Moslim Broederschap in Egypte benadrukt: wij erkennen nooit bestaansrecht van Israël


De twee grootste islamistische partijen van Egypte, de Moslim Broederschap en de Salafistische Islam partij, hebben bij de recente verkiezingen bijna 70% van de stemmen behaald. De Moslim Broederschap beloofde tot vreugde van Iran dat de nieuwe regering in Caïro de – overigens door de VN goedgekeurde – Israëlische blokkade van de Gazastrook zal doorbreken. Het lijkt er dus op dat de Broederschap de in 2011 al vaker geuite dreigementen richting de joodse staat de komende jaren in daden zal gaan omzetten.

Intussen beginnen de anti-Israëlische stemmen in Egypte elke dag wat luider te klinken en komt het Egyptisch-Israëlische vredesakkoord van 1979 meer en meer onder druk te staan. Een bericht uit de krant Al Masry al Youm van afgelopen weekeinde windt er geen doekjes om:

Dr. Rashad Bayoumi, de vice-voorzitter van de Moslim Broederschap, vertelde tegenover de in Londen gebaseerd krant l Hayat in een interview dat zondag 1 januari werd gepubliceerd: “Is het nodig dat de regering Israël erkent? … Dat is helemaal geen optie, wij zullen Israël helemaal niét erkennen, zij zijn een alles verslindende misdadige bezettende entiteit.”

Hij beklemtoonde dat de Broederschap “de staat Israël onder geen enkele omstandigheden zal erkennen,” suggererende dat de groep “een referendum zal organiseren omtrent het vredesakkoord met Israël.”

Bayoumi benadrukte dat “niemand van de leden van de groep ooit in de toekomst met Israëliërs aan tafel zal zitten,” eraan toevoegend: “Ik zal mijzelf niet toestaan om met misdadigers samen te zitten. Wij zullen in geen geval met Israël onderhandelen.

En over het vredesverdrag, zei Bayoumi: “Wij zullen een gerechtelijke procedure opstarten tegen het vredesverdrag, dat verplicht ons tot helemaal niets.”

Hij verklaarde: “De Broederschap eerbiedigt internationale overeenkomsten, maar wij zullen legale juridische stappen ondernemen tegen het vredesverdrag met de Zionistische entiteit… Het is het recht van om het even welke partij om het verdrag opnieuw in overweging te nemen.”

Commentaar van Elder of Ziyon: “Als dit de wijze is hoe de Moslim Broederschap in Egypte zich zal gedragen vanaf het ogenblik dat het in de regering zetelt, moet men zich de vraag durven stellen hoe Hamas zich zal gedragen wanneer het lid van de PLO wordt. De Islamitische winter nadert Israël met rasse schreden…”