De Pers en de West-Bank leugenindustrie

De Pers en de West-Bank leugenindustrie

door Missing Peace [bron]

Wie op afstand probeert een beeld te krijgen van de situatie op de West-Bank in Israël komt vaak letterlijk bedrogen uit.

Nederlanders die vorige week het artikel ‘Rupsje Nooit genoeg eet Palestijnse staat op’ lazen, zullen hebben gedacht dat Israël de ene misdaad na de andere pleegt tegen de Palestijnse Arabieren. Het artikel in de Pers had veel weg van de klassieke ‘blood libel’ zoals die eeuwenlang in Europa tegen Joodse gemeenschappen werd gebruikt.

Het patroon is hetzelfde: Een verhaal of gerucht dat afkomstig is vanuit anti-Joodse hoek wordt opgeblazen tot aanklacht, heeft als doel te demoniseren en de omgeving – in dit geval de Nederlandse publieke opinie- op te zetten in de hoop dat er concrete ‘daden’ op volgen tegen de Joden (nu Israël).

Al eerder dit jaar publiceerde Missing Peace een artikel over wat gerust de leugen industrie op de West-Bank genoemd kan worden. Het artikel werd door diverse internationale nieuwssites over genomen, en beschreef verschillende valse beweringen die ook door Nederlandse media werden overgenomen.

Nu de Palestijnse Autoriteit haar verzoek tot erkenning van een onafhankelijke staat bij de VN heeft ingediend, blijkt de leugenindustrie weer op volle toeren te draaien. Het doel is om de Israëlische aanwezigheid op de West-Bank verder te delegitimeren.

VN rede van Abbas
Dat begon al met de rede van PA president Mahmoud Abbas voor de Algemene Vergadering van de VN. Abbas reeg de ene leugen aan de andere, en bestond het zelfs om de Joodse geschiedenis in het land Israël volledig te ontkennen.

Maar wat te denken van Hamas dat vorige week de tombe van de Joodse aartsvader Josef in Nablus, tot Islamitische heilige plaats omdoopte en beweerde dat tot 1967 het graf een moskee was geweest. Twee dagen later stonden er hakenkruizen op het graf.

Stenengooi incidenten
B’Tselem is een Israëlische organisatie die naast het opkomen voor de Palestijnse mensenrechten, in feite meedoet aan de desinformatie campagne tegen Israël. Neem bijvoorbeeld de recente campagne die B’Tselem tegen de IDF voerde om jeugdige Palestijnse delinquenten uit Israëlische detentie te houden. Het gaat daarbij voornamelijk om stenengooiers.

De campagne die uiteindelijk ook succes had – de IDF verhoogde de leeftijd waarop een Palestijnse delinquent door een militaire rechtbank veroordeeld kan worden van 16 tot 18 jaar – was voornamelijk gebaseerd op een rapport dat bol stond van halve en hele onwaarheden, met name over de redenen waarom Palestijnse jongeren worden gearresteerd en worden vastgehouden. Een video op de B’Tselem website waarin vier Palestijnse jongeren aan het woord komen suggereert ook dat hun aanhoudingen slechts mensenrechtenschendingen inhielden.

Snel verder lezen KLIKKEN op –>

Hier is wat twee rechters van het Israëlische hooggerechtshof hadden te zeggen naar aanleiding van een rechtszaak tegen Palestijnse jongeren die stenen gooiden :

Judge Heshin notes in the case of Hamed “ The throwing of stones at policemen and passing vehicles has become a daily norm in our lives, the danger involved being evident to the naked eye. The throwing of a stone at the head of a man could kill him or at least incapacitate him and turn him invalid for the rest of his life, and we should by no means overlook this danger. Even the young age of the accused is no deterrent as it has been proven beyond doubt that the throwing of a stone by the hand of a 15 year old is no less fatal than that thrown by an adult”.

Similar words, though sharper, were expressed by Judge Joubran in the case of Awiss’at :- “ He who intently throws a stone at a passing vehicle thereby endangering traffic, he who throws rocks at police who are there to establish order, be his motives and national identity, whatever they may be, be his age whatever it may be, He must be aware that he IS dangerous, and as such, if caught, his chances of being released from arrest are remote, and any alternative to arrest is no guarantee that he will not find himself performing the same offence once again”….

Dat het gooien van stenen meer is dan een kwajongensstreek, bleek in september jl. ook in Halhul bij Hebron. Een Joodse man en zijn baby werden gedood toen een steen de voorruit van hun auto verbrijzelde. Hierdoor sloeg de auto over de kop. In het zelfde weekend ontsnapte rabbijn Jaron Durani uit Noqdim in Gush Etzion aan de dood toen zijn auto op eenzelfde wijze werd aangevallen.

Ha’aretz rapporteerde een explosie in stenengooi incidenten over de maand september. In totaal werden er 498 incidenten gerapporteerd, in wat door de Palestijnse Autoriteit een campagne van ‘vreedzaam protest’ wordt genoemd. Overigens waren ook de moordenaars van de vijf leden van de familie Fogel uit Itamar jeugdige Palestijnse Arabieren.

