Opmerkelijk: UNESCO trekt steun aan Palestijns magazine in waarin Hitler wordt verheerlijkt

Ah ja, wie zijn het weer die voortdurend garen spinnen uit de Holocaust en zijn schepper nazi Reichsführer Adolf Hitler en willen het graag allemaal nog eens overdoen? “Afwerken tot de finish”, wordt dat door Islamisten eufemistisch uitgedrukt. Uitbuiting van de Holocaust in de praktijk met het doel er een ultiem vervolg aan te breien anno 21ste eeuw. En nee hoor, Palestijnen doen daar niet aan mee, hoe komt u daarbij? Helemaal niet want… Palestijnen zijn ‘goed’ en Joden zijn ‘slecht’. Punt. 😦

UNESCO Withdraws Support For Palestinian Magazine Exalting Hitler

door Honest Reporting [bron: HRC]

Een dag nadat het Simon Wiesenthal Centrum formeel protest aantekende bij de directeur-generaal van UNESCO omtrent de publicatie van een artikel in een Palestijnse magazine waarin Hitler wordt verheerlijkt, heeft de UNESCO ingestemd dat het “niet langer haar steun zal verlenen aan de publicatie in kwestie.”

Zayzafouna, een tijdschrift dat wordt verondersteld democratie en tolerantie te bevorderen, bracht in februari jongstleden een artikel uit van een 10-jarig Palestijns meisje die zei dat in haar dromen Hitler haar vertelde “Ja, ik heb hen [de Joden] vermoord zodat iedereen zou weten dat zij een natie zijn die vernietiging verspreid over de hele wereld.” Het bewuste artikel werd onder de aandacht gebracht door Palestinian Media Watch [PMW]

Toevoeging Brabosh: Iedereen herinnert zich nog hoe bijna twee maanden geleden de Palestijnse Autoriteit onlangs het volwaardig lidmaatschap heeft verworven van UNESCO, op voorspraak van de Arabische en de Islamitische landen die automatisch elke van anti-Israëlisme gespeende resolutie en bloc goedkeurt – en uiteraard met de steun van naties zoals België die een uitgesproken anti-Israëlische politieke lijn  handhaven [met uitzondering van 14 landen waaronder ook Nederland dat tegen het Palestijnse lidmaatschap stemde].

Snel verder lezen KLIKKEN op –>>

Een brief van het bureau van de directeur-generaal van UNESCO leest als volgt:

“De aandacht van UNESCO werd gevestigd op een uitgave van februari 2011 van het Palestijnse jeugdmagazine Zayzafouna. Dit tijdschrift wordt gepubliceerd door een NGO met dezelfde naam en staat onder de bescherming van de Palestijnse Nationale Commissie voor UNESCO, die de nationale instelling is die werd opgericht door de Palestijnse Autoriteit om haar werk met de Organisatie te vergemakkelijken.

De uitgave van februari brengt het verhaal uit van een 10-jarig meisje waarin Hitler door haar wordt geciteerd dat hij “[de Joden] vermoordde zodat de hele wereld zou weten dat zij een volk zijn die in de hele wereld verwoesting brengen.” Terwijl UNESCO de vrijheid van meningsuiting als integraal deel van haar mandaat onderstreept, is de opneming in deze publicatie van een verklaring die als verontschuldiging van de holocaust kan worden geïnterpreteerd, strijdig met het constitutionele mandaat en de waarden van Unesco. Het is totaal onaanvaardbaar.

UNESCO: Organisatie van de Verenigde Naties voor Opvoeding, Wetenschap en Cultuur. Capice?

UNESCO steunde de publicatie van drie uitgaven van het tijdschrift Zayzafouna tijdens de zes maanden die volgden na de bewuste uitgaven van februari 2011. Die steun werd verleend aan deze uitgaven na een overeenkomst met het redactiecomité dat zij zich zouden concentreren op een grotere appreciatie onder Palestijnen voor hun erfenis en cultuur. Zij moesten de weg vrijmaken voor het openen van een positieve dialoog bedoeld om de gevolgen van het conflict van het Midden-Oosten te overwinnen en strijden tegen stereotypen die het geweld kunnen bevorderen. Het was de bedoeling van Unesco om een positieve kijk te bevorderen ten aanzien van het Palestijnse erfgoed die gebaseerd zijn op de waarden van verdraagzaamheid en het mandaat van de UNESCO voor opbouwen van vrede in de geesten van mannen en vrouwen. Deze visie is de leidraad van alle activiteiten van Unesco, en wij sporen alle partners aan om in deze richting te werken.

UNESCO is geschokt en met bijzonder misnoegd door de inhoud van de uitgave van februari en heeft om meer gedetailleerde informatie en verduidelijking verzocht bij de redacteurs van het tijdschrift en aan Palestijnse Autoriteit.

UNESCO betreurt en veroordeelt sterk de reproductie van dergelijke ophitsende verklaringen in een tijdschrift verbonden aan de naam en de opdracht van Unesco en zal geen verdere steun meer verlenen aan de publicatie in kwestie.

De Organisatie, die zich diep geëngageerd heeft in de ontwikkeling en de bevordering van het onderwijs over de Holocaust, distantieert zich van om het even welke verklaring die tegengesteld is aan zijn basisprincipes en doelstellingen om tolerantie op te bouwen met het volste respect voor de mensenrechten en de menselijke waardigheid.

Een gedachte over “Opmerkelijk: UNESCO trekt steun aan Palestijns magazine in waarin Hitler wordt verheerlijkt

  1. weer een mooi staaltje van paljastijnse haat,maar moet zeggen dat ik verbaasd ben over de reactie van de Unesco.
    zou het gebrek aan fondsen hier voor iets tussen zitten?of heb ik nu een te slecht karakter?

    Like

Reacties zijn gesloten.