Arabische revisionisten die spreken over het M-O conflict, stellen misleiding voorop eerder dan de feiten

The truth about ‘Palestine’

Revisionist Arab narrative of Mideast conflict premised on deception rather than facts

door Dan Calic [bron: Ynet News]

“Vraag me niet iets over niets, want ik kon u wel eens de waarheid vertellen.“ De iconische liedjesschrijver Bob Dylan schreef deze tekst in het midden van de jaren 1960. In het licht van de recente uitspraken die de presidentiële kandidaat Newt Gingrich deed betreffende de ‘Palestijnen’, zou meneer Gingrich zich geneigd kunnen voelen om de tekst aan te halen van Dylan tegenover hen die een kwestie maakten van zijn uitspraken.

Telkens wanneer het Midden-Oosten conflict ter sprake komt, lijkt het alsof de ‘waarheid’ afhangt door wie ze wordt uitgesproken. Een eenvoudige verklaring van de feiten kan bijdragen tot het identificeren welke versie van ‘de waarheid’ de juiste is.

KLIK op het plaatje voor groot beeld (980 x 1414 pixels)

Wanneer het over het Arabische verhaal en de naam ‘Palestina’ en ‘Palestijnen’ gaat, is er meer dan voldoende ‘waarheid’ waarmee kan bewezen worden dat ze onwaar is. Bijvoorbeeld, wanneer u vraagt wat en waar ‘Palestina’ is, zal elke virtuele vijand van Israël, met inbegrip van Mahmoud Abbas, u vertellen dat het het hele grondgebied betreft, dat de wereld Israël noemt.

In feite verwijst ‘Palestina’ naar een landstrook aan de kust in het gebied waar vandaag de Gazastrook is en die in antieke tijden bewoond werd door de Filistijnen die bovendien geen oorspronkelijke bewoners van Israël of van het gebied waren. De meeste geleerden geloven dat zij migreerden vanuit Griekenland of Kreta. De antieke Filistijnen waren de vijanden van Israël. De Bijbelse reus Goliath die geveld werd door koning David, was een Filistijn.

De naam ‘Palestina’ stamt van de Latijnse naam ‘Philistia‘. Het werd onder die naam bekend na de niet erg succesvolle Joodse opstand van het jaar 135 na Christus, die door Bar Kochba werd geleid. De toenmalige Romeinse Keizer Hadrianus, in een inspanning om elk spoor van Joodse aanwezigheid uit te wissen, hernoemde het Koninkrijk van Judea naar ‘Philistia’. Hij deed dit specifiek om de Joden te beledigen, aangezien de Filistijnen hun vijanden waren.

Voor alle duidelijkheid: er is geen en er heeft ook nooit een soevereine natie bestaan die ‘Palestina’ werd genoemd.

Snel verder lezen KLIKKEN op –>>

De waarheid routinematig opgeofferd

Net zo recent als de Zesdaagse Oorlog bestond er geen specifiek volk bekend als de ‘Palestijnen’. Walid Shoebat, een vroegere Moslimterrorist die op dat ogenblik in het gebied woonde dat bekend raakte als de ‘West Bank’ (een andere uitgevonden term) zei: “Hoe ik de ene dag als een Jordaniër naar bed gaan en de volgende ochtend ontwaken als een Palestijn?” Waarmee hij refereerde naar de eerste dag vóór en de dag nà het begin van de Zesdaagse Oorlog.

Dus waar komt die naam ‘Palestijn’ dan vandaan? Velen zullen u vertellen dat de kampioen in het hermaken van dit Arabische beeld, wijlen Yasser Arafat is. Hij stichtte in 1964 de ‘Palestijnse’ Bevrijding Organisatie (PLO) en begon de term ‘Palestijn’ te gebruiken om aldus zijn inspanning te wettigen om de ‘ontwortelde’ Arabieren van de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948 op die wijze voor te stellen alsof zij behoorden tot een specifiek ras met een eigen cultuur. Zijn inspanningen werden gemotiveerd door de opzettelijke weigering van de omringende Arabische landen om hen te absorberen. Het is dit volk dat uiteindelijk de ‘Palestijnse vluchtelingen’ zal genoemd worden.

Een andere reden voor het uitvinden van die term wordt goed beschreven door Zahir Muhsein (ook Zahir Mohsen), toenmalig lid van het Uitvoerend Comité van de PLO. In een interview uit 1977 zei hij: “Het Palestijnse volk bestaat niet. De oprichting van een Palestijnse staat is slechts een middel om onze strijd voort te zetten tegen de staat Israël voor onze Arabische eenheid. In werkelijkheid is er vandaag geen verschil tussen Jordaniërs, Palestijnen, Syriërs en Libanezen. Alleen om politieke en tactische redenen spreken we heden over het bestaan van een Palestijns volk, omdat de nationale Arabische belangen vereisen dat we het bestaan poneren van een afzonderlijk ‘Palestijns volk’ om zich te verzetten tegen het Zionisme.”

Dus, wanneer meneer Gingrich zegt dat de Palestijnen een ‘uitgevonden volk’ zijn, lijkt het duidelijk dat zijn uitspraken gebaseerd zijn op de feiten die, ironisch genoeg, worden gesteund door de ‘Palestijnen’ zelve. Zoals verwacht kon worden, werd hij aangevallen voor het uitspreken van de waarheid, vooral door de Arabische wereld. Nochtans vielen andere Republikeinse presidentiële kandidaten hem eveneens aan. Waarom deden ze dat?

Het lijkt erop dat het Midden-Oosten conflict een milieu is waar de ‘waarheid’ routinematig wordt opgeofferd in naam van de diplomatie. Echter, tot waar heeft de diplomatie ons gebracht? Het lijkt erop dat de diplomatie de Arabieren simpelweg de kans heeft gegeven om door te blijven gaan met het heruitvinden van de ‘waarheid’, om hun agenda van haat en de-legitimatie van Israël te handhaven.

Ik kan me best inbeelden dat dit de reden is waarom meneer Gingrich zich verplicht voelde om te zeggen: genoeg is genoeg, het is tijd om de waarheid uit te spreken. Ik vind zijn uitspraken erg verfrissend en lang over tijd. Bij gebrek aan beter, kunnen zijn nuchtere uitspraken nog dienen als een hoognodig geheugensteuntje, wanneer blijkt dat de Arabische revisionistische verhalende feiten van geen invloed zijn op hun agenda. Misschien wordt het tijd dat de rest van de wereld begint nota te nemen van wie wel en wie niet de waarheid vertelt.

“Vraag me niet iets over niets?…”


Met dank aan Tiki S. voor de hint.

Een gedachte over “Arabische revisionisten die spreken over het M-O conflict, stellen misleiding voorop eerder dan de feiten

  1. Tja ik ken een spreekwoord uit mijn jeugd en die is nog steeds zeer toepasselijk!
    Naar de filistijnen gaan , oftewel naar de klote gaan!

    Like

Reacties zijn gesloten.