Pers
Dit soort nuances las u niet in het Nederlandse medium ‘de Pers’, dat er op 7 oktober jl. in slaagde om een record aantal leugens in één artikel te stoppen. Dat was niet verwonderlijk, omdat de Pers bronnen gebruikte zoals ‘The Land Research Centre’, een Palestijnse NGO die door PLO leider Faisal Hoesseini is opgericht en die volop deelneemt aan de desinformatie campagne tegen Israël.Een paar voorbeelden van het ‘libel’ gehalte van het Pers artikel: ‘Israëlische autoriteiten gaan alle huizen in de wijk al-Bustan in Silwan slopen ter voorbereiding op nederzettingen bouw’, aldus de Pers.

De waarheid is dat de gemeente Jeruzalem de bewuste wijk in Jeruzalem Oost wil saneren, nadat sinds 1967 bijna alle huizen illegaal werden gebouwd op een park dat ‘Gan HaMelech’ wordt genoemd. De bewoners krijgen nieuwe huizen aan de andere kant van de wijk Silwan en het park zal in ere worden hersteld en worden gebruikt voor het creëren van publieke voorzieningen. In september jl. werd de eerste van deze voorzieningen geopend: een kinderdagverblijf.

De Pers: Wie de Palestijnse gebieden regelmatig bezoekt kan de metamorfose in het landschap niet zijn ontgaan……Palestijnse huizen verdwijnen, boomgaarden en landbouwgronden worden verwoest en op de heuveltoppen worden in rap tempo Israëlische prefab woningen uit de grond gestampt. Als er één opmerking in het artikel getuigt van de leugenachtige aard van de schrijver dan is het deze wel.

Waar zijn die Palestijnse huizen en boomgaarden die verdwijnen? Juist vorige week berichtte WAFA, het officiële Palestijnse nieuwsagentschap, dat er een ongekende bouwexplosie aan Palestijnse kant plaatsvindt op de West-Bank. Sinds 2007 is de huizenvoorraad aan Palestijnse kant met maar liefst 27% toegenomen aldus WAFA.

Sinds de tijd van de acceptatie van de zogenaamde ‘roadmap’ door Israel, is het invoeren van prefab woningen voor nederzettingen op de West-Bank geheel aan banden gelegd, evenals de bouw in bestaande nederzettingen.

Vorige maand schreef Oded Ravivi de burgemeester van Efrat, de hoofdstad van Gush Etzion op de West-Bank, een opinieartikel over zijn frustratie met de de-facto bouwstop waar hij al jaren mee te maken heeft. Als gevolg van deze stop is de bouw totaal lamgelegd en komen er steeds meer problemen op het gebied van huisvesting voor jongeren en nieuwe immigranten.

Boomgaarden
De claim van de verwoestte boomgaarden komt men ook elders tegen. B’Tselem bijvoorbeeld, schreef op 6 oktober jl. dat 200 bomen in de buurt van Qusra, een Palestijns dorpje in de buurt van Shilo in Samaria op de West-Bank Noord door Joden uit de buurt waren verwoest. B’Tselem gaf toe dat er geen getuigen waren geweest van de ‘aanval’, maar blameerde direct de Joden.

Yisrael Medad, een Joodse blogger en voormalig diplomaat, die in Shilo woont, schrijft echter regelmatig over dit soort incidenten. Hij overlegde bewijs dat juist de Palestijnen verantwoordelijk zijn voor het agrarische vandalisme in de buurt.

Maar ook mensen die vanuit Nederland een beeld willen krijgen van de wijze waarop olijfbomen op de West-Bank worden gebruikt in de cognitieve oorlog tegen Israël kunnen via Google search zien dat er gelogen wordt.

Neem bijvoorbeeld het aantal verwoeste olijfbomen en men ziet bizarre tegenstrijdige cijfers. De ene pro Palestijnse bron noemt over 2009 een aantal van 7000 verwoeste bomen, en een andere organisatie komt over het zelfde jaar tot 14.000 (!) Uit andere Palestijnse bronnen, die een totaal aantal van zogenaamd verwoeste bomen geven tot aan 2009, blijkt hetzelfde.

De website van de Israel Palestine Mission (Presbytarian Church) komt met een aantal van 1,2 miljoen tot aan 2009. De Poica website van The Land Research Center maakt echter melding van 1,6 miljoen verwoeste bomen tot aan 2009.

