Heldenverering in de PA: Abbas Al-Sayid, de leeuw van Netanja, moordenaar van oude vrouwen [video]

In ruil voor IDF-korporaal Gilad Shalit, kwamen 1.027 Palestijnse terroristen weer op vrije voeten. Volgens velen werd hiervoor een veel te hoge prijs betaald. Ook Brabosh.com zou die prijs nooit betaald hebben. In het beste geval zou ik de Palestijnse Autoriteit [annex-Hamas] 1.027 kamelen, geiten en schapen hebben gegeven, en geen geit of schaap teveel! Waarom ik daar zo over denk, bewijst deze video van een interview met enkele vrijgekomen terroristen dat PA-TV, de openbare omroep van de Palestijnse Autoriteit, uitzond op 25 oktober 2011, vrijgegeven door Palestinian Media Watch (PMW) en voorzien van Engelstalige ondertiteling. Voor de gelegenheid voor … Lees verder Heldenverering in de PA: Abbas Al-Sayid, de leeuw van Netanja, moordenaar van oude vrouwen [video]

Waarom Nederland gelijk had over PA Unesco lidmaatschap

Voorbeeld van hoe Palestijnen omgaan met het werelderfgoed: Nabloes, september 2000, de Eerste Intifada breekt los en de Palestijnen verwoesten de Graftombe van de Joodse aartsvader Jozef. Hoewel de Palestijnen dezelfde Tombe claimen als hún erfgoed, wordt de Tombe toch ontheiligd en afgebrand om zich te wreken op de Joden van Israël omdat zij dit vereren als een Joods heiligdom.

Waarom Nederland gelijk had over PA Unesco lidmaatschap

door Missing Peace [bron]

Honderd en zeven UNESCO leden stemden op dinsdag 31 oktober voor het toelaten van “Palestina” als het 195 ste lid van de organisatie. Slechts 14 landen, waaronder Nederland, stemden tegen en 52 landen onthielden zich van stemming.

De stemming toonde opnieuw aan dat de VN een gecorrumpeerde organisatie is geworden die er, als het om Israël gaat, niet voor terugdeinst om haar eigen statuten en doelen volkomen te negeren.

Constitutie

Nederland stemde terecht tegen het Palestijnse lidmaatschap van UNESCO. Hier is waarom:

Neem bijvoorbeeld artikel 2 van de UNESCO constitutie, daarin staat het volgende over de voorwaarden voor lidmaatschap:

  • 2. Subject to the conditions of the Agreement between this Organization and the United Nations Organization, approved pursuant to Article X of this Constitution, states not members of the United Nations Organization may be admitted to membership of the Organization, upon recommendation of the Executive Board, by a two-thirds majority vote of the General Conference.

Het is duidelijk dat ‘Palestina’ geen staat is. En dat maakt weer duidelijk dat UNESCO technisch gezien de aanvraag niet eens in behandeling kon nemen.

Doelstellingen

De aanvaarding van het Palestijnse lidmaatschap druist ook op andere fronten geheel in tegen de raison d’être van UNICEF, zoals die ook wordt verwoord in de doelstellingen van de organisatie.

Neem bijvoorbeeld de ‘topprioriteit’ van UNESCO, namelijk het promoten kwaliteitsonderwijs dat voldoet aan de afspraken gemaakt op het World Education forum dat in 2000 in Dakar werd gehouden. Dat onderwijs moet bijdragen aan de wereldwijde cultuur van vrede, zoals die wordt omschreven op de UNESCO website:

  • The Culture of Peace is a set of values, attitudes, modes of behaviour and ways of life that reject violence and prevent conflicts by tackling their root causes to solve problems through dialogue and negotiation among individuals, groups and nations(UN Resolutions A/RES/52/13 : Culture of Peace and A/53/243 : Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace).

Snel verder lezen KLIKKEN op –>> Lees verder “Waarom Nederland gelijk had over PA Unesco lidmaatschap”

Spanning in Israël neemt toe wegens mogelijke aanval op Iran

Israël gespannen wegens mogelijke aanval op Iran door Israel Today NL [bron] Temidden van grote militaire oefeningen en berichten over Amerikaanse en Britse voorbereidingen voor een inval in Iran, bereiden de Israëli’s zich voor op een regionale explosie. De situatie in Israël is sinds een week gespannen, nu de kranten schrijven over de intensieve discussies in de regering over het al dan niet lanceren van een preventieve aanval tegen de nucleaire installaties van. Het begon afgelopen vrijdag toen Israëls grootste krant, Yediot Achronot, in een redactioneel artikel op de voorpagina beweerde dat premier Benjamin Netanyahu en minister van Defensie Ehud … Lees verder Spanning in Israël neemt toe wegens mogelijke aanval op Iran