Melanie Phillips: Laat ons de delegitimeerders van Israël delegitimeren

Melanie Phillips

Delegitimizing the deligitimizers

door Steve Linde [bron]
Omtrent een sprankelende toespraak van Melanie Phillips

Hoewel Melanie Phillips goed bekend staat als een sterke verdediger van Israël, is zij ook een scherpe criticus op de manier waarop [de staat] haar zaak verdedigt in het aanschijn van de wereld. “Israël heeft het zichzelf toegestaan om zich te laten afschilderen als de schurk van het gebied door zich voortdurend te gedragen alsof het de schuldige partij was,” benadrukt ze. “Dit gebeurt zo omdat haar positie hoofdzakelijk die van de verdediging is. Het land zal hoogstens verklaren dat de meest lasterlijke beweringen die tegenover haar worden gedaan fundamenteel onjuist zijn.”

Phillips is één van de meest welsprekende verdedigers van Israël die er te vinden is en wanneer zij spreekt, geeft haar koninklijk Engels haar de schijn van een autoriteit. De  60-jarige, met een prijs bekroonde Britse Joodse journaliste en auteur is beroemd geworden (naar waar zijzelf met veel spot verwijst) door haar controversiële kolom in The Daily Mail en een aantal provocatieve boeken omtrent sociale kwesties, met inbegrip van ‘Londonistan‘.

In haar “Jerusalem Address” toespraak voor het B’nai B’rith World Center die zij voor een enthousiast publiek afstak in de Grote Jeruzalem Synagoge op maandagnacht, stelde Phillips dat Israël haar diplomatieke strategie moet wijzigen van een defensieve naar een offensieve.

“Door zich mee te laten drijven in het vredesproces is Israël samen gegaan met de ‘Grote Leugen’ dat het conflict in het Midden-Oosten er een is dat zou gaan over de verdeling van het land tussen twee gelijke en rivaliserende eisen. Maar omdat dit echt helemaal niet het geval is en het conflict in feite over een werkelijk bestaande bedreiging gaat voor Israël, kan het geen terroristenstaat toestaan om zich te vestigen op de drempel van haar deur,” zei ze, waarvoor ze een warm applaus kreeg. “Aldus heeft het land toegelaten dat het thans wordt afgeschilderd als een dat steeds weifelend en treuzelend een oplossing [van het conflict] belemmert. Ik stel voor dat dit compleet de verkeerde strategie is.”

Phillips suggereerde dat Israël eerder “de grote kans” onder ogen zou moeten zien om de idealen van recht en rechtvaardigheid voor zichzelf te benutten. “Wij moeten het verhaal herkaderen zodat Israël wordt gezien zoals het in feite is: de kampioen en verdediger in de wereld van de waarheid en rechtvaardigheid, van het leven en van de vrijheid,” zei ze. “En wij moeten ook aantonen dat diegenen die zich keren jegens Israël, opteren voor illegaliteit, geweld en leugens. Wij moeten de delegitimeerders delegitimeren!” De delegitimeerders delegitimeren houdt in wat Phillips noemt “de historische klok terugdraaien.”

“Momenteel begint voor Groot-Brittannië en andere Westerse delegitimeerders de klok van de geschiedenis te draaien in 1967, toen Israël, met wat zij zien als een misdaad, begon met het bezetten van Palestijns grondgebied, of in 1948 toen, zoals zij dat zien, de Europese Joden zonder banden met het land werden geparachuteerd in Palestina uit schuldgevoel voor de Holocaust en de inheemse Palestijnse moslims verdreven van wie het land sinds mensenheugenis was geweest.”

“Elk deel van dat verhaal is onwaar,” verklaarde Phillips. “Het probleem is dat niet enkel de mensen in het Westen niet weten dat het onwaar is, maar dat vele Joden in de Diaspora en  Israëliërs dat ook niet weten. In de plaats van,” zegt ze, “zou Israël de wereld moeten vertellen dat de Joodse rechten op het land door de internationale gemeenschap na de Eerste Wereldoorlog wèl werd gezien als overweldigend historisch recht en dat dientengevolge, een bindend internationaal verdrag de Joden het middel verstrekte om zich te vestigen in wat nu bekend is als Israël en de betwiste gebieden [Judea & Samaria].

Ik beweer niet dat Israël voor altijd de controle over al dit grondgebied zou moeten behouden; de uiteindelijke vorm van het gebied is een andere discussie. Ik heb het over de veranderende perceptie door de zaak van Israël te identificeren als waar en rechtvaardig en iedereen publiek verantwoordelijk houdt die leugens en onrechtvaardigheid bevordert.”

Hoe moeten volgens Phillips de delegitimeerders dedelegitimiseerd worden?

