PA-TV: De regen spoelt alle Joodse ‘viezigheid’ weg in Jeruzalem [video]

Over Israëlhaat en Jodenhaat (=synoniemen): “Wanneer het druppelt in Amsterdam en in Brussel dan regent het pijpenstelen in Jeruzalem.“ Antisemitisme op de nationale omroep van de Palestijnse Autoriteit Een programma van de Palestijnse nationale omroep PA TV van de Palestijnse Autoriteit stipuleert dat het regent in Jeruzalem om de vuiligheid van de voetstappen van de Joden weg te spoelen alvorens de moslims in de stad komen bidden. Stel je zo maar eens een ogenblik voor dat dergelijke uitspraken zouden gedaan worden in een of ander actualiteitsmagazine dat wordt uitgezonden door de NOS of in Canvas TV (VRT/Eén)? Wat een storm … Lees verder PA-TV: De regen spoelt alle Joodse ‘viezigheid’ weg in Jeruzalem [video]

De Nederlandse media en Israël – Pseudojournalistiek en pseudowetenschap [Missing Peace]


De ‘nobele’ kunst om nieuws te ‘fabriceren’, als er niks te melden valt. Pallywood regisseur: “Nog eventjes wachten graag! OK, we zijn er klaar voor, je kan weer. Gooien maar die steen! NU!

De Nederlandse media en Israël

Pseudojournalistiek en pseudowetenschap

essay van Yochanan Visser [Missing Peace]

De Nederlandse media hebben bovenmatige aandacht voor Israël, dat zal niemand durven te ontkennen. Kranten hebben bijna dagelijks een bericht over de situatie in de enige staat in het Midden-Oosten, waar democratie al vanaf het begin een normaal verschijnsel was.

De meeste van die berichten gaan echter niet over Israëli’s maar over de Palestijnen. Door deze wijze van nieuwsselectie wordt structureel een deel van het verhaal over Israël genegeerd.

Welke gemiddelde Nederland weet bijvoorbeeld dat Israël wereldleider is op het gebied van medische inventies, recyclet water, high tech, landbouw technologie en de integratie van immigranten (afkomstig uit meer dan 70 landen) ?

Las iemand in een Nederlandse krant over dokter Adi Weissbuch van het Kaplan Medisch Centrum in Rehovot, die onlangs het leven redde van een zwangere Iraanse vrouw?

Weet de gemiddelde Nederlander over de duizenden patiënten uit Gaza de gebieden onder Palestijns bestuur of zelfs de Arabische landen die in Israëlische ziekenhuizen worden behandeld?

West Bank
En wie leest of ziet ooit een genuanceerd verslag over de Joden die op de West Bank leven? De meeste berichten getuigen van enorme generalisatie (of zelfs demonisatie) en hebben tot resultaat gehad dat een kleine half miljoen Israëlische Joden is ontdaan van iedere menselijkheid.

Slechts bij hoge uitzondering wordt er aandacht besteed aan het reële beeld over het dagelijks leven in het gebied. Dat beeld wordt voornamelijk bepaald door de overgrote meerderheid van Joden en Arabieren die gewoon bezig zijn met werken of studeren, en op vele plaatsen doet men dat samen.

Men hoort veel over ‘Palestijns lijden en armoede’. Maar wie weet dat ook een deel van de Joodse jonge gezinnen op de West Bank in armoede leeft, en vaak door geldgebrek en gebrek aan betaalbare woningen permanent in caravans leeft? Daarbij gaat het lang niet altijd om de zogenaamde illegale buitenposten maar om caravan wijken in de Joodse dorpen en steden.

De wijk Tamar in het stadje Efrat was bijvoorbeeld in 1995 door de regering Rabin voorbestemd voor het bouwen van huizen. Anno 2011 leven alle bewoners nog altijd in caravans. De reden? Politieke druk en een de facto bouwstop op nieuwe bouwprojecten. Deze situatie in een gebied, dat zelfs door Jimmy Carter werd erkend als deel van Israel, heeft jaren geduurd.

Pas vorige week werd die situatie in feite opgeheven, toen in reactie op het Unesco lidmaatschap van de PA, de Israëlische regering besloot dat de bouwstop lang genoeg geduurd had. De media hadden het echter over’ versnelde bouw in nederzettingen’.

Waar lazen Nederlanders in hun krant dat er in de Palestijnse gemeenschap op de West Bank genoeg rijken zijn die in dure auto’s rijden en in kasten van huizen wonen? Of dat de PA besloot om huizen te bouwen voor- en tot 5000 $ aan premies uitkeerde aan de onlangs vrijgelaten terroristen (Shalit deal).

Hieruit blijkt dat ook het nieuws over de Palestijnen consequent wordt geselecteerd. Positief nieuws wordt vrijwel genegeerd en het negatieve nieuws wordt vrijwel uitsluitend gerapporteerd wanneer Israël er mee in verband kan wordengebracht. Daarnaast blijkt dat veel van dit negatieve nieuws exclusief gebaseerd is op Palestijnse bronnen en pro Palestijnse NGO’s.

