Amerikaanse Congres blokkeert 200 miljoen dollar steun aan de Palestijnen

Report: US Congress puts block on transfer of $200m. to PA

bron: The Jerusalem Post

Het Congres van de Verenigde Staten blokkeert naar verluidt de overdracht van 200 miljoen dollars in financiële steun aan de Palestijnse Autoriteit in wat door een Palestijnse ambtenaar een “collectieve bestraffing” wordt genoemd omwille van het indienen door de PA van een verzoek om volwaardig lidmaatschap van de Verenigde Naties na eenzijdig de vredesonderhandelingen met Israël te hebben afgebroken, zo bericht The Independent vandaag zaterdag.

Corrupt tot op het bot

Het niet bevestigde rapport zegt dat de niet publiek gemaakte blokkering van de overdracht van deze gelden, die minder vormen dan eenderde van het bedrag dat de VS jaarlijks aan de PA doneren, al van kracht is sinds augustus. De Verenigde Staten zijn zoals bekend gekant tegen het Palestijnse verzoek om het volledige lidmaatschap van de V.N. te verwerven en overweegt haar vetorecht in te zetten in de Veiligheidsraad om het manoeuvre van de PA te blokkeren.

Woordvoerder Ghassan Khatib van de PA vertelde aan The Independent dat besnoeien in de hulp aan de PA “ongerechtvaardigd is. Deze hulp bestaat hoofdzakelijk uit humanitaire en ontwikkelingsprojecten – het is een andere vorm van collectieve bestraffing die de behoeften van het publiek gaat beschadigen en die geen enkele positieve bijdrage zal leveren.”

Wel ja, de Palestijnen waren verwittigd dat dit zou gebeuren en hebben toch doorgezet. De Palestijnse leiding gijzelt thans haar hele bevolking met het enige doel Israël een diplomatieke hak te zetten. De Palestijnen zouden dan ook beter, in plaats van te zagen en te klagen, andere leiders kiezen die bereid zijn om met Israël opnieuw aan de onderhandelingstafel te zitten om directe onderhandelingen op te starten met het doel een duurzame en stabiele vrede op te bouwen.

Hopelijk dat ze hun eisen wat matigen want ze leggen telkens de lat zo hoog mogelijk, uiteraard met het doel dat de tegenpartij onmiddellijk zal afhaken. Bovendien weigeren ze elk vredesvoorstel, ook als dat voor 97% aan hun eisen tegemoet komt zoals in 2000 (Ehud Barak) en 2008 (Ehud Olmert). Het moet 100 procent zijn en hoeveel die 100% dan wel is weten we ook namelijk “From the River to the Sea, Palestine will be free.

Mahmoud Abbas: ‘IK wil MEER! Ik wil meer geld hebben!’

Half september is het Amerikaanse Comité voor Buitenlandse Zaken Huis het debat begonnen om te snoeien in de Amerikaanse hulp aan de Palestijnse Autoriteit als straf voor het afbreken van de door de VS bemeesterde vredesonderhandelingen met Israël.

In haar openingsverklaring verwees het republikeinse kamerlid van het Comité Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), naar de voormalige president George H.W. Bush in 1989 die de Palestijnse leider Yasser Arafat aanmaande om op te houden met steeds weer doodlopende straatjes in te draaien zoals door het zoeken van erkenning door de zovele verschillende agentschappen van de Verenigde Naties, nadat hij een jaar eerder de onafhankeliojkheid van zijn Palestina had uitgeroepen.

Ros-Lehtinen heeft president Obama opgeroepen om hetzelfde te doen in 2011 “om Abu Mazen’s [PA President Abbas] gevaarlijke eenzijdige schema” te stoppen door de financiering op te schorten aan eender welk VN-agentschap “dat lidmaatschap toekent of de status opwaardeert van de Palestijnse Autoriteit.”