“Dit zou moeten gebeuren door hen in het defensief te dwingen door hen aan te vallen,” zegt zij. “En daar horen ook de zelf-gestileerde maar verraderlijke vrienden van Israël bij. Zoals de regering van Obama, die Mahmoud Abbas ruim baan heeft terwijl hij Israël valselijk beschuldigd van het ondermijnen van het vredesproces. Zoals Groot-Brittannië, dat de ‘aanval’ van Israël op het Turkse terroristenschip de Mavi Marmara aan de kaak stelde en alzo Israël’s recht op zelfverdediging voorstelde als een daad van agressie [terwijl het precies andersom het geval was].”

“Iedereen die staat aan de kant van Israël zou van Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en de Europeanen in het publiek moeten vragen waarom zij het land dwingen om te onderhandelen met de Palestijnse Autoriteit terwijl de PA voortdurend en in het openbaar herhaalt dat zij Israël nooit als Joodse staat zullen goedkeuren. Het zou de vraag moeten stellen waarom zij de aansporing tot [Joden]haat en aanzetten tot moord op Israëliërs door de PA blijven financieren en waarom zij de eisen van de PA in het licht van dit racisme jegens Israël blijven steunen. En ze zouden het racisme moeten durven noemen.”

Na het ontvangen van een meer enthousiast applaus van het publiek, sommigen waren rechtop geveerd, vervolgde zij: “Israël,” zei ze, “zou zeer openlijk moeten vragen waarom, terwijl zij de campagne steunen van de Palestijnse Autoriteit om een onafhankelijke staat op te richten waar geen enkele Israëliër toegelaten zal worden om er te leven en te werken,  Groot-Brittannië, Amerika en Europa deze racistische etnische zuivering van elke Jood in zulk een toekomstige staat van Palestina ondersteunen. Israël zou heel openlijk moeten vragen waarom Groot-Brittannië, de V.S. en Europa omgaan met de Verenigde Naties als een wettige globale scheidsrechter wanneer die wereldorganisatie worden gedomineerd door tirannieën en schurkenstaten.”

Phillips is een uitzonderlijk overtuigende schrijver en spreker, terwijl ze toelaat dat haar meningen in de media vaak als extremistisch worden beschreven. Nochtans, gelooft zij ook dat net als Israël zelf zij de steun geniet van een “enorme massa mensen buiten de intelligentsia en de heersende elites. “Op een kleinere wijze reflecteert mijn eigen situatie die van Israël. Ik schijn een volledige carrière te hebben opgebouwd uit het verklaren van iets wat nochtans zonneklaar is – en dan te constateren dat rondom mij overal de oorlog uitbreekt. Het lawaai en de razernij van de vijand klinkt werkelijk oorverdovend.”

“Maar ik ben me er tegelijk ook van bewust dat een reusachtig aantal mensen me steunt, omdat zij me in grote getale komen vertellen dat ik de dingen zeg zoals die overeenstemmen met hun eigen gevoelens en ervaringen.” Zij begeesterde het publiek door een plan aan te kondigen “dat grote barsten zal veroorzaken in dat belegerde middenveld,” zeggende dat het idee “de komende maanden duidelijker zal worden. Zij die me in deze richting zouden willen volgen zijn welkom om zich voor mijn updates op mijn website te registreren – melaniephillips.com – waar ik hoop aan te tonen hoe zowel Israël als het Westen op dezelfde manier moeten worden verdedigd, door voor waarheid op te komen tegen de leugens, op te komen voor rechtvaardigheid jegens de rechtvaardigheid en juist over wat verkeerd is.”

Na een staande ovatie, ondertekende Phillips geduldig exemplaren van haar nieuw boek, The World Turned Upside Down: The Global Battle over God, Truth and Power. Men mag het dan niet altijd eens zijn met haar vlijmscherpe visie op de wereld wat juist is en wat fout is – met nauwelijks plaats voor wat grijs tussenin – maar er is veel dat Israël van haar kan leren.


Met dank aan Tiki S. voor de hint.

Een gedachte over “Melanie Phillips: Laat ons de delegitimeerders van Israël delegitimeren

  1. ik sta hier volledig achter we hebben een andere regering nodig die meer in het offensief treedt,, ook mag Jeruzalem nooit verdeeld worden en Judea en Samaria moeten geannexeerd worden. deze gebieden horen onlosmakelijk bij Israël,,het is het hartland van onze voorvaderen en dat mag nooit verkwanseld worden voor een vrede die nooit komt,,ja en eingelijk zouden we ook de gaza strook weer moeten innemen en ook annexeren,,,ik weet wel dat betekent oorlog,, maar die komt er toch wel,,,dat is gewoon onvermijdelijk,,want de Palestijnen en arabieren willen helemaal geen vrede die willen maar een ding de totale vernietiging van Israël wanneer gaat onze regering in Israël dat nou eens beseffen,,,,wanneer gaat israel nou eens de voet dwars zetten,,,en tegen de rest van de wereld zeggen en nu is het genoeg geweest,,,geen land meer voor vrede die er toch niet komt,,,

    Like

Reacties zijn gesloten.