Wim Kortenoeven: Vrede in het Middellandse Zeegebied wordt bedreigd door Turks imperialisme

Spotprent van Bahadir Baruter
Karikatuur van de Turkse cartoonist en atheïst Bahadir Baruter die in zijn land wordt vervolgd voor het beledigen van Allah. Op deze cartoon die in het Penguen magazine verscheen, staat op de muur van een moskee geschreven: “Er is geen G’d [Allah] – Religie is een leugen”

Vrede in het Middellandse Zee gebied wordt bedreigd door Turks imperialisme

door Wim Kortenoeven [bron]

lees ook dit artikel van Benjamin Weintal in The Jerusalem Post

Wat de [Vlaamse] Belgen niet durven zeggen om wie weet welk groezelig excuus, puur opportunisme of slecht gemaskeerde Jodenhaat, daar hebben ze in Nederland geen problemen mee. Gewoon de dingen zeggen zoals ze zijn, ongezouten, recht voor de raap en ze opnoemen bij naam en toenaam.

Het volgende zijn enkele opmerkingen van kamerlid Wim Kortenoeven, die hij op 9 oktober 2011 maakte als lid van Nederlandse delegatie tijdens de OSCE conferentie in Dubrovnik [Kroatië] alwaar zij vergaderden over veiligheid in het Middellandse Zeegebied:

Mijnheer voorzitter,

Ik spreek deze vergadering toe namens de Nederlandse Partij voor de Vrijheid [PVV].

Op dit eigenste ogenblik dat wij dit gesprek voeren, wordt de vrede in het Middellandse-Zeegebied bedreigd door het Turkse imperialisme en door gevaarlijke dromen om het Turkse Kalifaat herop te richten dat in 1923 werd afgeschaft.

Wij zijn getuigen van de doodstrijd van het Kemalisme, de positieve ideologie die Turkije transformeerde in een waardevol, verantwoordelijk en geëerbiedigd lid van de internationale gemeenschap.

Maar thans glijdt Turkije af in de kloof van Islamitisch extremisme en autoritair handelen. Dit is zowel zichtbaar aan de binnenkant als aan de buitenkant.

Zo wordt bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting in Turkije in toenemende mate onderdrukt. Vele journalisten worden gevangen gezet voor hun uitspraken. De Turkse karikaturist Bahadir Baruter wordt vervolgd voor het beledigen van Allah in een cartoon. Hij kan daar een jaar gevangenisstraf voor krijgen.

Cyprus, nochtans een lidstaat van de Europese Unie, wordt gedeeltelijk bezet gehouden door Turkije sinds de brutale invasie van 1974.

En nu verandert het regime van Erdogan Turkije in een jachtgebied, een schurkenstaat, die blijkbaar ook de olie en gasreserves in het oostelijke Middellandse-Zeegebied wil grijpen. Reserves die niet hun eigendom zijn.

Bedreigingen worden geuit jegens Cyprus. Een sterke Turkse militaire strijdmacht staat dicht opgesteld om en nabij Cyprus.

Mijnheer de voorzitter,

Turkije, een lidstaat van NAVO, uit ook in toenemende mate oorlogstaal jegens de Joodse staat van Israël. Bedreigingen en ongefundeerde beschuldigingen worden verkondigd jegens Israël – en komen steeds meer voor. En de provocaties zijn legio. Israëlische vrachtschepen worden lastig gevallen door Turkse oorlogsschepen.

Turkije verzet zich ook tegen de gewettigde wens van Israël om naar aardgas te boren in haar eigen exclusieve economische streek. De Turkse oorlogsschepen ondersteunen bedreigingen tegen de soevereiniteit van Israël.

De kleinste misstap zou in deze hoogst ontvlambare situatie de vonk kunnen worden die tot een militaire confrontatie kan leiden.

Eveneens verontrustend en gevaarlijk is de Turkse sympathie voor de terreurorganisatie Hamas en de pogingen van Turkije om het wettelijke recht van Israël te ondermijnen om de zeevaartroutes die naar Gaza leiden te controleren.

Mijnheer De Voorzitter,

De situatie is uiterst gevaarlijk.

Dit onverantwoordelijke Turkse beleid van bedreigingen, beledigingen en provocaties, deze macho strijdlustigheid, moet dringend worden aangepakt. Aangezien het een duidelijk en acuut gevaar betekent voor de vrede en veiligheid in het Middellandse-Zeegebied en zelfs ver daar buiten.

Vandaar dat ik u zou willen aansporen om deze Turkse bedreiging voor vrede en veiligheid op de agenda te willen plaatsen voor de komende wintersessie van de OSCE.

Ik dank U.