Abbas misbruikt opnieuw buitenlands geld om vrijgelaten terroristen te bedruipen

Wie betaalt de maandsalarissen van deze Hamasterroristen, eufemistisch aangeduid als zijnde ‘militair personeel’? Of ze nu vrij dan wel in gevangenschap zijn maakt helemaal geen verschil. Wel ja, de PA heeft geen geld. Die hebben alleen maar hulpfondsen als inkomsten. Dus betalen u en ik dat natuurlijk. Via de belastingen op onze lonen en welvaart die worden afgeroomd, naar de Europese Unie worden versluisd en via de UNRWA en andere VN-organisaties maandelijks worden uitgekeerd aan de Palestijnse Autoriteit. Abbas Uses More Foreign Aid to Pay Freed Terrorists vrij naar een artikel van Tzvi Ben Gedalyahu [bron] Abbas heeft ook de … Lees verder Abbas misbruikt opnieuw buitenlands geld om vrijgelaten terroristen te bedruipen

Islamitische educatieve voorlichting in geweldloosheid speciaal voor de Libische jeugd [in beeld]

De geweldscultuur in het Midden-Oosten beleeft weer hoogdagen… Kinderen en volwassenen staan in de rij aan te schuiven om de stoffelijke resten van de Libische kolonel Khadaffi te bekijken en zich te laten fotograferen met het lijk. De ‘moraal’ van het verhaal (lijkt me eerder een waarschuwing): “Geweld loont altijd!” en ook “De volgende keer kan jij het zijn die daar wordt tentoongesteld, dus hou je maar koest! Begrepen?!!” 😦 Lees verder Islamitische educatieve voorlichting in geweldloosheid speciaal voor de Libische jeugd [in beeld]

Over de ‘Kulturkampf’ tussen vrome en seculiere Joden in de staat Israël

“Sinds de oprichting van de staat in 1948 wordt Israël verscheurd door een diepgaand conflict tussen vromen en seculieren over de joodse identiteit van het land. Deze zogenaamde ‘Kulturkampf‘ heeft min of meer de vorm van een burgeroorlog aangenomen. Het gaat daarbij onder meer om het orthodoxe alleenrecht op zaken zoals het sluiten en ontbinden van huwelijken, het begraven en het uitvoeren van bekeringen, zaken die uiteindelijk voor een verregaande mate van ontwrichting van de Israëlische samenleving kunnen zorgen.

Veel seculiere Israëliërs proberen tegen elke prijs te voorkomen dat Israël in plaats van een ‘normale’ democratie een reactionaire theocratie zal worden waarin een absolute minderheid onevenredig veel invloed op het dagelijkse leven en de politiek kan uitoefenen. De polarisatie die hiervan het gevolg is, is in Israël zelf nadrukkelijk merkbaar in het leven van alledag, maar heeft in het buitenland nog nauwelijks de aandacht gekregen die de ernst ervan rechtvaardigt.” [Els van Diggele in haar boek uit 2000 “Een volk dat alleen woont.“]

Een volk dat alleen woont

door Els van Diggele [bron]

De strijd om de Joodse identiteit van de staat Israël
De verhouding tussen vrome en seculiere joden in een historisch perspectief

De meest ingrijpende verandering in de joodse geschiedenis heeft plaatsgevonden in het spirituele leven van het volk. Het heeft zich ontwikkeld van een geloofsgemeenschap in een pluralistische gemeenschap tot de onafhankelijke joodse staat Israël. Tijdens deze ontwikkeling (die begon tijdens de Haskala) veroorzaakten de joden die de naleving van de joodse wet verzuimden een crisis in de orthodoxie doordat ze tegelijkertijd verkondigden dat ze zich niet van het joodse volk wilden distantiëren. Deze  seculiere joden, die vóór de Haskala nauwelijks bestonden, vormden voor de orthodoxe jood een contradictio in terminis.

