bevrijdend omdat de grenzen duidelijk bepaald zijn. De Tora maakt korte metten met racisme, met dierenmishandeling, misbruik van vrouwen en kinderen.

  De Tora was – zover ik weet – het eerste waar dieren – en vrouwenrechten vastgelegd werd op papier. De Tora is heel vooruitstrevend. Daarom hoeft de Tora niet aan de tijd aan te passen. Wij leven onder dezelfde regels als 2000 – 3000 jaar geleden en ik heb niet het gevoel dat wij wereldvreemd noch achtergesteld leven.

  De Tora is op alle plaatsen, situaties, periodes van tijd toepasbaar, maar laat zich niet misbruiken. Noch door verkleedde hooligans, die menen vroom te zijn, noch door andere geloven.

  Wanneer je dit als Jood omarmt, ben je nmi ‘vroom’.

  Like

 7. Heel goed Angela!

  Als ik de Thora lees en met name Genesis 1 vers 27 staat er: 27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.” Naar Zijn beeld, man en vrouw schiep hij ze. Dan moeten ze in mijn visie gelijkwaardig zijn.

  In Genesis 2 in vers 21 en verder wordt uit de mens Adam de vrouw gecreëerd, waardoor er daarna er een man en vrouw is. Omdat ze naar het beeld van G’D zijn geschapen moeten ze gelijkwaardig zijn.

  Dus mogen ze overal in de bus zitten, zelfs als chauffeur! 😉

  Maar goed we zijn al weer bezig met theologie, en laten het hier maar bij.

  Like

 8. Alleen mensen die niet leven volgens de Torah denken dat het een wettisch regeltjes systeem is zonder hart en leven in de illusie dat de charedim leven in een neurotisch dwangsystem. Torah alleen maar uit je hart bestaat niet: je hebt je ook te houden aan de letter van de wet.

  Het enige wat ontmaskerd wordt is dat niet iedereen die er vroom uitziet ook daadwerkelijk vroom leeft.

  Overigens leefde JC strikt volgens de wat wij vandaag orthodoxie noemen. Dat wordt door velen gemakhalve vergeten.

  Like

 9. geweld kan en mag nooit worden getolereerd en al zeker niet tegen kinderen ! een kind is een kind en kinderen horen zo lang mogelijk hun onschuld te kunnen houden.
  kinderen horen dus ook niet beschimpt en bespuugd te worden net zo min als dat ze worden opgevoerd in KZ uniformen.
  als je het ene schandelijk vindt moet je het andere ook schandelijk vinden ! net zoals je het dan ook nooit kan goedkeuren dat vrouwen als minderwaardig en onzedig bestempeld worden.en voor alle duidelijkheid ik hoor niet tot de “linkse politieke cultuur” die schaamteloos misbruikt maakt van een maatschappelijk probleem.
  ik ben een moeder die bezorgd is over wat er gebeurt in mijn/ons land !
  elk kind nu en in de toekomst moet het recht hebben om te doen of te geloven wat hij/zij wil ,zolang dit anderen niet belet om te leven of om te denken. en nog veel minder om mensen te gaan discrimineren op basis van hun geloof of geslacht.de vijanden van Israel doen dit namelijk ook niet !voor hun is een Jood een Jood en diezelfde vijanden die dit nu aanschouwen die lachen zich een breuk want zij weten dat een “verscheurd” israel hun kansen biedt die ze anders nooit gaan krijgen.de dag dat onze vijanden Israel aanvallen zullen we allemaal schouder aan schouder moeten staan ongeacht geloofsopvatting, ongeacht geslacht want zoals je wel zal weten als het er op aan komt is het bloed van Joden nooit rood genoeg opdat iemand er ook maar een traan zal voor laten..met uitzondering van Brabosh dan

  Like

 10. Klopt Sophie, ik heb zelfs een foto van een linkse gevonden, maar ook elders moslima’s die de nazi-ster dragen. Ik heb het snel opgeslagen en zal dit komende dagen verwerken in mijn nieuwsitems, want hier zwijgt bijna iedereen als een graf over.

  Ik schrijf de laatste weken dagelijks over het bovenstaande fenomeen wat ongenuanceerd in de media geschoten wordt, waardoor charedische kinderen door seculieren in elkaar geslagen worden, maar iedereen zwijgt, want wij zijn zo wettisch, agressief en mesjogge, dus onze kinderen mogen aangevallen worden. Maar zoals ik gisteren een van mijn besloot: “Maar wat maakt het uit? Het zijn toch maar charediem?”

  Like

 11. Netanjahoe/Lieberman doen goed werk je mag ook niet uit het oog verliezen onder welke omstandigheden dat gebeurt en dan nog een economisch wonder verrichten en tussen in tegen de hele wereld je moeten verantwoorden dat je Israel verdedigt.
  dan verdien je wel respect !
  en dat links misbruikt maakt van situaties? uiteraard maar dat geldt niet enkel voor Israel.dat is een “gewoonte” die eigen is aan links,ze zijn tegen alles tegen.. behalve dan tegen dictaturen en zichzelf.

  Like

 12. Persoonlijk heb ik hier geen enkel artikel geplaatst waar (modern-) orthodoxe Joden op één hoop worden gegooid met die ultra’s. Integendeel. Ik heb er over gewaakt om het net niét te doen. Maar het klopt dat Israëlbashers er misbruik van maken door te veralgemenen in een valse poging de regering Netanjahoe/Lieberman een klap toe te brengen. Maar goed, ik denk, van hieruit bekeken, dat deze regering één van de evenwichtigste en succesvolste is die Israël ooit heeft gehad. De tandem Netanjahoe/Lieberman werkt voortreffelijk tot grote spijt voor wie het benijdt. Wat mij betreft laat ze er gerust een legislatuur bijdoen. Ik kijk er alvast naar uit.

