Feitelijke eenheid tussen Hamas en Al Fatah verder weg dan ooit

Eenheidsakkoord: de Palestijnen slijpen hun messen

Het wil blijkbaar maar niet vlotten met het eenheidsakkoord dat op 27 april 2011 werd afgesloten in Caïro tussen de rivaliserende Palestijnse terreurgroepen Hamas en Al Fatah, waarvan het Westen meent dat de laatste (Abbas) de meest ‘gematigde’ is en “waar mee te onderhandelen valt.” Misschien dat ze in het Westen ooit zullen inzien dat het zogenaamde eenheidsakkoord slechts een tactisch manoeuvre was om de weg vrij te maken naar de Verenigde Naties en haar vele nevenorganisaties om erkenning te verkrijgen voor hun soevereiniteit. In de UNESCO boekte de Palestijnen een eerste succes, in de Algemene Vergadering van de V.N. is dat niet zeker.

Het akkoord was dus pure onzin. Zand in de ogen strooien van Westerse pacifisten. Beide terroristen regeringen willen hetzelfde, alleen de tactieken, de leugens en misleiding om dat uiteindelijke genocidale doel te bereiken verschillen van elkaar. Want het enige wat hen ècht bindt is Israël vernietigen en de Joden in zee drijven, al de rest is drijfzand. De werkelijkheid is dat Fatah en Hamas elkaar het licht in de ogen niet gunnen. En wie twee bijtgrage krokodillen samen in een poel wil laten gedijen en overleven, zal toch de nodige afstand tussen beiden moeten onderhouden. Maar gelukkig moeten wij dat niet doen, dat doen ze zèlf wel.

Eenheid wil niet zo best vlotten

Snel verder lezen KLIKKEN op –>>

Twee aparte regeringen
En het wordt er echt niet beter op. Een ontnuchterend signaal kwam er twee weken geleden toen Mahmoud Al Zahar, stichter en partijideoloog van Hamas, zei dat het eenheidsakkoord tussen Hamas en Fatah niks meer is dan “rook” en “spiegels” [smoke and mirrors]. Zahar onderstreepte dat de ontmoeting tussen Abbas en Meshaal in Kaïro geen verzoening of eenheidsakkoord was maar een opschorting van een eenheidsakkoord [“was not reconciliation, but a postponement of reconciliation“], precies het tegenovergestelde dus.

Het Gazaanse nieuwsbureau Palestina Vandaag berichtte op 10 december dat Fatah en Hamas plannen om elkaar opnieuw te ontmoeten in Caïro op 18 december 2011 a.s.. Volgens de directeur van het Centrum voor Palestijnse Studies in Caïro, Ibrahim Alderawi, zal die bijeenkomst op 22 december gevolgd worden door een tweede bijeenkomst waar de Pal-Arabische leiders het zullen hebben over het al dan niet opheffen van de PLO. De PLO (Palestijnse Bevrijdingsorganisatie), overkoepelt de meeste Palestijnse organisaties, zowel in Gaza en in Judea & Samaria als in het buitenland.

Alderawi verklaarde “Dat er een consensus is tussen Fatah en Hamas om de Fatah regering geleid door Salam Fayyad op de West Bank en de Hamas regering geleid door Ismail Haniyeh in de Gazastrook, te laten verder besturen,” totdat de geplande verkiezingen in mei 2012 uitsluitsel zullen brengen.

Blijkbaar zijn beide partijen het er dus over eens geworden om los van elkaar hun eigen gebied te blijven besturen. Het is nog maar de vraag indien Hamas in de Gazastrook een verkiezingsnederlaag zou leiden, dat zij dan bereid zouden zijn om zonder bloedvergieten de macht over te dragen aan de winnaar, in het meest waarschijnlijke geval aan Al Fatah van Mahmoud Abbas dus. Dat zou dan wel de facto het doodvonnis betekenen voor Hamas. Dat zal dan ook niet gebeuren. Verkiezingen ja, maar enkel om de schijn van democratie op te houden en het Westen tevreden te houden, want daar komen tenslotte de euro’s en dollars vandaan.

Palestijnse paspoorten

PA weigert Gazanen paspoorten te geven
De ruzie en onderlinge pesterijen gaan intussen gewoon door. Palestina Vandaag schreef gisteren zondag 11 december dat de Palestijnse Autoriteit (Fatah van Abbas dus) verder gaat met het weigeren van blanco paspoorten te zenden naar de Gazastrook. Die paspoorten zijn voor Gazanen erg noodzakelijk om naar andere landen te reizen, in het bijzonder naar Egypte.

Sinds Hamas de Palestijnse verkiezingen won in Gaza begin 2006 en in het voorjaar van 2007 met geweld Al Fatah verdreef uit de Gaza, wordt de vete niet enkel en alleen met de wapens beslecht maar ook op het diplomatieke terrein. Sindsdien houdt de PA de uitreiking van paspoorten tegen of heeft de uitreiking drastisch beperkt. De gewone Palestijnse burger is de pineut.

Nochtans staat in één van de punten van het eenheidsakkoord met Hamas, dat Mahmoud Abbas ondertekende, waarin de PA beloofde om de situatie recht te zetten zeggende dat een paspoort “een inherent recht is van elke Palestijn,” behalve blijkbaar als het om terroristen van Hamas gaat.

Het enige wat met het eenheidsakkoord werd bereikt is dat het de mogelijke revolte tussen Fatah en Hamas heeft stopgezet, zij het dan met valse beloften, waar geen van beide zich aan houden. De twee partijen zullen blijven doorgaan met te doen wat ze kunnen om dit status quo te behouden om hun eigen vel te redden en hun machtsposities te behouden.

De Palestijnse Arabische media kiest duidelijk voor de ene of gene partij, dus verschijnen er ook maar bitter weinig artikels die klagen over het eenheidsakkoord en durven zeggen dat het slechts een voorwendsel is en ook niet meer dan dat. Het akkoord is volledig nep, maar dat durven zeggen en schrijven in de media is een stap te ver, dus verschijnen er maar artikels waarin de ene partij de andere beschuldigt de impasse te hebben veroorzaakt.