In de joodse gemeenschappen in de diaspora, waar geen ‘joodse’ overheid was om de problemen tussen joden onderling op te lossen, verzoende de orthodoxie zich tot op zekere hoogte met het pluralisme. In Palestina werd de dialoog tussen de vrome en seculiere joden onmogelijk gemaakt door de oude jisjoev. die zich terugtrok in een spirituele wereld uit angst voor vernieuwing. De spanningen escaleerden pas echt in de jonge staat Israël, toen tradities moesten worden ingepast in de voor de joden nieuwe realiteit van de joodse soevereine staat.

Eén van de taken van de politiek van die staat, waaraan de vromen wilden deelnemen uit angst anders hun vrome leven in de moderne samenleving niet te kunnen voortzetten, was juist het oplossen van het godsdienstprobleem, dat sinds het bestaan van de staat Israël dan ook altijd op de politieke agenda heeft gestaan. (Abramov merkte in dit verband op dat het jodendom het enige slachtoffer is van de verstrengeling van de godsdienst en de staat. Het jodendom is er volgens hem vanwege de politieke bemoeienis niet aan toegekomen zich te ontwikkelen tot een creatieve kracht in het spirituele leven van de joodse staat.)

De tolerantie en de intellectuele discussies uit de diaspora leken in Israël geheel te zijn verdwenen. De laatste jaren worden er in Israël weliswaar congressen georganiseerd die als doel hebben de vromen en de seculieren nader tot elkaar te brengen, maar dat er hier sprake is van een werkelijke toenadering en van wederzijds begrip kan niet worden gezegd.

Israël is een buitengewoon versnipperde en daardoor complexe maatschappij geworden, waarin traditionele gelovige en moderne niet-gelovige joden, vaak uit verschillende landen van herkomst, het met elkaar eens moeten worden over de joodse identiteit en over de joodse inhoud van de staat. Het is inmiddels duidelijk dat de eerder genoemde gemeenschappelijke factoren van weleer de kloven die er in de loop der jaren zijn ontstaan tussen de verschillende groepen joden onderling, niet kunnen dichten.

Snel verder lezen KLIKKEN op –> Lees verder “Over de ‘Kulturkampf’ tussen vrome en seculiere Joden in de staat Israël”

Ahlam Tamimi koos Sbarro ’s ‘religieuze Joden’ uit als doelwit voor moord [video]

Wat volgt is een interview in een Israëlische gevangenis met Ahlam Tamimi [thans 31 jaar oud] kort voor ze werd vrijgelaten samen met 1026 andere terroristen in ruil voor IDF-korporaal Gilad Shalit. Tamimi kreeg zestien jaar opsluiting voor hand- en spandiensten te leveren aan het terrorisme door de zelfmoordterrorist met haar auto naar de plaats van de aanslag te voeren. Ik schreef hier en hier al eerder over deze terroristenhelpster maar dit interview hadden jullie nog te goed. Opmerking vooraf: Voor zover ik mij kan herinneren heeft soldaat Shalit nooit de kans gekregen om een interview zoals dit weg te … Lees verder Ahlam Tamimi koos Sbarro ’s ‘religieuze Joden’ uit als doelwit voor moord [video]

Vice-premier Yaalon: Nieuwe bouwstop betekent etnische zuivering van Israël

‘Construction freeze would be ethnic cleansing’ naar een artikel van Gil Hoffman [bron] Vice-premier Moshe Yaalon heeft geantwoord op het bericht in de linkse krant Haaretz dat premier Netanjahoe bereid zou zijn om een gedeeltelijke bouwstop uit te vaardigen in de Westbank Judea & Samaria op voorwaarde dat Mahmoud Abbas, de chef van de Palestijnse Autoriteit, directe vredesonderhandelingen hervat. Het bericht wordt wel ontkend door de woordvoerder van de premier. Bovendien heeft Abbas nog geen antwoord gegeven. Een hernieuwde bouwstop is zeer tegen de zin van vice-premier Yaalon die hevig protesteerde tegen het voorstel dat zaterdagnacht bekend raakte en hij … Lees verder Vice-premier Yaalon: Nieuwe bouwstop betekent etnische zuivering van Israël