Eenzelfde verschijnsel ziet men bij het totaal aantal Palestijnse olijfbomen op de West-Bank. Associated Press bestond het om op één dag met totaal verschillende aantallen te komen in twee berichten op 23 oktober 2010. In het ene bericht werd een aantal van 10 miljoen bomen genoemd en in het andere kwam men tot 15 miljoen

Article: Extremist Jews damage Palestinian olive
AP Online; October 9, 2010 ; 431 words … … branches and cut the roots of Palestinian olive trees in the West Bank village of … the beginning of the 45-day Palestinian olive harvest. It’s traditionally … Palestinians own about 15 million olive trees, according to Salah al-Baba …

Article: Palestinian olive trees cut down in West
AP Worldstream; October 23, 2010 ; 492 words … … around 20 Palestinian-owned olive trees in the West Bank overnight Saturday … being behind the vandalism.The Palestinian olive harvest, which runs from October … Palestinians own some 10 million olive trees, and most of the harvest

Ieder jaar wanneer de oogst van olijven is aangebroken wordt er door Palestijnse bronnen melding gemaakt van bomen die verwoest zouden zijn door Joden op de West Bank. De aantallen lopen vaak in de honderden op één dag. Olijfbomen zijn echter bijzonder moeilijk uit de grond te halen en een volwassen boom kan slechts door een kraan worden verwijderd. Veel van die verhalen bleken dan ook onwaar.

Kraan graaft boom uit

Verder is uit foto’s gebleken dat beweringen over omgezaagde bomen vals waren. In veel gevallen betrof het bomen die gesnoeid waren. De droge cijfers laten dan ook zien dat de olijvenoogst klaarblijkelijk niet geleden heeft onder de vermeende grootschalige verwoesting van Palestijnse olijfbomen. Een ieder die de West Bank regelmatig bezoekt zal dan ook geen veranderingen in het landschap hebben genoteerd.

Valse beweringen
Nog een paar valse beweringen die regelmatig circuleren in de media en die ook in het ‘De Pers’ artikel voorkomen: ‘Joden op de West Bank krijgen goedkope hypotheken’. Niet waar dus, de banken hanteren de zelfde tarieven en de overheid is al jaren geleden gestopt met de subsidie op hypotheken. ‘De beveiliging van nederzettingen door de IDF kost de Israëlische belastingbetaler miljarden’.

De waarheid is dat de bewoners van nederzettingen zelf moeten betalen voor de beveiliging en dat de IDF slechts in sommige gevallen de bewaking verzorgt. Dit gebeurt meestal wanneer de nederzetting ook een militaire basis huisvest en als er sprake is van regelmatige aanvallen op de bewuste nederzetting. Itamar, waar de familie Fogel woonde, is er een voorbeeld van. In totaal 20 inwoners van Itamar werden vermoord bij terroristische aanslagen.

“Op de West Bank worden drie keer zoveel wegen aangelegd als in Israël zelf; 800 kilometer weg is alleen bestemd voor Joden”.Wie een tour over de West-Bank maakt valt het gebrek aan goede wegen echter direct op (vooral in de gebieden onder PA bestuur). Vierbaanswegen zijn een zeldzaamheid en de meeste wegen zijn overbelast. In de rest van Israël worden al enige jaren op grote schaal nieuwe hypermoderne wegen aangelegd.

De ranzige bewering dat 800 kilometer weg op de West-Bank alleen bestemd is voor Joden is volkomen absurd. Neem de West-Bank zuid (Judea), slechts een handvol wegen is vandaag de dag niet toegankelijk voor auto’s met een groen Palestijnse nummerbord (Palestijnse Arabieren met een geel Israëlisch nummerbord hebben na controle wel toegang tot deze wegen).

Het betreft vooral de toegangswegen tot Jeruzalem waar nog altijd aanslagen worden gepleegd. Alle andere wegen worden gezamenlijk gebruikt door Joden en Arabieren. ‘Wie twee jaar niet op zijn land heeft gewerkt verliest het recht op dat land, dat dan aan de staat toekomt’ (De Pers).

Hoe verhoudt zich dat tot de recente ontruiming en verwoesting van huizen in Migron waar het Israëlische Hooggerechtshof een claim toewees van Arabische landeigenaren. Dezen kwamen in het bezit van deze gronden toen kort voor 1967 door koning Hoessein lappen grond in de omgeving van Migron aan lokale Arabische stamhoofden werden toegewezen als vriendendienst.

De gronden, die door Jordanië illegaal waren geannexeerd, werden nooit bewerkt of bebouwd en in vele gevallen wist men niet eens dat men eigenaar was van de percelen. Israëlische NGO’s zoals Vrede Nu, hielpen deze Palestijnse Arabieren die in sommige gevallen zijn geëmigreerd bij het indienen van de claims bij een Israëlische rechtbank.

Onderscheid
Het is niet eenvoudig voor een journalist – laat staan het lezerspubliek – om onderscheid te maken tussen valse- en correcte beweringen, wanneer het gaat om de berichten die uit de West-Bank komen. Veelal ontbreekt het aan betrouwbare getuigen en de Israëlische autoriteiten komen slechts mondjesmaat, vaak te laat of soms helemaal niet met hun versie van gebeurtenissen.

Dat ontslaat zichzelf respecterende organisaties en media er niet van om hun huiswerk te doen en zich te onthouden van het collaboreren met de Palestijnse propaganda machine. De toenemende isolatie van Israël die vorige week ook ter sprake werd gebracht door de nieuwe Amerikaanse minister van defensie Panetta, wordt namelijk voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door de hierboven omschreven desinformatiecampagne.