Snel verder lezen KLIKKEN op –>> Lees verder “De Nederlandse media en Israël – Pseudojournalistiek en pseudowetenschap [Missing Peace]”

De geschiedenis en betekenis van ‘Palestina’ en ‘Palestijnen’ [Joseph E. Katz]

Mahmoud Abbas onthult zijn blauwdruk van de Palestijnse staat.
Aldus ontstonden zijn schaalmodellen van talrijke imaginaire voertuigen, vliegtuigen, ballonnen of helikopters in alle mogelijke origineel-verrassende vormen. Het zijn evenveel varianten op de droom van het vliegen van de mythologische figuur Icarus. Of deze tuigen echt kunnen vliegen is deel van het mysterie en de aantrekkingskracht.[Uit een beschrijving van de kunstobjecten van de beroemde Antwerpse beeldhouwer Panamarenko]

The History and Meaning Of “Palestine” and “Palestinians”

door Joseph E. Katz [bron]
vertaling: Aukina Dokter

  • “Er bestaat niet zoiets als een Palestijns-Arabische natie… Palestina is een naam die de Romeinen aan Eretz israel gaven met het uitdrukkelijke doel om de Joden te treiteren… Waarom zouden wij gebruik maken van die hatelijke naam die bedoeld is om ons te vernederen?”
  • “De Britten kozen er voor het land dat ze onder hun controle hadden, Palestina te noemen, wat de Arabieren op pikten als hun naties zogenaamde naam uit de oudheid, maar ze konden het niet eens goed uitspreken en maakte er Falastin van een fictieve entiteit.” [Golda Meir geciteerd door Sarah Honig, The Jerusalem Post, 25 november 1995]

Palestina heeft nooit bestaan als een autonome entiteit.

  • “Er is geen taal bekend die Palestijns word genoemd. Er is geen duidelijke Palestijnse cultuur. Er is nooit een land geweest die bekend staat als Palestina bestuurd door Palestijnen. Palestijnen zijn Arabieren, niet te onderscheiden van Jordaniërs (ook een recente uitvinding), Syriërs, Libanezen, Irakezen, enz.”
  • “Houdt in gedachten dat de Arabieren 99,9 procent van het Midden-Oosten onder controle hebben. Israël staat voor een tiende van een procent van de landmassa. Maar ook dat is nog te veel voor de Arabieren. Ze willen het allemaal hebben. En dat is uiteindelijk waar de gevechten in Israël over gaan vandaag de dag… Ongeacht hoeveel landconcessies de Israëli’s zullen maken, het zal nooit genoeg zijn.” [Uit Mythen van het Midden-Oosten door Joseph Farah, Arabisch-Amerikaanse redacteur en journalist, WorldNetDaily.Com11 oktober 2000.]
  • “Vanaf het einde van de Joodse staat in de oudheid tot aan het begin van de Britse overheersing, was het gebied dat nu aangeduid wordt met de naam Palestina, geen land en had geen grenzen, alleen administratieve grenzen.” [Professor Bernard Lewis, Commentary Magazine, januari 1975.]

Spreken en schrijven over Israël en het Midden-Oosten zijn voorzien van de zelfstandige naamwoorden Palestina en Palestijns en de uitdrukkingen de Palestijnse gebieden en zelfs de door “Israël bezette Palestijnse gebieden.” Maar al te vaak worden deze termen gebruikt met betrekking tot hun historische of geografische betekenis, zodat het gebruik illusies creeert in plaats van de werkelijkheid verheldert.

Is Jordanië Palestina? Hieronder zijn twee Jordaanse staat postzegels. Aan de linkerkant, een zegel uit 1949 met een foto van Koning Abdullah van het koninkrijk Jordanië dat het label Palestina in het Engels en Arabisch draagt. Aan de rechterkant een postzegel uit 1964 met de foto van koning Hoessein en laat een map zien van het mandaat Palestina als een onverdeeld gebied van zowel het huidige Israël en Jordanië.


Wat betekent ‘Palestina’?
Het is nooit de naam van een natie of staat geweest. Maar het is een geografische term gebruikt om de regio aan te wijzen in die tijd in de geschiedenis toen daar geen volk of staat aanwezig was.

Het woord zelf is afgeleid van Pelesjet een naam die vaak voorkomt in de Bijbel en wat in het Engels Filistijn geworden is. De Filistijnen waren mediterrane volkeren uit Klein-Azië en Griekse plaatsen. Ze bereikten de zuidelijke kust van Israël in verschillende golven. Een groep kwam in de pre-patriarchale periode en vestigde zich ten zuiden van Beersjeba in Gerar, waar ze in conflict kwamen met Abraham, Izak en Ismaël. Een andere groep was afkomstig uit Kreta nadat een poging tot een invasie van Egypte door Ramses III in 1194 BCE afgeslagen was. Ze bezetten het zuidelijke kustgebied, waar ze vijf nederzettingen stichten (Gaza, Askhelon, Ashdod, Ekron en Gat.) In de Perzische en Griekse periodes kwamen buitenlandse kolonisten voornamelijk uit de Middellandse Zee eilanden en die veroverden de Filistijnse districten. Vanaf de tijd van Herodotus noemden de Grieken de oostelijke kust van de Middellandse Zee “Syrië Palaestina.”

De Filistijnen waren geen Arabieren en zelfs geen Semieten. Ze waren het nauwst verwant met de Grieken. Ze spraken geen Arabisch. Ze hadden geen etnische, taalkundige of historische connecties met Arabië of de Arabieren. De naam Falastin dat de Arabieren vandaag de dag gebruiken voor Palestina, is niet eens een Arabische naam. Het is de Arabische uitspraak van het Grieks-Romeinse Paelastina, welke is afgeleid van de Pelesjet, (wortel Pelesj.) Dat was een algemene term voor ‘verdelers’, indringers of overvallers. Hiermee werd de invasie van de Filistijnen en de verovering van de zeekust bedoeld.

Het gebruik van de term Palestijnen voor een Arabische etnische groep, is een moderne politieke creatie die niet gesteund wordt door de feiten en heeft nooit een internationale of academische geloofwaardigheid gehad vóór 1967.

Snel verder lezen KLIKKEN op –>> Lees verder “De geschiedenis en betekenis van ‘Palestina’ en ‘Palestijnen’ [Joseph E. Katz]”