Expositie in Teheran: de ‘verborgen oorlog’ tegen Iran via drugs, sex en de media [video]

“Hidden Invasion” Exhibition in Tehran Claims that America Is Using “Soft Warfare” in Iran, Including Narcotics, Sex, and the Media

Je kan het tegenwoordig niet zo gek bedenken of het komt wel uit Iran. In het land van de Perzen heeft de achtervolgingswaanzin grote gaten geslagen in het algemeen gezond verstand en groteske proporties aangenomen. Uiteraard alles met de instemming en op instructie van het Iraanse ministerie voor propaganda. Deze videoclip handelt over een tentoonstelling in Teheran omtrent de vermeende ‘zachte oorlogsvoering’ tegen Iran door het Westen, in het bijzonder door de Verenigde Staten, genaamd de ‘Hidden Invasion‘ [de Verborgen Invasie].

Een Iraanse journalist brengt in deze in deze documentaire verslag uit over de expositie, verslag dat werd uitgezonden op de Iraanse Press TV voor Engelstaligen op 2 november 2011. Het zou normaal om te lachen zijn indien de Iranezen het allemaal niet zo bloedernstig zouden menen… 😦

Met dank aan Elder of Ziyon voor de hint. Een kort uittreksel vertaald door Brabosh.com. Bron: Memri TV:

Verslaggever:

  • “De term ‘verborgen invasie’ verwijst naar een nieuw type van oorlogsvoering met zeer verschillende wapens, wapens die niet gemaakt zijn om te doden maar gemaakt om twijfel te zaaien, ideeën in te planten en ideologieën te veranderen. De tentoonstelling ‘Verborgen Invasie’ werd woensdag [26.10.’11] in Teheran met dat ene doel plechtig geopend.”

Ali Gholami, woordvoerder voor de Ruimtevaart Industrie van Iran [Iran Aerospace Industries]:

  • “Het doel van deze tentoonstelling is onze mensen met de zachte oorlogvoering vertrouwd te maken zoals die op dit ogenblik plaatsvindt in het land en over haar middelen die daarvoor worden gebruikt.”

Majoor-generaal Hassan Firoozabadi, Stafchef van de Iraanse Strijdkrachten:

  • “Onze definitie van zachte oorlogvoering gebruikt middelen om eerst en vooral de mens af te zonderen van de werkelijkheid door hem zijn dierlijke instincten en gevoelens te controleren via simulerende middelen zoals drugs en sex. Zij gebruiken vele middelen om hun plannen uit te voeren. Zij gebruiken satelliet TV, radio, tijdschriften, foto’s, Hollywood films en mode, in het bijzonder voor de jongeren en artikels om de aandacht te trekken zoals versieringen of tekens op hun ruggen, kleren en op hun andere bezittingen. Dit systeem in zijn geheel, probeert de revolutionaire Iranees te scheiden van wat hem geleerd werd. Militaire deskundigen zeggen dat de Oranje Revolutie in Oekraïne, een goed voorbeeld is van zachte oorlogvoering en hoe een en ander werkt.”

Verslaggever:

  • “Militaire ambtenaren zeggen hier dat de zachte oorlog de basis legt voor eender welke succesvolle harde oorlog en dat, zonder een zachte oorlogscampagne, de bezettende strijdkrachten geconfronteerd zullen worden met de weerstand van de bevolking en vroeg of laat onder de voet zullen worden gelopen.”
Affiche van Duitse antisemitische film uit 1935

Dus, als we dit zoals EoZ correct gelezen en begrepen hebben, beschouwen de Iraanse leiders hun eigen politieke boodschap als zijnde zo zwakjes dat een gewone dagelijkse westerse TV Show, hun decennia lange politieke en religieus geïnspireerde propaganda ‘zomaar’ onderuit kan halen.

Dus, wie voortaan de Iraanse Revolutie consequent wil steunen, haalt beter dat symbool ‘Peace Now‘ maar meteen van zijn rugzak of haar handtas.

En wie was het ook weer die Hollywood en de media controleert? Ra ra… “De Eeuwige ….” Vier letters, het begint met een ‘J’ en het eindigt op een ‘D’. Oude wijn in nieuwe zakken… 😦