Mark Kaplan: Israël, stop onmiddellijk de Pal-Arabische raketterreur! [video]

Mark Kaplan analyseert op een heldere wijze de huidige escalatie van het Pal-Arabische geweld jegens willekeurige burgerdoelwitten in Zuid-Israël.

Arab rocket fire against Israel has gone on for far too long. It’s time for Israel to take bold action against the terror groups and, this time, finish the job!

[vert.: “De beschietingen door de Arabieren van  Israël duurt reeds veel te lang. Het wordt tijd dat Israël harde actie onderneemt tegen de terreurgroepen en hopelijk deze keer de job wel zullen afmaken.“]

Kaplan zegt ook dat “Volgens de bestaande wetgevingen en resoluties dreigen zelfs regeringsleden die verantwoordelijk zijn voor de fondsen die de terreurorganisaties bereiken, ooit voor het Hooggerechtshof in Den Haag te belanden op beschuldiging van het verlenen van hand- en spandiensten aan de terreur in de vorm van financiële en materiële hulp aan terreurorganisaties en op die manier het pad effenen voor het begaan van oorlogsmisdaden en schendingen van de mensenrechten. Los van het feit dat de bendeleiders van Hamas, Islamitische Jihad en Co al lang voor een oorlogstribunaal hadden moeten voorkomen.”

Geef toe, een onheilspellende maar interessante denkpiste.

Website van Mark Kaplan: israelity.com/