  Het probleem met die ultra’s zal zichzelf wel oplossen. Een Joodse religieus fundamentalistische staat is bij voorbaat uitgesloten. Ik denk dat de boodschap intussen bij de ultra’s wel is aangekomen.

  En zoals Melanie Phillips schrijft zijn er aan rechten ook plichten verbonden. Want zoals het er nu uitziet, als we ooit de (militaire) verdediging van Israël in handen zouden geven van die ultra’s, is de daarop volgende dag de staat al opgedoekt door de Arabieren.

  Maar, als die ultra’s met keien en eieren kunnen gooien, betekent dat ook dat ze slagvaardig zijn en ook geen enkel gewetensbezwaar (meer) kunnen inroepen om (de voor iedere Israëliër verplichte) legerdienst te ontduiken. Vervang hun stenen door geweren en granaten en het worden wellicht nog goeie soldaten.

  Like

 13. Beste mensen,begrijpen jullie echt niet wat er gebeurd ?
  Extreem-links ziet de huidige rechtse regering prachtig werk leveren.
  Zoals eerder in Brabosh te lezen was is de economie in stijgende lijn.
  Gilad Shalit is weer thuis en Netanyahu heeft de enorme druk van Usa en co weerstaan.

  Er is dus geen enkele reden om bij volgende verkiezingen niet voor zelfde partijen te kiezen.
  Daarom gebruikten extreem-linkse groepen of politiekers de media (zoals Haarets) om de spijtige (uitzonderlijke) misdaden van de ultra-orthodoxen en kolonisten in licht te brengen en vooral te veralgemenen. In andere woorden de mensen laten denken dat Netanyahu verantwoordelijk is voor het extremisme dat ‘groeit’ in de democratische staat Israel.

  De bange kiezers laten manipuleren om volgende keer op links of Kadima te stemmen.

  Like

 14. Het zijn een bende zotten die naar mijn gedacht voor geen haar verschillen van de Moslims. Ware het niet dat Moslims wel met volle overtuiging vechten voor hun jihad…
  Voor mijn part zouden deze ultra’s in de toekomst voor geen meter bescherming meer mogen genieten van het Israelische leger. Poten af en laat ze het zelf maar bedisselen met de Palestines. Bestempel mij maar als racist, maar ik ben ze in Israel liever kwijt dan rijk!

  Iedere normale ziel op dit forum die geleefd, gewoond, gewerkt of gediend heeft in Israel die kan mij bijstaan dat je met hen even veel problemen hebt als met de moslims. Iedere dienstplichtige gaat voor dat stel rotzakken de kastanjes uit het vuur halen en zie nu in de actualiteit en op bovenstaande foto: ze bekogelen iedereen dan nog met stenen…

  Maar goed… de mondaine en geemancipeerde Israeli kan dat aan en zal zich er op de één of andere manier wel overheen zetten. Oplossingen zijn er voor deze problematiek helaas niet… Ik kan me vergissen, want ik heb immers maar een beperkt verstand.

  Like

 15. Welke heilige boeken gebruiken deze mensen?
  Ik kan nergens in de boeken van Mozes vinden dat je zo met vrouwen om mag gaan, nog dat je je mag onttrekken uit de plichten aan de samenleving ook tav van oorlogvoering.

  Like

 16. Terecht worden door dit tragische gebeuren heen een aantal (niet alle !) Joods orthodoxe mensen ontmaskerd in hun wettische opvattingen van de Tora.
  Yeshua van Nazereth, rabbijn rond het jaar 30 van onze jaartelling, deed dat ook, lees Matth. 23 er maar op na.
  Nog helemaal los van het geloof, dat Hij de verschijning van de God van Abraham, Isaak en Jacob was in mensengestalte, zei Hij heel feitelijk en concreet hoe deze “Tora-geleerden” verdwaald waren.
  Met als gevolg, dat Hij gekruisigd werd, want als men, overigens waar dan ook, aan de politieke of geestelijke machthebbers komt, breekt de hel los.
  Tora doe je vanuit je hart, niet naar de letter, maar van uit de Geest, zie de bergrede van Yeshua in Matth. 5,6 en 7 en dan is Tora doen het beste wat er is op aarde.
  Maar als wettisch regeltjes systeem zonder hart maken mensen er een neurotisch dwangsysteem van, wat nooit Gods bedoeling was natuurlijk.
  Welkom voor verder gesprek,
  shalom,
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

  Like

 17. Interesant punt over die andere demonstraties van extreem-links. Ik wist dat niet. Wat de meesten ook niet weten is dat die extreem-linkschen ook niet het leger in willen en ook niet gaan. En dat aantal is 10x veel als diegenen van de charedim die ontheffing krijgen volgens de Isr. wet.

  Like

 18. Al met al een evenwichtig stuk. Ik ben het alleen niet eens met de stelligheid waarmee ze beweerd dat er moskeeën zijn aangevallen door joodse extremisten. Zie daarvoor een stuk op EoZ: http://elderofziyon.blogspot.com/2011/12/questions-about-mosque-arson-at-tuba.html

  Dit roept toch wel vragen op. Daarnaast worden diezelfde jodensterren wel eens gebruikt door extreem-linkse Israeli’s, tijdens de protesten in Israël afgelopen zomer werden ze ook gebruikt.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.